Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Začala oprava silnice z Karlovic na Soláň

date_range 26.Zář, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Poslední velkou investiční stavbou, kterou v tomto roce zahajuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude rekonstrukce více než dva a půl kilometru silnice, která vede z Velkých Karlovic směrem na Soláň. Stavba za téměř 64 milionů korun bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončena bude v roce 2018.

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/481 v katasrtu obce Velké Karlovice. Začátek stavby se nachází v místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice je 2 677 metrů.

Rekonstrukce silnice bude probíhat ve stávajícím směrovém vedení. Silnice získá jednotnou šířku 7,5 metru v nezastavěném úseku a 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Stavební úpravy silnice spočívají v odfrézování živičných vrstev v tloušťce 70 milimetrů, sanaci poruch v podkladní vrstvě a znovupoložení ložné vrstvy v tloušťce 50 milimetrů a obrusné vrstvy tloušťce 40 milimetrů. V obou jízdních pruzích v šířce jednoho metru bude v celé délce provedena kompletní výměna konstrukce vozovky a stavební úpravy, případně doplnění nezpevněných krajnic. Odvodnění bude zajištěno příčným spádem do silničních příkopů nebo nových uličních vpustí, zaústěných do nově budované kanalizace. V místě, kde se tok Jezerný přibližuje ke komunikaci, budou vybudovány tři nové opěrné zdi za účelem zabezpečení stability silničního tělesa.

Ilustrační foto   

Součástí investiční akce je také kompletní přestavba mostu ev. č. 481-008, který převádí silnici II/481 přes tok Vsetínská Bečva. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí s délkou přemostění 25 metrů. Po dobu výstavby bude doprava vedena po mostním provizoriu.

V trase řešeného úseku se nachází také most ev. č. 481-007, který byl v r. 2010 rekonstruován. Nyní na něm bude provedena pouze obnova obrusné vrstvy, osazení normového zabezpečovacího zařízení a sanace opevnění břehů toku kamenem do betonu. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem, výstavba zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, kompletní přestavba propustků v trase řešeného úseku, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení. Souběžně s rekonstrukcí silnice II/481 bude probíhat výstavba cyklostezky, nových komunikací pro pěší a dešťové kanalizace, jejímž investorem bude obec Velké Karlovice.

Stavební práce byly zahájeny 25. září 2017 a přerušeny před nástupem zimní sezony. Stavba bude pokračovat opět na jaře a bude dokončena během roku 2018.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA