Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Motoristům slouží tři rekonstrukce silnic

date_range 21.Říj, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Tři investiční dopravní stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje byly dokončeny v závěru září 2014 na krajské silniční síti v okrese Vsetín. Mají hodnotu 43 milionů korun a byly realizovány s dotací EU z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

Karolinka

Práce na této stavbě začaly již v polovině srpna 2013. Šlo o rekonstrukci silnice II/487 v celkové délce 731 metrů a o stavbu nového mostu přes potok Stanovnici v Karolince. V rekonstruovaném úseku byly odfrézovány obrusné vrstvy do hloubky 120 milimetrů a vyspraveny lokální trhliny. Na spojovací postřik byla položena nová ložná vrstva tloušťky 70 milimetrů a obrusná vrstva o síle 50 milimetrů.

Zhotovitelem stavby byla firma BERGER BOHEMIA, a. s., se sídlem v Plzni. Cena včetně DPH činila 15,2 milionu korun.

Halenkov – Nový Hrozenkov

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/487 částečně v intravilánu obce Halenkov v délce 1 334 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Halenkov a Nový Hrozenkov v délce 664 metrů a částečně v intravilánu obce Nový Hrozenkov v délce 31 metrů. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 029 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, pobočka Valašské Meziříčí. Cena (vč. DPH) činila 18,7 milionu korun.

Rekonstrukce opěrné zdi mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín       foto ŘSZK

Lidečko – Pulčín

Třetí z dokončených staveb na Vsetínsku je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín (součást obce Francova Lhota). Rekonstrukce spočívala v odstranění části původní opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy tvoří železobetonové patky. Opěrná zeď je vysoká 1,90-3,30 metru, silná 0,8 metru, dlouhá 77 metrů. Na zdi bylo osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část původní opěrné zdi byla ponechána na místě a slouží jako pažení pro nově vybudovanou zeď.

Současně byla rekonstruována také samotná silnice v celkové délce 117 metru. Osa silnice byla výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace je v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Cena (vč. DPH) činila 9,1 milionu korun.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA