Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pro kácení dřevin už není třeba povolení
Aktuality

 

Období vegetačního klidu je časem, kdy se mnozí zahrádkáři, sadaři a pěstitelé rozhodnou na svých zahradách odstraňovat staré či nemocné dřeviny. Dřívější praxe jim ukládala před kácením stromu o určitých rozměrech požádat o povolení příslušného obecního úřadu. Aktuální vyhláška ale přinesla změnu. Pro kácení dřevin rostoucích v zahradách se nově povolení nevyžaduje.

„Mnoha lidem tato úprava značně usnadní práce na zahradách a také rozhodování, zda je strom možné pokácet. Předpokladem ovšem je, že zamýšlené dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí," sdělil vedoucí odboru životního prostředí valašskokloboucké radnice Josef Slánský. Zahradou se přitom rozumí pozemek u bytového domu rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Povolení ke kácení se tak nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny na plantážích a nově pro dřeviny na zahradách.

Pokud dřevina nesplňuje tyto parametry, je pro její pokácení nutné požádat o povolení na příslušném obecním úřadě. Žádost pak musí vedle zdůvodnění obsahovat i označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnického práva a druhovou specifikaci dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí.

Lenka Zvonková

Ski areál Razula zahájí v sobotu provoz
Aktuality

 

Ski areál Razula Velké Karlovice zahájí o nadcházejícím víkendu lyžařskou sezónu, vleky se zatím rozjedou na nejkratší sjezdovce Horal u hotelu Horal. Druhý adventní víkend ve Velkých Karlovicích navíc nabídne i další zážitky - například Live vaření v hotelu Galik nebo předvánoční program ve Zvonici Soláň.

„Na sjezdovkách máme zhruba 20 cm přírodního sněhu a k tomu 20 cm technického. V sobotu i neděli se bude lyžovat s 50% slevou. Srdečně k nám zveme všechny lyžaře, u nás si určitě odpočinou od předvánočního shonu," láká šéf Ski areálu Razula Leo Bača.

Nadcházející lyžařská sezóna je pro Ski areál Razula jubilejní desátá. Hlavní oslava se uskuteční v sobotu 4. ledna. Lyžaři na historických lyžích nebo v oblečení starším deseti let budou lyžovat se slevou, připraven bude i zábavný program a výstava historických pohlednic, která zachycuje proměny zdejšího údolí Léskové v posledních 50 letech.

Zasněžování - sjezdovka Horal    fotoarchív Resort Valachy

Do lyžařské sezóny vstupuje Ski areál Razula s nezměněnými cenami skipasů. Slibuje kvalitnější úpravu sjezdovek díky nově pořízené rolbě s navijákem. Novinkou je i rozšíření večerního lyžování o neděli, což střediska v regionu většinou nenabízí. Zlepšilo se také zázemí na úpatí sjezdovky Horal, kde je nově zřízeno sociální zařízení.

Lyžování si mohou návštěvníci zpestřit gurmánským zážitkem - Live vařením s Miroslavem Milučkým. Tento dnes již bývalý šéfkuchař hotelu Galik sice před několika měsíci přesídlil do Bratislavy, kde vede francouzskou restauraci hotelu Devín, ale čas od času se do Galiku vrátí „na hostování" při mimořádných příležitostech. Jednu takovou přinese právě nadcházející víkend.

Miroslav Milučký připravil speciální Zvěřinové menu a vybrané pokrmy bude připravovat přímo před zraky návštěvníků na mobilním kuchařském pultu v prostorách restaurace. Pokrmy budou nabízeny v sobotu od 11 do 21 hodin a v neděli od 11 do 18 hodin. galik.cz  

Zvonice Soláň chystá na neděli 15. Prosince adventní program „Copak je to za znamení na obloze nebeskej čili čas adventní a vánoční na Soláni". Ve 13.30 a 14.30 hodin bude k vidění vánoční obchůzková hra v podání folklórního souboru Račan z kysucké Oščadnice, uskuteční se beseda s etnografem Danielem Drápalou o obyčejích a zvycích adventního a vánočního času na moravsko-slovenském pomezí, zahraje cimbálová muzika valašského souboru Troják z Valašské Bystřice, návštěvníci uvidí ukázky výroby dřevěných hraček a čeká je i nahlédnutí do adventního a vánočního jídelníčku.

Hezkou tečkou za výletem do Velkých Karlovic se může stát návštěva výstavy v Karlovském muzeu Tajemství v názvech ukrytá. Představuje příběhy, které vyprávějí názvy chalup, kopců, potoků a údolí v obcích Velké Karlovice, Karolinka a Nový Hrozenkov. Je doplněna o výstavu pohlednic. Otevřeno je od pondělí do soboty od 7.30 do 15.30 hodin, v neděli od 8 do 12 hodin. velkekarlovice.cz

-ti-

Město si váží práce dobrovolných hasičů
Aktuality

 

Velitelé a další zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů Valašské Klobouky, Lipina, Smolina a Mirošov byli v pondělí 9. prosince oceněni za celoroční práci v oblasti požární ochrany města. Setkání se konalo na valašskokloboucké radnici.

„Děkuji hasičům za jejich obětavou a nezištnou práci ve prospěch veřejnosti při ochraně zdraví a majetku občanů, ale také za důležité asistenční služby při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích, bez ohledu na denní a roční dobu nebo jejich volný čas," řekl při setkání starosta města Dalibor Maniš. „Město hodlá i nadále co nejúčinněji podporovat hasičské jednotky při zajišťování jejich akceschopnosti," doplnil.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Za mimořádně aktivní přístup k plnění povinností byli odměnou oceněni: Zdeněk Behanec, Roman Petrůj, Petr Horáček a Jaroslav Vaňatka (SDH Val. Klobouky), Vladimír Mlynárčik a Pavel Číž (SDH Lipina), Karel Bělák, Leoš Trčka a Martin Hověžák (SDH Mirošov) a František Liška (SDH Smolina).

„K zásahové činnosti byly jednotky v letošním roce povolány operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ve Zlíně téměř ve dvaceti případech. Převažující část výjezdů tvořily především zásahy u požárů, ale nelze také opomenout stále častější pátrání po nezvěstných osobách, včetně technických zásahů při odstraňování následků živelních pohrom. Kromě těchto výjezdů k požárům a dalším mimořádným událostem procházeli hasiči náročnou odbornou přípravou, která byla úspěšně prověřena třemi taktickými cvičeními," zhodnotil celoroční činnost dobrovolných sborů Radomír Slovák z oddělení krizového řízení.

Kraj poskytl dotace pro hasiče

Město Valašské Klobouky získalo od Zlínského kraje dvě účelové dotace v celkové výši 108 000 Kč. Peníze jsou určeny na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů a na výdaje za uskutečněné zásahy jednotek na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje a také na věcné vybavení jednotek.

Dotaci město získalo pro rok 2013 na základě návrhu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Částka byla použita na zakoupení nezbytné zásahové výstroje, a to především na ochranné třívrstvé obleky, zásahové rukavice a lezecké doplňky pro jednotku Valašské Klobouky. Jednotka Mirošov získala novou čerpací techniku a další věcné vybavení, čímž byla provedena obměna opotřebovaného hadicového systému.

Sandra Novotná Kollerová

Muzeum v přírodě nabízí Vánoce na dědině
Aktuality

 

Tradiční program pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravou vánoc a vánočního zvykosloví - to jsou „Vánoce na dědině", které budou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm probíhá ve všední dny od pondělí 9. do středy 18. prosince 2013. Program běží od 8 do 16 hodin v areálu Valašské dědiny a prostorách Živého domu. Délka prohlídky pro skupinu je přibližně 2 hodiny. Doporučený maximální počet osob ve skupině je 35.

Stejně jako jiné roky se pracovníci muzea promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. A návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století. Jako první na trase je Živý dům, který můžete navštívit na začátku nebo na konci prohlídky. Tady na návštěvníky čekají ukázky prací našich hospodyň (výšivka, výrobky z textilu, papíru, vánoční ozdoby na stromeček). Zde si můžete něco malého zakoupit.

ilustrační foto VMP Rožnov pod Radhoštěm

Dalším zastavením je Fojství z Lidečka, kde Vás přivítají ženy spřádající vlnu a len na kolovratech, nechybí samozřejmě řezbář, který vyřezává betlém.

Vůně přiláká kolemjdoucí do Matochovy chalupy z Velkých Karlovic. Hospodyňky tu pečou a zdobí perníčky. A v chlévě čeká dobytek, že něco z vánočních dobrot zbude i pro ně.

Kuchyň chalupy z Nového Hrozenkova má překvapení v podobě Mikulášských figurek - různé tvary z dobrého kynutého těsta. Dříve si děti nejdříve pohrály a pak hračku snědly. Tady ale ochutnáme hned.

Šturalova chalupa z Velkých Karlovic dýchne tajemnem. Tvary odlité z olova věští budoucnost a lodičky ze skořápek ořechů plují po vodě a ukazují směr dalšího života.

Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka.

Zastavíte se také ve staré škole z Velkých Karlovic - Miloňova. Pan řídící nebo pan učitel Vás za doprovodu harmonia nebo houslí naučí jednu z koled. Dozvíte se něco o valašských Vánocích a Betlémech.

V chalupě stánisko z Rákošového, se každou chvíli vyloupne z železné formy vánoční oplatek. Ten nesměl chybět u štědrovečerního stolu. Mazal se medem, aby lidé byli dobří a česnekem pro zdraví. A medem voní nejen oplatky, ale i doma vyrobené svíčky. Seznámíte se tu také s historií svícení.

Děti si na své pouti zazpívají koledu, podívají se na pečení a zdobení perníčků, práci tkalců, přadlen, kováře, řezbáře. Na závěr prohlídky čeká vytrvalce příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka - rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku.

Ceny vstupného na tento pořad jsou: děti MŠ 30,- Kč, ZŠ a SŠ 60,- Kč, dospělí 110,- Kč, doprovod na 15 dětí zdarma. ZTP a důchodci 80,-Kč.

Série vánočních pořadů v muzeu bude pokračovat jarmarkem. Oblíbený Vánoční jarmark v Dřevěném městečku v letošním roce připadne na sobotu 14. prosince a návštěvníci se mohou těšit na dílny lidových výrobců pro nákup posledních dárků, koledování, obchůzky lucek a čertů, draní peří a nabídku vánočních pokrmů. Oživené budou i objekty Valašské dědiny na stráni. Vánoční pořady završí živý betlém v sobotu a neděli 21. a 22. prosince. Vánoční mše svatá se koná v kostele sv. Anny v areálu muzea 28. prosince od 16.00.

Kompletní přehled informací o jednotlivých pořadech najdete na vmp.cz  a na facebook.com/VMPRoznov

-tz-

Let It Roll Warm up míří na Valašsko
Aktuality

 

Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale tohle nečekejte od drumandbassové párty Bass Strike. Ta se vrátí opět po roce v sobotu 21.12. do Sokolovny ve Valašských Kloboukách. Tentokrát jako warm up na Let It Roll -nejznámější d´n ´b festival u nás, ale i v celé Evropě. Těšit se můžete na aktuální sound. Hvězdami večera bude ostravský projekt No Money, vydávající například na labelu Bad Taste patřící legendárním Bad Company a česká královna zlomených beatů Im Cyber. Ta se na české scéně pohybuje již úctyhodných 15 let a je residentkou legendárního večírku Take Control! Nebude chybět ani zástupce z LIR crew dj Thiew.

promo foto

Valašsko budou reprezentovat kluci ze Sobik crew Štělo & Štola, kteří celou party nakopnou. Chybět nebude ani letos vj a dj v jedné osobě Spool z Pohonu. Ze Vsetína dorazí šoumen dj 911 a závěr celé akce obstará ForMad. Připraven bude masivní sound, vánoční ceny na barech a přátelské vstupné 100,- Kč. Neseďte proto před vánoci doma a přijďte se svátečně rozsekat na d´n´b mejdan Bass Strike!

Událost na FB

-pr-                               video: No Money - Majáles 2013 Ostrava

Na ledovce bouralo u Koliby další auto
Aktuality

 

Převrácením vozidla mezi vzrostlé stromy v příkopu, skončila v úterý 10. prosince po jedenácté hodině jízda osobního vozidla značky Fiat na komunikaci mezi Valašskými Klobouky a Brumovem - Bylnicí.

„Na místo nehody vyjela naše jednotka profesionálních hasičů ze stanice Valašské Klobouky s jedním zásahovým vozidlem. Už v průběhu jízdy byl velitel zásahu informován o nebezpečí zledovatělého povrchu vozovky," popsal výjezd mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

foto HZS Zlínského kraje     více fotek

Z převráceného vozidla unikaly provozní kapaliny. Hasiči proto zajistili vozidlo proti vzniku požáru a zabránili dalšímu úniku paliva.

„U nehody došlo ke zranění jedné osoby, kterou si do své péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby," dodal Netopil. Za pomocí navijáku zásahového vozidla byl havarovaný vůz převrácen zpět na kola a odtažen na blízkou odstavnou plochu. Po dobu vyprošťování byla na nezbytně nutnou dobu v místě nehody zcela zastavena doprava.

V nebezpečném úseku nedaleko Koliby u Valašských Klobouk téměř celý den v zimě nesvítí slunce. Tady by si proto měli řidiči opravdu dávat velký pozor a raději zpomalit. Ani ne před týdnem na stejném místě bourala jiná dvě auta. Článek najdete zde

-red-

Zájemci zjistili více o pěstounství
Aktuality

 

Na nedávné besedě o pěstounské péči, kterou uspořádal sociální odbor Městského úřadu ve spolupráci s Rodinným centrem Kaštánek, zazněly odpovědi na stěžejní otázky o této formě náhradní rodinné péče. Potencionální uchazeče zajímaly praktické stránky pěstounství, například organizování kontaktu dítěte s biologickými rodiči. Představeny byly rovněž podmínky pěstounské péče na přechodnou dobu. Protože diskuse otevřela mnoho dalších otázek, bude mít beseda na jaře své pokračování.

„Setkání se zúčastnili zájemci o problematiku pěstounské péče, potencionální žadatelé i zástupce odborné veřejnosti. Vysvětlili jsme rozdíly mezi osvojením dítěte a pěstounstvím, přiblížili jsme průběh a obsah odborného posouzení uchazečů a zabývali jsme se i specifickými potřebami dětí v pěstounské péči," uvedla referentka odboru sociálních věcí Jana Surmařová.

Beseda o pěstounské péči   foto Rodinné centrum Kaštánek

Největší diskuse se rozpoutala o návštěvách biologických rodičů a dětí v pěstounské péči. „Jde mnohdy o nelehké situace, které dítěti přinášejí nejen radost ze setkání, ale často i stres a velkou zátěž. V naší spádové oblasti obce s rozšířenou působností probíhají taková setkání v kontaktní místnosti speciálně zřízené na odboru sociálních věcí. Pro dítě je takto zajištěno bezpečí v neutrálním prostředí, které je pro všechny zúčastněné strany přijatelné a dostupné. Pěstouni za účasti sociální pracovnice podle předem dohodnutých podmínek předají dítě rodičům, aby mohli společně trávit čas například hraním stolních her či čtením pohádek," představila sociální pracovnice průběh návštěv. Zástupce sociálního odboru je při nich garantem toho, že dítě bude předáno pouze za podmínky fyzické a psychické kondice rodiče. Stejně tak musí být vyloučen vliv návykových i psychotropních látek.

V některých případech je však potřeba zajistit dítěti asistovaný kontakt s rodičem, kdy je po celou dobu návštěvy přítomen sociální pracovník. „Jeho úkolem je dohled nad průběhem setkání, jeho koordinace a usměrňování. Dítěti tak poskytuje oporu i pocit bezpečí," uvedla pracovnice.

Stále je hodně dětí umístěných v kojeneckých a dětských centrech, dětských domovech a ústavech, pro něž se nedaří najít náhradní rodiče. Mnohdy si nesou trauma ze své původní rodiny, a tak by pro ně bylo láskyplné zázemí v náhradní rodině záchranou. „Pěstounům, kteří už ve své péči svěřené dítě mají, děkujeme za jejich rodičovskou lásku, obětavou péči, starostlivost a naději," vzkázala Jana Surmařová.

Další informace na odboru sociálních věcí Městského úřadu Valašské Klobouky podá Jana Surmařová, a to na telefonu 577 311 136. Zájemci se mohou obrátit také na bezplatnou linku 800 888 245, nebo s na Facebook vyhledat stránku Hledáme rodiče: Pěstouny. Zdrojem podrobností mohou být také webové stránky hledamerodice.cz  a nahradnirodic.cz

Lenka Zvonková

Opel vylétl ze silnice, převrácen skončil v poli
Aktuality

 

V Leskovci havaroval v sobotu 7. prosince navečer silně opilý řidič, který nevlastní řidičské oprávnění. Mladík z Lužné usedl za volant, i když má opakovaně vyslovený zákaz řízení. Je podezřelý ze dvou trestných činů.

„Čtyřiadvacetiletý řidič ve vozidle Opel Astra jel ve směru od Valašské Polanky do Ústí. Jel ale příliš rychle a navíc byl silně opilý. Při jízdě nezvládl řízení, dostal se do protisměru, přejel chodník a havaroval do pole, kde se vozidlo převrátilo přes střechu a zůstalo na levém boku," informovala o události mluvčí vsetínských policistů Lenka Javorková.

foto PČR

Řidič utrpěl při dopravní nehodě pouze oděrky na ruce. „Při testu na alkohol nadýchal 2,63 promile. Lustrací jsme navíc zjistili, že nevlastní žádné řidičské oprávnění a navíc má platný zákaz řízení, který mu byl vysloven v minulých letech už několikrát," doplnila Javorková.

Pro podezření hned ze dvou trestných činů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

-red-

Hlídáte si své nemovitosti?!
Aktuality

 

Jste vlastníkem domu, bytu, pozemků či jiné nemovitosti? Pak byste následujícímu textu měli věnovat rozhodně pozornost!

Spolu s novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem (oba nabývají účinnosti od 1.1.2014) přichází do právního řádu v souvislosti s katastrem nemovitostí zásada tzv. materiální publicity. Údaj, který je v katastru zapsán (např. že určitá osoba vlastní nemovitost) bude považován za správný a platný vůči tomu, kdo by jednal v dobré víře v tyto údaje (např. kupující nemovitosti), a to i pokud by tento zápis neodpovídal právnímu stavu (např. skutečným vlastníkem by byl někdo jiný, než osoba zapsaná v katastru).

Občas se stává (případy známé mj. i z médií), že někdo zneužije zfalšovanou plnou moc, na základě které bez vědomí vlastníka převede jeho nemovitost třetí osobě. Vlastník nemovitosti se o tom nemusí ani dozvědět (katastrální úřad doručuje rozhodnutí jen zástupci účastníka řízení). Nový občanský zákoník stanovuje přitom poměrně krátké lhůty, ve kterých se musí vlastník adekvátně právně bránit, předně pak nechat do katastru zapsat tzv. poznámku spornosti a posléze podat žalobu k soudu na určení vlastnického práva.

Logo

Nový katastrální zákon stanoví povinnost katastrálních úřadů informovat přímo vlastníka nemovitostí pokaždé, když se zápis nemovitosti v katastru mění (nikoliv tedy již jen zástupce), a to buď dopisem, na požádání e-mailem či SMSkou, anebo prostřednictvím datové schránky. Pokud se ovšem i přesto vlastník nedozví o tom, že se mění zápis mého vlastnického práva v katastru, může shora uvedené právní kroky učinit až do tří let ode dne zápisu. Pokud tak učiní až poté, má prostě smůlu a o nemovitost přišel.

Jistě netřeba zdůrazňovat poměrně vysoké hodnoty domů, bytů a dalších nemovitostí. Proto se doporučuje hlídat si stav svého vlastnictví v katastru, a to min. jednou za tři roky. Katastr nemovitostí má přitom v této souvislosti nabízet i službu tzv. hlídacího psa (službu sledování změn v katastru), a to ve standardních případech pouze za jednorázový poplatek 200 Kč. I zde platí v podstatě stejná poučka, jako u smluv na prodej a koupi nemovitostí - snažit se řešit problém až po jeho vzniku znamená snažit se pozdě!

JUDr. Petr Hradil
advokat-zlinsko.cz/

22. Valašský mikulášský jarmek je za námi
Aktuality

 

22. Valašský mikulášský jarmek je za námi. Mikuláš mu dopřál zakusit snad všechny druhy zimního počasí od drobných vloček a nesměle prosvítajícího sluníčka až po chladný vítr a husté chumelení. Ani to ale nedokázalo ubrat na atmosféře a výborné náladě, která se jarmekem linula stejně jako vůně nejrůznějších valašských dobrot. Podobně jako v uplynulých letech se i za tím letošním ročníkem jarmeku skrývá nespočet dobrovolníků, bez jejichž pomoci by nebylo možné tak velkou akci zorganizovat. I proto se vzájemně podané ruce stanou dalším symbolem, který bude uveden do Jarmekové síně slávy. A předávat se bude i ocenění Jarmekový anděl.

„Podle prvních dozvuků se jarmek vydařil. I když je mi vždycky líto, že to tak rychle uteče, věřím, že dojmy, zážitky a vzpomínky si s sebou poneseme napořád. Dobrá nálada a radost byly cítit na všech místech, kde se jarmek konal," popsala předsedkyně organizačního výboru Pavlína Kolínková. „Velké poděkování patří všem organizátorům, spolupořadatelům, účinkujícím, firmám a sponzorům a také dobrovolníkům a pomocníkům. Poděkovat chceme i návštěvníkům, protože jarmek je především pro lidi a pro radost všech. A myslím, že přesně takový letos byl," dodala.

22. Valašský mikulášský jarmek    foto Lenka Zvonková    více fotek  

Právě pomoci stovek dobrovolníků si pořadatelé Valašského mikulášského jarmeku váží natolik, že se rozhodli symbol podaných rukou uvést do Jarmekové síně slávy. „Ne každý je v dnešní době ochotný nezištně podat pomocnou ruku a obětovat svůj volný čas druhým. Jarmek ale takové pomocníky s dobrým srdcem sdružuje," pověděla Pavlína Kolínková. Podané ruce se stanou třetím takto vyzdviženým atributem jarmeku. Síň slávy otevřela dvojice svatého Mikuláše s andělem a loni ji následovali tradiční pečení páni.

Valašský mikulášský jarmek ale vyznamenává i konkrétní osobnosti, a to za dlouholetou a významnou práci pro jarmek, zdejší tradice, rozvoj regionu i občanskou společnost. „Letos si ocenění Jarmekový anděl odnese Národopisný soubor Závršan z Nedašova, který je už od počátků jarmeku jeho neodmyslitelnou součástí. Bez tetiček ze Závrší bychom už ani nevěděli, jak se kdysi dralo peří, lámal len a předlo na kolovrátku, u strýců se zastavujeme, abychom se podívali na strouhání světidel a vyslechli i pěkné povídání. A když se chopí nástrojů, s jejich písničkami je hned veselo," uvedla předsedkyně.

22. Valašský mikulášský jarmek    foto Lenka Zvonková    více fotek  

Udělení ocenění Jarmekový anděl a také uvedení dalšího symbolu do Jarmekové síně slávy proběhne při slavnostním setkání v úterý 10. prosince v městském muzeu. Zde také budou předány ceny vítězům jarmekových soutěží.

Spolupořadateli Valašského mikulášského jarmeku jsou občanské sdružení Valašský jarmek, Český svaz ochránců přírody Kosenka, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol Valašské Klobouky, Národopisný soubor Klobučan, Klub důchodců Valašské Klobouky, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a Město Valašské Klobouky. A co nevidět se tito pořadatelé sejdou znovu, to aby začali s přípravami příštího ročníku. Těšit se na něj můžete od 5. do 7. prosince 2014.

Lenka Zvonková 

Folklor nemá hranice
Aktuality

 

Největší událostí DDM Valašské Klobouky uplynulého léta byl mezinárodní folklorní tábor, kterého se zúčastnilo 40 dětí z ČR a 40 dětí ze SR ze souborů Klobučánek, Biela voda a Lachovček. Během společně stráveného týdne (11. -18. 8.) se české a slovenské děti měly možnost setkávat při hrách nebo sportu, vyráběly modrotisk a šperky z korálků, malovaly... Zajímavý byl celodenní výlet do Skanzenu ve Strážnici, kam jsme připluli lodí po Baťově kanále.

Hlavní náplní tábora bylo společné tancování a muzicírování, které oběma partnerům přineslo nová taneční a hudební čísla. Společný výsledek jsme prezentovali na vystoupeních na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách (18.8.) a na Púchovském jarmoku (21.9.). Oba soubory se sešly následně i na 22.valašském mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách (7.12.2013), kde ve svém programu předvedli navzájem nacvičená pásma.

-tz- 

Na silnicích pozor na ledovku a navátý sníh
Aktuality

 

Namrzlé silnice působí znovu problémy v dopravě. V pátek 6. prosince před sedmou hodinou ráno bourala na silnici mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí u Koliby dvě auta. Nehoda se podle dostupných informací obešla bez vážnějšího zranění.

Po sedmé došlo k další havárii v obci Horní Lideč. Osobní auto tu narazilo do dopravního značení. K nehodě došlo ráno také v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Na místo vyjížděla i záchranka.

Odstraňování následků ranní nehody u Koliby nedaleko Valašských Klobouk    foto redakce

Problémy byly po ránu hlášeny i v kopci Petrůvka na Slavičínsku. Na silnici se může objevit ledovka a jízda proto vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Na Vsetínsku byly některé silnice namrzlé. Mezi Valašskou Bystřicí a Rožnovem pod Radhoštěm je silnice pokryta ledem a sněhem.

Meteorologové varují i před silným větrem. Na silnicích se proto mohou tvořit v otevřených úsecích sněhové jazyky. Během dopoledne už byly všechny hlavní tahy s opatrností sjízdné. Na silnicích nižších tříd se ale může držet led a sníh

-red- 

Kdyby tisíc Hostětínů … aneb Jde to i u vás
Aktuality

 

Již dvě školy měly jedinečnou možnost zúčastnit se unikátní novinky na trhu výukových programů pro školy. Program s názvem „Kdyby tisíc Hostětínů..." zařadilo do své nabídky Centrum Veronica Hostětín a je určen studentům středních škol.

Studenti se na konkrétních historických příbězích a příkladech infrastruktury v Hostětíně dozví, jak funguje obec - jaké má vstupy, procesy a výstupy. Uvědomí si, jaké problémy musí obec při zajišťování svého provozu řešit a sami se také ocitnou v roli obecních zastupitelů. Návštěvou Hostětína pro studenty však vše teprve začíná.

foto Centrum Veronika Hostětín

Po návratu do školy je čeká zajímavý úkol: analyzovat situaci ve vlastní obci a poukázat na případné problémy. Už samotné zjišťování informací je velkým detektivním úkolem, při kterém studenti chtě nechtě musí vyrazit do „terénu" a se svými dotazy se obrátit na zaměstnance technických služeb, čistíren odpadních vod, tepláren, obecní zastupitele či rovnou na starostu. Po tomto maratónu následuje veřejná prezentace nasbíraných informací.

Celý program je zakončen přímou akcí na zlepšení životního prostředí v obci, ať už se jedná o výsadbu zeleně, kampaň ke třídění odpadů či uspořádání besedy o ochraně obojživelníků.

„Program je výjimečný zejména svým přesahem do praktického života", říká Eliška Balharová, autorka programu. „Umožňuje studentům, aby poznatky získané v Hostětíně srovnali se situací ve své obci. Zároveň si osvojí řadu dovedností - zjišťování a publikování informací, organizování akcí, veřejné vystupování."

foto Centrum Veronika Hostětín

„Hostětín je známý svou ekologickou infrastrukturou - odpadní vody čistí bakterie na kořenech rostlin v kořenové čistírně, obec je centrálně vytápěná dřevní biomasou, využívá solární technologie na ohřev vody a výrobu elektřiny, stojí zde pasivní dům, je zde úsporné veřejné osvětlení. Takových „Hostětínů" by v naší republice mohlo - a mělo být - třeba tisíc (odtud pramení i název výukového programu). Ekologické technologie již jsou všeobecně známé a vyzkoušené, tak proč je nepoužívat? My v Centru Veronica chceme na konkrétních příkladech z obce ukázat, že rozvoj obce může být šetrný k životnímu prostředí a zároveň i příznivý pro lidi a jejich peněženky. A že když se chce, tak to jde", říká Hana Machů, pracovnice Centra Veronica.

Pilotního ověřování programu se účastní Střední průmyslová škola Otrokovice a Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. Další školy se budou moci do tohoto programu, který je možné do výuky zařadit například jako součást volitelného biologického/ekologického semináře, zapojit od ledna příštího roku.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA