Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Než vytočite číslo tísňové linky 112
Aktuality

 

Ve středu 11. 2., kdy se datum skládá ze dvou jedniček a jedné dvojky, se slaví Evropský den linky tísňového volání 112.

Evropský den linky 112

Telefonní číslo 112 v současnosti slouží téměř půl miliardě občanů členských států Evropské unie, dále Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka a Islandu. Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

Telefonní centra tísňového volání v České republice

Centrum tísňového volání 112 v České republice je schopno přijmout hovory pro základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu.

V České republice bylo v letech 2004-2005 vybudováno 14 telefonních center tísňového volání, které jsou umístěné v sídlech hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů a hl. m. Prahy. Tato telefonní centra jsou navzájem hlasově i datově propojena a mohou se tak plnohodnotně zastupovat, např. v případě přetížení, výpadku linek či technologických odstávek.

Statistika volání

Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice 3 632 585 hovorů. Nejvíce volání 374 169 zaznamenali operátoři linek v lednu 2014, oproti tomu nejméně hovorů 279 352 bylo přijato v měsíci únoru. Dle statistiky počtu přijatých hovorů na tísňových linkách jednotlivých krajů vede Středočeský kraj s 471 232 přijatými hovory, dále hl. m. Praha s 470 684 hovory a Moravskoslezský kraj s 434 378 hovory. Na základě těchto tísňových volání vyjela v roce 2014 v České republice každé 3 min. a 43 s jednotka požární ochrany k řešení mimořádné události.

Operátoři linky 112

Linky tísňového volání 112 obsluhují vyškolení operátoři, kteří mohou během hovoru identifikovat telefonní číslo, určit telefonního operátora, adresu volajícího z pevné sítě i přibližnou polohu volajícího z mobilního telefonu. Tyto lokalizační a identifikační údaje pomáhají zachránit lidské životy nebo také odhalit původce zlomyslných volání.

Zlomyslné volání

Tak zvaná „zlomyslná volání" na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání", která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, poruchy koncových telefonních přístrojů (náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse), obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek. Posledním a nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

Ochrana před zlomyslným jednáním

Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících jsou v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí. V případě opakovaného a dlouhodobě uskutečňovaného zlomyslného volání může pracoviště v souladu s ustanovením § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích dočasně odmítnout přijetí hovoru (max. na dobu 7 dnů).

Sankce za zlomyslná volání

Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu „Poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení" dle § 276 trestního zákoníku a trestného činu „Šíření poplašné zprávy" dle § 357 trestního zákoníku.

-tz-HZS ČR 

V Galerii Vincúch vystavují Staré mistry
Aktuality

 

V pátek 13. února 2015 v 18 hodin se uskuteční vernisáž výstavy výtvarných děl umělců ze Slavičína pod názvem Staří mistři. Vernisáž a následná výstava se uskuteční v nové valašskokloboucké galerii, která nese název Galerie Vincúch, dle Výtvarného spolku Vincúch, který v galerii bude pořádat výstavy výtvarného umění pro širokou uměnímilovnou veřejnost. Galerie se nachází v zadním traktu Městského muzea Valašské Klobouky, vchod do galerie je z dolního části Masarykova náměstí.

Výstavou Staří mistři se ve Valašských Kloboukách představí trojice výtvarníků ze Slavičína. Své malby budou prezentovat akademický malíř Jaroslav Jeřábek, František Slovák a Zdeněk Kutra.

 ilustrační foto Jiří Ročák

Jaroslav Jeřábek vystavuje své malby z 60. let 20. století z období svých studií a po ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze. Námětem je mu rodné Valašsko s postavami prostých lidí i tvrdé valašské krajiny. V obrazech převládají tmavé tóny, které přecházejí z šedé v černou. Z obrazů je cítit hmota a monumentálnost figur. Hlavní námětem obrazů Jaroslava Jeřábka je žena, žena milenka, žena matka. Obrazy jsou namalovány hutnou pastózní barvou v širokých tazích štětce.

Obrazy Františka Slováka potěší každého milovníka krásy žen. František Slovák ve svých obrazech oslavuje ženu, její krásu a tajemství jejího těla. V akrylových malbách jemnou technikou v zářivých i tlumených barvách zobrazuje ženy a dívky svým typickým a charakteristickým malířským způsobem. Do barevných ploch nanáší svižnou linkou ženské křivky, v malbě vyzdvihuje detail ženského těla, jeho intimitu, který je zdůrazněn jasným barevným akcentem. Jeho malby dívek a žen osloví diváka lehkou erotičností a jemným humorem. Portréty a ženské akty Františka Slováka byly namalovány v roce 2014.

Zdeněk Kutra tvoří velkoformátové obrazy. Ve svých plátnech se nechá inspirovat tvorbou surrealistů, estetického hnutí první poloviny 20. století. Svůj surrealismus spojuje s hyperrealismem, výtvarným proudem postmoderního umění, které se snaží zobrazit svět kolem nás co nejvěrněji, do největších detailů, hyperrealismus vychází z techniky fotografie. Svět obrazů Zdeňka Kutry je snový, v nových perspektivních zkratkách, svět, který jde mimo naši realitu a přechází ve snové vize. Po vzoru surrealistů ve svých rozměrných dílech spojuje věci, postavy a svět naší viditelné reality v nadreálno a tajemno. Zdeněk Kutra vystavuje obrazy z posledních let.

Potěšit se díly slavičínských „Mistrů" se můžete v Galerii Vincúch do 12. 3 2015.

Mgr. Jiří Ročák   vincuch.cz

Masopustní pochůzka potrvá až do setmění
Aktuality

 

Oslavy v maskách se pravděpodobně táhnou už z předkřesťanských dob, kdy se místo masopustu slavil slunovrat. Naší obcí se vydá do fašankového průvodu na čtyři desítky masek. Vše vyvrcholí večer tradičním pochováním basy.

Masopust je u nás známý už osm set let. Patří mezi nejvíce udržované zvyky, které nebyly přerušeny ani v komunistických dobách. Slaví se napříč celou republikou a dá se říct, že masopustní koleda nemá téměř žádná pravidla. Záleží jen na vtipu maškar, jaké taškařice se budou provádět.

 Hornolidečský fašank 2014    foto Obec Horní Lideč

Počátkem třináctého století se místo bujarého masopustního veselí slavil slunovrat. Lidé se převlékali za koně, býky, jeleny a další zvířata, která symbolizovala sílu a plodnost. „Máme připravených osm nových masek, které se představí v sobotním fašankovém průvodu. Na pochůzku vyjde kolem čtyřiceti různých maškar včetně nevěsty, ženicha, medvěda, vojáků a třeba doktora. Ve „stáji" určitě nezůstane ani náš motorový kůň. Jen zatím nevíme, zda poveze sáně nebo žebřiňák," vysvětluje za organizátory masopustu v Horní Lidči Josef Slánský.

Někoho může překvapit i samotný význam slova masopust. Vychází ze spojení popustit maso, což znamená dopřát si dostatečný požitek z dobrého jídla, pití a zábavy. Pro tento čas jsou tedy charakteristické plesy, zábavy, zabíjačky a třeba také smažení koblih. Známou a tradiční postavou masopustního průvodu je tak i řezník, jehož nůž lidé obdarovávají kouskem slaniny nebo špeku.

Hornolidečský fašank vyvrcholí v sobotu (tj. 14. února 2015) večer pochováním basy. Stejně jako vloni se odehraje venku před prostranstvím místního „Kačabaru". Začátek je naplánovaný na devatenáctou hodinu a kromě skvělé zábavy se můžete těšit na opékání špekáčků, kyselici, „vaječinu", a také svařák.

Ludmila Brousilová

Při kastraci koček můžete získat příspěvek
Aktuality

 

I v tomto roce bude Město Valašské Klobouky pokračovat v Programu kastrace koček a kocourů, kterým se už několik let snaží eliminovat počet toulavých zvířat v ulicích města. Chovatelé koček a kocourů mohou díky němu získat na úhradu nákladů spojených s tímto veterinárním zákrokem příspěvek 200 korun. Rada města Valašské Klobouky letos pro tento účel vyčlenila v rozpočtu celkem 5000 korun.

„Toulavé kočky jsou palčivým problémem zejména na sídlištích, kde znečišťují okolí a obtěžují obyvatele. V posledních letech se však daří jejich stavy snižovat, a to i díky poskytovanému příspěvku na kastrace. Ten jednoznačně podpořil nárůst zájmu chovatelů o lékařský zákrok, který zabraňuje nechtěnému přemnožování koček," pověděl vedoucí odboru životního prostředí Josef Slánský. Jen v roce 2014 se o finanční příspěvek ucházeli majitelé 20 koček a kocourů.

Podmínkou pro žadatele je trvalý pobyt na území města Valašské Klobouky či místních částí Lipina, Smolina a Mirošov. Nutné je též doložení dokladu od veterináře o provedené kastraci. Jeden chovatel může čerpat peněžitý dar na nejvýše dvě zvířata ve svém vlastnictví ročně. Příspěvek vyplatí finanční odbor městského úřadu.

Lenka Zvonková

Bochemie chce ve Vrběticích obnovit výrobu
Aktuality

 

Společnost Bochemie je silně znepokojena skutečností, že orgány Integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje zvažují, že pro potřeby evidence a manipulace umístí poblíž výrobních prostorů Bochemie ve Vlachovicích - Vrběticích dočasné překladiště odvážené munice.

„Z bezpečného pásma, ve kterém se nachází náš recyklační závod, by se mělo administrativním rozhodnutím stát skladiště munice. Znamená to, že nebudeme moci další měsíce obnovit výrobu v naší recyklační továrně? To je pro nás nepředstavitelné," uvedl generální ředitel společnosti Bochemie Miloslav Vodička.

Recyklační závod, který je zcela unikátní svou ekologickou technologií nepřepracování exspirovaného raketového paliva, nevyrábí už od loňského října, kdy ve vlachovickém areálu zazněly první výbuchy munice z tamních skladů. Zaměstnanci závodu, kterých je 19, jsou od té chvíle doma a pobírají 100procentní náhradu mzdy. Bochemie nemůže přepracovávat vlhčené raketové palivo ani exportovat chloristan amonný. Neplní dohody s partnery ze zemí NATO a je vystavena škodám z nerealizovaných obchodů, které se každým dnem zvyšují.

„V případě, že u naší recyklační jednotky vznikne překladiště, nikdo nám neumožní vstoupit do našich výrobních prostorů a obnovit produkci. Budeme další týdny a měsíce v nucené odstávce a není jasné, kdo nám kdy vůbec bude schopen říci datum pro obnovení naší výroby," upozornil Vodička s tím, že firma se záměrem překladiště z těchto důvodů nesouhlasí a bude se snažit vyvolat zásadní jednání se státem a krajskými institucemi IZS, aby takto nebyla poškozována.

Unikátní technologie na recyklaci prošlého raketového paliva je v mezinárodním patentovém procesu. Nahrazuje starý způsob likvidace spalováním, který nedosahuje z pohledu ochrany životního prostředí žádných srovnatelných parametrů s recyklací v továrně Bochemie. Technologie byla vybudována za zhruba 100 milionů korun a pro její ekologické parametry a unikátnost získala také podporu z dotačních titulů EU a českého státu.

-topr-

Viník nehody v Ústí nadýchal téměř 3 promile
Aktuality

 

K nehodě čtyř vozidel vyjížděli v pátek odpoledne do Ústí policisté ze skupiny dopravních nehod. Cizinec, který nehodu zavinil, měl po nehodě v dechu téměř tři promile. Kolize si vyžádala jedno lehké zranění.

Dvaačtyřicetiletý cizinec jel v pátek kolem půl páté odpoledne s vozidlem Škoda Octavia ve směru od Velkých Karlovic k Ústí. Vlivem opilosti nezvládl při dojíždění ke křižovatce řízení a přejel do protisměru, kde narazil do vozidla zn. Kia, které řídil 26letý řidič z Halenkova.

Nehoda v Ústí (foto PČR Vsetín)   další fotky (2)

Kia se po střetu otočila o 180 stupňů a narazila do sloupu veřejného osvětlení. „Opilý cizinec se s oktávkou po nárazu vrátil do svého jízdního pruhu, kde bočně narazil do automobilu zn. Ford Focus (řidič 26 let z Velkých Karlovic) jedoucím ve stejném směru jízdy. S oktávkou pak pokračoval v jízdě ke křižovatce se silnicí I/57, kde nedal přednost v jízdě a následně narazil do vozidla Škoda Octavia (řidič 20 let ze Zlína), které jelo ve směru od Vsetína k obci Leskovec," řekla tisková mluvčí vsetínské policie Lenka Javorková.

Cizinec v oktávce nadýchal po nehodě 2,82 promile alkoholu. Policisté ho zadrželi a odvezli do policejní cely. Dechové zkoušky u ostatních řidičů byly negativní. Nehoda si vyžádala jedno lehké zranění, které utrpěl 26letý řidič vozu zn. Kia. Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 250 000 korun.

Vyšetřování dopravní nehody si převzali kriminalisté, kteří cizince v sobotu obvinili z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Poté si ho převzali kolegové z oddělení cizinecké policie, kteří s ním zahájili správní řízení ve věci vyhoštění," dodala mluvčí.

-tz-

Z havárie vozu vyvázla řidička nezraněna
Aktuality

 

K dopravní nehodě, při které skončilo osobní vozidlo převrácené mimo komunikaci, došlo v neděli 8.února před sedmnáctou hodinou mezi Lužnou a Lidečkem. Na místo hlášené nehody byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Valašské Klobouky.

 foto HZS Zlínského kraje   další fotky (3)

„Jak bylo po příjezdu na místo upřesněno, ve vozidle byla v době nehody pouze řidička. Ta byla mimo vozidlo a nezraněna. Přesto byla z preventivních důvodů zkontrolována zdravotníky," sdělil mluvčí zlínských hasičů Libor Netopil.

Hasiči provedli všechna nutná opatření na místě zásahu a předali událost policistům. Vyproštění vozidla si zabezpečila sama řidička.

-tz-

Křižovatka u polikliniky má nesmyslné řešení
Aktuality

 

Existují stavby, které i po staletích oslavují svou velkolepostí jméno jejich tvůrce. Existují ovšem stavby, které si lidé zapamatují ze zcela opačného důvodu - pro jejich nesmyslná řešení a mnohdy i nebezpečnost. Obě tyto podmínky monstra splňuje křižovatka u vsetínské polikliniky.

Na zmíněné křižovatce se projektant opravdu vyřádil. Složitý patvar na ploše asi 70 metrů má deset odboček, počítáme-li i odbočující vjezdy na autobusové nádraží. Již toto by samo o sobě stačilo k prohlášení prostoru za nebezpečně nepřehledný. Monstrózní křižovatka však není předimenzovaná pouze odbočkami, které ji tvoří, ale i nadměrným množstvím přechodů. Na zmíněné ploše je jich rovněž deset počítáno od lékárny U bílého orla, přes vjezdy na autobusové nádraží po odbočku k nemocnici a poliklinice. Vsetín má pravděpodobně unikát - přechod přímo v srdci křižovatky!

 Křižovatka u polikliniky ve Vsetíně    foto Radomír Dolanský

Naprosto nesmyslné řešení můžeme vidět poblíž lékárny U bílého orla, kde jsou na Smetanově ulici dva přechody pro chodce pouhých cca 15 metrů od sebe! Báječný způsob, jak omezit plynulost provozu.

Svou nepřehledností a zcela nesmyslnou koncepcí řešení křižovatka střety automobilů s chodci doslova přitahuje. A že o ně není nouze! Samozřejmě, značnou vinu nesou sami chodci svou bezohledností, kdy doslova vbíhají pod kola aut. Dobíhá jeden, pak druhý a ještě další, jako by ušetřených pět deset vteřin v jejich životech znamenalo naprostý obrat. Ti, kteří skončili pod koly aut, dnes deset vteřin rádi oželí.

Současné řešení na tak frekventovaném místě pro chodce i řidiče je neúnosné. Je zbytečné zmiňovat podchod či krytý nadchod, protože z radnice by okamžitě zaznělo - nejsou peníze. Samozřejmě, takové řešení by vyžadovalo eskalátory a bezbariérové vstupy či dokonce výtahy, což by stálo desítky milionů.

Ale proč by problém nešel vyřešit například vybudováním kruhového objezdu a eliminací přechodů? Takto by mohla zcela zmizet odbočka z Nádražní ulice k nemocnici. Určitě existují odborníci, kteří by dokázali přijít s rozumným návrhem. Dosavadní nesmyslné řešení ve špičkách tvoří fronty automobilů někdy až téměř k budově VZP na Nádražní ulici a z druhé strany není nouze o šňůry aut až ke křižovatce u Růžičků. Prostě poliklinika, nemocnice, autobusové nádraží vjezd do centra města řešený současným způsobem má všechna myslitelná mínus.

Jak dlouho se asi bude jen a jen schůzovat nad tímto problémem, pokud vůbec, než se opravdu začne řešit? Pokud to bude jako se vsetínským vlakovým nádražím, jehož renovaci požadovali občané již při listopadových demonstracích roku 1989 a dodnes vrchnost pouze vzkazuje, proč to nejde, tak potěš.

Radomír Dolanský

Janová proti chřipce bojovala bruslením
Aktuality

 

Honba za vitamíny aneb úprk před viry - heslo České republiky posledních dnů. Někdo se léčí s pomocí lékařů, jiný zkouší bylinky a babské čáry. Valaši samozřejmě slivovici s kapkou čaje. Ale jsou i tací, kteří to zkouší jinak.

Janová zaútočila na viry bruslením. Výbor pro kulturu a sport při OÚ Janová přišel s nápadem, starosta pomohl s kontakty, s plakáty a dalšími přípravami se připojila Mateřská a Základní škola Janová, ale i externí pomocníci. Spoustu fotografií z báječného odpoledne najdete v odkaze pod fotkou v článku.

V sobotu 7. února se díky všem těmto nadšencům sešly na ledové ploše na Lapači ve Vsetíně desítky bruslařů a bruslařek, hokejistů a krasojezdkyň na ocelových nožích. Někdo na kačenkách, někdo s podporou mantinelu nebo speciálních konstrukcí, ale všichni nadšení z nevšedního pohybu.

 Janová bruslí na Lapači       fotogalerie

Zdatní mužové, přibližujíc se k padesátce (nebo naopak se už od ní vzdalující), vtrhli na plochu pod heslem Starci na ledu. Jejich vnadné polovičky je však pod touto značkou odmítly následovat a vznášely se nad ledem s heslem Krásná v každém věku.

Chlapi od šesti skoro do sedmdesáti let se změnili s nazutím bruslí v partu ogarů a v tu ránu se začali přetahovat o puky. Neexistoval žádný rozdíl, všichni se hnali za pryžovou plackou s očima jiskřícíma nadšením. Ti starší mohli vzpomínat na doby, kdy ještě slovo zima znamenalo, že mrzlo až praštělo, takže Bečva byla po celé měsíce jejich bezpečným a nejlevnějším stadionem. Mladší nevzpomínali vůbec, ale bruslili se stejnou vervou.

V druhé polovině ledové plochy kroužily vznešeně dámy a s nechápavými pohledy kriticky sledovaly ogary (dědečky), jak blázní jako malí Jardové. Mezi hokejisty poletoval jeden z nich jak žižlavá čára. Když dámské osazenstvo zjistilo, že se jedná o starostu obce, upadalo nad tou klučičí rozjíveností do mdlob.
Děti ze školky a ze školy nezapomněly ani na svou kamarádku, která se teď přetahuje se zlými mikroby, a proto nemohla být s nimi. Vyfotily se a poslaly jí pozdravy z ledové plochy s přáními, že jí drží pěstičky s důvěrou v její vítězství.

Janová si opět, díky svým aktivním spoluobčanům, užila sobotní odpoledne plné srandy a pohybu. Chřipkové viry stáhly bruslením vytvořené víry a odtáhly je daleko od všech zúčastněných. Kdo má líčka červená jako jablíčka? No přece bruslaři a bruslařky z Janové!

Radomír Dolanský

Ledové kluziště je připraveno
Aktuality

 

Ve Valašských Kloboukách je letos znovu zprovozněno ledové kluziště v Palackého ulici. Díky příznivým teplotám se podařilo na hřišti u Kloboučky připravit kvalitní led, a to opět díky dobrovolným hasičům z Valašských Klobouk.

„Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě a údržbě všech zimních sportovišť v Kloboukách i okolí," řekl místostarosta Martin Janík. „Vedle dětské sjezdovky a běžkařských stop se tak mohou občané pustit i do bruslení nebo hokeje. Na kluziště jsme instalovali večerní osvětlení, k dispozici jsou branky a podle počasí se budou přidávat další vrstvy ledu," dodal místostarosta.

Pro milovníky zimních sportů jsou připraveny odznaky a samolepky (50 Kč/ks), jejichž koupí podpoří tvorbu běžkařských stop a provoz dětského vleku ve Valašských Kloboukách. Odznaky i samolepky jsou k dispozici v městském infocentru na náměstí (pondělí-pátek 8:00-11:00, 12:00-16:00) a nově i u dětského vleku u polikliniky a v Rybárně Lačnov.

Sandra Novotná Kollerová

Vsetínská nemocnice má novou lékárnu
Aktuality

 

Moderně vybavená, bezbariérová a snadno dostupná. Taková je nová lékárna, která byla za účasti zástupců Zlínského kraje, města Vsetína a dalších vzácných hostů slavnostně otevřena u vstupu do Vsetínské nemocnice a.s. Veřejnost bude moci jejich služeb využívat od pondělí 9. února 2015. Pacienti, kteří opouštějí nemocniční areál, si tak mohou vyzvednout léčiva přímo na místě a využít i dalších nabídek a služeb, které pro ně Lékárna DUO chystá. Úloha nemocniční lékárny je specifická: lékárna je neoddělitelnou součástí Vsetínské nemocnice, zisk je využíván k dalšímu rozvoji nejen lékárny, ale i celé nemocnice. Vyzvednutím léčiva v lékárnách Vsetínské nemocnice se tak mohou lidé podílet na rozvoji nemocnice, zachování dostupné a kvalitní zdravotní péče ve vsetínském regionu.

Lékárna vyrostla v prostorách bývalých odborných zubních ambulancí, které bylo nutno nejprve přestěhovat do nových prostor. Ty také umožňují další rozvoj této odbornosti, kterou využívá i Vsetínská nemocnice, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. Celkem si akce vyžádala více než sedm milionů korun. „Stavební část v hodnotě 5,9 milionu korun byla uhrazena z prostředků Zlínského kraje. Vybavení v hodnotě 1,3 milionu korun pak uhradila Vsetínská nemocnice. Úpravu prostor stomatologických ambulancí již řešil nájemce těchto prostor," uvedla předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. Upozornila, že budova, ve které se nachází lékárna, se dočká zanedlouho zateplení a lékárna bude mít nejen příjemný moderní interiér, ale i exteriér.

Novou lékárnu i nové prostory odborných zubních ambulancí si přišli prohlédnout radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, MUDr. Lubomír Nečas a Ing. Jaroslav Kučera. Popřáli lékárně nejen hodně spokojených klientů, ale vyjádřili také podporu Vsetínské nemocnici i záměru výstavby nového interního pavilonu, jenž by se měl v letošním roce stavět. Rovněž starosta Vsetína Jiří Čunek popřál lékárně hodně spokojených klientů.

 Slavnostní otevření nové lékárny (foto archiv Vsetínské nemocnice a.s.)

Na dotazy spojené s činností nové lékárny odpovídal vedoucí lékárník Mgr. Tomáš Svoboda:

Na co se mohou návštěvníci nové lékárny těšit?
„Věříme, že ocení polohu lékárny, která je přímo u vstupu do nemocnice, takže si mohou léky, doplňky stravy a zdravotnické prostředky vyzvednout či zakoupit přímo na místě. Naší snahou je, aby pacient odcházející z nemocnice, byl vybaven předepsanými léčivy. Další výhodou pracoviště je bezbariérovost: lékárna se nachází v přízemí budovy ředitelství, ke vstupu je nově vybudovaná pozvolná nájezdová rampa. Uvnitř pak kromě potřebného zázemí, výdejní a prodejní části najdou i konzultační místnost, kterou je možno využít pro odzkoušení zdravotních pomůcek, ale také pro poradenství při různých akcích, jež do budoucna připravujeme."

Jaký sortiment je připraven?
„Sortiment je přizpůsoben především spektru léků, které předepisují ambulance Vsetínské nemocnice, ale klienti zde najdou i další léky, potravinové doplňky, zdravotnické pomůcky a prostředky od inkontinenčních plen, kompresních punčoch přes ortézy až po berle. Rozměrnější zdravotnické prostředky, jako jsou chodítka, budou i nadále z prostorových důvodů k dispozici jen na pracovišti lékárny v poliklinice, stejně jako prodej zdravotnické obuvi, který je tam ve velkém sortimentu. Z takzvaných individuálních léčivých přípravků jsme schopni připravit prakticky vše, co je předepsáno na lékařský předpis, ať se jedná o sterilní či nesterilní masti, dělené prášky, dezinfekční roztoky, injekce, oční kapky. Obě pracoviště lékárny - jak v nemocnici, tak v poliklinice - jsou propojené, lékárníci mají přehled o konkrétní dostupnosti léků, mohou informovat pacienta a přípravek případně rezervovat."

Změní se provoz lékárny v poliklinice?
„Lékárna v poliklinice bude i nadále k dispozici klientům od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin. Lékárna v nemocnici pak vždy ve všední dny (pondělí až pátek) v době od 7.00 do 15.30 hodin v návaznosti na provozní doby ambulancí."

Jaký je vztah obou pracovišť?
„Jedná se o dvě spolupracující, partnerská pracoviště Vsetínské nemocnice, proto byl také zvolen název Duo, který zároveň symbolizuje budování partnerství mezi lékárnou a pacienty, ale i dalšími partnery: lékaři, zdravotními pojišťovnami, výrobci a dodavateli. Lékárna je neoddělitelnou součástí Vsetínské nemocnice, zisk je využíván k dalšímu rozvoji nejen lékárny, ale i celé nemocnice. Vyzvednutím léčiva v lékárnách Vsetínské nemocnice tak i vy můžete přispět k rozvoji nemocnice, zachování dostupné a kvalitní zdravotní péče ve vsetínském regionu."

Lenka Plačková

Ski areál Razula v pátek otevře snowtubing
Aktuality

 

Díky sněhové nadílce posledních dnů a aktuální předpovědi počasí si mohou návštěvníci Ski areálu Razula užít o víkendu ideální podmínky pro lyžování. V pátek 6. února bude navíc zprovozněn snowtubing a na neděli se chystá lyžařský závod pro děti.

„Na sjezdovkách máme aktuálně až 40 centimetrů sněhu a díky mrazivému počasí jsou ve skvělé formě. Předpověď na příští dny slibuje hezké slunečné počasí a teploty výrazně pod nulou, což je ideální kombinace pro skvělé víkendové lyžování," uvedl Luboš Sušila ze Ski areálu Razula.

Od čtvrtku do soboty Ski areál Razula nabízí oblíbené večerní lyžování na sjezdovce Razula. Koná se vždy od 18:30 do 21 hodin.

 Noční lyžování ve Ski areálu Razula (foto archiv areálu)

Od pátku 6. února si návštěvníci mohou lyžování zpestřit další oblíbenou atrakcí - snowtubingem, zatím připraveným ve zkrácené variantě než v minulých letech. Celkem 150 metrů dlouhá dráha je připravena na sjezdovce Horal u dětského zimního parku Razulák. Vzhledem ke kratší délce není sněžné koryto zatím propojeno s vlekem. Gumové čluny si návštěvníci na start mohou snadno vytáhnout sami a atrakce se zapůjčením gumového člunu je tak zpoplatněna jen symbolickou částkou 50 korun za půl hodiny.

V sobotu 7. února si mohou návštěvníci po lyžování užít noční relaxaci při Saunové noci v relaxačním centru Wellness Horal vedle sjezdovky Horal. Otevřeno bude mimořádně až do půlnoci a návštěvníci si mohou dopřát koupání v termálních bazénech a saunování se saunovými rituály za svitu svíček.

V neděli 8. února se na sjezdovce Horal uskuteční dětský lyžařský závod O pohár strašidýlka Razuláka. Jde o dvoukolový slalom pořádaný ve třech věkových kategoriích, nejmenší děti do 4 let mohou na trať vyrazit i v doprovodu rodičů. Nejlepší závodníci se mohou těšit na hodnotné dárky. Start je ve 13:30 hodin, startovné zdarma.

-tz-

Kniha spojila mládež z Česka i Slovenska
Aktuality

 

O tom, že čtení knih sbližuje lidi napříč generacemi i navzdory státním hranicím, se v nedávné době přesvědčili mladí čtenáři z Valašských Klobouk a slovenského města Bánovce nad Bebravou. Díky projektu s výstižným názvem Kniha spája se mezi žáky i studenty na obou stranách vytvořilo mezinárodní čtenářské přátelství, které pomohlo nejen podpořit zájem o knihy, ale taktéž překonat jazykové bariéry. Projekt se uskutečnil díky dotaci Operačního programu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR.

„Projekt Kniha spája probíhal od jara do konce roku a během této doby skutečně dokázal spojit děti, studenty, ale i knihovny a kulturní centra v obou partnerských městech. Společně jsme trávili čas nad přípravou různých programů a aktivit pro žáky 4. a 5. tříd základních škol a zároveň pro studenty 3. ročníků gymnázií, tak abychom je přivedli ke knihám i k sobě navzájem," popsal záměr Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího centra Valašské Klobouky.

 Druhé setkání čtenářů hostila valašskokloboucká strana (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Výstupem projektu byla čtyři intenzivní setkání, na kterých malí i větší účastníci zažili nejedno čtenářské dobrodružství. Při prvním, které proběhlo v Bánovcích nad Bebravou, si například děti ze základních škol navzájem předčítaly pohádkové příběhy ve svém rodném jazyce a měly porozumět zápletce, poznávat pohádkové hrdiny a luštit zapeklité hádanky. Součástí výletu byla i návštěva obce Uhrovec, kde si děti prohlédly rodný dům Ludovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Druhé setkání dětských čtenářů hostila valašskokloboucká strana a připravila program nazvaný Osmijanko na potulkách s českými dětmi. Účastníci soutěžili v pohádkové zemi, do které je uvedl pan Andersen, a plnili připravené úkoly vztahující se k pohádkovým bytostem, strašidlům a příběhům. „V této části našeho setkávání měly převahu slovenské děti. Bylo zřejmé, že česká řeč je jim daleko bližší, než našim dětem slovenština. Přece jen se ještě na Slovensku hrají i pohádky v češtině, u nás už slovensky známí hrdinové nemluví," podotkla knihovnice Jana Dorňáková.

 Druhé setkání čtenářů hostila valašskokloboucká strana (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Studenti gymnázií obou měst se pak společně podíleli na vzniku turistického průvodce po Valašských Kloboukách a Bánovcích nad Bebravou. „Po intenzivních a pečlivých přípravách se mladým autorům podařilo navrhnout zdařilé příručky pro návštěvníky obou měst, které se posléze spojily v jednoho unikátního průvodce. Studenti se setkali k vzájemné prezentaci a připravili pro své kolegy také další bohatý program zaměřený na poznání kulturních pozoruhodností ve svých městech," popsal Jaroslav Baloušek. Týmovým setkáním nechyběly kvízy o znalostech českých a slovenských zajímavostí, prohlídky památek či vystoupení zájmových kroužků.

Projekt podpořil také rozvoj obou městských knihoven, zatímco kloboucká dovybavila svou pracovnu novým notebookem a další technikou, bánovecká zakoupila nový nábytek a jiné vybavení. Ten největší přínos ovšem spočívá v navázání úzké spolupráce a přátelství mezi zástupci knihoven, radnic i kulturních center v obou partnerských městech.

Lenka Zvonková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA