Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Město má nový varovný a informační systém

date_range 20.Říj, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Krizové situace jako živelné pohromy, požáry, chemické havárie a jiné život a zdraví ohrožující situace bude ve Valašských Kloboukách pomáhat zvládat modernizovaný varovný a informační systém. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava mohly být instalovány nové hlásiče, ale rovněž prvky městského kamerového dohlížecího systému. Celá síť pak byla napojena na síť Informačního, vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje.

„Přínosem modernizace varovného a informačního systému bude kvalitnější a rychlejší informování občanů o blížící se nebo nastalé mimořádné situaci. Lidé tak budou moci na dané varování včasně a adekvátně reagovat. Napojení systému na síť řízenou Zlínským krajem také zajistí přesnější, efektivnější a rychlejší nasazení sil a prostředků integrovaného záchranného systému, čímž dojde ke snížení škod na životech a zdraví obyvatel, na majetku i životním prostředí," sdělil k důležitosti modernizace starosta Dalibor Maniš. Nový systém tedy přinese zkvalitnění krizového řízení, a to jak lepší prevencí a přípravou na mimořádné situace, tak rychlejší reakcí v případě reálné krize.

Kamerový systém (foto archiv města)

Projekt ke zlepšení varování obyvatelstva a zvýšení bezpečnosti ve městě stál více než 2,7 milionu korun, z toho přes 2 miliony tvořila dotace Regionální operačního programu Střední Morava. Pořízeny byly nové koncové hlásiče, prvky kamerového dohlížecího systému, náhradní zdroj energie elektrocentrály a také vybavení pro vysílací pracoviště. Pro napojení sítě na krajskou úroveň pak bylo instalováno nezbytné technologické a softwarové vybavení.

„Včasné varování, zefektivnění práce zasahujících složek záchranného systému i související minimalizace doby trvání ohrožující situace jsou největšími přednostmi modernizovaného varovného systému. Další výhody pak bude mít samotný městský kamerový dohlížecí systém, který na několika místech v centru města mapuje dění a slouží jako prevence kriminality," uvedl referent krizového řízení Radek Slovák.

Kamerový systém využívá čtyři kamerové body, tři na Masarykově náměstí a jeden u Valašskoklobouckých služeb. Monitorování prostorů dosažitelných kamerami probíhá na pracovištích na městské policii a na obvodním oddělení Policie ČR, a to jak online, tak ze záznamu.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA