Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Výroční valná hromada hasičů z Janové

date_range 09.Led, 2024 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Výroční valná hromada hasičů z Janové. Foto: Radomír Dolanský

Za deštivého a celkově sychravého počasí se jen pár dní po Novém roku začal plnit příjemně vyhřátý sál místní kavárny, který řadu let vychází vstříc podobným akcím složek obce.

 

Takřka zcela zaplněný sál přivítala za vedení SDH Janová Klára Katrušáková, která předsedala letošní valné hromadě. V první řadě přivítala vzácné hosty ze sborů okrsku, zástupce OSH Vsetín, zástupce okrsku č. 1, starostu obce Janová, zástupce sportovců a myslivců. Hned po přivítání požádala přítomné o uctění památky čestného předsedy SDH Janová Jiřího Pončíka.

 

Nejdůležitější část valné hromady, tedy zprávu o činnosti za rok 2023 a návrh úkolů na rok 2024 přednesl starosta SDH Janová Richard Machalec. Zhodnotil účast jednotky požární ochrany při zásazích během uplynulého roku a seznámil členy s výhledovou možností dovybavení jednotky zásahovou čtyřkolkou. Sbor dobrovolných hasičů v posledních letech pořádá pro občany řadu kulturních akcí, případně největší akci na poli požárního sportu Janovské šedesátky. Akce jsou stále více vyhledávány občany z Janové i okolí, takže pro hladký průběh je zapotřebí zajistit pomoc mnoha rukou. Zde starosta poděkoval nejen členům sboru, ale i všem hasičským příznivcům a v neposlední řadě rodičům mladých hasičů, kteří na akcích vypomáhají. Na poli kultury pro rok 2024 označil Richard Machalec jako jedny z nejdůležitějších akcí velký dětský karneval a 2. hasičský ples v Janové dne 16. března 2024 a Den s hasiči spojený s kácením máje 15. června 2024 a Janovské šedesátky 18. srpna 2024. Na všechny akce starosta sboru srdečně pozval všechny občany z Janové i širokého okolí a především na ples, který byl v roce 2023 velmi chválen i díky kvalitní hudební skupině, využil pro pozvání přítomné delegáty sborů. Že činnost hasičů zahrnuje opravdu široké spektrum občanů Janové, dokazuje i to, že věk členů začíná u 4 let a končí úctyhodnými 88 lety.

 

Výroční valná hromada hasičů z Janové. Foto: Radomír Dolanský

 

Zprávu o hasičských sportech přednesl Vít Kopecký. Zde se Janová může chlubit úspěchy svých mladých hasičů ve všech věkových kategoriích. Činnost mládeže se úspěšně rozvíjí a právě tyto úspěchy motivují rodiče malých dětí, aby je přihlašovali do kroužku hasičů. Pro děti je činnost ve sboru přínosem, nejen co se fyzické zdatnosti týká, ale v připravenosti na složité životní situace v mnoha směrech. Úspěchy sklízí i skupina mladých hasičů v soutěžích TFA, tedy nejnáročnějším požárním sportu. Jako snad u všech sborů v České republice je i v tom janovském největším problémem přechod mládeže mezi dospělé. Muži se rovněž účastní během roku základních soutěží. Vít Kopecký taktéž vyzval sestry hasičky k obnovení činnosti ženského družstva, jejichž činnost byla v době trvání ověnčena mnohými úspěchy.

 

Po zprávě o hospodaření, revizi a volbě delegátů na valnou hromadu okrsku a Okresní shromáždění delegátů SDH následovala diskuse, kde se přihlásili především hosté valné hromady. Delegát OSH Vsetín Jan Bělíček vyzdvihl úspěšnou činnost janovského sboru jednoduchým a hřejivým sdělením, že účast na valné hromadě SDH Janová je pro něj vlastně odměnou, protože je co chválit. V podobném duchu se vyjádřil i zástupce okrsku č. 1 Michal Lukáš, který především vyzdvihl kvalitu Janovských šedesátek, jejich perfektní zajištění, kdy sbor dokázal připravit nejen hladký průběh soutěže, ale i nasycení a napojení několika stovek lidí. Rovněž pochválil ukázkovou akci Den s hasiči, která přilákala značné množství občanů, kteří se mohli nejen seznámit s činností všech složek IZS, ale mnohé si na vlastní kůži vyzkoušet. V závěru svého příspěvku poděkoval rodinným příslušníkům všech dobrovolných hasičů v republice, bez jejichž pochopení a tolerance by dobrovolné sbory nemohly fungovat. V podobném smyslu se pochvalně vyjadřovali i další hosté, kteří rovněž neváhali pozvat na vlastní akce, jako třeba na Končinový ples na Hovězí dne 10. 2. 2024 spojený s pochováváním basy. Prostě valná hromada hasičů z Janové nebyla slavnostní jen názvem, ale i oslavou úspěchů, což potvrdila řada ocenění za obětavou práci.

 

text a foto: Radomír Dolanský

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA