Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Studenti za sebou mají kvalifikační zkoušky
Aktuality

 

Ve dnech 22. a 23.5 2012 proběhly na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín kvalifikační zkoušky z Vyhl.50/78Sb., o Odborné způsobilosti v elektrotechnice pro žáky učebního oboru Elektrikář a externí zájemce. Během prvního dne se konalo opakování základních právních předpisů a nejdůležitějších ČSN v oboru elektro.

Vlastní zkouška, která se skládala z písemného testu a ústního pohovoru, pak následující den. O náročnosti svědčí skutečnost, že ze 13 přihlášených žáků uspělo pouze 8. Ti, kteří u zkoušky neuspěli, vykonají opravnou zkoušku v náhradním termínu.

foto Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Celá akce, jako každý rok, byla organizována pod záštitou Moravského svazu elektrotechniků a firmy Elektrotechnika Brno.

Velké poděkování patří ředitelce Nadace Jana Pivečky Mgr. Boženě Filákové za bezplatné poskytnutí školícího střediska, a dále pak Mgr. Kristýně Dvořákové za prostory zřízení Kampak?, kde se konaly zkoušky.

Dvořák Čestmír

 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA