Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vandalové poničili v Kloboukách hroby
Aktuality

 

O víkendu 19. - 20. 12. 2015 došlo k opětovnému poškození hrobů a hrobových výzdob na hřbitově ve Valašských Kloboukách. Jedná se již o třetí poškození od svátku zesnulých v tomto roce. „Z tohoto důvodu byla na hřbitově zvýšena ostraha hlídkami Policie ČR a zároveň nainstalován monitorovací a zabezpečovací systém. Začátkem nového roku budou do vstupů na hřbitov namontovány uzavíratelné kované brány a hřbitov bude v nočních hodinách uzavírán," řekl k incidentu místostarosta Martin Janík.

Ve Valašských Kloboukách došlo k opětovnému poškození hrobů        foto: MěÚ Valašské Klobouky

Upozorňujeme vandaly, že poškozováním hrobů a výzdoby se podle § 358 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku dopouštějí výtržnictví: 

  1. Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku ... bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) opětovně, nebo b) jako člen organizované skupiny.

-tz-

Hasiči zasahovali u požáru stodoly
Aktuality

 

Hasiči přijali oznámení o požáru v obci Hovězí v úterý 22. prosince ve 21:52 hodin. V hlášení bylo oznámeno, že hoří stodola o rozměru pět krát čtyři metry. K požáru byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína a jednotky dobrovolných hasičů z Halenkova a Hovězí. Ke zkrocení ohně vyjely čtyři cisternové stříkačky, jeden technický automobil a jeden automobilový žebřík.

„Na místě jsme byli do 10 minut od vyhlášení požárního poplachu. Ihned jsme si všimli, že hořící stavba je ve vzdálenosti asi dva metry od nejbližšího dřevěného domu. Hasební zásah byl proveden i z nastavovacích žebříků a za použití dýchací techniky. Dvěma útočnými proudy vody jsme brzy plameny uhasili," popsal tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička . Díky včasnému oznámení požáru a rychlému zásahu nedošlo k větším škodám na majetku.

Příčinou požáru bylo nesprávné provedení a instalace kamen na dřevo         foto: HZS         další foto(3)

Požárem poškozený objekt je jednopodlažní, z hořlavých materiálů. Vnitřní prostory byly užívány vnukem majitelky jako dílna pro soukromé účely. „Vyšetřovatel hasičů určil jako příčinu požáru nesprávné provedení a instalaci kamen na dřevo," dodal Roman Žemlička.

Majitel zhodnotil škody, na ohněm poškozeném objektu, v předběžné výši 30 000 korun.

-tz- 

Poplatek za odpad bude v novém roce vyšší
Aktuality

 

V roce 2016 dojde ve Valašských Kloboukách ke změně u poplatku za komunální odpad. Ze stávajících 340 korun za dospělou osobu bude nyní s ohledem na náklady odpadového hospodářství navýšen na 390 korun, i tak ale zůstane na nejnižší hladině mezi obcemi a městy v regionu. Občané přitom budou moci i nadále využívat bonusového programu Třídím, kterým si mohou poplatek za odpad prostřednictvím separace plastů, papíru, nápojových kartonů a kovových obalů účinně snižovat.

„Odpadové hospodářství města Valašské Klobouky prošlo v posledních letech intenzívním rozvojem, který přinesl zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Byl otevřen sběrný dvůr určený k odevzdávání většiny odpadových surovin z domácností, biologicky rozložitelný odpad začala zpracovávat nová komunitní kompostárna, domácnosti byly vybaveny kompostéry a úspěšně se také rozjel bonusový program Třídím, který zajišťuje i pytlový svoz odpadů," uvedla starostka Eliška Olšáková. „I když jsme tímto způsobem učinili maximum pro snížení množství komunálního odpadu, výše poplatku za odpad postupně přestala odpovídat stále rostoucím nákladům na jeho zpracování. Město tak na odpadové hospodářství doplácí ročně částku až 700 tisíc korun," dodala.

Místní poplatek za odpad se přitom ve Valašských Kloboukách držel na stejné hladině už od roku 2010. „Jeho příznivou výši pomáhá držet také skutečnost, že Valašské Klobouky mají svou vlastní skládku ve Smolině, a tak město nemusí platit základní složku poplatku za ukládání komunálních a ostatních odpadů ve výši 500 korun za tunu odpadu," přiblížil místostarosta Martin Janík.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Mezi obcemi v regionu bylkloboucký poplatek dlouhodobě nejnižší, a zůstane jím i po avizovaném navýšení o 50 korun na 390 korun. (Jen pro porovnání uvádíme výši poplatků v okolních obcích: Brumov-Bylnice 490 korun, Vizovice 550 korun, Luhačovice 650 korun, Slavičín - cena za popelnici o objemu 110 l s vývozem 1x za týden 2910 korun).

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad stanovuje také zvýhodnění určitých skupin obyvatel. Od poplatku budou například osvobozeny děti narozené v daném kalendářním roce. Úleva 140 korun bude poskytována dětem do 10 let a studentům od 15 do 26 let v prezenčním studiu mimo město. Seniorům se pak nově hranice pro úlevu zvýší z 65 na70 let. A nárok na úlevu budou mít i poplatníci s trvalým bydlištěm v přesně specifikovaných odlehlých lokalitách, které jsou celoročně nedostupné pro svozovou techniku.

Další cestou ke snížení poplatku je bonusový program Třídím, jehož registrovaní účastníci si svým vlastním přičiněním při třídění odpadů zajišťují finanční úlevu. Za každý započatý kilogram plastů, papíru, nápojových kartonů a kovových obalů se jim poplatek snižuje o 0,50 korun. V současné době je zapojeno292 domácností a program je otevřen pro všechny obyvatele, noví zájemci se mohou hlásit kdykoli ve sběrném dvoře.

Lenka Zvonková

Výstava o životě kardinála Štěpána Trochty
Aktuality

 

Až do konce ledna příštího roku můžete v prostorách budovy betlému navštívit výstavu mapující život Kardinála Štěpána Trochty.

Štěpán Trochta byl jedním z prvních českých saleziánů a patřil mezi zakladatele českého saleziánského díla. V letech 1927-1928 pomáhal vybudovat saleziánské gymnázium ve Fryštáku na Moravě. Od podzimu 1928 studoval teologii na Papežské teologické fakultě v Turíně, kde o čtyři roky později získal doktorát teologie. Krátce na to přijal kněžské svěcení.

Kardinál Štěpán Trochta z Francovy Lhoty

V červnu roku 1949 velmi ostře vystoupil proti komunisty organizované rozvratnické Katolické akci. Od července 1950 byl, tak jako ostatní diecézní biskupové hlídán příslušníky StB a de facto odříznut od okolního světa. Začátkem roku 1953 jej orgány StB zatkly a v procesu konaném ve dnech 22. - 23. července 1954 byl odsouzen na pětadvacet let odnětí svobody pro údajnou velezradu. Postupně prošel vězením v Leopoldově, v Praze-Ruzyni, na Pankráci a Valdicemi. Propuštěn byl teprve při amnestii v květnu roku 1960.

Nebyl mu však umožněn návrat do duchovní správy. První dva roky na svobodě pracoval jako pomocný dělník. Od listopadu roku 1962 musel ze zdravotních důvodů odejít do předčasného důchodu. Žil v Táboře a pak v Radvanově u Mladé Vožice, kde byli internováni i další církevní hodnostáři. V roce 1969 ho papež jmenoval kardinál in pectore, jeho jmenování bylo zveřejněno o čtyři roky později.

Dne 28. října 1992 propůjčil prezident Václav Havel Štěpánu Trochtovi za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva řád T. G. Masaryka III. třídy in memoriam.

Expozice zachycující život Štěpána Trochty je veřejnosti přístupná až do konce ledna nového roku. Shlédnout ji můžete v přízemí budovy betlému v Horní Lidči každý den od deseti do sedmnácti hodin (kromě štědrého dne a Silvestra).

Ludmila Brousilová

Hledá se provozovatel pohostinství
Aktuality

 

V roce 2015 obec Drnovice koupila objekt společenského vyžití, jehož součástí je pohostinství s kapacitou cca 50 lidí, které má samostatné sociální zařízení, kuchyně, sál o kapacitě 100 lidí (rovněž se samostatným sociálním zařízením) a výdejnu jídla. Součástí budovy je také nástavba s vybudovaným ubytovacím zařízením s aktuální kapacitou 24 míst. V suterénu budovy se nachází čtyři garážové místnosti, dílna a sklepní prostory.

Vnitřní prostory objektu                   foto: OÚ Drnovice

Jedním z hlavních důvodů tohoto nákupu, bylo zajištění odpovídajících kulturních prostor, bez kterých obec nemůže naplňovat dostatečný kulturní a společenský život svých občanů.

„Naše obec byla jednou z mála v okolí, která doposud nevlastnila žádné odpovídající kulturní zařízení. Po ohlašovaném ukončení provozu soukromého pohostinství u Bodláků pak nebyla žádná záruka možnosti dalšího využívání společenského sálu pro potřeby občanů a obce. Dalším zásadním podnětem je umístění budovy v centru obce a její přímé napojení na obecní úřad," uvedl starosta obce Drnovice Tomáš Zicha.

Budova je umístěná v centru obce a je přímo napojená na obecní úřad                  foto: OÚ Drnovice

V tomto měsíci probíhá výběrové řízení na nového provozovatele pohostinství (podrobnější informace ZDE ), jež bude mít možnost propůjčky kuchyně i společenského sálu.

-pr-

Valaška nabídne koledy i sváteční melodie
Aktuality

 

Valašskokloboucká dechová hudba Valaška už tradičně připravuje v adventním čase koncert Vánoce s Valaškou, kterým chce publikum naladit na nadcházející nejkrásnější svátky v roce. Také letos si zvolila výběr populárních vánočních skladeb a koled, ale představí i několik příjemných hudebních novinek. Sváteční pořad si budou moci diváci vychutnat v pondělí 21. prosince od 19 hodin v kulturním domě Klobučan.

Vánoce s Valaškou (foto archiv kapely)

„Koncert Vánoce s Valaškou letos přinese populární evergreeny jako Já jedu dál, Depeše, My way nebo Pie Jesu, ale třeba také lidové melodie, například píseň Od Buchlova. A své místo ve vánočním programu budou samozřejmě mít také koledy, které si s námi mohou zazpívat všichni v publiku," pozval na slavnostní vystoupení kapelník Valašky Jaroslav Baloušek.

-tz-

Lidé z okolí Vrbětic dostanou odškodné
Aktuality

 

Vláda ČR v pondělí 21. prosince rozhodla o odškodnění obyvatel, postižených loňskými výbuchy muničních skladů v okolí Vrbětic. „Občanům Vlachovic-Vbětic, Haluzic a Lipové, tedy obcí, odkud museli být občané evakuováni a jejich život byl zasažen bezpečnostními opatřeními, poskytneme celkem 6 milionů korun. Každý občan by tak měl dostat zhruba 3 tisíce korun," řekl po jednání předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

Uzavřená silnice do Vrbětic v pátek 24.10. 2014    (foto redakce)

K prvnímu mohutnému výbuchu haly s uskladněnou municí, který si vyžádal dva lidské životy, došlo ve čtvrtek 16. října 2014 před desátou hodinou dopoledne. Tlakovou vlnu tehdy lidé pocítili až na Hornolidečsku a Vsetínsku, Zlínsku a dokonce i příhraničním Slovensku. Další silné výbuchy se z areálu ozvaly začátkem prosince, kdy tady vybuchl další muniční sklad.

Pyrotechnici budou pracovat ve Vrběticích i během vánočních svátků

Od 21.12.2015 do poloviny měsíce ledna příštího roku bude v okolí muničního areálu ve Vlachovicích - Vrběticích probíhat pyrotechnický průzkum a přípravné práce pro ohledání místa činu.

Čtyřicítka policejních a armádních pyrotechniků za doprovodu policistů bude v nejbližších dnech hledat rozházenou munici po loňských detonacích, ve vzdálenosti asi 1000 metrů od obou muničních skladů, které v loňském roce explodovaly. Stav nalezené munice posoudí speciální pyrotechnická komise a rozhodne, jak s ní naloží.

„Pokud bude schopná přepravy, policisté ji odvezou na bezpečné místo ke zneškodnění, pokud ne, pyrotechnici ji zlikviduje přímo v prostoru muničních skladů na místě k tomu určeném, za přísných bezpečnostních podmínek," řekla tisková mluvčí policie Monika Kozumplíková.

-red-

Koncert se sólistou Národního divadla
Aktuality

 

Ivo Hrachovec patří mezi přední operní pěvce v oboru lyrický bas. Je obdařen mimořádnou schopností pro ztvárnění jevištních postav. Je také vyhledávaným interpretem pro oratorní a koncertní díla. V roce 2003 dostal angažmá v Národním divadle v Praze na scéně Státní opery. Jeho nejlepší role jsou Vodník v Dvořákově Rusalce, Sarastro a Sprecher v Mozartově Kouzelné flétně, Colline v Pucciniho Bohémě, Basilio v Rossiniho Lazebníku sevilském, Sparafucille ve Verdiho Rigolettovi, Raimondo v Donizettiho Lucii z Lammermooru, Geronio v Rossiniho Turkovi v Itálii.

Ilustrační fotografie Ivo Hrachovec

Je laureátem několika mezinárodních soutěží. V letošním roce vystupuje Ivo Hrachovec jako sólista Národního divadla v Macbethovi, Carmen nebo Aidě.

Plakát Vánočního koncertu  

V Horní Lidči zazpívá Ivo Hrachovec během vánočního koncertu v sobotu 26. prosince 2015 v prostorách kostela svatého Václava. Začátek je v šestnáct hodin.

Ludmila Brousilová

V Kloboukách vznikne pobočka univerzity
Aktuality

 

Že seniorský věk, invalidita či nezaměstnanost nejsou nutně překážkou ve vzdělávání, to chce jmenovaným skupinám veřejnosti od nového roku ukázat Městská knihovna Valašské Klobouky, která se stane konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. Všichni prahnoucí po nových vědomostech se mohou zapojit do zájmového vysokoškolského studia různých oborů. Informační schůzka zájemců se bude konat ve čtvrtek 14. ledna, zahájení výuky se plánuje na únor.

„Městská knihovna navázala spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a stala se jejím konzultačním střediskem pro Univerzitu třetího věku. Tím se seniorům a dalším občanům nabízí nová možnost vzdělávání a rozšiřování vědomostí moderním způsobem a přímo v místě bydliště," vysvětluje Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

Konzultační středisko bude nabízet studium různých okruhů, které si zvolí sami účastníci. „Jeden kurz bude obsahovat šest videopřednášek vždy jednou za čtrnáct dní, konkrétně ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. Účastníci obdrží také studijní materiály, které jsou ceně kurzovného, jenž činí 400 korun za semestr," přiblížila knihovnice Jana Dorňáková. Po ukončení semestru získají studenti pamětní list, po absolutoriu 6 semestrů je čekají promoce a osvědčení.

Ilustrační foto (archiv Městské knihovny Valašské Klobouky)

Studium je určeno občanům se statusem důchodce, invalidním osobám bez omezení věku a nezaměstnaným nad 50 let. Znalost práce na počítači je výhodou, ne však nutnou podmínkou. „Zájemci mohou načerpat další informace o nabídce studia na schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 14. ledna od 9:30 hodin v knihovně. Srdečně zveme nové studenty a těšíme se, že budeme společně pracovat na rozvíjení paměti i osobním růstu prostřednictvím nových znalostí," pověděla Jana Dorňáková.

Lenka Zvonková

Osobní automobil zdemoloval plot
Aktuality

 

Informaci o dopravní nehodě v obci Lidečko na Vsetínsku přijali hasiči v sobotu v 0:15 hodin od zdravotnické záchranné služby. Na místo byla operačním střediskem vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Valašské Klobouky.

„Po provedení průzkumu na místě bylo zjištěno, že vozidlo po nárazu poškodilo plot a zůstalo stát uprostřed komunikace. Ve voze cestovaly v době nehody dvě osoby," uvedl tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči pomohli s prvotním ošetřením a naložením zraněného spolujezdce do vozu zdravotnické záchranné služby. „Řidičce byl z důvodu zdravotních komplikací povolán další sanitní vůz a následně byla odvezena do nemocnice," řekl tiskový mluvčí.

Vůz zůstal po kolizi stát uprostřed silnice (foto HZS Zlínského kraje)   ...další fotky (3)

Jednotka zajistila místo události a provedla protipožární zabezpečení havarovaného vozidla. Únik provozních náplní byl zlikvidován pomocí sypkých sorpčních látek. Po dobu vyšetřování nehody bylo prováděno nasvícení celého místa události. „Vzhledem k poškození plotu těsně vedle plynové skříně, bylo na pokyn velitele provedeno měření koncentrací případného úniku, s negativním výsledkem," informoval Řezníček.

Po příjezdu odtahové služby byl automobil odvezen, a po uklizení komunikace se hasiči ve 2:05 vrátili na stanici.

-tz-

Soutěž o nejlepší vánoční cukroví
Aktuality

 

Čtvrtý a poslední Klobucký adventní trh tohoto ročníku přinese návštěvníkům lahodné zpestření v podobě soutěžní přehlídky vánočního cukroví. Všechny hospodyňky, pekařky a cukrářky z okolí mohou prezentovat své umění a donést na ukázku i ochutnání to nejlepší ze svých zaručených receptů. Chybět nebude ani řemeslný trh a vystoupení dětí z Klobučánku, stejně jako finalistů soutěže Klobucký skřivánek. Trh se odehrává od 9 do 16 hodin ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru.

„Poslední neděli Klobuckých adventních trhů provoníme vanilkou a jinými libými vůněmi Vánoc při přehlídce a ochutnávce cukroví. A nemusí to být jen drobné druhy, uvítáme i vánočky nebo štoly. Srdečně zveme hospodyňky, aby nám donesly ukázky svého sladkého pečiva, a tak nám pomohly navodit příjemnou vánoční atmosféru. Vítězné cukroví odměníme hodnotným dárkem," pozvala Marie Kolajová z městského infocentra. Své druhy mohou zájemkyně přinášet do infocentra v pátek do 16 hodin a poté v neděli do 12 hodin.

Návštěvníci Klobuckých adventních trhů              foto: redakce

Dopoledne bude na trhu koncertovat cimbálová muzika Malý Klobučánek, od 13 hodin je vystřídají jejich starší kolegové z Klobučánku. Vystoupení doplní i zpěváčci, kteří postoupili do finále soutěže Klobucký skřivánek. Výstava vánočního cukroví pak bude zahájena ve 14 hodin v sále podnikatelského centra a návštěvníci se při ní mohou těšit na nové chutě, inspirace a recepty. Řemeslný program trhu ozdobí ruční malování baněk a také prodej vánočních stromků. Schola Ovečky se po setmění znovu ujme rozsvícení adventní svíčky na velkém věnci na nádvoří, čímž se třetí ročník Klobuckých adventních trhů slavnostně uzavře.

„Už teď bychom rádi poděkovali všem, kteří na trhy přišli, aby si něco pěkného koupili, aby si poslechli cimbálové muziky, zhlédli připravené vánoční programy, podpořili děti při jejich vystoupeních a společně vytvořili krásnou adventní náladu," poděkoval za všechny pořadatele Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

Lenka Zvonková

Požár zachvátil střechu pěstitelské pálenice
Aktuality

 

Dnes ve 3:04 hodiny ráno přijalo operační středisko hasičů informaci o možném požáru nízkopodlažní budovy v Novém Hrozenkově. Na místo byla ihned vyslána jednotka profesionálních hasičů Vsetín s jednou cisternou a další tři jednotky dobrovolných hasičů Karolinka, Nový Hrozenkov a Halenkov s dalšími cisternami.

„Po příjezdu na místo události jsme průzkumem zjistili, že požárem byla zasažena střecha a podkroví budovy, ve které byla situována pěstitelská pálenice. Jako první se na místo dostavily dobrovolné jednotky, které zahájily hašení pomocí několika proudů C. Profesionální hasiči po příjezdu pronikli v dýchací technice do budovy a provedli likvidaci dalších ohnisek," uvedl za hasiče kpt. Ing. Pavel Řezníček. Hasiči provedli i ochranu sousední budovy, aby bylo zabráněno přenosu požáru.

Požár zachvátil střechu pěstitelské pálenice              foto: JSDHO Karolínka             další foto (4)

Potřebné množství hasební vody bylo na místo zabezpečováno kyvadlovou dopravou cisternami dobrovolných hasičů. Po odvětrání prostor pomocí přetlakové ventilace a rozebrání zasažených střešních konstrukcí byl prostor zkontrolován termokamerou. „V 5:22 hodin byla ohlášena celková likvidace a místo bylo předáno dobrovolných jednotkám, které provedou dokončení rozebrání konstrukcí a dohlídku na požářišti," dodal Pavel Řezníček.

Na místě pracuje také vyšetřovatel hasičů ze Vsetína. Příčina vzniku události i způsobená škoda jsou prozatím v šetření.

-tz-

Uvaříme máčku, poďte na lízačku
Aktuality

 

Dětský lesní klub Vrběnka z Valašských Klobouk vydal speciální kuchařskou knihu, která obsahuje jednoduché recepty jídel, které si na ohni nebo na kamnech dokáží (pod dozorem dospělých) uvařit i děti. Přípravě jídla se děti z Vrběnky věnují jednou týdně, kdy s nadšením a podle svých schopností váží, melou, krájí, strouhají, válejí nebo obalují, a to pak oběd úplně jinak chutná! Kuchařka je složená právě z receptů, které si školkáčci v uplynulém roce sami uvařili.

Na 60 stránkách knihy naleznou čtenáři vedle osvědčených receptů také obrázky, fotografie jídel, momentky z jejich přípravy a říkadla či písničky, kterými si děti ve Vrběnce zpříjemňují vaření. V publikaci jsou rovněž rady a tipy pro vaření v přírodě bez zázemí moderně vybavené kuchyně.

„Nápad vydat kuchařku přišel letos na jaře, a protože jsme neměli dostatek finančních prostředků, rozhodli jsme se využít crowdfundingovou metodu přes webové stránky startovač.cz," vysvětlila jedna z maminek a organizátorka projektu Lucie Hrazdilová. „Rodiče dětí z Vrběnky připravili plán projektu, natočili krátké video a pak čekali, jestli vytvoření kuchařky někdo podpoří. Povedlo se a peníze posílali lidé známí i neznámí z celé republiky, za půl roku kniha spatřila světlo světa," dodala Hrazdilová.

Děti si jednou týdně vaří svůj oběd                    foto: rodinné centrum Kaštánek

Kuchařka je k dispozici ve valašskoklobouckém rodinném centru Kaštánek.

Vaření není jen zábava, ale je to i důležitá dovednost pro život. Děti se učí připravit oheň, suroviny, poznávat plodiny, učí se přirozeně zákonitostem vaření a sledují, jak jídlo vzniká. Učí se, co, kdy a jak přidat, aby se nakonec všichni dobře najedli. Také spolupracovat je při vaření potřeba. Proto se právě nová kuchařka může stát zajímavým a originálním dárkem pod vánoční stromeček. Kniha je inspirací pro vaření s dětmi doma, na táborech, výpravách do přírody i v lesních školkách. Je povzbuzením pro všechny, kteří se chtějí s dětmi pouštět do podobných dobrodružství jako je právě třeba vaření.

Vrběnka
Vrběnka je lesní klub pro děti a rodiče, který funguje podobně jako většina lesních mateřských škol v ČR. Základním principem dětského lesního klubu je pobyt venku bez zdí a plotů, partnerský přístup k dětem a aktivní rodiče. Vrběnka již druhým rokem otevírá své dveře třem desítkám rodin z Valašských Klobouk a širokého okolí. Najdete ji skrytou ve vrbovém háji za koupalištěm, kde si žije svým klidným životem. Děti tráví opravdu většinu času venku anebo mají k dispozici velkou maringotku s verandou, ve které je teplo a zázemí pro hry, tvoření i odpočinek.

Sandra Novotná Kollerová

Česká filharmonie zazní v klobouckém kině
Aktuality

 

Vánoce tu máme za pár dní, a tak by bylo více než příjemné trochu se naladit na sváteční notu. Právě takovou příležitost nabízí divákům valašskokloboucké kino Svět v sobotu 19. prosince, kdy promítá přímý satelitní přenos Vánočního koncertu České filharmonie z pražského Rudolfina. Projekce v HD kvalitě a prostorovém zvuku začne ve 14:30 hodin a doprovodí ji také bohatý raut.

Česká filharmonie zazní v klobouckém kině

„Chci oslavit Vánoce hudbou, a to v mnoha podobách. Pro tento koncert je zásadní sbor a také účast dětí. Vždyť Vánoce jsou svátkem celé rodiny," pověděl hostující dirigent České filharmonie Manfred Honeck, který osobně sestavoval program tohoto mimořádného hudebního zážitku. Vybral pro něj sváteční skladby a melodie skladatelů jako Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Joseph Haydn, Petr Iljič Čajkovskij a dalších.

Vstupenky na vánoční Českou filharmonii si můžete zajistit v Městském informačním centru Valašské Klobouky na telefonu 577 311 150 a online na webu www.kinovalasskeklobouky.cz

Lenka Zvonková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA