Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Rodin ohrožených ztrátou bydlení přibývá

date_range 30.Říj, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Stále více lidí žijících ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky se v poslední době potýká s reálným nebezpečím ztráty střechy nad hlavou. K hlavním příčinám neschopnosti platit nájemné patří tíživá finanční situace, zadluženost, nezaměstnanost či exekuce. Vyhroceným situacím a vystěhování lze přitom účinně předcházet, pokud rodina včas kontaktuje odbor sociálních věcí příslušného obecního úřadu, který jí v řešení komplikovaných finančních i bytových otázek podá pomocnou ruku.

„Ztráta bydlení kvůli neschopnosti platit nájemné je obrovským strašákem pro stále více rodin v našem regionu. Často se setkáváme s případy, kdy se již dlužníci nacházejí v takové fázi, že vystěhování skutečně nelze odvrátit. Pokud ale začnou jednat včas a vyhledají odbornou pomoc, existují nástroje, jak předejít vzniku dluhu na nájemném či jak zabezpečit snižování dluhu, aby k exekuci a vystěhování nedošlo," řekla referentka odboru sociálních věcí valašskokloboucké radnice Jana Surmařová. „Jen v posledních měsících pomáháme situaci s ohrožením ztráty bydlení řešit jedenácti rodinám," poznamenala.

Mnohdy je přitom součástí nelehké situace nezletilé dítě, které je tímto vystaveno obrovské zátěži a nejistému sociálnímu zázemí. „Povinností orgánu sociálně – právní ochrany dětí je ochrana takového dítěte, jeho práv a oprávněných zájmů. Tyto situace již nelze řešit umisťováním dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, případně do ústavní výchovy. Rodiče by proto měli vyhledat pomoc odborníků co nejdříve, aby jejich dluhy nenarůstaly a krizová situace nenastala," upozornila referentka.

V případě, kdy už rodině hrozí vystěhování, je třeba, aby si zabezpečila vhodné náhradní ubytování do doby, než si najde jiné trvalé bydlení. „I s tím můžeme pomoci například zprostředkováním ubytování v azylovém domě nebo sociální ubytovně," ujistila.

Situací neplatičů nájemného a jejich dětí se už zabývala i Komise sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Valašské Klobouky. Jako nejdůležitější krok při řešení bytové krize rodiny shledala zahájení včasné intervence. „Abychom mohli do rodiny vstoupit a hájit zájmy dítěte, je důležitý samotný podnět od pronajímatelů bytů směrem k sociálnímu odboru, že se v konkrétní rodině schyluje k zadlužení a tím i k nebezpečí ztráty bydlení," uvedla Jana Surmařová.

Na základě oznámení pronajímatele o dluhu navštíví rodinu sociální pracovník a poskytne rodičům poradenství zaměřené na uplatňování zákonných nároků, tedy například dávek státní sociální podpory či hmotné nouze. Pokud je dlužníkem rodič, který není příjemcem takových dávek, pak může s pomocí sociálního odboru hledat řešení na kompetentních institucích.

Druhou skupinou, která je nezřídka ohrožena ztrátou bydlení, jsou lidé nad 50 let, kteří nejsou schopni platit nájem z důvodu ztráty zaměstnání či jiných kumulovaných problémů. I tito občané se mohou obracet na sociální odbor, který jim pomůže vzniklou situaci zvládnout.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA