Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valašské Klobouky budou letos hospodařit s rozpočtem 162 milionů

date_range 12.Led, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Z Masarykova náměstí zmizí bariéra v podobě diagonální komunikace

Do roku 2022 vstupuje město Valašské Klobouky s rozpočtem ve výši 162 milionů korun. Na straně příjmů očekává celkem 138 milionů korun. Díky realizaci naplánovaných investic vznikne schodek ve výši 24 milionů korun, který má město v plánu pokrýt přebytky hospodaření z minulých let. Celkově na investiční akce vynaloží 40 milionů korun, přičemž k největším projektům bude patřit první etapa regenerace sídliště na Luční, výstavba chodníků a autobusových zastávek na Sychrově nebo rekonstrukce diagonální komunikace na Masarykově náměstí. Další záměry se pak posunou kupředu formou projektové přípravy.

 

„Ve Valašských Kloboukách dlouhodobě usilujeme o to, abychom investiční akce realizovali hospodárně, tedy abychom pro ně čerpali co největší dotační podporu. V tomto roce se zaměříme na několik větších investic ke zlepšení a zvelebení veřejného prostoru, který považujeme za důležitý. Ať už se budou týkat náměstí, sídliště, chodníků, hřišť, ekoparku nebo cyklostezek, vždy bude výsledkem příjemné a komfortní prostředí pro obyvatele našeho města i jeho návštěvníky,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková.

 

Investiční akce

K finančně nejnákladnějším investičním akcím roku 2022 bude patřit již zahájená první etapa regenerace sídliště na Luční. V rozpočtu je na ni připraveno 16,7 milionu korun, přičemž 6 milionů se městu vrátí formou dotace ze Státního fondu podpory investic. Dokončí se centrální dětské hřiště s odpočinkovou a pobytovou plochou, vyroste stezka pro pěší a cyklisty, rozšíří se spodní parkoviště, zprovozní nové veřejné osvětlení a dojde i k sadovým úpravám veřejného prostoru.

Vizualizace centrálního hřiště na sídlišti Luční

Na jaře letošního roku se v ulici Sychrov plánuje výstavba nové infrastruktury pro pěší a cestující hromadnou dopravou. „Za více než 5 milionů korun tu vzniknou dvě bezbariérové autobusové zastávky a navazující chodníky, které povedou ke křižovatce na Mirošov a Smolinu. Její úpravu bude v rámci sdružené investice realizovat Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ upřesnila Eliška Olšáková a dodala, že investice získala podporu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

K významné proměně dojde také na Masarykově náměstí, kde město hodlá zrealizovat odstranění diagonální asfaltové komunikace s vyvýšenými obrubami, které tvoří překážky pro pěší, kočárky i hendikepované. Prostranství bude výškově sjednoceno do bezbariérového povrchu a vydlážděno žulovou kostkou. Tuto obnovu v centru město zaplatí z vlastních prostředků, připraveno má 5,5 milionu korun. V plánu je pak pokračovat úpravou parčíku před muzeem a dalšími kroky.

Na Sychrově vyrostou nové bezbariérové zastávky a chodníky

Proměna čeká i lokalitu ekoparku Trhovisko, kde se rozprostře nová stezka bosou nohou. Smyslový chodník doprovodí přírodní artefakty se stopami zvířat žijících v Bílých Karpatech. Návštěvníci také budou moci využívat nové odpočívadlo, interaktivní naučné prvky, stojan na kola a další vybavení. Projekt má dotační podporu, takže jej město bude nejprve financovat 700 tisíci korunami a později se mu 85 % vrátí v dotaci z programu Interreg V-A SR-ČR.

 

Další nové stezky a trasy budou určeny cyklistům. Díky společnému projektu mikroregionu Valašské Klobucko, který nastartoval loni, je do rozvoje cyklistické infrastruktury regionu vynakládáno 73 milionů korun. Z toho ve Valašských Kloboukách vznikají trasy za 15 milionů korun a město je letos dofinancuje ze svého částkou 2 miliony. Cyklisté se projedou po nových úsecích ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko, po Koželužské, kolem Důbravy a především si vyšlápnou po cyklotrase na turisticky atraktivní Královec.

Na Královec povede nová cyklotrasa

Místní části

V místní části Lipina se bude v lokalitě pro nové rodinné domy pokračovat ve zpřístupňování několika dalších pozemků k výstavbě. Za více než 1 milion korun se rozšíří místní komunikace a veřejné osvětlení, inženýrské sítě už byly připraveny dříve. Do dvora bývalé školy se také přestěhuje dětské hřiště z centra obce a dokoupí se nové herní prvky. Dále proběhne oprava části jedné z místních komunikací. Ve Smolině je v plánu obnova v tamním kulturním domě, která se dotkne kuchyňského zázemí, místnosti pro osadní výbor i prostranství před budovou. V Mirošově se bude u fotbalového hřiště budovat zpevněná plocha nejen pro aktivity hasičů, ale v zimě také k vytvoření ledové plochy na bruslení. Na jedné z místních komunikací dále proběhne druhá etapa opravy povrchu a na osadním výboru se bude pokračovat v opravách rozšířením kuchyňky.

 

Projektové dokumentace

Další prostředky město vloží do příprav důležitých projektů. „Dokončíme projektovou dokumentaci na přístavbu mateřské školy, kde potřebujeme navýšit celkovou kapacitu a upravit tamní kuchyni a kotelnu. Také chceme připravit dokumentaci na rozšíření nové cyklostezky o další úsek z lokality Trhovisko přes Holubářku ke hranici katastru obce Poteč. Dále nachystáme projekt na smíšený chodník pro pěší a cyklisty v ulici Jana Nerudy, na dopravní dětské hřiště u základní školy, stavbu parkoviště u hřbitova, opravu místní komunikace v ulici Kopec a další. Také zadáme studii na využití alternativních zdrojů energie prostřednictvím fotovoltaiky,“ vybrala starostka Eliška Olšáková z letošního projektového výhledu.

 

Dotace

Rozpočet města zahrnuje vedle investic například i významnou část dotací. Místním spolkům poputuje z programu Spolupráce 580 tisíc korun, na sociální služby město vynaloží 700 tisíc, sportovním oddílům ve městě a místních částech je vyčleněno 655 tisíc a na tradiční kulturní akce Valašské Kumštování a Valašský mikulášský jarmek je určena dotace 140 tisíc korun. Na technickou podporu akcí ve městě je dále vyčleněno 235 tisíc.

 

Další výdaje

Na chod městského úřadu je v rozpočtu určeno 42,8 milionu korun. Příspěvkové organizace získají na svou činnost v souhrnu 16,5 milionu korun, z toho zhruba polovina je vyhrazená pro Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky na zabezpečení chodu kulturního domu, kina, knihovny, muzea nebo sálu ve Smolině.

 

Celé odvětví odpadového hospodářství si z rozpočtu vyžádá 7,7 milionu korun. Na oblast dopravy, tedy na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků, město vynaloží 7,4 milionu korun.

 

Údržba městské zeleně vyjde na 3,3 milionu korun. Do údržby sportovních areálů a dětských hřišť bude vynaloženo 1,1 milionu korun. Obdobnou částku si vyžádá provoz koupaliště, u sauny se pak bude jednat o 370 tisíc. Na zajištění služby Seniortaxi je určeno 440 tisíc korun.

 

 

„Ráda bych poděkovala zastupitelům města za podporu při schvalování rozpočtu. Věřím, že se nám naše plány podaří zrealizovat a že je budeme doplňovat o další záměry, u kterých budeme úspěšní v žádosti o dotaci,“ vyjádřila Eliška Olšáková.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA