Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Stát znovu zhodnotí důležitost silnic regionu

date_range 30.Bře, 2011 featured_play_list Aktuality
 
 
Přišla odpověď z ministerstva dopravy. Stát zareagoval na memorandum podepsané více než třicítkou zástupců měst a obcí na Valašsku, které iniciovalo město Vsetín. Prohlášení adresované ministru Vítu Bártovi se týkalo kritické dopravní situace v regionu a jeho součástí byla žádost o přehodnocení odsunu realizace stěžejních staveb v regionu. Zda byla úspěšná, zatím z odpovědi jasné není.

Představitelé obcí upozorňovali na důležitost přeložek komunikace I/57 v úseku Semetín – Bystřička a Valašské Meziříčí (obchvat) – Bystřička, dále Vsetín – Valašská Polanka – Pozděchov a následné napojení I/57 na R49. V prioritách zmiňovali také nutnost přípravy a realizace silnice R35 Palačov – Valašské Meziříčí a propojení české rychlostní silnice R49 se slovenskou R6 v prostoru Střelná – Strelenka.

„Uvědomujeme si, že vás špatná ekonomická situace nutí přehodnotit investice. Nicméně si myslíme, že je potřeba hledat cesty k rozvoji regionu a pokračovat v přípravách na budoucí realizaci investic. Chtěli bychom vás požádat o přehodnocení dokumentu Interní vize ministerstva dopravy s výhledem do roku 2025, ve kterém se s realizací investičních akcí v našem regionu vůbec nepočítá," urgoval v dopise místostarosta Mgr. Petr Kořenek.

 
Ministerstvo dopravy sdílí podle písemného vyjádření názor, že je potřebné zajistit kvalitní dopravní obslužnost podél silnice I/57, která bude v budoucnu sloužit i jako spojnice mezi rychlostní silnicí R48 a R49. Předem však upozorňuje, že do roku 2025 neumožní disponibilní finanční prostředky uspokojit veškeré potřeby rozvoje dopravy v regionu. Naději však dává. Ještě v této polovině roku má ministerstvo dopravní strategii dopracovat a porovnat důležitost jednotlivých staveb.

„Podstatným faktorem, který budeme hodnotit, je mimo jiné analýza nákladů a přínosů jednotlivých staveb úseku. Ekonomická efektivita některých částí přeložky silnice I/57 je obtížně obhajitelná. Obchvat Valašského Meziříčí bude tak v první fázi vyhotoven jen v polovičním profilu budoucí čtyřpruhové kategorie. Zároveň jsou postupně prověřovány i další úspory na projektu Palačovské spojky," zmínil v odpovědi 1. náměstek ministra Mgr. Martin Sýkora.

Dodává, že velkou pozornost bude ŘSD ČR věnovat úseku Jarcová – Bystřička, kde také není navrhované řešení formou komunikace v tunelu ekonomicky obhajitelné. Preferována bude údajně varianta vedoucí v údolí Bečvy. „Ve vztahu k rychlostní komunikaci R49 probíhají v současné době intenzivní jednání na úrovni Evropské komise. Cílem ČR i SR je zařazení R49 a R6 do celoevropské sítě TEN-T," dodal Sýkora.

Od hospodářského výboru – podvýboru pro dopravu zatím vsetínská radnice odpověď nedostala. Nicméně, jakou má podle místostarosty Kořenka Valašsko naději na přehodnocení dopravní strategie ve svůj prospěch? „Nezbývá mi, než být optimistou a jednat. Věřím, že dojde k přehodnocení záměrů ministerstva dopravy a stavby budou mít reálnou šanci na realizaci před navrhovaným rokem 2025. Myslím, že lidé žijící v tomto regionu si to zaslouží," je přesvědčený místostarosta.

Marie Šidlová

 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA