Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V Karolince budou postaveny nové mosty

date_range 03.Srp, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Stavba nových mostů a rekonstrukce silnice budou v příštích měsících probíhat v Karolince. V rámci jedné stavební akce bude postaven nový most přes tok Stanovnice ve stávající trase a opravena navazující část silnice II/487 v celkové délce 731 metrů. Druhá stavba pak řeší vybudování nového mostu vedoucího přes Vsetínskou Bečvu do osady Bzové. Investorem obou akcí je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace zřizovaná krajem.

Rekonstrukce mostu (evidenční číslo 487-024) přes Stanovnici bude spočívat v odstranění stávajícího mostu a vybudování mostu nového o délce 15,5 metru, který bude založen na betonových základech a mikropilotách. Do základů bude vetknuta nová železobetonová monolitická rámová konstrukce s lomenou příčlí. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými rámovými stojkami, nosná konstrukce pak monolitickou příčlí. V souvislosti s touto stavbou se bude muset částečně přeložit plynovod a plynové přípojky k blízkým domům. Co se týče rekonstrukce navazující silnice, provedeno bude odfrézování obrusné vrstvy do hloubky 120 milimetrů a lokální vyspravení trhlin. Na spojovací postřik bude položena nová ložná vrstva tloušťky 70 milimetrů a obrusná vrstva o síle 50 milimetrů.

 Původní most 487-024 v Karolince (foto archiv ŘSZK)

„Dokončení celé stavby za 13,9 milionu korun, která bude zahájena v polovině srpna, se předpokládá v září 2014. Práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací a provizorním dopravním značením," informoval Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy. Akce bude spolufinancována z fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 % uznatelných nákladů.

Výstavba nového mostu (evidenční číslo 48712-1) přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení na silnici III/48712 směrem k osadě Bzové začíná již v těchto dnech. Nové umístění mostu a jeho připojení na silnici II/487 si vyžádá současně odsun stávajícího směrového vedení silnice II/487 v délce cca 260 metrů, a to i z důvodu dodržení normových vzdáleností připojované místní komunikace křížící železniční trať. Tím vznikne nová křižovatka silnic II/487, III/48712 a místní komunikace. Stávající most, který je v havarijním stavu, bude zcela odstraněn a silnice směřující k tomuto mostu bude zaslepena. Kvůli změně směrového vedení silnice II/487 bude nutno vybudovat ještě i nový most (evidenční číslo 487-025). Na části stávající silnice II/487 bude provedena technická rekultivace (zrušení části silničního tělesa).

Celková délka stavebních úprav silnice II/487 bude 397 metrů (260 metrů v nové trase a 137 metrů rekonstrukce). Silnice III/48712 bude rekonstruována v délce 27 metrů a v délce 116 metrů povede v nové trase. Konec stavební úpravy silnice II/487 bude navazovat na její již rekonstruovaný úsek do Velkých Karlovic.

Stavba koliduje s inženýrskými sítěmi, které bude nutno přeložit. Půjde o přeložku plynovodu, telefonního kabelu a sloupů vedení nízkého napětí. Pro odvodnění části silnice II/487 bude vybudována kanalizace v délce 44 metrů, která bude napojena na kanalizaci, jejímž investorem bude město Karolinka.

„Celá tato stavební akce přijde na 21,8 milionu korun, hotova by měla být v červenci příštího roku," uvedl Jaroslav Kučera.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnic II/487 a III/48712. I v tomto případě bude provoz řízen kyvadlově světelnou signalizací a provizorním dopravním značením.

Jan Vandík

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA