Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Začne oprava silnice v Nedašově Lhotě

date_range 29.Kvě, 2015 featured_play_list Aktuality

 

Silnice III/05736 v Nedašově Lhotě je v havarijním stavu. Obec zde bude navíc pokládat do země novou kanalizaci. „Nezapomínáme ani na méně zatížené silnice na samém okraji Zlínského kraje. Připravená investice přispěje v Nedašově Lhotě k plynulejší jízdě i větší bezpečnosti silničního provozu. Zlepší celkový stav silniční trasy, která nás spojuje se Slovenskem. Ke stejnému účelu přispěje i letos dokončovaná rekonstrukce této silnice mezi Brumovem a Návojnou," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předmětem díla je rekonstrukce vozovky stávající silnice III. třídy v intravilánu obce Nedašova Lhota v délce 1 917 metrů. V rámci stavby bude provedena šířková úprava na 6,5 metru, výměna konstrukce vozovky, zajištění funkčního odvodnění komunikace, stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů.

Rekonstrukce silnice mezi Brumovem a Návojnou              foto redakce

Dojde také k vybudování nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a bude obnoveno, případně doplněno bezpečnostní zařízení komunikace. Součástí stavby je také částečná rekonstrukce mostů a propustku přes Lhotský potok. Na původních mostních konstrukcích bude proveden především nový mostní svršek a částečná sanace spodních staveb mostů. U propustku bude provedena nová vozovka a odrazný pruh, chodník, římsy, čelní zídky a bude osazeno nové zábradlí.

Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. června do 13. listopadu 2015.

Mapa opravovaného úseku silnice ZDE

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s využitím světelné signalizace nebo dopravního značení. Vzhledem k rozsahu prací budou současně probíhat práce na 2-3 pracovních místech.

-tz- 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA