Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Radnice v grantech rozdělí přes milion korun

date_range 31.Led, 2012 featured_play_list Aktuality
 
 
V roce 2012 Město Valašské Klobouky opět podpoří činnost neziskových organizací, spolků a sdružení a stejně tak přispěje i na jejich kulturní, sportovní a jiné projekty. V grantovém řízení rozdělí celkem 1,15 milionu korun, z toho 180 tisíc bude tvořit plošná podpora neziskovým organizacím, 217 tisíc bude určeno na konkrétní akce pořádané jednotlivými subjekty a 135 tisíc poputuje na uskutečnění čtyř tradičních společenských událostí ve městě. Na zajištění chodu osmi sportovních oddílů bude potom poukázána celková částka 518 tisíc korun. Rada města má navíc k dispozici 100 tisíc korun na takzvané „rychlé granty", jež může udělit v průběhu roku na jednorázovou podporu menších akcí a událostí.

„Grantové řízení je základním nástrojem naší pomoci neziskovým organizacím v zabezpečení jejich činnosti, spektra služeb i dalších aktivit pro naše občany. Pro letošní rok se nám podařilo i přes vysoce úsporný rozpočet vyčlenit částku 1,15 milionu korun, jež bude mezi úspěšné žadatele rozdělena dle doporučení grantové komise. Přidělení grantů schválilo koncem minulého roku zastupitelstvo města," pověděl starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš.

 

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech

 

Smyslem plošné podpory je pomoc neziskovým organizacím v zabezpečení jejich činnosti. Finanční dotace přímo souvisí s krytím nákladů na provoz a zajištění chodu neziskového subjektu. Pro letošní rok byla tato podpora rozdělena následovně:

ORGANIZACE
UDĚLENÁ ČÁSTKA
MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 7 500
SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ 12 000
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ZO 12 000
ZO ČSOP KOSENKA 15 000
RC KAŠTÁNEK 15 000
CENTRUM PRO RODINU VALAŠSKÉ KLOBOUKY 12 000
ČČK VALAŠSKÉ KLOBOUKY 12 000
KLUB  DŮCHODCŮ 10 000
O.S. KLOBUČAN 15 000
O.S. MUSICA MINORE 15 000
DH DŮBRAVANKA 10 000
DH VALAŠKA 15 000
SDRUŽENÍ VALAŠSKOKLOBOUCKÝCH VÝTVARNÍKŮ 10 000
VÝTVARNÉ SDRUŽENÍ "G" O.S. 7 500
MUZEJNÍ SPOLEČNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY 12 000
 
Granty na akce a projekty jsou udělovány k podpoře konkrétních záměrů neziskových organizací pro rok 2012. Ty se musí uskutečnit na území města, nebo musí být obyvatelům města Valašské Klobouky a spádových obcí určeny. Podpořeno bude šestnáct projektů, například koncerty, výstavy, akce pro děti a rodiny a další zajímavé záměry. Rozdělí se mezi ně celková suma 217 tisíc korun.

Město Valašské Klobouky má rovněž zájem na přímé finanční podpoře několika významných akcí, které se uskuteční v centru města a jsou převážně vícedenního charakteru. „Smyslem je pomoci těm akcím, jež přesahují rámec Valašských Klobouk a jsou vyhledávány nejen místními, ale i návštěvníky ze širokého okolí. Tyto akce mají celostátní i zahraniční publicitu a pomáhají i v podpoře turistického ruchu v našem městě," přiblížil místostarosta Martin Janík. V rámci této části grantového řízení se o 135 tisíc korun podělí Běh naděje, Valašský mikulášský jarmek, Valašské kumštování a Mezinárodní hudební a folklórní festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.

Čtvrtou součástí grantového řízení je dílčí program pro podporu sportu. Ten má za cíl pomoci občanským sdružením se sportovním zaměřením a sportovním oddílům v jejich činnosti, především pak v rozvoji práce s dětmi a mládeží. Oddílům fotbalu, florbalu, hokeje, aerobiku a dalším tělovýchovným organizacím z Valašských Klobouk i místních částí poputuje souhrnná částka 518 tisíc korun.

 
Lenka Zvonková
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA