Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Slavičín: moderní domov pro 7 000 občanů

date_range 16.Zář, 2022 featured_play_list Volby 2022 Slavičín

Postaráme se o náš domov: vytvoříme podmínky pro bydlení všech generací, zlepšíme životní prostředí a pomůžeme občanům zvládat těžkou dobu. To vše moderně a chytře! A pozor, jako jediní ze slavičínských kandidátek hned uvádíme, kde bychom na tyto priority sehnali peníze.

 

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

 

Hlavní cíl: Vybudování dopravních terminálů ve Slavičíně – soutok (Lukšín) a nádraží Hrádek

 

Další cíle:

– Rekonstrukce nábřeží u obchodního domu a přilehlé části Horního náměstí

– Prosazení rekonstrukce silnice do Lipové a mezi Hrádkem a Divnicemi

– Dobudování chodníků z Malého Pole do Hrádku a podél „výzkumáku“ směrem nahoru

– Obnova povrchu v ulicích Květná, Školní, Hasičská, dále také v Nevšové (Čtvrtě), Hrádku (Ke Snožku), Divnice (K Zámečku)

– Zavedení regulace parkování v centru města se zvýhodněním místních občanů

– Dobudování a zkapacitnění parkovišť na Malém Poli a v centru města

– Revitalizace a zlidštění prostranství mezi Sokolovnou a Horákovou vilou

 

Zdroje financování: rozpočet města, Státní fond dopravní infrastruktury, Zlínský kraj, IROP

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Hlavní cíl: Zásadní modernizace sběrného dvora Malé Pole podle zahraničních trendů

 

Další cíle:

– Příprava vybudování dalšího odpadového centra v Hrádku

– Posílení třídění odpadu – revitalizace a zkapacitnění odpadových hnízd

– Pokračování v obnově krajiny Slavičínska (stromořadí, sady, studánky, mokřady)

– Vybudování a revitalizace rybníků (Nevšová, Lukšín, rybníky Slavík 1 a 2)

– Budování zasakovacích povrchů a zachycování dešťové vody ze střech městských budov

– Zajištění odkanalizování Divnic spolu s modernizací ČOV průmyslové zóny Divnice

– Vybudování vzdělávacího vodního hřiště pro děti

 

Zdroje financování: rozpočet města, Operační program Životní prostředí, státní dotační programy v oblasti ŽP

Pro zvětšení klikni na obrázek

 

ZVLÁDÁNÍ ENERGETICKÉ KRIZE

 

Hlavní cíl: Vybudování energetické komunity „Slávek“ (Slavičínská energetická komunita), díky níž zlevníme energie ve městě

 

Další cíle:

– Prodloužení a další rozvoj horkovodu z kotelny Malé Pole do města (větev Hrádek a „střed“)

– Osazování veřejných budov fotovoltaikou a přechod na vytápění tepelnými čerpadly

– Další modernizace kotelny Malé Pole s cílem zlevnit provoz a cenu tepla

– Zateplování a modernizace bytových domů v majetku města

 

Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet BTH, s.r.o.; prostředky vygenerované z úspor za energie; Operační program Životní prostředí; dotace ze státního rozpočtu

 

CESTOVNÍ RUCH, PĚŠINY I CYKLOSTEZKY

 

Hlavní cíl: Dokončení hlavních cyklostezek a cykloprůtahu městem

 

Další cíle:

– Modernizace městského muzea a pomoc v provozování muzea Armypark

– Pokračování obnovy Zámeckého parku ve Slavičíně a obnova zámeckého parku Divnice

– Vybudování rozhledny ve Slavičíně

– Osazení hlavních turistických stezek a pěšin směrovkami, značkami a mapami

– Zřízení vesnických muzeí v Nevšové a v Hrádku na Zámečku (lihovar)

– Vybudování návštěvnického centra v Pivečkově lesoparku a zážitkové stezky pro rodiny

– Kompletní rekonstrukce a rozšíření městského infocentra

 

Zdroje financování: rozpočet města, fondy přeshraniční spolupráce, Zlínský kraj, dotace ze státního rozpočtu, IROP

 

 

PÉČE O ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A MĚSTSKÁ NEMOCNICE

 

Hlavní cíl: Modernizace městské nemocnice a polikliniky jako regionálního zdravotnického centra, podpora a rozvoj sítě sociálních služeb

 

Další cíle:

– Pokračování rekonstrukce Charity Slavičín – zlepšení kvality zázemí pečovatelské služby apod.

– Zřízení nových ordinací praktických lékařů, specialistů a zubařů

– Výstavba nové kuchyně v městské nemocnici

– Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb na území města Slavičín a v přilehlém regionu

 

Zdroje financování: rozpočet města, Operační program Životní prostředí, IROP, Zlínský kraj

 

 

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

 

Hlavní cíl: Podpora bytové výstavby ve městě (v režii města a dalších subjektů) s cílem 150 nových bytů a 40 parcel pro rodinné domy

 

Další cíle:

– Dokončení přestavby Hotelu Slavičan na startovací byty pro mladé rodiny

– Vznik lokality pro výstavbu 20 rodinných domů na Šabatci

– Podpora vzniku dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů (Pod Vrškem, Nevšová – Čupy, …)

– Výstavba dalšího bytového domu v majetku města pro bydlení mladých rodin i seniorů

 

 

ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ

 

Hlavní cíl: Moderní přestavba hlavní budovy ZŠ Slavičín-Vlára a příprava nových prostor družiny

 

Další cíle:

– Rekonstrukce interiérů Domu dětí a mládeže (zejména suterén a sítě)

– Kompletní obnova fasád a střechy MŠ Slavičín – pracoviště Vlára

– Přístavba MŠ Slavičín – pracoviště Hrádek

– Zřízení adekvátních prostor pro Rodinné a mateřské centrum Slavičín

– Obnova střech MŠ Slavičín – pracoviště Nevšová a Malé Pole

– Další obnova a zkvalitňování dětských hřišť na území města

 

Zdroje financování: rozpočet města, IROP, Operační program Životní prostředí, dotace ze státního rozpočtu

 

 

VEŘEJNÉ SLUŽBY A BEZPEČNOST

 

Hlavní cíl: Kompletní elektronizace chodu radnice, vytvoření Portálu občana pro platby i online žádosti přímo z domova

 

Další cíle:

– Rozšíření a posílení působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Slavičín

– Zachování a personální stabilizace stavebního úřadu Slavičín

– Rozšíření kamerového systému ve městě (hlavně vjezd a výjezd z města)

– Zřízení pozic asistent prevence kriminality na území města

– Přestavba a modernizace hasičských zbrojnic ve Slavičíně a v Hrádku

 

Zdroj financování: rozpočet města, dotace ze státního rozpočtu, IROP

 

PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA MĚSTA

 

Hlavní cíl: Modernizace průmyslové zóny Divnice (bývalé Vlárské strojírny)

 

Další cíle:

– Propagace a spolupráce s místními firmami včetně porad s podnikateli

– Modernizace prostor pro drobné podnikání v majetku města (živé centrum)

– Obnova Záložny, „Pilota“ a pohostinství v Divnicích (vše v majetku města)

– Rekonstrukce obchodního domu včetně vybudování výtahu do prvního patra

– Další modernizace podnikatelského centra v Prabosu a obnova jeho funkce podnikatelského inkubátoru

 

Zdroje financování: rozpočet města, OP TAK, výnosy z pronájmů nebytových prostor

 

SPORT DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

 

Hlavní cíl: Modernizace prostor v okolí sportovní haly (fotbalové hřiště, tribuna apod.)

 

Další cíle:

– Vybudování čtyřdráhové kuželny v blízkosti sportovní haly

– Výstavba nového dětského hřiště v Hrádku a zkvalitnění dalších dětských hřišť

– Rekonstrukce „oválu“ a skateparku na Vláře

– Další revitalizace městského koupaliště (ohřev vody, skluzavka, zkvalitnění brouzdaliště)

– Podpora spolků, které vlastní sportoviště, v jejich obnově (Sportovní hala, Orlovna, TJ Sokol Nevšová)

 

KULTURA A SPOLKOVÝ ŽIVOT

 

Hlavní cíl: Dokončení revitalizace letní scény a Sokolovny

 

Další cíle:

– Zřízení společenského sálu v Hrádku v bývalém lihovaru

– Podpora modernizace městské knihovny jako spolkového centra

– Zřízení pobočky městské knihovny v Hrádku (v Zámečku)

– Rekonstrukce knihovny v Nevšové a v Divnicích

– Podpora zavedených i nově vznikajících kulturních a spolkových aktivit ve městě

– Podpora kultury ve městě na špičkové úrovni

 

Navrhované reformy – chytré tipy pro Slavičín:

– Posílení systému půjček na bydlení pro občany města (nízký až nulový úrok)

– Změna způsobu přidělování městských bytů (důraz na mladé rodiny, posílení prostupnosti)

– Zvýšení příspěvku za narozené dítě

– Zavedení finančního příspěvku za každého nově přihlášeného občana ve městě

– Zajištění výroby svačin do základních škol zřizovaných městem

– Zavedení systému dietního stravování ve školách a školkách na území města (např. bezlepková, diabetická či bezlaktózová strava)

– Zajištění pravidelného poradenství pro občany pro zvládání energetické krize

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA