Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Ředitelé škol mluvili o novinkách ve školství

date_range 25.Kvě, 2012 featured_play_list Aktuality

 

V polovině května se sešli ředitelé základních a mateřských škol ze spádové oblasti Valašských Klobouk na další z pravidelných pracovních porad. Na nich jsou jim odborníky z Krajského úřadu Zlínského kraje i dalších orgánů představovány novinky v právní úpravě školských záležitostí, hygieny, stravování, přijímání dětí ke vzdělávání a další. Poslední setkání se věnovalo také inspekční činnosti, výuce zahraničních žáků i stavu školství v regionu s výhledem do roku 2017.

„V úvodu porady vystoupil s příspěvkem ředitel Zlínského inspektorátu České školní inspekce Vlastislav Kožela a představil ředitelům a dalším účastníkům kritéria, k nimž inspekce při návštěvě školy přihlíží. Zabýval se také rozborem obecných chyb, jichž se školy dopouštějí například v oblasti přijímacích řízení, ve vnitřním režimu školy, v právech a povinnostech žáků, ve vedení třídních knih či ve vztazích s rodiči dětí," sdělil vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče Josef Slánský.

Porada ředitelů škol z ORP Val. Klobouky 2 (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Mezi další body náleželo vystoupení krajské metodičky Olgy Vallové, která přítomným předala informace o problematice výuky žáků ze států Evropské unie či rozvojových zemí. Školy v této věci mají možnost čerpat příspěvek na financování výuky českého jazyka z různých dotačních programů. Řešila se ovšem i nabídka přezkoušení českých žáků, kteří docházejí do základní školy v zahraničí, a také možnost zapsání dítěte do dvou škol v případě soudem nařízení střídavé péče u rodičů.

K dalším tématům patřilo například řešení nedostatku volných míst v mateřských školách, provozu školních stravovacích zařízení během prázdnin či podoba upravených rozpočtů pro letošní rok. „Jedná se o snížení mzdových prostředků v průměru o 2,15%, kdy jednotlivé příspěvkové organizace musí tuto částku vázat a nelze ji použít. Finance se pak musejí přes krajský úřad vrátit zpět do státního rozpočtu," uvedl Josef Slánský.

Závěrem byli účastníci seznámeni se zprávou o stavu školství ve Valašských Kloboukách v letech 2009 – 2012 s výhledem do příštích pěti let. Zmíněno bylo i regionální školství, kde je situace v mateřských a základních školách a domech dětí a mládeže stabilizovaná. Následovaly informace o stavu regionálního středního školství, kde se v horizontu tří let počítá s úbytkem studentstva. Zajímavým námětem pak bylo doporučení ředitelům, aby se věnovali početně stále rostoucímu segmentu seniorů nad 65 let, kteří by mohli do budoucna být uchazeči o různé formy dalšího vzdělávání, kurzů a kroužků.

Lenka Zvonková

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA