Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zájem o kotlíkové dotace je opět velký

date_range 25.Říj, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Přesně v 8:00 hod. byl dnes ve Zlínském kraji spuštěn elektronický příjem žádostí o kotlíkové dotace, jejichž druhé kolo kraj vyhlásil v září. Potvrdil se očekávaný velký zájem žadatelů, kdy za pouhé 3 a půl minuty bylo přijato více než 2 000 žádostí, čímž byla vyčerpána celková alokace určená pro tuto výzvu, tedy 155,340 milionu korun.

„Přesto však systém stále běží, další žádosti pořád nabíhají. Důvodem je, že si vytváříme tzv. zásobník žádostí, ze kterého budou moci být podpořeni náhradníci, pokud by původní žadatelé dotaci nakonec nevyužili," uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Do dnešních 15:00 hod. systém přijal celkem 2 373 žádostí, z nichž však část byla duplicitních, neboť někteří žadatelé zaslali svoji žádost vícekrát. Mezi žadateli byl největší zájem o kotle na biomasu, na druhém místě pak o kondenzační plynové kotle.

„Již dopředu jsme předpokládali, že zájem o kotlíkové dotace bude tentokrát ještě vyšší, než tomu bylo na jaře, kdy proběhla druhá výzva prvního kola, a že se na to musíme dobře připravit. Systém jsme proto dimenzovali tak, aby zvládl odbavit velké množství přijatých žádostí v co nejkratším čase. Několikanásobně jsme zrychlili aplikaci pro přijímání žádostí a rovněž jsme zvýšili počet aplikačních serverů. Nepodcenili jsme ani možnost nenadálých situací, kdy máme pro případ výpadku internetového připojení zřízenou druhou záložní linku a rovněž druhé datové centrum. Celý systém pak ještě před ostrým startem prošel zátěžovým testováním," uvedl Ivo Skrášek, vedoucí oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje.

    Systém je dimenzován tak, aby zvládl odbavit velké množství přijatých žádostí v co nejkratším čase
foto: Jiří Balát

Po odeslání elektronického formuláře mají žadatelé ještě 10 dní na to, aby svoji na krajský úřad dodali v papírové podobě. Ty budou průběžně kontrolovány a vyhodnocovány. Pokud pracovníci úřadu zjistí nedostatky z hlediska formálních náležitostí, budou žadatelé postupně vyzýváni, aby své žádosti doplnili. O poskytnutí, či neposkytnutí podpory by měla Rada Zlínského kraje rozhodovat v únoru nebo březnu příštího roku.

Oproti prvnímu kolu nebude možno s využitím dotace pořídit kotel výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Došlo také ke snížení maximální výše dotace u některých podporovaných zdrojů tepla (u kotlů na biomasu s ručním přikládáním, plynových a kombinovaných kotlů). Na druhou stranu odpadla nutnost provést společně s výměnou zdroje tepla také opatření ke snížení energetické náročnosti podpořeného rodinného domu (tzv. mikroenergetické opatření).

Peníze na kotlíkové dotace poskytuje Evropská unie prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Vyhlášení další výzvy ve Zlínském kraji se plánuje na rok 2019, s předpokládanou finanční alokací 140 milionů korun.

Bližší informace na kotliky@kr-zlinsky.cz

Kontaktní osoby
Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783)

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA