Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valašské Klobouky budou letos hospodařit s rozpočtem 152 milionů

date_range 25.Led, 2021 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Jedna z investičních akcí města - Dům na rohu

Zastupitelstvo města Valašské Klobouky schválilo rozpočet pro rok 2021 jako schodkový. Počítá s příjmy 143 milionů a výdaje předpokládá ve výši bezmála 152 milionů korun. Plánovaný schodek hospodaření 8,4 milionu je určen na realizaci schválených investičních akcí a město jej bude zčásti krýt dlouhodobým úvěrem a zčásti přebytky hospodaření z minulých let.

 

„Na letošní rozpočet našeho města bohužel dolehne propad daňových příjmů o více než 15 milionů korun. Proto jsme činili kroky ke snížení provozních výdajů a připravili jsme reorganizaci městského úřadu, která přinese roční úsporu 2 miliony korun. K tvorbě městského rozpočtu jsme také přistupovali s tím, že budeme v co největší míře realizovat ty investiční akce, které budou spolufinancovány z dotací,“ vysvětlila Eliška Olšáková, starostka města.

 

V plánu je osvětlení části cyklostezky vedoucí městem

Do kultury město hodlá vynaložit více než 10 milionů korun. Zde patří příspěvek na provoz kulturního domu, knihovny, muzea, kina či sálu ve Smolině i rozpočet na městem pořádané akce, například Setkání muzikantů v Bílých Karpatech nebo Klobucké hospodářské trhy. Technická podpora kulturních akcí ve městě vyjde na 285 tisíc.

 

Na zabezpečení chodu městského úřadu je určeno 37,5 milionu korun a na provoz příspěvkových organizací je v součtu vyčleněna částka 15,5 milionu korun. Pro potřeby místních částí je připraven 1 milion korun.

 

Pro dotace a dary neziskovým subjektům je vyčleněno 1,5 milionu, z toho například 440 tisíc korun do programu Spolupráce nebo po 70 tisících pro Valašský mikulášský jarmek a Valašské kumštování. Na činnost TJ Spartak je připraveno 370 tisíc korun, pro TJ Sokol a TS ELES po 100 tisících, pro FK Smolina 40 tisíc a FC Start Mirošov 30 tisíc korun. Dotace na sociální služby dosáhnou výše 600 tisíc korun a 45 tisíc poputuje zdravotnickým zařízením. Na provoz Seniortaxi je připraveno téměř 440 tisíc korun.

Do tělovýchovné a zájmové oblasti dále zamíří přes 3 miliony korun, z nichž bude hrazen například provoz koupaliště, sauny, domu dětí a mládeže nebo údržba dětských hřišť a sportovišť. Na výdaje odpadového hospodářství je v rozpočtu připraveno 4,4 milionu korun, další 1,2 milionu stojí provoz sběrného dvora a 600 tisíc nakládání s bioodpadem. Na péči o veřejnou zeleň je určeno 2,7 milionu.

 

Na dopravu půjdou více než 4 miliony, které budou využity na opravy a údržbu místních komunikací, chodníků či zastávek nebo na příspěvek na dopravní obslužnost. V oblasti komunálních služeb je plánováno například 1,5 milionu na veřejné osvětlení nebo 260 tisíc na pohřebnictví.

 

Daňové příjmy tvoří 55 % celkových příjmů města. Nedaňové příjmy představují méně než desetinu příjmové stránky rozpočtu. Do rozpočtu dále přichází dotace více než 20 milionů korun na výkon státní správy, přes 4 miliony na oblast sociální práce nebo zhruba 17 milionů korun formou investičních dotací.

 

Valašské Klobouky letos plánují investice za desítky milionů korun

 

V letošním roce se ve Valašských Kloboukách chystá řada investičních akcí zacílených na rozvoj infrastruktury pro pěší, cyklisty či individuální stavebníky. Další projekty zlepší podmínky pro podnikání, zatraktivní město pro turisty a také upraví stav občanské vybavenosti. V rozpočtu si na tyto výdaje město připravilo bezmála 41 milionů korun. Další připravené projekty v hodnotě 76 milionů se ocitly tzv. „pod čarou“ a v případě přiznané dotace bude zastupitelstvo jednat o jejich spolufinancování a zařazení k realizaci.

 

„V polovině roku bude zakončena výstavba infrastruktury pro rodinné domy na Dlouhé. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 25 milionů korun, z toho letos se zhruba za 12 milionů dostaví inženýrské sítě, veřejné osvětlení, komunikace i chodníky. Další významný posun se odehraje na stavbě Domu na rohu, který bude do října dokončen z vnější i interiérové části. Rekonstrukce si v součtu vyžádá 23,6 milionu korun a je podpořena dotací Ministerstva průmyslu a obchodu,“ zmínila dvě největší investice starostka Eliška Olšáková.

 

Projekt Bezpečné cesty do školy se završí výstavbou napojovací křižovatky do nové lokality pro rodinné domy na Dlouhé, místem pro přecházení, osvětlením přechodu a také sadovými úpravami. Tato část vyjde na 2,7 milionu korun a převážnou část pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

V plánu je rovněž 1. etapa veřejného osvětlení cyklostezky v úseku od kompostárny po napojení na ulici Nádražní a k Lidlu. Zde bude osazeno 19 svítidel za celkovou cenu 750 tisíc korun.

 

Projekt Na kole za Gessnerem přinese oživení cestovního ruchu. Jeho cílem bude vybudovat potřebnou infrastrukturu podél cyklostezky Bevlava a zřídit expozici významného rodáka, architekta Huberta Gessnera. Celkové náklady činí 790 tisíc korun a polovinu bude spolufinancovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Na skládce komunálního odpadu ve Smolině dojde k posunu hrázky, čímž se rozdělí aktuálně neprovozovaný blok na dvě části a jedna z nich bude otevřena pro ukládání odpadů. V rozpočtu je na tuto stavbu 3,5 milionu korun. Na hřbitově se plánuje rozšíření kolumbária o 10 boxů a také prodloužení chodníku mezi hrobovými místy. V hodnotě 1 milion korun bude pořízen dopravní automobil pro jednotku SDH Mirošov. Zde přispěje částkou 450 tisíc korun Ministerstvo vnitra ČR a 300 tisíc Zlínský kraj.

 

Investice „pod čarou“

 

K projektům, které má město Valašské Klobouky připravené k realizaci a pro které řeší dotační podporu, patří 1. etapa regenerace sídliště na Luční. „Podali jsme žádost ke Státnímu fondu podpory investic, který by mohl financovat až třetinu z nákladů ve výši 17,5 milionu. V této fázi by vzniklo centrální dětské hřiště, stezka pro pěší a cyklisty a také rozšíření parkoviště ve spodní části sídliště,“ uvedla starostka.

 

Z Integrovaného regionálního operačního programu už je například potvrzeno podpoření žádosti o rekonstrukci sociálního zázemí školní družiny. Díky dotaci 4 miliony korun bude možné zpětně profinancovat provedené úpravy dispozic učeben a zrealizovat rekonstrukci sociálního zařízení. Město navíc za vlastní prostředky hodlá zrekonstruovat šatny a sprchy náležící k tělocvičnám.

 

Již teď je jisté, že uspěl také projekt na víceúčelové hřiště ve Smolině za 2,8 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj jej podpoří částkou 1,7 milionu, a tak bude město rozhodovat o jeho zařazení k realizaci.

 

Projekt Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí připravuje mikroregion Valašské Klobucko. Předpokládaná hodnota kloboucké části je 22 milionů a pokud dotace vyjde, město by zde spolufinancovalo 2,2 milionu korun. Díky tomu by vznikly cyklotrasy Královec, Důbrava, Ekopark a ulice Koželužská a cyklostezka ze sídliště Palackého na Trhovisko.

 

Ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury byla podána žádost o dotaci na chodníky a autobusové zastávky u bytových domů na Sychrově, a to v celkové hodnotě 3,4 milionu korun. Pěším by přístup k zastávkám zlepšilo více než 260 metrů bezbariérového chodníku, bezpečné místo pro přecházení i nové veřejné osvětlení.

 

Na výsledek žádosti se čeká u sportovní infrastruktury základní školy, kde se za 3,7 milionu korun plánuje obnova povrchu atletického oválu i tenisových kurtů a v suterénu školy navíc rekonstrukce sociálního zázemí pro sportující.

 

Atraktivní stezka bosých nohou by mohla vzniknout díky projektu Po stopách zvířat Bílých/Bielych Karpat. Trasa umístěná v lesním prostředí v okolí cesty na Královec by nabídla různé povrchy z přírodních materiálů, dřevěné prvky, odpočívadlo nebo stojan na kola v souhrnné hodnotě 570 tisíc korun. Až 85 % by mohla pokrýt dotace.

 

Další připravené projekty se věnují vegetačním úpravám, opravám místních komunikací, zasakování dešťových vod u objektů základní školy nebo opravě sociálního zařízení v kulturním domě Klobučan.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA