Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Slavičín žádá odškodnění za výbuch ve Vrběticích

date_range 19.Dub, 2021 featured_play_list Nezařazené
arrow_drop_up Starosta Slavičína Tomáš Chmela

Na to, že kolem výbuchu ve Vrběticích bývá opravdu horko, si ve Slavičíně již za uplynulé roky jaksi zvykli. Jelikož na počátku dubna tohoto roku uplynulo šest měsíců od ukončení záchranných a likvidačních prací v areálu muničních skladů, rozhodla rada města 12. dubna o podání žádosti o náhradu věcné škody podle ust. § 30 odst. 1 a 5 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a také o podání požadavku na přiznání peněžní náhrady dle § 29 odst. 1 shora cit. Předpisu za omezení vlastnického práva na lesních porostech v katastru Divnic.

 

Škoda vznikla obci na místní komunikaci na pozemku parc. č. 4458/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slavičín, obci Slavičín, jenž se nachází ve vlastnictví České republiky. „Vznik škody je dán v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi vyvolanými mimořádnou událostí v areálu muničního skladu ve Vlachovicích. Škoda vznikla přímo činností složek integrovaného záchranného systému, přičemž je mi známo, že právě tato situace je případem, kdy Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, odpovědnost státu uznává. Průjezdem těžké techniky jako např. zasahujících nákladních vozidel byla poškozena jednak komunikace, která se nachází na výše uvedeném pozemku, zůstává však otázkou, zda nedošlo též k poškození výše specifikovaného pozemku parc. č. 4458/1, ostatní plocha. Na komunikaci jsou konkrétně patrny škody jako vydrolení povrchu a narušení tělesa komunikace vlivem nadměrného zatížení při průjezdu. V daném smyslu lze doložit také příslušnou fotodokumentaci,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

 

Výše škody na předmětné komunikaci byla odhadem vyčíslena na částku 1 000 000,- Kč.

 

„Mimo výše uvedeného jsem toho názoru, že městu Slavičín dle § 29 odst. 1 shora cit. předpisu náleží též peněžní náhrada za omezení vlastnického práva. Městu byl znemožněn výkon vlastnického práva k jeho lesním a jiným pozemkům, a to ode dne 16. 10. 2014 do dne 13. 10. 2020. Omezení hospodaření a těžby jako takové v městem užívaných lesích v letech 2014 – 2018 včetně představuje pro město finanční ztrátu. Jen ztrátu oproti (výchozímu) roku 2013 vzniklou neuskutečněným prodejem dřeva lze vyčíslit ve výši nejméně 1.577.445,- Kč. Tuto částku, jakož i celkovou částku vyjadřující míru omezení, jsme připraveni dále doložit znaleckým posudkem,“ dodal starosta.

 

-red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA