Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Na Vsetínské sídliště Sychrov lanovkou?

date_range 27.Lis, 2017 featured_play_list Aktuality

 

 

Zhruba dvacítka občanů si nenechala ve čtvrtek 23. listopadu ujít představení Studie možného řešení ekologické lanové dopravy z centra Vsetína na sídliště Sychrov, které bylo zařazeno do programu zasedání Zastupitelstva města Vsetín. Diskuse nad studií trvala bezmála dvě hodiny a občané i zastupitelé během této doby vznesli řadu podnětů, které budou do studie zapracovány. Město Vsetín by v případě realizace lanovky žádalo o dotaci z operačního programu Doprava II., který poskytuje až 90 procent.

„Jsme si vědomi problematické dopravní situace na Sychrově i toho, že autobusy MHD nemohou zajíždět až nahoru do sídliště i problémů s parkováním. V rámci studie protipovodňových úprav řeky Bečvy jsme získali návrh zajímavé dopravní alternativy na Sychrov, a to právě lanovou dráhou. Nechali jsme si tak zpracovat posouzení možného řešení," informoval zastupitele a občany v sále starosta Jiří Růžička. Město Vsetín zadalo zpracování studie společnosti KPMG s cílem posoudit varianty dopravního řešení propojení centra města a sídliště Sychrov prostřednictvím ekologické lanové dopravy.  

„Sídliště Sychrov je umístěno v obtížně dostupném svažitém terénu se značným převýšením, problematická je zde také vysoká zastavěnost území, nízká kapacita dopravní infrastruktury a s tím spojené omezené možnosti pro řešení statické dopravy," shrnul současný stav Ondřej Špaček ze společnosti KPMG, která studii zpracovala. Projektanti se tak zabývali třemi variantami, a sice zachováním současného stavu, dále zkvalitněním dopravního propojení pomocí autobusové dopravy a třetí možnou variantou pak bylo vybudování nového ekologického dopravního spojení prostřednictvím lanové dopravy.

Představení lanové dráhy

Jako optimální řešení je podle projektantů právě varianta ekologické lanové dopravy, která předpokládá dopravní propojení z náměstí Svobody do centrální části sídliště Sychrov. „Tato varianta představuje nejvýhodnější zajištění dopravní obslužnosti sídliště Sychrov – byla by až pětkrát rychlejší než autobusová doprava při zachování nižších investičních i provozních nákladů," uvedl Ondřej Špaček.

„V případě, že bychom se dohodli na vybudování lanovky, chtěli bychom na ni získat dotaci, kterou poskytuje Operační program Doprava II., který poskytuje až 90 procent. Při předpokládaných nákladech 200 milionů, by tak dotace činila velmi významnou část nákladů a příspěvek města by tak byl pouze ve výši pořízení dvou autobusů pro MHD," informoval starosta Jiří Růžička, pokud by město dotaci nezískalo, tak se stavba nerealizovala.

Vybudování lanovky se u některých zastupitelů nesetkalo s velkým pochopením. Zastupitel Tomáš Husa zpochybnil, že by občané Sychrova přestali ve větší míře používat osobní auta, podle něj jsou ve městě i jiná místa, která jsou špatně dopravně dostupná. „Přijde mi nejlepší to vyřešit systémem malých autobusů," uvedl Husa.

Kladně ke stavbě lanovky se naopak vyjádřili někteří přítomní občané. „Když jsem si prostudoval studii, tak mi to vše dává smysl. Když jsem bydlel v Brně, tak jsem byl zvyklý na velmi rychlý způsob dopravy po městě. No a pokud bych bydlel na Sychrově, tak nemám šanci se dostat se kam potřebuju během půl hodiny. Pokud by tam však byla lanovka a jezdila v těch rychlých intervalech, tak to bych se mohl rychle dostat kamkoliv. Určitě by mě to také motivovalo koupit si předplatné na MHD, které teď nevyužívám. Lanovka by tak podle mě byla lepším řešením než snažit se tam dostat autobusy. Lanovka by byla pro Vsetín také mnohem atraktivnější," vystoupil se svým názorem Michal Kovařík. Svůj názor sdělil také Jan Talaš: „Já jsem vyrostl na Horním městě. To je něco nádherného, když se díváte dolů, to je ozdoba, to je Vsetín krásný. Nebojte se ničeho, v každé vesnici v Rakousku mají takovou lanovku, čeho se bojíte, ať se trochu zviditelníme jako Vsetín, ať něco dokážeme."

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA