Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Město si v soutěži třídění odpadu polepšilo

date_range 02.Zář, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Město Valašské Klobouky obsadilo v letošním ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici" dvakrát třetí místo a dosáhlo tak svého nejlepšího umístění za čtyřletou historii hodnocení. První oceněnou kategorií bylo celkové třídění odpadu a druhou zpětný odběr elektrozařízení. Díky zodpovědnému přístupu obyvatel ke třídění se tak město posunulo z loňské šesté příčky na bronzový stupeň. Výsledky byly vyhlášeny v sobotu 28. srpna ve Starém Městě.

„Soutěž O keramickou popelnici porovnává města a obce Zlínského kraje z hlediska výtěžnosti vytříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu, elektrozařízení a dalších komodit na jednoho občana. Ve Valašských Kloboukách podporujeme obyvatele ke třídění recyklovatelných odpadů dlouhodobě, a tak je pro nás toto krásné umístění jak závazkem do budoucna, tak i výzvou k dalšímu zlepšování," řekl k výsledku starosta Dalibor Maniš. „Valašské Klobouky získaly k oběma třetím místům kromě diplomů také finanční odměny ve výši 10 a 5 tisíc, které budou vloženy do zlepšení životního prostředí ve městě," ujistil.

 

Aktivity Ekodne ve Starém Městě     foto archiv pořadatelů

 
Letošní ročník soutěže „O keramickou popelnici" bral v úvahu hodnoty výtěžnosti jednotlivých vytříděných komodit za II. pololetí roku 2009 a I. pololetí roku 2010. „Za sledované období bylo odevzdáno 68,6 tun papíru, 69,5 tun plastu, 23,5 tun bílého skla a 55,9 tun skla barevného, 4,9 tun nápojových kartonů a 187,7 tun kovů. V přepočtu tedy každý občan odevzdal v průměru 43,2 kilogramů tříděného odpadu," sdělila referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková, která má na starosti právě odpadové hospodářství a evidenci odpadů. „Druhé ocenění získaly Valašské Klobouky za množství vysloužilých elektrospotřebičů, kterých občané odevzdali ke zpětnému odběru celkem 26,8 tun," dodala. Jednalo se o počítačové monitory, televize a další drobná elektrozařízení.

Ocenění z rukou zástupců společnosti EKO-KOM a Asekol převzala vedoucí odboru životního prostředí Jitka Ritterová v rámci II. ročníku ekologického veletrhu EKODEN, který se konal v sobotu 28. srpna ve Starém Městě. „Mimo vyhlášení výsledků soutěže „O keramickou popelnici" zde byly k vidění nejrůznější ukázky a konala se také řada soutěží. Ty měly za cíl poutavou formou předat informace široké veřejnosti, rozšířit povědomí o problematice odpadového hospodářství a vyvolat zájem o ochranu přírody, ekologii a šetrnost vůči přírodním zdrojům, což je v dnešní době nezbytné," konstatovala Jitka Ritterová.

Zájem valašskokloboucké veřejnosti o šetrný přístup k přírodě a okolnímu prostředí tedy podle krajského srovnání roste. Velký podíl na tom jistě mají i akce s environmentální tématikou, které několikrát ročně pořádá odbor životního prostředí místní radnice. Jsou jimi například Den Země, Ukliďme svět či soutěže pro žáky a studenty. Vedle těchto motivačních aktivit se ale město stará také o zlepšení podmínek pro třídění odpadů, například zprovozněním nového místa zpětného odběru v ulici Brumovská či připravovaným rozšířením systému třídění odpadů o separaci bioodpadu.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA