Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Volby 2022: Úřady přijaly ve Zlínském kraji 1040 kandidátních listin
Aktuality

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (první kolo). Tento termín vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman. Ve Zlínském kraji bylo ve 29 registračních úřadech podáno celkem 1040 kandidátních listin. Pracovníci těchto úřadů je nyní kontrolují, a pokud najdou určité nesrovnalosti, komunikují se zmocněnci volebních stran nebo s nezávislými kandidáty, kteří podali kandidátní listiny sami.   „Tento registrační proces právě probíhá a 1. srpna končí lhůta pro odstranění případných závad a nedostatků na kandidátních listinách.  Registrační úřady pak následně do 5. srpna vydají rozhodnutí a po tomto termínu jsou už kandidátky neměnné,“ vysvětlila Pavlína Nováková, vedoucí organizačního oddělení odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.   Ve Zlínském kraji se komunální volby uskuteční ve všech 307 obcích (včetně měst a městysů) a v senátním obvodu Kroměříž budou voliči vybírat také své zástupce do senátu, kdy termín pro případné druhé kolo je stanoven na 30. září až 1. října 2022.   -tz-

Nová brána má zajistit větší bezpečnost domova pro seniory v Loučce
Aktuality

Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr na oplocení a instalování automatické příjezdové brány areálu Domova pro seniory Loučka, kde je poskytována i služba Domova se zvláštním režimem.   „Předpokládáme, že celkové náklady této akce včetně DPH by se měly vejít do přibližně 1,8 milionu korun,“ informoval krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček s tím, že stavba má být dokončena do konce letošního roku.   Opatření je důležité kvůli bezpečnosti klientů i lepšímu zabezpečení majetku. „V žádném případě se nejedná o vytvoření uzavřeného režimu pobytových služeb, protože v areálu je a zůstává branka na chodník, která je celodenně otevřená. Instalováním automatické příjezdové brány a navazujícím oplocením však chceme zamezit parkování cizích vozidel před budovou Domova se zvláštním režimem, kdy majitelé aut pouze využívají bezplatného parkovacího místa,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální věci.   -tz-

Za dva měsíce 448 migrantů. Minulý rok žádný. V pondělí dalších 49
Aktuality

V pondělí odpoledne policisté v našem příhraničí zajistili další migranty ze států Blízkého východu. K záchytu 49 osob došlo v obcích Žítková, Slavkov a Horní Bečva. Jednalo se o čtyři skupiny převážně dospělých mužů, mezi nimiž byla i jedna rodina s dětmi. Žádný z migrantů u sebe neměl doklad totožnosti.   Pátrání po migrantech, jejich ostraha, eskorty na jednotlivá pracoviště cizinecké policie a další úkony zaměstnaly v pondělí 18. června několik desítek policistů z řad cizinecké a pořádkové policie. Do akce byla zapojena také letecká služba s policejním vrtulníkem.  

Na podezřelé osoby u lesa upozornil místní občan

  Prvotní oznámení na linku 158 učinil místní občan, který u lesa zahlédl skupinu podezřelých osob. Další tři skupiny se nám následně podařilo vypátrat během odpoledne.   „Všechny migranty jsme převezli do Zlína k provedení dalších úkonů. Zjišťovali jsme jejich totožnost, evidovali je a zároveň ověřovali oprávněnost jejich pobytu na území České republiky,“ uvedla mluvčí policistů mjr. Mgr. Simona Kyšnerová   Vzhledem k jejich vysokému počtu si část migrantů v rámci výpomoci převzali kolegové z jiných krajů. Všichni tito běženci vstoupili na území České republiky neoprávněně. V současné době jsou omezeni na osobní svobodě a umístěni v zařízení pro zajištění cizinců.  

Nové migrační trasy, enormní nárust záchytu běženců

  Od května letošního roku zaznamenali zlínští cizinečtí policisté enormní nárůst nelegálních migrantů převážně z Blízkého východu. Od 20. května 2022 do dnešního dne evidují již 448 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskou republikou, zatímco celý loňský rok až do května roku letošního byl záchyt migrantů nulový.   „Cizinci nyní využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dál Německa. S nárůstem migrace neustále posilujeme výkon služby v příhraničí,“ dodala policejní mluvčí.   -tz-

Luhačovice se brání proti výstavbě stožárů vysokého napětí
Aktuality

Se stavbou stožárů vysokého napětí, která se plánuje již několik desítek let mezi Slušovicemi a Slavičínem, Luhačovice nesouhlasí. Podle starosty města Mariana Ležáka by to mohlo mít dopad především na cestovní ruch spojený s lázeňstvím i na kvalitu bydlení pro občany Řetechova.   Celé vyjádření starosty Luhačovic Mariana Ležáka:   Cílem distribuční společnosti je posílení dodávek energie v oblasti Slavičínska po Valašské Klobouky a nutnost propojit („zokruhovat“) novým vedením tuto lokalitu. Chápeme, že distribuční společnost řeší své logistické potřeby a snaží se zvýšit bezpečnost dodávek, ale je evidentní, že zde probíhá opakovaná snaha o nejlevnější, avšak nevyhovující řešení s fatálním dopadem do ceněného lázeňského a turistického území. Po navrácení nekvalitní a účelně vypracované dokumentace EIA investorovi, jenž je firma EG. D, máme obavu, že se investor pokusí vyvolat paniku ve smyslu, že není schopný zajistit dodávky elektrické energie. Jsme přesvědčeni, že pokud se tak stane, je to jen opět účelová hra a pokračování obhajoby nekvalitní dokumentace, kterou investor předložil, protože: Pokud se jedná o posílení dodávek elektrické energie do oblasti Luhačovic, zatím investor přes opakované výzvy neposkytl informace a studie prokazující takovou potřebu (což je mu opakovaně vytýkáno). Zmíněný nedostatek a hrozbu mohl investor popsat v rámci dokumentace EIA a zároveň během tohoto procesu mohl popsat i nulovou variantu, tedy to, že zde záměr nebude zbudován.   Pokud se jedná o zvýšení bezpečnosti distribuční soustavy, již ve stávajících Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje /ZÚR ZK/ existuje i koridor Slavičín-Valašské Klobouky-Střelná. Problémovou lokalitu východně od Slavičína lze tedy jednoznačně zabezpečit i tímto záměrem, propojení je technicky možné. Slavičín je možné zásobit po stávající trase od Uherského Brodu a dále propojením vedení přes Valašské Klobouky a Střelnou (technickou úpravou linky Vsetín – Střelná). Investor nereaguje na nové technologické postupy, jenž se nabízejí, nemění strategii k podobě trasy vedení, která je dlouhodobě vnímána jako zastaralá a devastující, nepodložil jím navrhovanou trasu jako nejlepší řešení a ani nikdy neposoudil jiné varianty. Navíc stávající situaci si investor zavinil sám, a to předložením velice nekvalitní dokumentace EIA, ve které se ani nevypořádal se závěry zjišťovacího řízení. Zde je potřeba konečně tzv. sednout ke kulatému stolu a hledat všestranně přijatelné řešení, ne tlačit na zasažené obce silou.   Na závěr bych navíc rád reagoval na zamítavé stanovisko k podzemnímu vedení ze strany investora. V Česku je aktuálně v přípravě projekt, ve kterém se počítá s částečnou podzemní kabelizací sítě velmi vysokého napětí (VVN) „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ a v Evropě se využívá už cca 3 000 kilometrů podzemních kabelů vysokého napětí s ohledem na dopady pro životní prostředí nebo potřeby daného území. Mohli bychom se též inspirovat u země typu Švýcarska, země s vyspělou demokracií, která chrání svá přírodní bohatství pro budoucí generace.  V této zemi vytvořili a aplikují závazný předpis pro zajištění OBJEKTIVNÍHO vyhodnocení způsobu uložení sítí VVN, a to z pohledů územního rozvoje, technologického, vlivu na životní prostředí a ekonomiky. Marian Ležák, starosta města Luhačovice   S tímto vyjádřením souhlasí: Marek Prachař, starosta obce Provodov Jaroslav Masař, starosta obce Dolní Lhota Radovan Karola, starosta obce Zádveřice-Raková František Koudelka, starosta obce Podhradí Petra Polášková, starostka obce Petrůvka Michal Špendlík, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí

Ve Vsetíně přijmou všechny děti, navzdory obavám kvůli uprchlíkům
Aktuality

Vsetínské mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Vsetín, přijaly na základě úspěšných zápisů od počátku školního roku 2022/23 celkem 196 dětí. Toto číslo se může ještě mírně navýšit, neboť v červenci proběhnou zápisy určené pro děti uprchlíků.   „Na všechny děti starší tří let, které úspěšně absolvovaly řádný zápis, se v našich mateřských školách dostalo a v září do nich mohou nastoupit,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka (STAN) a vyvrátil tak nepodložené informace, podle nichž se kvůli uprchlíkům některé děti do školek nepodařilo umístit.   Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 se na Vsetíně uskutečnily 16. května. Dle jejich výsledků by mělo v září nastoupit do mateřinek 196 nových dětí. MŠ Na Kopečku přijme 22 dětí, MŠ Ohrada 18, MŠ Luh 25, MŠ Kobzáňova 18, MŠ Trávníky 20, MŠ Jasenka 14, MŠ Sychrov, MŠ Benátky 17 a MŠ Rokytnice 36 dětí.   Celkový počet dětí, které v září do mateřských škol nastoupí, může ovlivnit ještě výsledek zápisu určeného pro uprchlíky. „Předpokládáme ale, že půjde pouze o jednotky případů,“ řekl dále Pifka s tím, že jasno bude po 17. červenci. V loňském roce bylo přijato do městských mateřských škol celkem 235 dětí.   Na území Vsetína působí i tři soukromé školky, a to MŠ Štěpán, Kostka škola mateřská a MŠ Teddy Bear, a také dětská skupina Klubíčko určená pro děti od jednoho do šesti let. Tu provozuje Alcedo – středisko volného času a plavecká škola Vsetín.   -tz-

Na místo krádeže i zpět se nechali dovézt taxíkem
Aktuality

Komisař kriminální policie podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro trestný čin krádež proti obviněným mužům ze Zlína ve věku 33 a 47 let, protože se koncem dubna vloupali do stavební kůlny u novostavby rodinného domu ve Zlíně, odkud odcizili kabely a nářadí za téměř osmdesát tisíc korun. Na místo krádeže i zpět do místa bydliště se nechali dovézt vozidlem taxislužby.   Mladší z mužů si vyhlédl stavební kůlnu u novostavby v centru města a zjistil, že se odsud dají ukrást a zpeněžit elektrické kabely. Poté zavolal kamarádovi, ať zajistí odvoz. „Kamarád tutéž noc zavolal vozidlo Taxi a oba se nechali přivézt nejprve k novostavbě, kde naložili do kufru kabely a nářadí uložené v igelitových pytlích a poté k místu, kde oba přebývali. Kabely odevzdal mladší z mužů do sběrny kovů, kde za ně utržil 17 tisíc korun,“ popsala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Kriminalisté přijali oznámení o odcizení kabelů od majitele parcely. Odebrali na místě stopy, zjistili veškeré dostupné informace a začali pátrat po pachateli. Podařilo se jim ustanovit vozidlo, kterým na místo přijel, poté vypátrali řidiče vozidla taxislužby a následně odhalili i sběrnu kovů, kde v posledních dnech přijali k výkupu větší množství elektrických kabelů. O pachatelích měli jasno.   „Mladší z mužů se ke svému jednání přiznal, starší odmítl vypovídat. Oba mají pestré výpisy z rejstříku trestů, mladší má 6 záznamů, starší 15,“ uvedla policejní mluvčí. Nyní jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.   -tz-

Valašský pivní košt v Kloboukách už v sobotu a na novém místě
Aktuality

Velký svátek pro všechny milovníky piva nás čeká tento víkend. Již v sobotu 16. 7. proběhne v nové lokalitě na fotbalovém hřišti ve Valašských Kloboukách 4. pokračování oblíbené pivní ochutnávky.   Letos se celá akce přestěhovala do většího prostoru u fotbalového hřiště, které nabízí především větší komfort a zázemí pro všechny návštěvníky. Zároveň můžete přijet vlakem, protože zastávka je hned za rohem, tak proč si neudělat pěkný výlet :-).  

38 druhů piva a Beer Joga

  A co návštěvníky čeká? Během dne se na 18 čepovacích kohoutech představí 38 druhů piva z celkem 13 pivovarů. „Letos nebude chybět ani náš oblíbený kyseláč, svrchně kvašená IPA a APA nebo klasické ležáky,“ upřesnili pořadatelé.   [gallery columns="5" ids="134401,134402,134403,134404,134405"] Foto z minulých ročníků   Novinkami pro letošní rok je Beer Joga a jízda na ponících pro všechny děti. Nechybí ani Radegast Mistr Výčepní - Robert Kramoliš, který nám ukáže jak správně čepovat pivo. Hlavními tahouny hudebního programu budou kapely Koňe a Prase plus ska partička Gentlemen´s club. Hlad pak bude možné zahnat v gastro stánku Maso z lúky.   I letos bude vstupné dobrovolné, tak jako v minulých letech. FB událost ZDE.   [gallery columns="2" size="large" ids="134399,134398"]   -PR-

Projekt Poslední adresa připomene památku Jana Skřipky z Horní Lidče
Aktuality

V rámci mezinárodního projektu Poslední adresa připomene Ústav pro studium totalitních režimů 14. července památku sedláka Jana Skřipky umístěním pamětní tabulky na jeho rodném domě v Horní Lidči č.p. 1. Vše začíná v 17.00 hodin před rodným domem a bude pokračovat debatou historiků a pamětníků s veřejností v budově betlému v Horní Lidči.   Jan Skřipka byl odsouzen k 15 letům v politickém procesu s protikomunistickou organizací Světlana. Zemřel ve vězení po mnohaletém pobytu v den svých 62. narozenin. Protikomunistická odbojová organizace Světlana působila na území Moravy v letech 1948–1952 a zabývala se mimo jiné šířením ilegálních tiskovin či ukrýváním lidí, kteří byli pronásledováni režimem.   Jan Skřipka pocházel z Horní Lidče, kde se narodil v roce 1895 a byl kmotrem velitele Světlany Rudolfa Lenharda. Staral se o malé rodinné hospodářství, za války podporoval partyzány. Po osvobození vstoupil do Československé strany lidové a od konce roku 1948 do března 1949 poskytoval členům Světlany úkryt a potraviny. Zatčen byl 4. června 1949. Souzen byl v politickém procesu s dalšími 23 spoluobžalovanými a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 15 let, peněžitému trestu, konfiskaci veškerého jmění a ztrátě občanských práv po dobu 10 let. Jeho odvolání bylo zamítnuto. „Pro zdůraznění nebezpečnosti pro režim StB označila Jana Skřipku za vesnického boháče, ostře zaměřeného proti lidově demokratickému zřízení,“ připomíná kontext politického procesu s Janem Skřipkou a skupinou Světlana historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Homola.   Po odsouzení byl Skřipka v letech 1950-1953 ve výkonu trestu v tzv. trestaneckých pracovních táborech či kamenných věznicích v Kunovicích, Opavě a od června 1953 na Mírově. Ve vězení trpěl zdravotními problémy, avšak žádostem o podmínečné propuštění nebylo opakovaně vyhověno s odůvodněním, že „odsouzený se necítí vinen a svých činů nelituje, v dopisech rodině jeví odpor ke kolektivnímu hospodaření v JZD, i když jinak se chová celkem uspokojivě, nelze dosud říci, že by bylo výkonem trestu dosaženo takového stupně převýchovy, že by mohl býti podmíněně propuštěn, neboť jsou obavy, že by působil škodlivě mezi zemědělci,“ říká historik Luboš Kokeš z Ústavu pro studium totalitních režimů. [caption id="attachment_134365" align="alignnone" width="849"] Osobní vězeňský spis Jana Skřipky / Protokol: zdroj ABS[/caption] Problémy se srdcem se Janu Skřipkovi nakonec staly osudnými. „V den svých dvaašedesátých narozenin zemřel v 8.20 na infarkt. Jeho ostatky byly převezeny do Patologického ústavu v Olomouci k provedení pitvy, přičemž řidič se musel písemně zavázat, že nedojde k jejich zneužití k ´provokačním účelům´. Jelikož rodině přišlo pouze strohé úřední oznámení o úmrtí na ´srdeční mrtvici´, jakož i o zákazu účasti na pohřbu a o nevydání ostatků, příbuzní ještě počátkem sedmdesátých let neznali okolnosti o posledních chvílích Jana Skřipky,“ doplňuje historik Luboš Kokeš.  

Ve čtvrtek 14. července umístí pamětní tabulku

  Pamětní tabulka sedláka Jana Skřipky bude na dům jeho poslední adresy umístěna 14. července v 17 hodin za přítomnosti starosty obce Horní Lideč, Skřipkova syna Jaroslava a historiků Luboše Kokeše a Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří se odbojovou činností Světlana dlouhodobě zabývají a jsou spoluautory výstavy Případ Světlana z produkce ÚSTR.   Pamětní tabulka Janu Skřipkovi se umisťuje ve spolupráci s organizací Post Bellum, která v rámci sbírky Paměť národa získala vzpomínky na něho od Skřipkova syna Jaroslava. „Po slavnostním umístění pamětní tabulky na rodném domě Jana Skřipky proběhne pietní akt u Památníku obětem nesvobody z let 1948-1989 v obci Horní Lideč a v 18 hodin bude následovat beseda historiků a pamětníků s veřejností v budově betléma v Horní Lidči,“ upřesňuje koordinátorka projektu Poslední adresa v ČR Edita Jiráková, která přednese úvodní slovo.   Projekt Poslední adresa je inspirován německým památníkem obětí holokaustu a jeho Kameny zmizelých, které připomínají oběti holokaustu. Nenápadné tabulky připomínají osudy často zapomenutých obětí komunistického režimu, konkrétních lidí, kteří byli po vykonstruovaných procesech popraveni nebo zemřeli ve vazbě či vězení. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní tabulka. Mottem je: Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.   Vzpomínky, se kterými se pro sbírku Paměť národa podělil Skřipkův syn Jaroslav, si můžete poslechnout ZDE.   -tz-

Slavný Legiovlak se vrací do Zlínského Kraje. Zastávku má i v Brumově
Aktuality

Legiovlak, věrná replika vlaku československých legií na Rusi, co by známé pojízdné muzeum se opět podívá do našeho regionu. Československá obec legionářská tímto ambiciozním projektem nejen udržuje tradice a odkaz našich pradědů legionářů, kteří v letech 1918-1920 bojovali na vzdálené Sibiři, ale taky šíří osvětu a povědomí o vzniku československého vojska a jeho významu při vzniku republiky.   V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 15 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových.   [gallery columns="5" ids="134314,134310,134311,134312,134313"]   V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Lidé si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. „Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní. Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Vedle toho si může návštěvník vyhledat svého pradědečka legionáře v naší databázi a dovědět se více o jeho účasti v legiích. Kdo má legionářského předka, pohledejte fotografie, dokumenty a přiďte s nimi na Legiovlak,“ přiblížil Miroslav Maňas z místní Jednoty ČsOL Valašské Klobouky.   První zastávkou v našem kraji bude Uherský Brod (26. - 31. 7.), blíže k nám nádraží v Brumově (2. - 7. 8.) a nakonec krajské město Zlín (6.-11. 9.).     Místní Jednota ČsOL Valašské Klobouky bude návštěvníkům k dispozici právě v Brumově. „V sobotu 6. srpna uspořádáme malou výstavu fotografií místních legionářů, abychom přiblížili problematiku legií našim občanům. Budeme rádi za zpětnou vazbu v získávání fotografií a informací o místních legionářích. Využíjte návštěvy Legiovlaku v našem regionu a nenechte Valašsko zahanbit, ať máme krásnou návštěvnost. Věříme, že se Vám bude líbit,“ pozval Miroslav Maňas.   Pojízdné muzeum je vhodné pro všechny generace, jak pro pamětníky, tak rodiny s dětmi.   [gallery columns="4" ids="134332,134333,134316"]     -tz-

Garden party v Lipině: Hezké odpoledne s kávou a slow fashion
Aktuality PR ČLÁNEK

Již popatnácté odhalilo Technologické inovační centrum Zlín vítěze podnikatelského akcelerátoru Můj první milion, který pomáhá ambiciózním projektům nastartovat jejich byznysový úspěch.   V rámci podnikatelské soutěže Můj první milion Zlínského kraje se v celkovém hodnocení umístily i dva start-upy z regionu Valašskokloboucka. Pojízdná kavárna U nás kafe Kateřiny Bělákové a Lucie Vaškové získala v kategorii veřejnosti třetí místo. Cenu za udržitelný rozvoj obdržela Ex Privata Industria - jedná se o záměr ze Štítné nad Vláří, který bojuje s nerovnými podmínkami v oděvním průmyslu. Cenu získali díky zájmu o původ nakupovaného materiálu, ze kterého šijí svoje vlastní oděvy.   [gallery columns="2" size="large" ids="134420,134421"]

Pojízdná kavárna U nás cafe a Ex Privata Industria na jednom místě

  Máme se na co těšit... letní odpoledne, káva, dezert, drink a něco na zub a k tomu příjemné brouzdání po stojanech plných krásných módních kousků a jak vám nějaký padne...je váš.   Ve čtvrtek 14. července 2022 od 16:00 v Lipině.   Pojďme společně zpomalit a užít si hezké odpoledne se slow fashion značkou Ex Privata Industria a pojízdnou kavárnou U nás cafe. O obou úspěšných start-upech připravujeme krátké videoreportáže.   Akce se koná v Lipině na zahradě pojízdné kavárny U nás cafe (naproti hasičárny).       -pr článek-

Mateřské a základní školy se zapojily do aktivit polytechnického vzdělávání
Aktuality Nezařazené

Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky II (MAP), který je zaměřený na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Valašské Klobouky, se zapojil do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. „Tento projekt nabídl možnost uhradit pedagogickým pracovníkům a žákům aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání. Z této oblasti jsme ve spolupráci s pedagogy z našich mateřských a základních škol vybrali z povinných a volitelných modulů pět aktivit. Jednalo se o semináře pro pedagogické pracovníky a vzdělávání žáků základních škol. Aktivity probíhaly v roce 2021 a 2022,“ uvedla Bc. Jaroslava Káňová, hlavní manažerka projektu MAP.   Pro pedagogy mateřských škol se školení nesly v duchu moderního vzdělávání pro děti bez použití jakékoli techniky. Školení zaštiťovala organizace Malá technika. Proběhly celkem 3: ·         Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství, ·         Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše, ·         Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé.   Cílem těchto seminářů bylo představit pedagogickým pracovníkům praktické možnosti polytechnického vzdělávání dětí pomocí metod a jednoduchých činností, prostřednictvím kterých mohou u dětí vzbudit zájem o polytechnické vzdělávání při využití přirozené hravosti a poznávání světa kolem sebe. Lektorky tak pedagogům ukázaly jak např. postavit město, jak se staví půdorysy domu, jak se do domu zavádí vodovod, kanalizace a elektřina, jak funguje technika, robotické programování nebo jak funguje svět internetu.   [gallery columns="4" ids="134248,134249,134250"]   Pro pedagogy základních škol byly dohodnuty celkem 3 semináře v ZOO Zlín Lešná, jejíž lektoři semináře vedli. Dva z nich již proběhly, a ještě jeden je naplánován na podzim 2022. Cílem vzdělávacích programů bylo seznámit pedagogické pracovníky s vybranými tématy přírodovědného a environmentálního vzdělávání a se způsoby, jak vést žáky v rámci výuky k poznávání a ochraně přírody. Proběhla komentovaná prohlídka ZOO s detailní charakteristikou a zajímavostmi u vybraných druhů zvířat. Pedagogové také obdrželi pracovní listy, které mohou využít při vlastní výuce.   [gallery columns="4" ids="134251,134252,134253"]   Poslední aktivitou bylo vzdělávání žáků 7. tříd, celkem výuka proběhla na šesti základních školách, která navázala na aktuální probírané učivo. V rámci vzdělávání byly žákům představeny různé druhy zvířat i s jejich původními ekosystémy. Součástí vzdělávání bylo také představení netradičních výukových pomůcek v podobě nejrůznějších kostí, lebek a srstí. Vzdělávání probíhalo pod vedením odborných pracovníků ZOO Lešná Zlín. Cílem vzdělávání bylo také seznámit přítomné pedagogické pracovníky se způsobem, jak atraktivně přiblížit učivo žákům při výuce.   [gallery columns="4" ids="134254,134255,134256,134257"]   Všechny semináře a aktivity byly velmi poučné se zajímavým a poutavým obsahem jak pro pedagogy, tak pro žáky. Vzdělávací programy byly hodnoceny jako velmi přínosné a inspirativní. Rádi se do podobných aktivit pro naše školy zapojíme i v budoucnu.   Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903   -PR-

Automobil s migranty skončil v řece. Dva muži z místa utekli
Aktuality

Vsetínští kriminalisté od pondělního odpoledne prověřují podezření na spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.   V pondělí odpoledne hlídka vsetínské dopravní policie kontrolovala dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci Nový Hrozenkov. Krátce po šestnácté hodině chtěli policisté zastavit automobil značky Volkswagen, který jel v obci rychlostí 68 km/hod. „Řidič však na výzvu k zastavení nereagoval a naopak začal policistům ujíždět ve směru na obec Halenkov. Mezi obcemi Halenkov a Huslenky řidič odbočil mimo komunikaci a po louce ujížděl k řece Bečvě. A v ní nakonec automobil skončil převrácený na jednom z boků,“ popsal mluvčí policistů nprap. Petr Jaroš.   Z havarovaného vozidla postupně vylezlo šest osob, které se snažily z místa uprchnout na druhý břeh. Čtyři osoby se policistům podařilo vypátrat, dva muži (pravděpodobně řidič a jeho spolujezdec) z místa utekli. [caption id="attachment_134268" align="alignnone" width="690"] Automobil Volkswagen Touareg v Bečvě. Foto: PČR[/caption] Na místě po mužích pátralo 15 policistů a zanedlouho nad okolím havárie létal i přivolaný policejní vrtulník. „Čtyři zajištění cizinci z Blízkého východu bez cestovního dokladu, kteří na našem území pobývali neoprávněně, museli být lékařsky ošetřeni ve vsetínské nemocnici. Policisté budou následně s migranty provádět další procesní úkony a mimo jiné je budou za přítomnosti tlumočníka vyslýchat,“ uvedl policejní mluvčí.  

Kriminalisté žádají o pomoc veřejnost

  Vsetínští kriminalisté žádají o pomoc i veřejnost. Dva muži, kteří měli v pondělí po šestnácté hodině utéct z místa havárie v katastru obce Halenkov, jsou pravděpodobně taktéž cizinci a není vyloučeno, že je mohl během uplynulých hodin někdo vidět. „Kriminalistům by určitě pomohly i záběry z kamer umístěných v automobilech, jež se mohly s tmavým vozidlem značky Volkswagen Touareg s polskou mezinárodní poznávací značkou střetnout,“ upřesnil Petr Jaroš.   Případné informace přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.   -tz-

Staví se nový most. Na trati Horní Lideč – Valašské Klobouky nepojedou vlaky
Aktuality

Stavba nového silničního mostu nad železniční tratí v obci Valašské Příkazy pokročila do další etapy.   Jak jsme již informovali dříve, starý most tvořený dvěma železobetonovými oblouky s horní mostovkou bude z důvodu špatného technického stavu zbourán (více zde: Most z první republiky půjde k zemi. Silnice do Študlova se narovná). Silničáři proto o kousek dál staví nový. Délka nového mostu bude necelých 75 metrů. Stavba má trvat až do roku 2023 a bude stát 130 milionů korun.   Momentálně se připravuje osazení již vybudovaných pilířů horizontálními prvky ze železobetonu. Z důvodu bezpečnosti a pohybu techniky v bezprostřední blízkosti kolejiště, bude železniční trať pod stavbou dva dny uzavřena. [caption id="attachment_134225" align="alignnone" width="690"] Konvoj kamionů dovezl železobetonové části nového mostu. Úterý 12. července. Foto: redakce[/caption]

Výluka na železniční trati

  Na železniční trati číslo 280 v úseku Horní Lideč - Valašské Klobouky je naplánovaná výluka. Ve dnech 14. a 15. 7. 2022, vždy od 6:20 hod. do 20:00 hod. budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede dle pravidelného železničního jízního řádu.   [gallery columns="4" ids="134227,134226,134228,134225"] Stavba nového mostu v obci Valašské Příkazy. Foto: redakce   -red-

Vychází kniha zaměřená na posledních sedm let života Milana Švrčiny
Aktuality

V červenci tohoto roku vyjde knížka Švrčina a Skřivánek. Bude to již 29. knížka paní Ireny Kopecké - básnířky a prozaičky z Francovy Lhoty. Bude zaměřena na posledních sedm let života pana učitele Milana Švrčiny, které věnoval právě dětem a mládeži ve Francově Lhotě.   Dne 18. listopadu 1974 byl představen svým žákům v šesté třídě na ZDŠ ve Francově Lhotě panem zástupcem ředitele Karlem Cibulkou. Seznámil je se svým plánem založit folklorní soubor. Všichni žáci souhlasili, soubor byl založen a děti samy vymyslely název Skřivánek.  Brzy zaznamenal své první úspěchy.   Během svého trvání soubor absolvoval asi tři sta vystoupení doma i v zahraničí, za které obdržel celou řadu ocenění, jak můžeme sledovat na stovce černobílých a barevných fotografií. Třeba se na některé z nich v knize poznáte. Tento zvláštní zážitek by autorka nemohla provést bez laskavého zapůjčení dvou kronik Skřivánka, za které děkuje paní ředitelce ZŠ Mgr. Michaele Silvestrové.   [gallery columns="5" ids="134147,134146,134145,134148,134149"] V knize Švrčina a Skřivánek najdete stovku fotografií   „Kniha Švrčina a Skřivánek je zajímavá i tím, že v ní můžete najít vzpomínky na osobnost folkloristy, cimbalisty a vedoucího souboru Skřivánek, pana Milana Švrčiny, od jeho bývalých žáků a spolupracovníků. Nejen to, sleduji v ní, jestli folklor ve Francově Lhotě a okolí dosud žije. Děkuji proto těm, kdo mi pomohli tuto knihu vytvořit. Mé poděkování patří i všem sponzorům, obcím i jednotlivcům, neboť bez jejich podpory by kniha nemohla vyjít,“ uvedla autorka Mgr. Irena Kopecká.

Když zpěvačka Jarmila Šuláková ležela v nemocnici, ukázala jí zdravotní sestra Jindra Trochtová – Černochová svůj zpěvníček, kde si zapisovala valašské písničky. Paní Šuláková ho mlčky prohlížela, pak se na Jindru zadívala se slzami v očích a řekla: „Vy máte valašský poklad“. S laskavým autorčiným svolením se tento poklad objeví i v knize. „Kolik z těch písní napsal Milan Švrčina se neví, ale to není důležité, hlavní je, že se dosud zpívají a pevně věřím, že zpívat budou,“ poznamenala Irena Kopecká.   Kniha má 250 stran, působivou obálku navrhl ředitel ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici pan Zdeněk Babinec. Fotografie z kroniky a osobního archivu syna Milana Švrčiny nafotil a upravil do digitální podoby PharmDr. Peter Hájek z Horní Lidče.
Kniha vychází v autorčině vlastním nakladatelství díky sponzorským darům obcí: Francova Lhota, Horní Lideč, Valašská Senice, Valašské Příkazy a města Valašské Klobouky a jednotlivcům: Josefu Kleinwächterovi, Haně a Petru Londinovým, Dagmar Polákové, Lence Rapalové, Rudolfu Ševčíkovi, Ing. Jiřímu Velebovi, Miroslavu Veličkovi, Marii a Petru Vaňkovým.   Tisk knihy Švrčina a Skřivánek zabezpečuje tiskárna FINIDR v Českém Těšíně. Bude k dostání ve Valašských Kloboukách v Knihkupectví u pana Bureše, nebo na Obecním úřadě ve Francově Lhotě. Protože se krize znatelně dotkla i cen papíru a tiskařského materiálu, kniha vyjde jen jednou. Vzhledem ke sponzorským darům bude cena přijatelná. Autogramiáda proběhne v září v knihovně ve Francově Lhotě. Termín bude zájemcům včas oznámen. [caption id="attachment_134151" align="alignnone" width="690"] Z knihy Švrčina a Skřivánek[/caption]  

Aktuální zajímavost ze života Milana Svrčiny

  Na letošním 56. filmovém festivalu v Karlových Varech byl uveden restaurovaný Kunderův film Žert, který byl oceněn v italském Sorrentu, španělském San Sebastiánu, ale i na Slovensku. V kinech bude promítán od 14. července 2022. Jde o dílo Jaromila Jireše, které vzniklo v roce 1968. Na scénáři spolupracoval i Milan Kundera. Tenkrát film skončil v trezoru. Vypráví o pomstě za politickou perzekuci. Účinkuje v něm Josef Somr, Jana Dítětová, Luděk Munzar, Jaroslava Obermaierová, Jaromír Hanzlík i Milan Švrčina, o kterém se v knize Švrčina a Skřivánek píše.   Milan Švrčina - primáš lidových muzik, cimbalista, tvůrce mnoha folklorních programů, objevitel starých písní a tanců a zakladatel národopisných souborů na jižním Valašsku, Slavičínsku, Luhačovickém Zálesí i na Slovensku v Púchově. Více o něm například ZDE.   -red-

Na Masters of Rock došlo k pobodání muže loveckým nožem
Aktuality

V pondělí dopoledne skončil ve Vizovicích odjezdem fanoušků tradiční festival Masters of Rock, na jehož průběh každoročně dohlíží desítky policistů. Poklidný průběh letošního ročníku narušil násilný trestný čin. Devatenáct řidičů odjíždělo z festivalu pod vlivem alkoholu.   Letošní ročník hodnotí policisté jako jeden z nejklidnějších. Jak každoročně, i letos měli řidiči možnost přijít na obvodní oddělení  ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda už mohou řídit. „Této možnosti jich využilo několik desítek, dnes dopoledne nadýchal jeden z rockerů více než dvě promile alkoholu a musel proto několik hodin počkat, než bude moci město opustit,“ uvedla mluvčí policistů por. Bc. Monika Kozumplíková. [caption id="attachment_134186" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv PČR[/caption] Za celou dobu konání festivalu zastavili policisté celkem 19 řidičů pod vlivem alkoholu a 3 řidiče pod vlivem drog. Rekordmanem se letos stal třiačtyřicetiletý řidič, který dnes dopoledne při odjezdu z Vizovic nadýchal 1,82 promile alkoholu. Chtěl dorazit do místa svého bydliště vzdáleného 250 km. „Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, zákaz řízení motorových vozidel nebo peněžitý trest,“ doplnila policejní mluvčí.  

Kriminalisté se v neděli zabývali násilným trestným činem

  Kromě několika přestupků v dopravě nebo konfliktů mezi lidmi se kriminalisté v neděli zabývali násilným trestným činem. „Po sedmé hodině ráno, bez jakéhokoli důvodu nebo konfliktu bodl dvaačtyřicetiletý muž loveckým nožem do břicha pětapadesátiletého muže, který procházel kolem. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a převezli do vazební věznice v Olomouci, protože po něm bylo vyhlášeno pátrání v souvislosti s tím, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody,“ popsala Monika Kozumplíková. Zraněného muže převezli záchranáři do nemocnice. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu s trestní sazbou tři až deset let odnětí svobody.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA