Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V Huslenkách začíná rekonstrukce silnice

date_range 26.Zář, 2016 featured_play_list Aktuality

 

Rozsáhlá silniční rekonstrukce v hodnotě více než 50 milionů korun začne koncem září 2016 v Huslenkách na Vsetínsku. V tomto roce zde bude rekonstruován pouze jeden propustek, v plném rozsahu se bude stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce v délce 1 670 metrů realizovat v roce 2017.

Silnice II/487 patří mezi významné tahy silnic II. třídy ve Zlínském kraji a tvoří významnou spojnici silnic I. třídy, a to silnice I/57 v Ústí u Vsetína a silnice I/35 na Bumbálce, na kterou navazuje silnice I/18 na Slovensku, která přivádí u Bytče dopravu na slovenskou dálnici D1. Stávající stav předmětného úseku silnice II/487 v délce cca 1,6 km je havarijní. Byly zaznamenány síťové poruchy, mozaikové trhliny, ztráta makrotextury, částečně snížená únosnost v důsledku konstrukčního porušení, deformace, příčné trhliny, místy projeté koleje. Odvodnění je nedostatečné, krajnice vozovky místy chybí.

Rekonstrukce čeká silnici v délce 1670 metrů                Obrázek: ŘSD

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/487 v průjezdním úseku obce Huslenky v celkové délce 1 670 metrů ve stávajícím směrovém a výškovém vedení. Šířka vozovky je navržena v šířce 8 metrů lokálním rozšířením ve směrových obloucích. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné vrstvy v celkové tloušťce 70 milimetrů a obrusné vrstvy z asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem v tloušťce 30 milimetrů. V části úseku o délce cca 480 metrů bude zhotovena plná konstrukce vozovky v celé šířce, ve zbylé části úseku bude zhotovena plná konstrukce na obou okrajích vozovky v šířce jednoho metru. Odvodnění komunikace bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající, případně do nově navržené dešťové kanalizace.

Součástí stavby je také výstavba nových mostů ev. č. 487-006 a ev. č. 487-008 vč. pročištění toku a doplnění kamenné dlažby, výstavba nové opěrné zdi založené na pilotách za účelem zabezpečení silničního tělesa na konci řešeného úseku, stavební úpravy krajnic a jejich doplnění, stavební úpravy napojení na silnici III/4874 a přestavba tří propustků.
Zhotovitel, cena, termín

Smluvní cena za tuto zakázku činí 52,852 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce na rekonstrukci jednoho propustku budou zahájeny 26. září 2016 a ukončeny před zimním obdobím. Všechny ostatní práce na této stavbě se rozběhnou v jarním období roku 2017 a budou ukončeny do konce roku 2017.

Současně se stavební akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v Huslenkách probíhat také stavební akce obce Huslenky (pěší komunikace a vjezdy, místní komunikace a sjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení, točna pro autobus).

Práce v roce 2016 budou probíhat za částečné uzavírky silnice II/487. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s použitím světelné signalizace. Při výstavbě mostu ev. č. 487-006 bude doprava převedena na mostní provizorium. Při výstavbě pilotové opěrné zdi bude nad protilehlým příkopem zřízena pro zajištění provozu na silnici II/487 provizorní komunikace.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA