Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valašské Klobouky mají letos v plánu investiční akce za 58 milionů korun

date_range 31.Led, 2023 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up U smuteční síně vznikne nové parkoviště pro 68 vozidel

Do roku 2023 vstoupilo město Valašské Klobouky s rozpočtem přesahujícím 204 miliony korun. Zastupitelstvo schválilo rozpočet jako schodkový, a to konkrétně se schodkem 22 miliony korun, který se bude financovat z přebytků hospodaření minulých let. Na letošní rok jsou v plánu investiční akce za více než 58 milionů korun.

 

Investiční akce za více než 58 milionů korun

 

„V tomto roce budeme realizovat především takové projekty, pro které má město zajištěné spolufinancování z dotačních titulů. K těm zásadním patří druhá etapa revitalizace největšího klobouckého sídliště na Luční, u které se náklady vyčíslují na 19,5 milionu korun. Ve spodní části lokality se počítá s úpravou křižovatky, místní komunikace, parkoviště i chodníků, pumptracku a dalších prvků ve veřejném prostoru,“ sdělil Josef Bělaška, starosta města Valašské Klobouky. „Začneme také práce na výstavbě nového parkoviště u smuteční síně, a to za téměř 8,5 milionu korun. Za více než 5 milionů korun pak u základní školy vyroste nové dětské dopravní hřiště,“ vybral dále z investičních akcí. U smuteční síně vznikne 68 parkovacích míst.

 

Letos se také ve městě dokončí výměna veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Tato poslední etapa vyjde na více než 3 miliony korun. Na projekt budování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov rozpočet pamatuje částkou 8 milionů. Plánuje se také sanace zídky u městského muzea, prodloužení kanalizace v ulici Nádražní, částečná rekultivace na skládce ve Smolině, rozvoj singltrekových tratí v Lipině a další.

Druhá etapa revitalizace sídliště na Luční bude řešit spodní lokalitu

Takzvaně „pod čarou“ čekají na výsledek podané žádosti o dotaci další významné projekty, například přístavba mateřské školy, hospodaření se srážkovou vodou v areálu základní školy nebo oprava Staré radnice a Červeného domu.

Běžné výdaje města jsou plánovány ve výši 146 milionů korun

 

Běžné výdaje města jsou v rozpočtu plánovány ve výši 146 milionů korun. V nich je zakomponovaná například suma 22 milionů korun na příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města. „Z toho pro mateřskou školu je připravená částka téměř 3,7 milionu korun, pro základní školu 7,4 milionu korun a pro dům dětí a mládeže 546 tisíc. Kulturní a vzdělávací středisko obdrží na provoz kulturního domu, městského muzea, knihovny, kina a kulturního domu ve Smolině příspěvek 10,3 milionu korun,“ přiblížil starosta. Do místních částí Smolina, Lipina a Mirošov poputuje na provoz osadních výborů, opravy místních komunikací nebo podporu tamních akcí v souhrnu 1,4 milionu korun.

 

Do oprav a údržby místních komunikací půjde 5,5 milionu korun, na opravy a čištění chodníků, cyklostezky či na rozvoj pěšin do místních částí pak 1,8 milionu korun. Na péči o veřejnou zeleň a vzhled města a místních částí je připraveno téměř 5 milionů. Provoz a údržba veřejného osvětlení si vyžádají přibližně 2 miliony. Svoz tříděného, komunálního i biologicky rozložitelného odpadu a nakládání s ním město vyjde na více než 6 milionů, na provoz sběrného dvora je pak plánováno 2,5 milionu. Také v roce 2023 bude fungovat Seniortaxi, které město vyjde zhruba na 440 tisíc korun.

 

Podpora kulturních akcí, dotace pro spolky a sport

 

Na dotace zdejším spolkům město v programu Spolupráce určilo 600 tisíc korun a na podporu velkých kulturních akcí a jejich technické zajištění připravilo 475 tisíc. Na dotace pro sportovní oddíly si vyčlenilo v souhrnu 650 tisíc korun a pro provozovatele sociálních služeb nachystalo 800 tisíc korun.

 

Příjmy se plánují ve výši 182 miliony korun

 

Na druhé straně městského rozpočtu stojí příjmy, které se plánují ve výši 182 miliony korun. Převážnou část tvoří příjmy daňové, které by letos měly dosáhnout výše 111 milionů korun. Dalšími významnými příjmy jsou transfery, které se předpokládají v celkové výši 35 milionů korun. Většinu z nich tvoří dotace od státu na výkon státní správy, ale jsou zde zastoupeny také příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv, dotace na výkon sociální práce, na volby a podobně.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA