Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Domácnosti budou třídit do nových nádob

date_range 19.Říj, 2016 featured_play_list Aktuality

 

Příští rok přinese ve Valašských Kloboukách změnu v třídění odpadů v rodinných domech. Lidé dostanou zdarma k dispozici nádoby, které budou moci využívat k domácímu třídění plastu a papíru, přičemž jejich vyvážení bude zajištěno s měsíční pravidelností. Systém je náhradou současného pytlového svozu obou druhů odpadu. Další komodity jako bioodpad, elektroodpad nebo sklo se budou i nadále třídit na kontejnerových stanovištích.

„Město Valašské Klobouky občanům bezplatně poskytne nádoby o objemu 120 litrů, které budou podobné popelnicím na komunální odpad a podobné bude i jejich používání. Od sebe se budou lišit barevností víka, takže lidé snadno poznají, která je určena na třídění papíru a která na plasty," informoval místostarosta města Martin Janík.

Ilustrační foto

V určeném termínu vývozu lidé jednoduše přistaví nádoby ke komunikaci, tak jako je tomu u klasických popelnic. Zpočátku bude stanoven měsíční svoz s tím, že po prvním čtvrtletí bude průběh vyhodnocen a četnost bude případně upravena.

„Předpokládáme, že u rodinných domů dojde ke změně frekvence svozu komunálního odpadu z týdenního na čtrnáctidenní, tak jak je tomu v okolních obcích. Pokud domácnosti normálně třídí, popelnice na směsný komunální odpad zůstávají při týdenním vývozu poloprázdné, což je neefektivní. Ušetří se tak nemalé prostředky za svoz a skládkování," poznamenal místostarosta.

Souběžně se zavedením domácího třídění do nádob zmizí ze stanovišť v zástavbě rodinných domů kontejnery na plast a papír, zůstanou kontejnery na bioodpad, elektrozařízení, oděvy a také skleněné obaly. U bytových domů budou naopak počty kontejnerů na papír a plast navýšeny. Kovový odpad pak mohou lidé přinášet na sběrný dvůr.

„Přípravy na změny v odpadovém hospodářství jsou v plném proudu. V listopadu předpokládáme distribuci nádob do domácností, tak abychom od ledna 2017 plynule navázali novým systémem," sdělil Martin Janík.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA