Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Silničáři opraví průtah obcí Jestřabí

date_range 30.Dub, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Začátkem května 2014 se rozběhnou stavební práce na rekonstrukci silnice II/495 v průtahu obcí Jestřabí. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde opraví přibližně jeden kilometr komunikace.

Rekonstrukce silnice II/495 na jižním Valašsku probíhá postupně již několik let. V roce 2013 byl rekonstruován úsek mezi Štítnou nad Vláří a Jestřabím. Na něj přímo naváže rekonstrukce této silnice přes obec Jestřabí. A ještě v tomto roce zde bude realizována další stavba – navazující úsek mezi Jestřabím a obcí Rokytnice.

Silnice II/495 v Jestřabí před rekonstrukcí / foto: ŘSZK

Předmětem stavby Jestřabí-průtah bude obnova krytu vozovky silnice v extravilánu obce (mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří) v délce 378 metrů a kompletní výměna celé konstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Jestřabí v délce 687 metrů. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je tedy 1 065 metrů. V extravilánu, v místech, kde navržená vozovka přesahuje stávající šířku vozovky, bude provedena sanace jejích okrajů včetně rozšíření. Dále bude provedeno frézování 50 – 100 mm obrusné vrstvy včetně vyspravení trhlin a položení nové obrusné vrstvy. V intravilánu obce bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky včetně doplnění obrub a připojení místních komunikací a sjezdů. Vozovka bude opatřena na okrajích dvojřádkem ze žulových kostek a betonovou obrubou. Odvodnění vozovky bude provedeno dešťovými vpustěmi do stávající kanalizace. Před začátkem úseku bude vybudován nový silniční propustek převádějící vodu ze stávajícího silničního příkopu do strou hy vyústěné do řeky Vláry.

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno, a EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena činí 13 901 188 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Stavební práce na silnici začnou 5. května 2014 a jejich ukončení se předpokládá do 31. srpna 2014. Budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením.    -red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA