Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Gymnázium modernizuje výuku

date_range 28.Zář, 2012 featured_play_list Aktuality

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl škole schválen projekt s názvem „Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky". Grantový projekt bude spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v celkové výši 1 471 687,03 Kč.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oborech chemie a biologie a zlepšení podmínek pro výuku obou oborů pro žáky i učitele školy. Specifickým cílem je zvýšení motivace žáků.

Aktivity projektu se uskuteční v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014. Budou zaměřeny na zlepšení podmínek pro teoretickou přípravu žáků a na praktické získávání poznatků z biologických a chemických disciplín. Realizace projektu má pomoci žákům a pedagogům při získávání nových odborných znalostí a k rozvoji praktických a badatelských dovedností žáků. V rámci projektových aktivit dojde k využití nového laboratorního a digitálního vybavení laboratoří a učeben.

Výstupem projektových aktivit bude zvýšení atraktivity obou předmětů, získání praktických zkušeností v oborech při práci přímo v terénu, modernizované přístrojové vybavení v laboratoři chemie a biologie, zmodernizovaná učebna chemie a zvýšená dovednost žáků a učitelů ve využívání nových přístrojů a zařízení. Specifickým a vysoce hodnotným výstupem bude též zpracování přírodnin, výsledků pokusů a podkladů, které budou získány v rámci workshopů, exkurzí, experimentů v laboratořích a konzultací a které budou dále použity při tvorbě a následné aplikaci nově vytvořených výukových materiálů ve vyučování.

V rámci modernizace výukových prostor bude při realizaci projektu vybavena učebna chemie žákovskými PC a audiovizuální technikou včetně učebnového serveru. Do laboratoře chemie budou pořízeny digitální měřící senzory, kahany, komponenty laboratorních souprav a jednotka PC, v laboratoři biologie budou používány nové mikroskopy, videozařízení s napojením na mikroskop, lis na květiny a soupravy pro sběr a odchyt přírodnin.Výstupy projektu budou součástí tzv. Školní banky pracovních materiálů pro výuku obou předmětů a budou dále používány jak přímo ve výuce, tak i při samostudiu jednotlivců.

RNDr. Eva Cepková, manažer projektu

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA