Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Silnice za Nedašovou Lhotou je opravena

date_range 30.Čvc, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Dlouho připravovanou stavbou, pro kterou se nakonec podařilo získat spolufinancování v rámci programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR, je právě dokončovaná rekonstrukce silnice III/50736 od Nedašovy Lhoty po státní hranici se Slovenskem za bezmála 11 milionů korun.

Šlo o rekonstrukci silnice v délce 1 280 metrů. Na základě výsledků inženýrsko-geologických průzkumů bylo rozhodnuto neprovádět v I. etapě nákladné a nejisté zabezpečení sesuvů, avšak pro zajištění sjízdnosti silnice provést rekonstrukci vozovky v levnější „pružné variantě" (tzn. položení penetračního makadamu a provedení celoplošného živičného nátěru). K posílení stability svážných území přispěje odvodnění silničního tělesa položením podélné drenáže a obnova a zpevnění silničních příkop.

Opravená silnice za Nedašovou Lhotou    foto redakce

Cílem projektu bylo zlepšit stabilitu silničního tělesa a únosnost vozovky a tím zabezpečit sjízdnost předmětné části komunikace II/50736 a provozuschopnost pro dopravní obslužnost obcí, pro vozidla integrovaného záchranného systému a také pro zájemce o pěší turistiku a cykloturistiku a pro malý přeshraniční styk (cestování za prací).

„Pro místní občany i pro všechny, kteří tuto silnici využívají k cestám na Slovensko, byl už nejvyšší čas," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Silnice byla v havarijním stavu. Pokud by nedošlo k její rekonstrukci, bylo by pravděpodobně nutné v blízké budoucnosti tento silniční úsek zcela uzavřít. „Stavba byla z naší strany připravena již několik let, ale stále nebylo zajištěno její financování. Dlouho jsme čekali na příslib dotace z programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR. Ta činí 90 procent uznatelných nákladů," dodal Bronislav Malý.

Úplná uzavírka na opravované silnici byla ukončena v polovině července 2013. Na opraveném úseku silnice ale zůstává v platnosti zákaz vjezdu nákladním automobilům. Důvodem je geologická nestabilita celého daného území.

Zhotovitelem stavby byla firma Strabag, a. s., Praha. Smluvní cena za zakázku činila 10,9 milionu korun. K této investici přidalo před jejím dokončením ŘSZK ještě asi 800 tisíc korun ze svého rozpočtu, aby se udržovací nátěr na povrchu vozovky mohl protáhnout od opravovaného úseku až na začátek obce Nedašova Lhota.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA