Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V autoškolách přibývá starších zájemců

date_range 28.Úno, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Ve správním obvodě Valašských Klobouk, jakožto obce s rozšířenou působností, vlastní registraci k provozování výuky a výcviku řidičů osm autoškol. Těmi v roce 2008 prošlo rekordních 831 nových žadatelů o řidičské oprávnění. Úspěšnost nových zájemců u zkoušek však není stoprocentní, 34,7% z nich u prvního pokusu neprospělo. Potíže dělají jak testy, tak jízdy.

Městský úřad má dva vlastní zkušební komisaře. Před těmi muselo kromě nových uchazečů stanout také 20 řidičů, které čekalo přezkoušení, aby jim mohl být vrácen řidičský průkaz po jeho ztrátě za dosažení 12ti bodů v bodovém hodnocení nebo zákazem řízení na dobu delší než jeden rok.

Kromě „prvožadatelů", kteří přicházejí do autoškoly bezprostředně po splnění věkového limitu, se v současné době objevuje výraznější zájem o získání oprávnění také ze strany starších osob. „Výjimkou není, že se jako prvořidiči hlásí i osoby starší padesáti let. Vedou je k tomu potřeby samostatné dopravy do zaměstnání, špatná dopravní obslužnost některých obcí či péče o starší osoby, které často vozí k lékaři," komentoval důležitost řidičského oprávnění pro starší řidiče zkušební komisař valašskoklobouckého úřadu Miroslav Beňo. Upřesnil, že vůbec nejstarší prvořidič, který loni absolvoval autoškolu, měl 66 let.

 
Od roku 2003, kdy na obce s rozšířenou působností přešla pravomoc výkonu činnosti zkušebních komisařů, bylo v obvodě Valašských Klobouk vyzkoušeno 3743 nových žadatelů o některé z řidičských oprávnění. Vloni přišlo z autoškol obvodu celkem 831 přihlášek k závěrečným zkouškám, což je zhruba o 200 uchazečů více než běžný roční průměr. Téměř 70% z nich projevilo zájem o získání řidičského oprávnění na osobní automobily, tedy skupinu B. V poslední době je však možné sledovat také nárůst zájemců o řidičské průkazy na motocykly, které jsou od roku 2001 členěny do čtyř skupin podle konstrukční rychlosti a výkonu.

Zkoušku v podobě písemného testu absolvují žadatelé od 1. července 2006 na počítači. Od tohoto data musí za provedení zkoušky uhradit poplatek 700 korun. Zpoplatněny jsou také každé další opakované pokusy. Zkoušená osoba vybírá v počítačem vygenerovaném testu vždy jednu správnou odpověď z několika variant. „V případě nevyhovění z některé části závěrečné zkoušky opakuje žadatel jen tu část, u které neprospěl," přiblížil průběh zkoušek Miroslav Beňo.

Město Valašské Klobouky zřídilo na Domě dětí a mládeže zkušební místo autoškoly v podobě počítačové učebny, kde je k výkonu testů připraveno sedm počítačů. Čtyři z nich dodalo přímo Ministerstvo dopravy. Od zkušebního místa také často vyjíždějí první řidiči pod dohledem učitele a komisaře k vykonání půlhodinové zkušební jízdy. „Musí prokázat, že bezpečně ovládají vozidlo a dokáží řešit dopravní situace, ale také že neporušují pravidla provozu a nedělá jim problém parkování a orientace podle dopravních značek," doplnil komisař.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA