Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valašské Klobouky – město pro život

date_range 15.Zář, 2022 featured_play_list Volby 2022 Valašské Klobouky

Valašské Klobouky – město pro život

 

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, které se v komunálních volbách uchází o Vaši přízeň.

 

Komunální volby jsou především o lidech a my jsme pevně přesvědčeni o tom, že se nám podařilo sestavit tým velmi kvalitních kandidátů s odbornými znalostmi a zkušenostmi, s odhodláním svědomitě pracovat pro město.

 

Máme snahu něco změnit, zapojit se do veřejného dění a zlepšit život v našem městě. Nejsme týmem lidí, kteří převážně na sociálních sítích kritizují a na všechno mají zaručená řešení. Nasloucháme lidem a svou prací v orgánech města chceme prosazovat zájmy našich voličů a občanů města. Společně chceme spolupracovat se všemi, kteří mají zájem měnit naše město k lepšímu. Jsme připraveni pracovat i v čele vedení města, pokud nám k tomu dají voliči silný mandát.

 

Co se týká volebních výsledků, jsme si plně vědomi, že ty mají v rukou občané. Domníváme se, že naši kandidáti mají šanci uspět. Jsou známí z veřejného života či z profesí, které vykonávají, a proto se domníváme, že je není zapotřebí blíže představovat.

 

V našem volebním programu neslibujeme vzdušné zámky. Jsme si plně vědomi toho, že při sestavování koalic je nutné najít společné body volebních programů, které pak mohou být realizovány.

 

S respektem se ucházíme o Váš hlas a slibujeme Vám, že jej nenecháme propadnout.

 

Děkujeme za Vaši důvěru.

Náš facebook: https://www.facebook.com/val.kloboukymestoprozivot

 


 

Rádi bychom se vyjádřili k často „kladeným“ otázkám na sociálních sítích.

 

Je v zásadním rozporu, pokud je ředitel příspěvkové organizace města, v radě daného města či obce? Resp. je možné, aby byl do tohoto orgánu samosprávy zvolen?

 

Především je potřeba zdůraznit, že v komunálních volbách se volí do zastupitelstev obcí a měst a ne do jejich obecních nebo městských rad. Ty vzejdou v  rámci povolebních jednání právě z nově zvolených zastupitelů, kteří rozhodnou o sestavení vedení města a městské rady.

 

Ředitel organizace města je zcela svéprávný a rovnoprávný občan, který má ze zákona naprosto stejná práva jako každý jiný příslušník obecní komunity.
V zastupitelstvech, obecních radách i na postech starostů po celé republice je řada skvělých ředitelů škol i dalších příspěvkových organizací. A i v našem městě byli a jsou zastoupeni ředitelé organizací v jeho vedení.

 

Co se týká obavy o rozhodování o vlastních odměnách – nikdy v minulosti, pokud byl někdo z ředitelů v městské radě, se neúčastnil rozhodování o svém finančním ohodnocení.

 

A tak by tomu mělo být i nadále.

 

Co se týká rozpočtů organizací, zde by naopak měli mít ředitelé možnost se k nim vyjádřit. Už z toho důvodu, že jako správci městského majetku, který jim byl svěřen, jsou odpovědni za jeho udržování a další zvelebování. Příspěvkové organizace jsou součástí struktury města, jsou zahrnuty v jeho rozpočtu a byly zřízeny za účelem zabezpečení neziskových forem činností, pro jejichž rozsah či složitost je vyžadována samostatná právní subjektivita.

 

Město je vlastníkem mnoha nemovitostí, které potřebují údržbu a investice do jejich modernizace či rekonstrukce (více v našem volebním programu).

 

Tyto veřejné budovy a prostory slouží našim občanům, ať pro předškolní nebo základní vzdělávání, volnočasové aktivity, zdraví, či v oblasti uspokojování sociálních a kulturních potřeb.

Za správu svěřeného majetku a hospodaření se svěřenými finančními prostředky se ředitelé organizací zodpovídají pravidelně prostřednictvím veřejnosprávních kontrol a auditů.

 

Za otázkami, které si klade na FB jedno z šesti politických uskupení ve Valašských Kloboukách, vidíme snahu připravit o důvěru naše kanditáty a snížit tak jejich volební šance.

 

Naším hlavním cílem je poctivá práce pro všestranný rozvoj našeho města, nebojíme se zodpovědnosti vůči svým voličům, neboť nás nepřivádí k volbám žádné osobní či zištné zájmy.

 

 

Pro zvětšení klikni na obrázek

 

Pro zvětšení klikni na obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA