Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Starostové Valašskokloboucka se radili

date_range 01.Dub, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Městský úřad Valašské Klobouky připravil ve středu 31. března poradu pro starosty obcí, které náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Zde jim byly podány informace o aktuálních problematikách, například o organizaci květnových voleb do Poslanecké sněmovny, o systému krizového řízení Zlínského kraje nebo technologickém centru a elektronických spisových službách. Porady se zúčastnili také pracovníci ministerstva vnitra, kteří prezentovali možnosti metodické pomoci obcím.

„Zástupci zlínského pracoviště odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR projednali se starosty obcí například systém a způsob vydávání obecně závazných vyhlášek, ale upozornili také na dodržování lhůt pro vyhlášení zasedání obecních zastupitelstev a další záležitosti. Účastníkům porady pak nabídli možnost vyhledávání informací o nejčastějších problémech v oblasti samosprávy i státní správy na webových stránkách ministerstva vnitra," seznámil s částí programu starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. Starostové také obdrželi kontakty na pověřené pracovníky odboru dozoru a kontroly pro Zlínský kraj.

 

Porada starostů obvodu ORP Valašské Klobouky

 
Na poradě následně zazněly příspěvky ze strany vedoucích či pracovníků odborů Městského úřadu Valašské Klobouky. Starostové byli informováni o rozvoji varovacích a informačních systémů a přehledu zdrojů, odkud by na jejich pořízení mohly obce čerpat finance. Současně byly předány poznatky z reálného ověřování systému krizového řízení při řešení mimořádných událostí ve Zlínském kraji, a to včetně poskytování finanční podpory postiženým obcím. Následující informace se týkaly nutnosti pořízení nových územních plánů obcí a skutečnosti, že na jejich vypracování mohou žádat dotační podporu. Nechyběly proto také podrobnosti o možnostech a zdrojích dotací na tyto plány.

K dalším blokům porady patřily zprávy o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Starostům se dostalo informačního přehledu mimo jiné o vydávání voličských průkazů, distribuci materiálů k volbám či aktualizaci volebních místností a čísel jejich telefonních linek. Nechyběly však ani nejnovější informace z oblasti eGovernmentu. Přítomní byli seznámeni s připravovaným technologickým centrem, jeho spoluprací s obcemi a možnostmi čerpání dotací na zavedení elektronické spisové služby.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA