Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valaši chtějí pro frgál ochrannou známku EU

date_range 29.Lis, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Pekaři na Valašsku se rozhodli spojit síly kvůli ochraně valašského frgálu a již se připravují na to, až nabyde účinnosti komunitární zápis jeho zeměpisného označení do rejstříku Evropské komise, platného pro celou EU.

Vzhledem k tomu, že v přihlašovacím řízení již skončila zákonná lhůta pro podání námitek a žádné vzneseny nebyly, je nabytí účinnosti zápisu očekáváno v nejbližších týdnech. Pekaři budou poté hájit své zájmy související s ochranou v EU prostřednictvím svého sdružení s názvem Valašské lidové tradice.

Sdružení tak bude pokračovat v činnosti zakladatelky a původní jednatelky ing. Jany Kasalové, majitelky pekařství z Velkých Karlovic, která v roce 2007 stála u zahájení přihlašovacího řízení a v lednu 2013 nečekaně zemřela. V té době mělo sdružení 3 členy. V minulých dnech do něj vstoupili další pekaři z vymezeného území regionu. Počet členů se tak rozrostl na 14.

Nově do sdružení vstoupily pekařské firmy, které reprezentují přibližně 80% veškeré produkce frgálů na Valašsku. Novým jednatelem se stal Pavel Vašut z Pekárny Anežka z Palačova. Ve sdružení jsou i obě jeho zakládající členky – mj. jeho hospodářka Alena Pištěláková, která je konzultantkou pro legislativu mezi sdružením a Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a která připravovala s ing. Janou Kasalovou podklady pro zpracování přihlášky zeměpisného označení. 

„Jsme paní Kasalové vděční, co všechno pro ochranu valašského frgálu učinila. Ve snažení, které započala, chceme nyní společnými silami pokračovat a dbát na to, aby specifikace valašského frgálu byla také řádně dodržována," uvedl Pavel Vašut, nový jednatel Sdružení Valašské lidové tradice.

foto Resort Valachy

Před šesti lety většina pekařů příliš nevěřila, že se záměr skutečně podaří prosadit. Pekaři se proto v přihlašovacím řízení nijak zvlášť neangažovali a po smrti ing. Jany Kasalové mezi nimi proto zpočátku z nedostatku informací vznikla přechodná nervozita a nejistota. „Mnozí přesně nevěděli, co pro ně tento akt bude znamenat. Objevily se například fámy, že receptura chráněná zeměpisným označením je problémová z hlediska dodržení složení těsta i náplní a neumožní individuální odlišnosti v recepturách jednotlivých pekařství. Svolali jsme proto společné jednání s paní Pištělákovou a po jejím kvalifikovaném vysvětlení specifikace dle přihlášky ZO se téměř všichni přítomní pekaři rozhodli ke sdružení přidat. Zeměpisné označení nepotlačuje identitu jednotlivých pekařů a naopak nám umožní chránit tradiční výrobek, který má své kořeny u nás na Valašsku. Spousta koláčů, které se dnes objevují v supermarketech s označením frgál, nemá se skutečným frgálem nic společného," dodal Pavel Vašut.

Jakmile bude zeměpisné označení zapsáno do rejstříku Evropské komise, bude označení „valašský frgál" chráněno v celé EU. V rámci specifikace jsou stanoveny jak přibližné parametry frgálu (30-32 cm průměr, určitý poměr těsta a náplně, druhy náplní), tak přesné vymezení území, na kterém bude možné ho péct. „Pekaři z jiného území než vymezeného musí své výrobky pojmenovat jinak. Použití slova „valašský" ve spojení se slovem „frgál" bude považováno za porušování průmyslových práv. Podstata ochrany spočívá v zachování územní tradice a dodržování specifikace. Kontrola specifikace a ostatních daných podmínek bude prováděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí," vysvětlila hospodářka Sdružení Valašské lidové tradice Alena Pištěláková.

foto Resort Valachy

Sdružení po zápisu vytvoří certifikát, který budou jeho členové používat při označování výrobků a provozoven. Bude také dbát na „trvalé zjišťování porušitelů práv k zeměpisnému označení a zajišťovat jejich respektování", do budoucna chce pro frgál získat ochrannou známku.

„Sdružení je otevřeno pro další zájemce z vymezeného území – pekařské firmy i zájemce z řad veřejnosti, kteří nás chtějí podporovat. Pekaři samozřejmě nemají povinnost být členy, ale výhodou pro ně bude, že jim můžeme například poskytovat potřebný informační servis v oblasti legislativy, umožnit využívání jednotného označování výrobku, umožnit společné užívání budoucí ochranné známky a využívat další výhody členství ve sdružení," dodala Alena Pištěláková.

Zápis zeměpisného označení mj. přinese změnu pro pořadatele soutěže o nejlepší valašský frgál, která se koná vždy na podzim při Karlovském gastrofestivalu ve Velkých Karlovicích. Pořádá jej tamní Resort Valachy, který se také zabývá výrobou frgálů a stal se nově i členem sdružení.

„Již pracujeme na úpravě pravidel soutěže tak, aby byla od příštího roku v souladu se zápisem zeměpisného označení. Vedle dodržení rozměrů frgálu či náplně tak bude nově do podmínek zapracováno i územní omezení. Vzhledem k tomu, že většina soutěžících stejně vždy byla z Valašska, nečekáme žádný zvláštní dopad. Jen by nás mrzelo, kdybychom museli začít odmítat například školy, které pravidelně při naší soutěži prezentují své umění, ale do území nově nebudou spadat. Pro tyto případy zvažujeme vznik nové zvláštní kategorie koláčů, v níž o vítězi nebude rozhodovat odborná porota, ale veřejnost," uvedl Tomáš Blabla, ředitel hotelů Resortu Valachy a Karlovského gastrofestivalu.

-tz- 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA