Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Tříkrálová sbírka 2022 je tady

date_range 07.Led, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka … To jsou první sloky známé koledy, která bude o nadcházejícím víkend znít naším regionem. Možná ne tak nahlas jako v minulých letech, ale znít bude! Tříkrálová sbírka 2022 je tady. Po roční odmlce, kdy se přestěhovala pouze do světa virtuálního, se vrací tak, jak je už více než dvě desetiletí zvykem. I když s vyšší obezřetností a apelem na dodržování základních pravidel pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování. Zdraví všech zainteresovaných je na prvním místě.

 

I když situace spojená s covid-19 není zcela bez problémů, spíše naopak, dobrovolníci se k účasti na projektu hlásí s nadšením. Shodují se, že všichni potřebují do nového roku naději, radost, a to právě koledníci přinášejí. Ovšem kolik se jich skutečně ukáže v ulicích, bude zřejmé opravdu až v čase koledy. Jakýkoliv projev byť jen lehké nemoci, dává koledníkovi jasnou stopku. Proto se některá města a obce pojistily tak zvanou neputující, statickou kasičkou, k níž mohou dárci přicházet.

 

Sbírka v tomto roce se na území České republiky koná do 16. ledna, v našem regionu se bude koledovat především tento víkend – 7. – 9. 1. 2022.

 

„Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí,“ uvedl před léty kardinál Miloslav Vlk, primas český Jan Graubner, metropolita moravský. Oděvem a korunou vyzdobení králové tedy koledují ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.

 

Koleduje se do sbírkových pokladniček. „Ty jsou opatřeny pečetí příslušné charity a obce, kde právě sbírka probíhá a pořadovým číslem, které je také uvedeno na tak zvané průkazce vedoucího skupinky, což je osoba starší patnácti let. Do domovů přinášejí vedle písničky a poselství také malý cukřík a kapesní kalendář, jako poděkování za finanční dar,“ uvádí Pavla Romaňáková, koordinátorka sbírky zlínské Charity. Tyto dary upomínkou na setkání, stejně jak tomu bylo před více než dvěma tisíci lety: Mudrcové z Východu vstoupili do obyčejné stáje, padli na zem, klaněli se dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem a předložili mu své vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu.

 

Na závěr návštěvy Kašpar, Melichar a Baltazar označí příbytek písmeny C†M†B†LP 2022 křídou posvěcenou knězem. Nejedná se o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku po celý rok. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA