Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zastupitelé schválili omezení automatů

date_range 27.Kvě, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Vyhlášku, která bude mít za následek omezení výherních hracích přístrojů na území města Vsetína, schválili na svém úterním zasedání vsetínští zastupitelé. Jejímu přijetí však předcházela dlouhá debata a vyhláška byla přijata až napodruhé, po takzvaném dohodovacím řízení.

Zatímco se zastupitelé jednoznačně shodli na tom, že provozování výherních hracích automatů bude zakázáno ve stometrovém okruhu od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví, o způsobu měření této vzdálenosti se vedla dlouhá rozprava. Předložený materiál totiž definoval hned pět různých variant. „Po dlouhých diskuzích na úrovních komisí a rady města jsme se shodli, že nejprůkaznější a nejméně konfliktní metodou měření je docházková vzdálenost za předpokladu dodržení dopravních předpisů. Tu lze kdykoliv s účastníkem řízení ověřit a nemůže tak, narozdíl od stanovení kružnice na mapě města, dojít k pochybám," obrátila se směrem k zastupitelům vsetínská starostka Květoslava Othová.

Zastupitelé však upozorňovali na možné rozpory v měření. „Školské budovy i další nemovitosti mají většinou více vchodů, z tohoto důvodu bych raději volil jiný způsob měření," namítl například zastupitel Dalibor Sedláček. Výhrady měli i opoziční zastupitelé, kteří preferovali měření okruhu kružnicí od paty budovy, podobně, jako zástupci občanského sdružení Občané proti závislostem, kteří na jednání zastupitelstva také přispěli do diskuze. „Docházková vzdálenost je pro nás trochu abstraktní pojem, protože gamblera nedonutíte jít po přechodu. Metodika ministerstva financí preferuje měření kružnicí od paty budovy," poznamenal Petr Verosta, místopředseda sdružení.

 
Vsetínská starostka však na to namítla, že metodika ministerstva financí není pro města závazná. „Zastupitelé mají právo si stanovit svou metodiku měření a my tady hledáme nejvíce objektivní způsob měření. Při stanovení okruhu kružnicí na mapě došlo až k dvoumetrové odchylce, která by mohla být důvodem ke konfliktu," upozornila.

Vyhláška tedy nebyla napoprvé schválena. Pro první variantu hlasovalo devět a pro druhou variantu dva zastupitelé. Na řadu proto v souladu s jednacím řádem přišlo dohodovací řízení, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých politických stran, aby předložili zastupitelům kompromisní návrh. Účastníci tohoto řízení nakonec usoudili, že měření docházkovou vzdáleností je opravdu nejprůkaznější a proto se přiklonili k variantě preferované radou města s tím, že bude přesně popsána metodika měření. Tento návrh napodruhé zastupitelstvem prošel.

Zastupitelé schválili záměr vydat tuto vyhlášku již na svém minulém zasedání. Tímto krokem chtějí přispět, v rámci svých omezených pravomocí, k ochraně mládeže a občanů před závislostí na tomto druhu hazardu. Vsetínští totiž jen vloni fyzicky do těchto přístrojů vložili víc než 170 milionů korun.

Nová vyhláška nabude účinnosti za patnáct dnů od jejího vyvěšení na úřední desce, což by mělo být zhruba v polovině června. Dotkne se přibližně poloviny z 231 výherních hracích přístrojů.

Eva Stejskalová

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA