Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Stavba cyklostezky mezi Lužnou a Val. Příkazy by měla začít ještě letos

date_range 12.Dub, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto: archiv redakce

Druhou etapu výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh mezi obcemi Lužná a Valašské Příkazy přislíbil finančně podpořit také Zlínský kraj. Důvodem jsou neustále se zvyšující náklady na realizaci. Stavba 11,4 kilometru dlouhého úseku by měla začít ještě letos, připravuje ji Sdružení obcí Hornolidečska.

 

„Předseda Sdružení obcí Hornolidečska se na nás obrátil s žádostí o dotaci ve výši 30 milionů korun. Důvodem jsou neustále se zvyšující náklady na realizaci cyklostezky a také to, že velký podíl nákladů je nepodpořitelný z dotačních zdrojů. Žádost jsme projednali s kolegy na Radě Zlínského kraje a chceme ji podpořit z rozpočtu na příští rok. Kromě toho má Sdružení obcí Hornolidečska podánu žádost do krajského programu na podporu obnovy venkova ve výši 21,6 milionu korun. O přidělení této dotace budeme rozhodovat začátkem května. Do tohoto projektu už bylo vloženo mnoho energie, úsilí i financí, a pokud jej nepodpoříme, úplně jej zastavíme. Navíc přidělená dotace od státu přesahující 180 milion korun se už do našeho území nebude opakovat. To jsou závažné důvody, kdy kraj musí pomoci i nad rámec svého finančního komfortu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

 

Celkové náklady na výstavbu cyklostezky Lužná – Valašské Příkazy činí 270 milionů korun

 

Druhá etapa výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – Váh naváže na první etapu dokončenou v loňském roce, na niž kraj poskytnul dotaci 12 milionů korun. Ta zahrnuje úsek od víceúčelového hřiště v Lužné do obce Ústí, kde se napojuje na cyklostezku Bečva. Cyklisté tedy mohou z Ústí pokračovat směrem na Vsetín a Valašské Meziříčí nebo na druhou stranu směrem na Velké Karlovice.

Vyznačení úsek II. etapy. Obrázek: redakce. Pro zvětšení klikni na obrázek

Celkové náklady na výstavbu druhé etapy cyklostezky činí 270 milionů korun. Na realizaci projektu se už vloni podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 183,5 milionu korun. To je historicky nejvyšší částka získaná na výstavbu cyklostezky ve Zlínském kraji. „S ohledem na nárůst cen, který nikdo nepředpokládal, zůstává i přesto na obcích obrovská zátěž. Děkuji proto Zlínskému kraji za přislíbenou finanční pomoc, bez které bychom stavbu cyklostezky nemohli vůbec realizovat,“ uvedl předseda Sdružení obcí Hornolidečska a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

 

Dálková mezinárodní cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, zkráceně Bevlava, propojí po svém dokončení Zlínský kraj se slovenským regionem Pováží. Díky mírnému profilu trasy si ji užijí nejen aktivní cyklisté, ale i rodiny s dětmi či aktivní senioři. V současnosti je už v provozu 35 kilometrů. Kromě úseku z Lužné do Ústí jde o 27 kilometrů dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku, kde se cyklostezka Bevlava napojuje na Vážskou cyklomagistrálu, vedoucí přes Trenčín až do Piešťan.

 

Popis trasy II. etapy:

 

Lužná

V obci Lužná bude cyklostezka napojena na I. etapu cyklostezky, která je zbudována přes obce Valašská Polanka, Leskovec a Ústí, kde je připojena na stávající cyklostezku Bečva. V zastavěné části obce Lužná povede trasa po místní asfaltové komunikaci. Na konci zastavěného území se přemostěním přes místní potok dostane na polní cestu, kde bude začínat nově budovaná cyklostezka. Trasa dále povede podél říčky Senice okrajem zemědělských pozemků až k hranici katastru obce Lidečko. Zde bude přemostění řeky Senice, za kterou začíná katastr obce Lidečko

 

Lidečko

Po přemostění řeky povede cyklostezka po katastru obce Lidečko souběžně se silnicí I/57. U autobusové zastávky bude zbudována lávka přemosťující potok a dále bude pokračovat kolem silnice I/57. V místě, kde začíná lesní porost bude nutné přejít přes silnice I/57 a dostat se opět k toku Senice, kde bude zbudována lávka. Dále trasa povede v lesním porostu souběžně s tokem potoka Senice a v tomto terénu bude pokračovat až na stávající lesní cestu, která je napojena na silnici I/57 v intravilánu obce. Zde bude opět nutné přejít na druhou stranu silnici a za benzínovou pumpou bude nutné opět přemostit řeku Senici. Trasa cyklostezky pak povede podél řeky k místu, kde bude zbudována další lávka, která dovede trasu cyklostezky mezi potok a silnici I/57, podél níž povede až k prodejně potravin. Zde bude umístěna poslední lávka přemosťující řeku. Za ní bude zbudován úsek, který se napojí na místní komunikaci a jako cyklotrasa povede po této komunikaci, dále po silnici I/57 v intravilánu obce. Úsek po hlavní silnici je dlouhý cca 1 km, následně pak trasa povede po místní komunikaci až do obce Horní Lideč

 

Horní Lideč

Napojení od obce Lidečko je po stávající místní komunikace. Dále po stávající lávce přes řeku Senici po místní komunikaci okolo základní školy. Následně trasa křižuje silnici III. třídy č. 4943 a po místní komunikaci pokračuje dále v zastavěném území za železniční tratí. Na konci této místní komunikace je nutné přejet silnic I/57. Další úsek cyklostezky povede jako smíšená komunikace pro pěší a cyklisty, kdy tento úsek je řešen samostatným projektem, který byl podpořen ze SFDI a jeho výstavba bude realizována v roce 2021. Tato část končí na hranici zastavěného území obce. Dále bude pokračovat nový úsek cyklostezky, který pokračuje souběžně se silnicí I/57 přes zemědělské pozemky. Následně se stáčí těšně k silnici I/57 a pomocí krakorcové konstrukce dále lemuje tuto silnici až na katastr obce Valašské Příkazy.

 

 

Valašské Příkazy

Trasa v obce Valašské Příkazy bude kompletně nově zbudovaná a povede v celé délce podél silnice I/57. Na začátku obce bude nutné přejít přes silnici III. třídy 5746. V komplikovaných úsecích bude využita krakorcová konstrukce. Řešený úsek končí na hranici katastru obce Valašské Příkazy, kde se počítá s budoucím propojením přes obec Poteč do Valašských Klobouk a Brumova – Bylnice, kde je cyklostezka již z velké části vybudována včetně propojení na Slovensko do obce Horné Srnie a dále směrem k řece Váh.

 

-red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA