Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vymyslel si, že mu zkopírovali platební kartu
Aktuality

 

Kriminalista zjistil při prověřování trestního oznámení z konce února o neoprávněném používání platební karty, že si oznamovatel vše vymyslel. Muže bude řešit správní orgán pro přestupek křivého vysvětlení.

„Ke konci letošního února jsme přijali trestní oznámení třiapadesátiletého muže. Tomu měl neznámý pachatel neoprávněně platit z jeho bankovního účtu prostřednictvím zkopírovaných dat jeho platební karty. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a trestný čin krádež. Případ putoval na oddělení hospodářské kriminality," připomněl oznámení tiskový mluvčí vsetínských policistů Vladilsav Malcharczik.

   Ilustrační foto PČR

Při opětovném podání vysvětlení muž potvrdil slova z trestního oznámení. Vše se mělo udát již v loňském roce a to k jeho konci. Neznámý pachatel podle slov poškozeného pravděpodobně nějakým způsobem zkopíroval data jeho platební karty. Potom díky těmto datům měl provést několik plateb v celkové hodnotě přesahující dvacet tisíc korun. Na to přišel muž podrobnějším prohledáním výpisů z účtu. Vše proto oznámil na policii. Na svém si trval.

Za dva dny bylo vše jinak. „Náš kriminalista zjistil skutečnosti, které informace od poškozeného vyvracely a potvrdily tak jeho domněnku, že vše se odehrálo podle jiného scénáře. Muž nakonec doznal, že si vše, a sám neví ani z jakého důvodu, vymyslel," potvrdil Malcharczik
Případ bude mít dohru u správního orgánu. Tam jej policisté oznámili na konci března pro přestupek křivého vysvětlení. Za něj lze uložit až padesátitisícová pokuta.

-tz-

Projektového dne se zúčastnili žáci ze 4 škol
Aktuality

 

Dne 16. března 2016 proběhl na ZŠ Horní Lideč projektový den anglického jazyka "Do you know our world well?" Projektu za zúčastnilo celkem 78 žáků ze ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Nedašov a ZŠ Horní Lideč.

Žáci si v projektu ověřili znalosti z anglického jazyka, všeobecných znalostí o světě - zejména z anglicky mluvících zemí, ale i zeměpisu a dějepisu a taky znalosti o naší republice. Všechny otázky a odpovědi tvořili v anglickém jazyce, což jim umožnilo porovnat své dovednosti mezi jednotlivými žáky z různých škol," popsala učitelka angličtiny Marie Hrnčiříková.

   Projektu za zúčastnilo celkem 78 žáků ze čtyř základních škol                        fotogalerie

Velkého úspěchu dosáhli zejména žáci ze ZŠ Valašské Klobouky a ZŠ Brumova-Bylnice, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě.

1. místo: Ondřej Bělaška, ZŠ Brumov-Bylnice a Tomáš Procházka, ZŠ Valašské Klobouky
2. místo: Jakub Fojtík, ZŠ Brumov-Bylnice
3. místo: Renata Mudráková, ZŠ Valašské Klobouky a Anna Dorňáková, ZŠ Valašské Klobouky
4. místo: Jiří Sáblík, ZŠ Valašské Klobouky
5. místo: Anna Čížová, ZŠ Horní Lideč a Petr Surý, ZŠ Nedašov

-tz- 

Popáleného muže transportoval vrtulník
Aktuality

 

V pondělí 4. Dubna 2016 v 13:05 hodin vyslal operační důstojník jednotku profesionálních hasičů stanice Vsetín a současně také jednotky dobrovolných hasičů obcí Hovězí a Halenkov na místo hlášeného požáru louky poblíž obce Hovězí.

„Požár zasáhl travní porost zahrady a částečně i blízké stromy na celkové ploše asi 100 x 100 metrů. Dalšímu šíření už kolegové zabránili. Do patnácti minut dostali požár pod kontrolu a za dalších dvacet minut ho zcela zlikvidovali. Celou zasaženou plochu prolili větším množstvím vody," popsal tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

   Popáleného muže transportoval vrtulník                   foto: HZS                  další foto (7)

Podle informací z místa zásahu se ještě před příjezdem hasičů snažil požár hasit majitel pozemku. Jeho snaha o hašení ale skončila vznícením oděvu a popálením nohou, rukou, obličeje a části trupu. Vzhledem k jeho zraněním byl na místo povolán vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči zabezpečili místo pro přistání a pomohli záchranářům s transportem zraněného do vrtulníku.

Okolnosti vzniku požáru zůstávají nadále v šetření. „Na základě prvotního ohledání místa se vyšetřovatel přiklání k verzi nedbalostního jednání při pálení. Tuto verzi bude možné potvrdit nebo vyvrátit až v okamžiku, kdy bude zraněný majitel schopen podat vysvětlení. V době vzniku požáru se totiž na místě nacházel sám," řekl Libor Netopil.

Tato událost potvrdila oprávněnost varování hasičů o nebezpečnosti požárů v přírodním prostředí, které nemusí skončit pouze škodou na majetku.

-tz-

VPC mění ceník a služby, budou dosažitelnější
Aktuality

 

Rada města Valašské Klobouky v působnosti valné hromady Valašskoklobouckého podnikatelského centra (dále jen VPC) schválila na svém jednání dne 14. 3. 2016 nový ceník k pronájmu společenského sálu v areálu VPC a k nově zaváděným službám.

Materiál byl předložen novým jednatelem VPC Ing. Petrem Kozlem za účelem zvýšení využití reprezentativního sálu pro akce zejména podnikatelů, ale také neziskových organizací. Pro tyto subjekty dochází k významnému zlevnění nájmu - u podnikatelských subjektů ze 600 Kč/hodinu na 400 Kč/hodinu a u neziskových organizací z 500 Kč/hodinu na 200 Kč/hodinu. Pro fyzické osoby došlo k úpravě režimu pronájmu, kdy dříve se účtovala částka na hodinu, ke které se připočítávaly částky za elektřinu, vodu a případnou změnu mobiliáře. Nově se účtuje částka přesně daná na hodinu se všemi službami v této částce paušálně již započítané. Pro fyzické osoby tak zůstává částka za nájem zhruba ve stejné výši, dochází však ke sjednocení s cenou pro neziskové organizace.Tento nový ceník nabývá účinnosti od 1. 4. 2016.

   Valašskokloboucké podnikatelské centrum           foto: archiv VPC

„Od tohoto kroku si slibujeme lepší využití stávajících kapacit a zároveň také profilaci prostor k pronájmům dle velikosti a vybavenosti, kdy sál VPC je vhodný na jiný typ akcí než třeba sály v Klobučanu či jinde," řekla starostka města Eliška Olšáková.

Nově se doplnila nabídka pronájmu prostor v areálu VPC také o službu sdílené kanceláře a o tzv. virtuální sídlo firmy. Sdílená kancelář reaguje na stav, kdy k 1. 3. 2016 se podařilo zasídlit kancelářské prostory VPC na 100%, tak aby i subjekty, které nepotřebují využívat každý den „kamennou kancelář" mohly rozvíjet svoji činnost ve sdílené kanceláři, kterou si mohou pronajmout dle svých potřeb a volné kapacity kanceláře za cenu v místě obvyklou, která byla stanovena na 100 Kč/hodinu.

PROSTOR / SLUŽBA

STARÝ STAV

NOVÝ STAV

1) SÁL VPC - firmy

600 Kč/h

400 Kč/h

1) Sál VPC – neziskové organizace

500 Kč/h

200 Kč/h

1) Sál VPC – fyzické osoby

150 Kč/h + elektřina, voda a změna mobiliáře.

200 Kč/h

2) Sdílená kancelář

-

100 Kč/h

3) Virtuální sídlo firmy

-

200 Kč/měsíc,   
2 400 Kč/rok

4) Nájem kanceláří ve VPC

beze změny

beze změny

5) Počítačová učebna

750 Kč/den

750 Kč/den

100 Kč/hodinu

V případě virtuálního sídla firmy mohou subjekty využívat lukrativní adresu pro svoji společnost za nesrovnatelně nižší náklady než v případě fyzického pronájmu a je to tudíž právě prostor i pro začínající podnikatele. Na základě prospekce v okolních podnikatelských inkubátorech byla stanovena cena za virtuální sídlo firmy na 200 Kč/měsíc, což činí cenu za rok 2 400 Kč.

Byla též rozdělena sazba za pronájem počítačové učebny, která činila 750 Kč za den. Nově zůstává sazba za den ve stejné výši, bude možné však pronajmout i sazbu za hodinu v ceně 100 Kč/h.

„Tímto doplněním služeb se stává nabídka VPC komplexní a snese srovnání s ostatními subjekty podnikatelských inkubátorů, které se realizují jinde v České republice," podotkl jednatel společnosti Petr Kozel. Rovněž nové služby bude možné využívat od 1. 4. 2016.

-tz- 

Nové povinnosti pro podnikatele
Aktuality

 

Nedávná novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zavedla nové povinnosti pro všechny podnikatele - společnosti i živnostníky, kteří přicházejí do kontaktu se spotřebiteli v rámci buď prodeje zboží anebo poskytování služeb, a to tedy nejen pro ty, kteří provozují e-shopy, ale i pro všechny ostatní podnikatele.

Novela zavedla mj. alternativní mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem, a to obecně u České obchodní inspekce (ČOI). Krom toho v některých speciálních případech je dána obdobná pravomoc Českého telekomunikačního úřadu pro oblast telekomunikací a pošty, Energetického regulačního úřadu pro oblast energetiky a finančního arbitra pro finanční trh včetně sporů s bankami a sporů ze spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitel se tak může nově v případě sporu s podnikatelem obrátit mimo soudu také na ČOI, např. klasicky ve sporech o uznání reklamace vad koupeného zboží (v obchodě či e-shopu) či poskytnuté služby. Dříve ČOI mohla prověřit např. jen, zda podnikatel vyřídil reklamaci formálním postupem v souladu se zákonem, ale nikoliv již správnost rozhodnutí (např. věcnost zamítnutí). Situace se tak nyní výrazně mění.


Všech podnikatelů se tak dotýká nová zákonná informační povinnost vůči spotřebiteli ohledně tohoto mimosoudního řešení sporů a o subjektu k tomu oprávněnému - ČOI, a to krom ostatních informačních povinností dle občanského zákoníku. Tato informace musí být poskytnuta jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a musí zahrnovat i internetovou adresu ČOI. Pokud podnikatel (společnost i živnostník) provozuje internetové stránky, musí tyto informace uvést i na nich. Stejně tak i v obchodních podmínkách, pokud je má k dispozici. Provozuje-li e-shop, musí uvést navíc i elektronický odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line. Dojde-li pak ke sporu se spotřebitelem (např. zamítnutí reklamace), musí mu tyto informace podnikatel poskytnout znovu, adresně a v listinné podobě či na trvalém nosiči dat.

Všichni podnikatelé si tak musí upravit nejen své webové stránky, ale i veškerou svoji smluvní dokumentaci (objednávky, smlouvy atp.), obchodní podmínky atp., aby tuto zákonnou povinnost vůči spotřebiteli splnili. Při nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč. Povinnost platí od 1.2.2016, u obchodních podmínek od 1.5.2016. Netýká se jen těch podnikatelů, kteří 100% všech svých obchodů a služeb realizují výlučně opět jen s podnikateli. Pokud podnikatel při své činnosti nepoužívá písemné smlouvy, lze uvažovat o splnění této povinnosti kupř. vyvěšením odpovídajícího poučení v provozovně - povinnost se ho dotýká totiž stejně.

Pokud jde o řízení před ČOI, musí k němu spotřebitel podat podnět. Podnikatel pak má povinnost se tohoto řízení účastnit a poskytovat ČOI součinnost. Cílem je uzavřít věc dohodou mezi podnikatelem a spotřebitelem ohledně způsobu řešení sporu mezi nimi, v tomto případě není pravomocí ČOI vydat autoritativní rozhodnutí. Spotřebiteli přitom nic nebrání svou záležitost řešit kdykoliv i soudní cestou. Na druhé straně podnikatel není oprávněn se takto na ČOI, na rozdíl od spotřebitele, obrátit.

Možnosti obrany spotřebitelů především u reklamace jsou blíže popsány ve shodně nazvaném článku na webu http://www.advokat-zlinsko.cz/ .

JUDr. Petr Hradil

V Tichově budou koštovat slivovice a kyselice
Aktuality

 

Slivovice a kyselice. Ty provoní 9. dubna 2016 kulturní dům v Tichově. Uskuteční se zde totiž tradiční a vyhlášený košt slivovice. Letos navíc program doplní i soutěž o nejlepší valašskou kyselici.

Tichovský košt slivovice má již svou dlouholetou tradici a zvláštností je, že se zde hodnotí vzorky výhradně z místní tichovské pálenice za uplynulou páleničářskou sezónu.

„Letos bude do koštu zařazeno celkem 53 vzorků, které byly páleny jen v naší pálenici. Chceme totiž pouze vzorky jasného původu," přiblížil starosta obce Josef Mudrák. Vzorky zůstávají v pálenici již v době pálení. Téměř od každého vybere páleničář Josef Bělaška jeden vzorek. Jedná se 0,3 l této lahodné tekutiny. Vzorky jsou pak řádně označeny, a odvětrány a čekají na dobu, kdy jsou odvezeny a pak jsou při koštu hodnoceny. Hodnocení se ujmou samotní návštěvníci koštu. Hodnotit vzorky budou na základě její čistoty, vůně, chuti.

    Letos bude do koštu zařazeno celkem 53 vzorků

V letošním roce však na návštěvníky čeká novinka - nově totiž budou kromě slivovice hodnotit i pálenky jablkové (kalvados) a pálenky z jiného ovoce (hruška, meruňka apod.).

Další novinkou je spojení slivovice a kyselice. Kromě nejlepší slivovice budou návštěvníci vybírat také tu nejlepší kyselici. „Rozhodli jsme se v rámci koštu uspořádat i soutěž o nejchutnější kyselici, protože si myslíme, že tyto dvě věci prostě patří k Valašsku," řekl starosta obce Josef Mudrák. Do soutěže se může přihlásit kdokoliv. Podmínkou je pouze dodání soutěžního vzorku kyselice v množství 5 - 7 litrů na obecní úřad v Tichově do 9. dubna do 13 hodin.

O dobrou zábavu se během odpoledne postará kapela ATAPANA. Chybět nebudou ani soutěže nebo tombola. Začátek je ve 13:30 v KD Tichov.

-tz-

Janovjané vyjeli za svými rodáky po 60 letech
Aktuality

 

I když kontakty u některých rodin trvají dodnes, vyjeli Janovjané do osady Bravinné za svými rodáky v takovém počtu přibližně po šedesáti letech.

Příběh by mohl začít pohádkově, bylo nebylo, avšak realita byla mnohem tvrdší. Po roce 1945 využila řada rodin i jednotlivců z Janové možnost odstěhovat se do pohraničních obcí do domů po odsunutých Němcích. Ale v Bravinné u Bílovce, kde se vydali noví osadníci z Janové, Němci zůstali ještě dva až tři roky než byli odsunuti. Takže hřejivý pocit z nově nabytých majetků kalilo v mnoha případech soužití těch, kterým se zhroutil svět a z pánů se stali sluhy pro ty, kteří se ze sluhů staly pány.

A tak si dnes můžeme jen představovat, jak probíhala první léta janovských osadníků, třeba v domě č.p. 17 Josefa Krishkeho, který získal Štěpán Kostka ženatý dělník se třemi dětmi z Janové, kde dodnes bydlí jeho potomci. Nebo dům č.p. 19 Theodora Grünwalda, jenž byl přidělen Josefu Vlhovi, jednačtyřicetiletému zedníkovi se třemi syny, kde dnes pořád bydlí jeden z jeho synů Břetislav Vlha. Anebo dům s obchodem č.p. 54 Ferdinanda Stefkeho, převedený dne 20. srpna 1945 na teprve osmnáctiletého Josefa Blahu a dnes obývaný rodinou členky osadního výboru Martiny Kobzové. A tak dále a tak dále.

   Setkání rodáků Janová - Bravinné             foto: Radomír Dolanský              fotogalerie

Své nejbližší se do Bravinného vydali navštívit přibližně v roce 1957 Janovjané. Společnou fotografii pořídili u domu Josefa Vlhy. A právě společná fotografie stála za nápadem, zopakovat návštěvu po cirka šedesáti letech. Autor tohoto článku získal kontakt na předsedu osadního výboru Jiřího Drgu, zajel do Bravinného, nafotil historická místa a společně s panem Drgou se zasnili nad možností setkání pokrevně spřízněných obcí. Stalo se! Příběh o krásném setkání můžete sledovat v bohaté fotogalerii, kterou naleznete v odkaze pod titulní fotografií v článku.

Samozřejmě, že z původních obyvatel Janové, kteří se odstěhovali a dnes ještě žijí v Bravinném, je jen několik tehdejších dětí. Ale žijí zde pokračovatelé rodů, kteří si cestu na setkání našli také. A tak pod hlavičkou turistů a obce Janová přijelo do Bravinné v nádherném jarním počasí na padesát občanů Janové, ať už bývalých či současných. Na hosty čekali zástupci osadního výboru Jiří Drga, Martina Kobzová a Roman Hnátek. Janovští přivítání oplatili písní My jsme Valaši a máváním vlaječkami se znakem obce.

Původně se měli návštěvníci porozhlédnout pouze po nejbližším okolí bývalého hostince, kde mělo setkání proběhnout. Ale snad přání vcítit se co nejvíce do míst, kde stále žije krev janovských rodáků, to nejsilnější pouto sounáležitosti, zapříčinilo, že janovští prošli takřka celou osadu. Po osvěžující procházce následovalo slavnostní přivítání Jiřím Drgou a předání darů hostů, kterého se ujal starosta obce Janová Jan Machalec a hybná síla janovských turistů Zdenka Chudějová.

A pak už následovalo vše, co taková setkání provází. Nad zažloutlými fotografiemi se tvořily hloučky, z pamětníků a potomků se stali detektivové a pátrači historií. Ženy z Janové přidaly na slavnostní tabuli valašské frgály, takzvané svatební koláčky, různé krémové řezy, štrůdly a řadu dalších zázraků ze svých kuchyní. Nechyběly ani klobásy a dietní uzený bůček. Co ale nemohlo mezi dary Valachů chybět? Přece čirá a voňavá vzpomínka na rodnou hroudu - pravá trnková slivovička. Pak už jen stačilo pár tónů harmoniky v rukách pana Šťastného a sálem se linuly lidové písničky jedna za druhou, kdy chvílemi zvlhlo i nejedno oko chlapa vzpomínajícího na Janovou a těžké začátky v nové domovině.

Krásné pocity, vzpomínky, vřelá objetí, den, jaké jsou dnes velmi vzácné. A příště? Možná o návštěvě z Bravinné v Janové.

Radomír Dolanský

Nadace pomáhá i klobuckým studentům
Aktuality

 

Nadační fond manželů Lívie a Václava Klausových i letos podpoří některé studenty Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Nadace každoročně vybírá středoškolské studenty ze sociálně znevýhodněných rodin a plně jim hradí veškeré náklady spojené se studiem a pobytem v cizí zemi. Tento rok studenti zavítají do Velké Británie a na Maltu, kde budou mít možnost komunikovat s rodilými mluvčími a poznat kulturu anglicky mluvících zemí.

   Třída 2. G vyhrála výlet do Štrasburku               foto: archiv školy

Anglický jazyk si žáci druhého ročníku gymnázia zdokonalí i během pobytu ve Štrasburku, kde se na podzim vypraví jako výherci soutěže vyhlášené portálem Euroscola. Třída 2. G je jedním ze šesti kolektivů v celé České republice a zároveň jediným ve Zlínském kraji, jenž se v letošním roce zúčastní setkání v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.

-tz-

Cestou z hospody ničil majetek
Aktuality

 

Cestou z hospody poničil mladík několik věcí. Policisté jej podezřívají z trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví. Pečlivou a rychlou prací získali policisté informace, které je dovedly k pachateli poškození několika věcí v noci ze středy 23. na čtvrtek 24. března ve Velkých Karlovicích.Ve dvě ráno posilněn pivem a slivovicí opustil jednadvacetiletý muž hospůdku, šel sám a tak si čas začal krátit ne zrovna správným způsobem.

   Ilustrační foto PČR

„První do rány mu přišel odstavený kamion. Na návěsu - cisterně rozkopl zadní světlo a pokračoval dál. V cestě se objevila plastová reklamní tabule a i ta utržila nějaké rány. Poničeno skončilo i několik dřevěných sloupků a výplní ohrady a taky dřevěná informační tabule. Posledním terčem jeho rozmaru se stala kaplička. Do výplně jejího okna putoval kámen, který poškodil jak sklo, tak i rám okna. Celková škoda přesáhla dvanáct a půl tisíce korun," popsal tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

Mladík z Karlovicka si převzal z rukou policisty sdělení podezření z trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví. Za tyto trestné činy může být uloženo až dvouroční vězení.

-tz-

Ve Zlíně ocenili práci Ludmily Šulcové
Aktuality

 

Do ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje bylo nominováno celkem čtrnáct lidí, kteří se nemalou měrou zasloužili o rozvoj občanské společnosti ve Zlínském kraji i v celé České republice v roce 2015. Jednou z oceněných byla i Ludmila Šulcová z Valašských Klobouk.

Osobností neziskového sektoru Zlínského kraje se stala dobrovolnice Českého registru kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc Zdenka Wasserbauerová. Mnozí si ji jistě pamatují z náboru nových dárců kostní dřeně, který ve Valašských Kloboukách organizovala v roce 2014.

   Asociace NNO Zlínského kraje ocenila práci Ludmily Šulcové                   foto: MěÚ Valašské Klobouky

Pořádající Asociace NNO Zlínského kraje ocenila, při slavnostním vyhlášení 21. března, práci i dalších devíti osobností, mezi nimiž nechyběla ani Ludmila Šulcová. Tu nominovala valašskokloboucká radnice za její obětavou a nezištnou práci pro místní organizaci Českého červeného kříže. Ludmila Šulcová je již 25 let její předsedkyní, pracuje jako vedoucí hlídek mladých zdravotníků, účastní se charitativní akce Běh Naděje, Valašského mikulášského jarmeku, pomáhá při vítání občánků a je školitelkou první pomoci. Její činnost ocenily Valašské Klobouky udělením ceny města v lednu 2016.

„Nominace samotná znamená, že člověk je významný pro své okolí, že je jeho práce pozitivně vnímána širokým spektrem organizací, a pro všechny oceněné je to jistě veliké povzbuzení do další práce," vysvětlil Dan Žárský, předseda asociace.

Sandra Novotná Kollerová

Klobouky představují pocitovou mapu
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky už ví, kde lidé vnímají bezpečí, kudy rádi chodí a kde tráví volný čas, ale také kde se cítí nekomfortně kvůli přetížené dopravě nebo zanedbanému okolí. Vypovídá o tom pocitová mapa, která začala vznikat při veřejném fóru Klobouky Vašima očima a poté přešla do etapy online mapování. Druhou možnost virtuálního ohodnocení lokalit využilo 155 zájemců. Souhrnná pocitová mapa pak byla vymodelována na základě 1763 bodů vyjadřujících pocit ve vztahu ke konkrétnímu místu.

„Z pocitové mapy lze vyčíst, že lidem je velmi dobře v samém centru Valašských Klobouk nebo v ekoparku Trhovisko, ale že současně pociťují neklid a nebezpečí v jistých částech náměstí či na rušných křižovatkách hlavního silničního tahu. Koncentrace nelibých pocitů spojených s nevyhovující dopravní situací v okolí základní a mateřské školy nás utvrdila v potřebě realizovat připravenou studii Bezpečná cesta do školy," popsala starostka Zdravého města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

   Pocitová mapa Valašské Klobouky - příjemné prostředí pro společenský život a sportovní vyžití

Za příjemné prostředí, kde vyhledávají společenský život, účastníci označili historické centrum města a památkovou zónu. Klid a bezpečí lidé nejhojněji vnímají na Masarykově náměstí a Starém městě, z okrajových částí města pak byl vyzdvižen ekopark. Jako ideální prostředí pro trávení volného času byly určeny lokality fotbalového stadionu a víceúčelového hřiště u základní školy.

Dojem zanedbaného prostředí v lidech rezonuje zejména ve spojitosti s lokalitou bývalého Palu, zmiňována však byla také místa jako vlakové nádraží, travnatá plocha nad domem s pečovatelskou službou, Staré město, Sychrov při výjezdu z města na Smolinu nebo ulice Brumovská.

  Pocitová mapa Valašské Klobouky - špatná dopravní situace

„Špatná dopravní situace se promítla na ulici Luční a v okolí polikliniky, dále u křižovatky ulice Československé armády s Nádražní a rovněž s ulicí Brumovskou. Nejčastěji se lidé necítí bezpečně v okolí jednosměrné místní komunikace spojující ulice Dobrovského a Soukenickou a dále v již zmiňované lokalitě základní školy," pojmenovala starostka místa se záporným nábojem.

Informace z pocitové mapy budou důležitými vodítky při plánování rekonstrukcí a investičních akcí v daných lokalitách. Pomohou ale také při výsadbě zeleně, rozmísťování laviček nebo organizování úklidu veřejných prostranství.

  Pocitová mapa Valašské Klobouky - zanedbané prostředí, zeleň a architektura

Pocitovou mapu jakožto metodu participace občanů na rozhodování o věcech veřejných zpracovala Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. „Celkem jsme měli k dispozici 1763 bodů, kterými účastníci veřejného fóra i online mapování označili lokace, jež byly dle jejich názoru hodny pozornosti. Nejvíce položek bylo umístěno v kategorii špatná dopravní situace, a to 419. Nejméně, 205 bodů, lidé využili pro označení míst neklidných a nebezpečných," shrnul zpracovatel Jiří Pánek.

Lenka Zvonková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA