Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Návaznost příměstských spojů s MHD Vsetín – to je tedy komfort

date_range 21.Úno, 2021 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Autobus MHD Vsetín. Foto: Radomír Dolanský

Vsetínská radnice slibovala zlepšení městské hromadné dopravy již drahných pár let. Doposud zůstalo vždy jen u slibů a nefunkčních zásahů, spíše kosmetických úprav nebo výmluv, proč se úpravy posouvají na pozdější termín. Až teprve s rokem 2021 přišlo něco, co opravdu nečekali ani ti, kdo nevěří nikdy, že se může něco zlepšit. Další z řady slibů o další nápravě zní: 7. března 2021.

 

O nevyhovujících dojezdových časech a jejich návaznosti na MHD Vsetín jsme psali již v minulosti ZDE a ZDE. Sami tak můžete posoudit, jestli došlo opravdu k nápravě. Starosta města Vsetín Jiří Růžička k změnám v MHD na rok 2021 uvádí:  „Všechny změny v MHD připravujeme s cílem, aby lidé při přepravě na území Vsetína preferovali hromadnou dopravu před osobní automobilovou a snížila se tak dopravní zátěž zejména v centru města.“ (zdroj: mestovsetin.cz) Protože asi drtivá většina volených zástupců města Vsetín a především tvůrců jízdních řádů MHD nepoužívá, oznamujeme vám, že jste docílili u řady spojů pravého opaku. Některé spoje jsou díky nesmyslným dojezdům poloprázdné a lidé zpět v autech.

 

Několik příkladů NEnávaznosti mezi příměstskými spoji zřizovanými Zlínským krajem a MHD Vsetín z vlastních zkušeností autora a řady dalších cestujících. Jedná se opravdu pouze o několik málo důkazů nefunkčnosti, celkový rozsah je mnohem širší. Níže uvedené jen dokazuje, že komunikace mezi krajem a městem v tak důležité oblasti asi není moc kvalitní, poměřujeme-li kvalitu právě platnými jízdními řády. A to vše v době, kdy měl již rok fungovat IDS.

 

Například vlakový spoj 13254 z Velkých Karlovic přijíždí na Vsetín v 6:46 a spoj MHD č. 27 do Jasenic odjíždí, jak krásně to navazuje, rovněž v 6:46. Odjíždí zaplněný maximálně z 1/3. Na další spoj si cestující musí počkat celých 15 minut do 7:01. Pro občany od Horní Lidče to na první pohled vypadá přívětivěji, kdy má vlakový spoj 23210 přijet na Vsetín v 6:42, takže se jim nabízí úžasné 4 minuty na přestup. Problém však je, že včasný příjezd je spíše výjimkou, takže čekají pak jako ostatní čtvrt hodiny na následující spoj. Nebo je čeká risk při přeskakování kolejí, přebíhání Nádražní ulice a přání, že spoj MHD bude mít taky zpoždění, což rovněž není žádná výjimka z pravidla. Podobně dopadá návaznost u příměstského autobusového spoje 947601 8 z Velkých Karlovic. Tento spoj jezdí velmi často se zpožděním kolem pět minut, ať je sucho, sníh nebo prší, a i kdyby jel načas s dojezdem na Vsetín v 7:19 je to k ničemu, protože opět téměř prázdný spoj 31 do Jasenic odjíždí v 7:16. Takže si všichni musí počkat na spoj MHD č. 33 s odjezdem v 7:31. U tohoto spoje je báječné, že slouží zároveň jako spoj hojně využívaný školáky, takže i v době, kdy fungují pouze 1. a 2. ročníky ZŠ a speciální školy, je denně téměř plný. Není potřeba vyššího vzdělání, aby si občan dovedl představit, jak kulturní bude cestování tímto spojem, až budou chodit do školy všichni, navíc, když spoje na Ohradu již do Jasenic a Červenky nejezdí, aby se alespoň částečně počty cestujících snížily!

Autobusové nádraží ve Vsetíně, foto: Radomír Dolanský

Rozčarování a vztek za takovou návaznost samozřejmě dopadá na oběti v první linii – řidiče a řidičky. Cestující ani nemůže tušit, že jízdní řády vůbec nemusí dělat někdo, kdo kdy viděl silnice vsetínského okresu a zná zdejší problematiku. Prostě se spočítají tabulkové kilometry, na tomto základě se sníží dojezdové časy a řidiči starejte se. Asi podobně jako za socialismu přišel na dílnu normovač a nikoho z vedení nezajímalo, že jsou jeho výpočty neuskutečnitelné. Dosavadní dopravce ČSAD Vsetín a.s. určitě měl co napravovat do ideálu, ale za ta léta provozování příměstské dopravy v okrese měl oproti dnešku přece jen funkčnější nastavení dojezdových časů. Není to jen bič na řidiče, ale veškerá z toho plynoucí zpoždění se na sebe nabalují a vzniká zmatek nad zmatek – údajně tomu teď máme říkat vyšší komfort dopravy. A to je, prosím pěkně, stav v době, kdy je většina školáků doma a nemálo pracujících doma. Teprve pak nastane masakr.

 

Další kapitolou nefunkční dopravní obslužnosti jsou spoje zařazené do jízdního řádu asi jen proto, aby dopravci splnili požadavek kraje na počet kilometrů, bez ohledu na potřeby obyvatel.

 

Zpět k MHD Vsetín. Naprosto nepochopitelné jsou změny v jízdním řádu MHD ve směru z bývalého areálu Zbrojovky. Proslýchá se, že údajně tvůrci jízdního řádu MHD nemohli konat jinak, protože jim příměstské jízdní řády byly zaslány pozdě. V takovém případě neměli raději provádět změny ŽÁDNÉ! Když pomineme podruhé odložený nástup integrovaného dopravního systému, kdy poprvé byl Zlínskému kraji „darován“ rok na přípravu navíc díky opakovanému napadání výběrového řízení a přesto musel ještě půl roku přidat, protože se nestihly vyrobit tak běžné věci, jako čipové karty (kraj to dává za vinu kovidu, ale na co by se vymluvil, pokud by IDS platil dle původního plánu od roku 2020, kdy kovid začal řádit v daleké Číně až v závěru roku 2019, tedy v čase, kdy logicky měly být karty připraveny?) mělo i město Vsetín na něco lepšího než současnou podobu MHD spoustu času.

 

Takže zpět k MHD ze směru z Jasenic. Tvůrci nějakým záhadným způsobem přišli na to, že nejlepší pro zaměstnance zdejší průmyslové zóny bude, když autobusy budou vyjíždět mezi 8:00 až 14:00 hodinou z Jasenic I vždy např. 8:19, 8:49, 9:19, 9:49, atd. Nikomu z tvůrců a zadavatelů opravdu nedošlo, že zaměstnanci nejběžněji končí o půl nebo v celou hodinu? Nikdo pak nemá zájem stepovat dalších minimálně patnáct minut na zastávce jen proto, že jízdní řády vytvořil někdo od stolu a podle všeho kontrolu odflákl někdo další, jen v jiné kanceláři. Mezitím odjíždějí z nádraží příměstské spoje skoro prázdné. A jak to dnes (NE)funguje?

 

V dobách před úžasnou změnou jízdních řádů jezdil spoj MHD z Jasenic I ve 12:05. Denně byl již na Kovárně (dnes zastávka technické služby, přejmenování, které podstatně zkvalitnilo cestování MHD!!!) ze ¾ zaplněný a cestou do města se dále nemálo plnil. I tento spoj velmi nekvalitně, tedy spíše vteřinově než minutově, a někdy vůbec, navazoval na spoje např. do Karolinky či Huslenek ve 12:20. Když se něco vytváří bez znalosti terénu, nikomu asi nedojde, že pokud nastupuje v Luhu III nebo II více cestujících a na křižovatce U Růžičků svítí červená, že těsná návaznost přestává fungovat. Tři minuty věnované jízdním řádem k přestupu se okamžitě rozplynou. A dopravu bez zpoždění ještě minimálně padesát let v republice nikdo nevymyslí, tak proč se s tím nepočítá?

 

Po „zkvalitnění“ jízdních řádů odjíždí MHD z Jasenic I nepochopitelně ve 12:19, takže odjezdy spojů z autobusového nádraží ve 12:20 jsou pro zaměstnance samozřejmě k ničemu. Musíme upozornit, že jak v minulosti, tak i dnes autobus MHD na tříminutové trase a délce snad ani ne dvou kilometrů z Jasenic I do Jasenic, technické služby přijíždí takřka pravidelně s minimálně dvou až tříminutovým zpožděním. Tato zpoždění jsou vesměs běžná u každého spoje z Jasenic. Jak asi vznikají, když je v autobuse jen hrstka cestujících? Takže díky takové úžasné úpravě jízdního řádu, kdy jezdil spoj MHD plný a dva příměstské spoje z autobusového nádraží vyjížděli zaplněné z poloviny respektive třetiny, dnes jezdí s jednotkami cestujících. Příměstský spoj ve 12:22 do Halenkova nasazený místo výše uvedených dvou spojů veze tak desítku cestujících, málokdy více. Proč? Protože se podařilo vytvořit tak perfektní a funkční jízdní řády, že lidé začali jezdit auty ještě více než v letech předchozích. To je opravdu tak složité zajistit, aby spoj MHD přijel na autobusové nádraží např. ve 12:20 a příměstské spoje odjížděly nejdříve ve 12:28? A to nemluvě o zvýšení komfortu cestování, kdy se mezi spoji MHD musí přestupovat na autobusovém nádraží nebo Dolním náměstí, což je především pro starší a těžce se pohybující občany opravdu přínosem. Nehledě na fakt, že zastaralé nádraží, především část pro MHD, není koncipována na takovou hustotu dopravy a cestujících, kdy se jedni sobě navzájem pletou pod kola a druzí pod nohy. Opravdu si někdo myslí, že doprava s vynuceným přestupem je pro cestující výhra? Jestliže je toto zlepšení, co nás asi čeká, až začne fungovat IDS, o kterém se prý už nyní pochybuje, že vstoupí v platnost v pololetí 2021?

 

Asi jediným plusem změn, a to uznejme, že výrazným, je doplnění MHD Vsetín novým autobusovým parkem. Rovněž je určitě vhodné upozornit na zavedení přestupního jízdného u MHD s třicetiminutovou platností, když už nejsou ty nové karty…

 

Radomír Dolanský

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA