Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Spoluvlastnictví: Změny od 1. ledna 2014

date_range 28.Srp, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Spoluvlastnictví: Změny od 1.1.2014 

Ohledně podílového spoluvlastnictví přináší nový občanský zákoník (NOZ) od 1.1.2014 mimo jiné následující vybrané důležité změny a novinky:

  • Zákonné předkupní právo končí – tomuto tématu se budeme více věnovat příště
  • Novinkou je oddělení ze spoluvlastnictví, odklad zrušení spoluvlastnictví či tzv. přídatné spoluvlastnictví (jde o situaci, kdy vlastníci vlastní samostatné věci, jež lze užívat jen při současném užívání věci v přídatném spoluvlastnictví)
  • Pokud byl spoluvlastník při rozhodování o neodkladné záležitosti opomenut, může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí vůči němu nemá právní účinky, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby je snášel. Toto právo je do 30 dnů od rozhodnutí nebo ode dne, kdy se o něm dozvěděl či mohl dozvědět. Podobné právo je dáno v případě, že je spoluvlastník přehlasován, ovšem jen jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci nebo pokud mu rozhodnutí hrozí těžkou újmou či neúměrným omezením v jeho právech
  • O významných záležitostech musí rozhodnout nově, namísto nadpoloviční většiny, min. dvě třetiny počítané podle velikosti podílů a o zatížení či omezení věci na dobu delší jak deset let dokonce všichni spoluvlastníci

Více informací k tématu naleznete na webu www.advokat-zlinsko.cz v sekci "Nový občanský zákoník", anebo na FB stránkách www.facebook.com/AdvokatZlinsko

-pr-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA