Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Mladí zdravotníci z Klobouk opět nezaváhali
Aktuality

 

Ve čtvrtek 11. května 2017 soutěžili Kloboučtí mladí zdravotníci v krajském městě Zlín, kde se konal první ročník Memoriálu Vlasty Francové. Na tuto soutěž se sjelo celkem 20 hlídek z celého Zlínského kraje, Valašské Klobouky reprezentovaly dvě hlídky. Akce probíhala v centru Zlína a to na Náměstí Míru a ve dvou přilehlých parcích - v parku Svobody a Komenského, kde bylo připraveno několik stanovišť, na kterých musely hlídky postupně ukázat svůj um a znalosti při řešení složitých situací, ke kterým patřilo například ošetření po pádu z koně, osoby s epileptickým záchvatem či zajištění první pomoci člověku, který je pod vlivem alkoholu a drog. Samozřejmě nechyběly úkoly z obvazové techniky a přenos zraněných.

Hlídky musely postupně ukázat svůj um a znalosti při řešení složitých situací

„Musím pochválit všechny soutěžící, ukázali, co umí a rozdíly na stupních vítězů byly minimální. Úkoly byly náročné a porota velmi přísná, neodpustila sebemenší zaváhání," okomentovala čtvrteční zlínské klání Ludmila Šulcová. A také dodala, že organizátoři memoriál perfektně připravili, jednotlivá stanoviště byla naprosto reálná a kromě znalosti první pomoci se musely děti vypořádat i s otázkami z dopravní výchovy.

Kloboučtí mladí zdravotníci nezaváhali ani ve Zlíně

Klobučané opět zúročili své znalosti a dovednosti, ukázali, že jsou perfektně sehraným týmem, který dokáže perfektně pracovat a nezalekne se i těch nejsložitějších úkolů. V celkovém hodnocení obsadila kloboucká hlídka 1. stupně ve složení Alexandra Cahlová, Eliška Švachová, Lucie Mikulčíková, Lucie Manová a Václav Kocourek třetí místo. O stupínek výše, tedy na druhém místě se umístila hlídka 2. stupně ve složení Bára Řepová, Jana Česneková, Anna Dorňáková, Nikola Šerá a Filip Janík.
Našim šikovným mladým zdravotníkům blahopřejeme k velkému úspěchu.

Eva Fialová
MS ČČK Valašské Klobouky

Kraj ocenil pedagogy volného času
Aktuality

 

Jaká je budoucnost zájmového vzdělávání v České republice? Jsou dostatečně ohodnoceni odborníci, kteří se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže? Existuje dost kvalitních zájmových činností, do kterých mohou rodiče přihlásit své potomky? Těmto a jiným souvisejícím otázkám se v pátek 12. května v 14I15 Baťově institutu ve Zlíně věnovala druhá Konference pedagogů volného času. Záštitu nad akcí převzal vedle ministryně školství také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Pedagogy volného času přišel pozdravit a povzbudit v jejich práci také radní pro školství Petr Gazdík a členka Rady Zlínského kraje Margita Balaštíková. Pozvání přijala také řada starostů a místostarostů, zástupci Ministerstva školství a další zájemci z řad odborné veřejnosti.

Představitelé nejvyššího vedení Zlínského kraje se shodli na tom, že ti, kdo s dětmi pracují ve střediscích volného času, často suplují práci rodiny, když usilují o to, aby děti trávily svůj mimoškolní čas zajímavým a tvůrčím způsobem.

„Dřív se na výchově dětí podílely rodiny, například i aktivním zapojením do Junáku. Doba se posunula a někteří rodiče si myslí, že za výchovu jejich dětí zodpovídáte vy. Bohužel musíte v mnoha případech nahrazovat rozvrácené rodiny. Je to práce nesmírně těžká - o to, víc, že máte zákonem daná omezení oproti právům rodičů," řekl při zahájení účastníkům konference hejtman Jiří Čunek.

Za výbornou práci byl také oceněn František Matějíček (uprostřed) z DDM Brumov-Bylnice     foto: Jiří Balát

Radní pro školství Petr Gazdík poděkoval za zájem řadě přítomných starostů a místostarostů. „Vaše účast svědčí o tom, že si města a obce uvědomují, jak důležité téma to je. „Na pedagogice volného času se naplno projevují problémy školství, v němž je katastrofálně málo peněz. Hodně si slibujeme od zákona o regionálním školství, který by se měl pozitivně promítnout i do této oblasti," vyjádřil se Petr Gazdík.

Radní Margita Balaštíková účastníkům konference připomněla, že krajský Odbor životního prostředí a zemědělství poskytuje prostřednictvím některých dotačních programů možnosti, jak v dětech právě v rámci zájmových aktivit posilovat vztah k přírodě a učit je žít v souladu s ní.

Konference, jejím ústředním tématem bylo financování, upozornila na význam profese pedagoga volného času a na důležitost prevence před šikanou, drogami a dalšími nežádoucími jevy. „Zatímco rodiče svým dětem pečlivě vybírají základní či střední školu, na jejich plnohodnotný volný čas mnohdy zapomínají," řekla za pořadatele Jiřina Kovářová, ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Doplnila, že v České republice zbytečně složitá legislativa komplikuje rozvíjení oblasti volného času a také možnost rozvíjení kvalifikačních předpokladů v Domech dětí a mládeže a Střediscích volného času.

V rámci setkání se uskutečnily workshopy, které mohou účastníky motivovat k odbornému růstu. Například workshop Animace vedl Marek Wiesenganger z Trnavské univerzity nebo program Hry - Radek Ježowicz z Domu dětí a mládeže z Olomouce. Mluvilo se také o Kouzlech s moosgummou, nových trendech v táborové činnosti a také o správné komunikaci s dětmi se zdravotním postižením.

Na konferenci byla k dispozici ukázka didaktických hraček, naučných a sportovních pomůcek.

Za výbornou práci byli také oceněni tito pedagogové volného času:

Mgr. Dagmar Špalková (DDM Bojkovice)
František Matějíček (DDM Brumov - Bylnice)
Marie Pospíšilová (SVČ - Bystřice pod Hostýnem)
Milan Prachař (DDM Hluk)
Pavla Hudečková (SVČ TYMY Holešov)
Bc. Lucie Žourková (SVČ Hulín)
Jan Dudák, BBA. (SVČ Kroměříž)
Josef Zicha (DDM Luhačovice)
Petra Šulcová (DDM Matýsek Napajedla)
Karel Galatík In memoriam (DDM Sluníčko Otrokovice)
Jarmila Křenková (SVČ Rožnov pod Radhoštěm)
Marie Jiráková (DDM Slavičín)
Alena Chlupová (SVČ Klubko Staré Město)
Radka Ondrejková (DDM Uherské Hradiště)
Jiří Sladký (DDM Uherský Brod)
Mgr. Iva Maxerová (DDM Uherský Ostroh)
Ing. Rostislav Staněk (DDM Valašské Klobouky)
Pavel Adámek (SVČ Domeček Valašské Meziříčí)
Bc. Yvette Mikesková (DDM Zvonek Vizovice)
Mgr. Jaroslav Hlinský (SVČ Alcedo Vsetín)
Květoslava Trtílková (DDM Astra Zlín)

-tz-

Kloboučtí gymnazisté se cizích jazyků nebojí
Aktuality

 

Valašský region se již nejednou stal zdrojem inspirace mnohých projektů. I tentokrát se díky charakteru rodného Valašska mohou studenti Gymnázia Valašské Klobouky stát součástí programu Erasmus+, který aktuálně přináší tématiku textilního průmyslu, a to zejména s důrazem na historický význam tohoto odvětví. Náplň projektu je vhodná zejména pro obor obchodní akademie, neboť studenti musí v průběhu dvou let zpracovat informace týkající se textilního průmyslu v našem regionu s ohledem na ekonomický dopad v dané oblasti.

Do této atraktivní výzvy se kromě Gymnázia Valašské Klobouky a německého Gymnázia Neuenhaus zapojí také střední školy z Polska, Španělska a Holandska. Studenti postupně navštíví regiony všech partnerských škol, kde budou organizovány jednotlivé workshopy. Společně dojde k vytvoření oficiálních webových stránek, kde budou shromažďovány poznatky z různých průmyslových oblastí a v závěru vyhodnocena historická fakta v kontextu s dnešní dobou.

Jazykové dovednosti si studenti klobouckého gymnázia mohou upevnit i díky několikaleté úspěšné spolupráci s Nadací Lívie a Václava Klausových. I letos mají žáci ze sociálně znevýhodněných rodin šanci vycestovat a účastnit se jazykového kurzu v atraktivní destinaci. Dvoutýdenní kurz ve Velké Británii, Německu nebo Maltě navštíví v létě šest studentů gymnázia a obchodní akademie. Prostředky na školné, ubytování, dopravu, stravné a kapesné jsou plně hrazeny nadací.

 V měsíci květnu probíhá výměnný pobyt mezi studenty Gymnázia Valašské Klobouky a německým gymnáziem v Isny. Projekt, který rozvíjí porozumění mezi Čechy a Němci a prohlubuje poznávání tradicí a dějin, je organizován ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.

Veškeré zkušenosti studenti pravidelně zúročují v jazykových soutěžích a olympiádách. Studentka 3. ročníku Jana Lysáčková reprezentovala školu v celostátním kole konverzační soutěže v ruském jazyce, do kterého postoupila z prvního místa v kraji. I v anglickém jazyce dosáhli studenti úspěchů. Patrik Majc se v těžké konkurenci zařadil mezi čtyři nejlepší angličtináře ve Zlínském kraji. Spousta studentů angličtiny se během studia na gymnáziu stane držiteli mezinárodního certifikátu FCE, na který jsou připravováni v rámci speciálního kurzu organizovaného školou.

 

 

 

Mgr. Renata Kamlerová (projekt Erasmus+)
Mgr. Taťána Janáčková (anglický jazyk) 

Debly OPEN ovládli Hořák s Macharou
Aktuality

 

V sobotu 13.května 2017 proběhl v tenisovém areálu TOPAS Clubu v Brumově 1. deblový turnaj ATP Valašska OPEN pod názvem „Valašské debly OPEN", kterého se zúčastnilo 9 deblových dvojic. Potěšující je velká účast hráčů ze Slovenska. Turnaj se vydařil, všichni se protáhli, byli spokojeni, sobota se vydařila i počasí vydrželo.

Byly vidět dramatické zápasy, plné bojovnosti a taktiky. Přišly i překvapení a zklamání...

Valašské debly OPEN ovládla dvojice Hořák - Machara

Celkovým vítězem „Valašských deblů" se stala dvojice Hořák Radek - Machara Jiří (Brumov, Štítná-Popov), kteří po výborném výkonu ve finále porazili deblový pár Blažo Miroslav - Belan Heno (Trenčín, Trenčianské Teplice). 3.místo obsadil deblový pár Grendel Štefan-Dobrotka Marian (Dubnica n./V., Sidonie) vítězstvím nad párem Nahodil Jan -Kačáni Martin (Val.Klobouky,Trenčín). Vítězem turnaje útěchy se stal pár Krajčí Roland -Piatko Ivan (oba Trenčín), o 5.místo zvítězil pár Turza Luboslav-Rajec Robert (oba Ilava).

Honza Nahodil 

Megashow 25 let skupiny STRAM
Aktuality

 

V sobotu 13. května přivítal kulturní dům na Vsetíně skupinu STRAM, řadu jejich hostů a fanoušků, aby v plné parádě oslavili pětadvacáté narozeniny této valašské rockové skupiny.

Sdružení Tvrdohlavých Rockových Amatérských Muzikantů (STRAM) oslavilo narozeniny. Se vší pompou. V zákulisí bylo pro hosty připraveno pohoštění, v sále čekala na fanoušky velkolepá show. Je sice pravdou, že fanoušci se scházeli a osmělovali poněkud pomaleji než kámoši STRAMů v zákulisí, ale nakonec to pro všechny zúčastněné byla paráda a úctyhodná oslava ve všech směrech. Celým večer provázel slovem skvělý valašský moderátor Honza Gottfried. Kdo chce nahlédnout do zákulisí i sálu oslavenců, nechť klikne na odkaz, který najde pod titulní fotografií v článku.

Ne vždy vděčná role prvních předskokanů večera tentokrát padla na skupinu Špagát. Na dnešní zábavové zvyky v poměrně brzkou hodinu spustila svůj rock výhradně vlastní tvorby. I když skupina Špagát existuje delší dobu, byť dříve pod jiným názvem, určitě není rockovým roadies neznámá. V současné době vystupují ve složení Mira Husek kytara, zpěv, Vlasťa Hrabica kytara, zpěv, Michal Kubíček basa a Libor Řepka bicí. Sic bylo při jejich produkci diváků v sále přítomno ještě poskrovnu, za každým odehraným kusem zněl zcela zasloužený potlesk.

Další skupinou narozeninového večera byla skupina Contraakce. Tito hardrockoví a metaloví borci mají svou fanouškovskou základnu, která je provází i mimo jejich domovskou stage v Hošťálkové. Známé vypalovačky nakonec zvedly ze seslí zhýčkané diváctvo. A když zazněla nesmrtelná Turbo klasika Chtěl jsem mít, ruce šly nad hlavu a sál zpíval sebou. STRAM dostali od Contraakce velmi pěkný demižónek, jehož obsah ihned okoštovali. Po vystoupení řada muzikantů došla složit hold celé kapele za výborný zvuk, ale především zpěvákovi Milanu Kovářovi, jehož projev byl chválen ze všech stran. Na Valašsku zase moc dobrých zpěváků není, ale Milan Kovář patří bezesporu mezi špičku. Na Milana musela být pyšná i manželka se synem, kteří jej přišli na narozeninový koncert podpořit osobně. Takže bando, jen tak dále!

Megashow 25 let skupiny STRAM                foto: Radomír Dolanský              fotogalerie

V zákulisí zatím přišel popřát všem STRAMákům tatínek Dana Káčera a donesl opravdu bohatý vinš, který Jura Pirník a další ihned ochutnali. Přišel Jiří „Dareba" Václavík, jehož Pod Čerňanskú Kyčerú v podání STRAM jako videoklip už má přes sto tisíc zhlédnutí. Přišel vlastně celý Dareband. Přišla Helena a její tygři, kde dnes působí spoluzakladatel STRAM Slávek Kopřiva. Přišla celá řada kolegů a kamarádů popřát kapele spoustu úspěchů. Vytvoření CD a celá megashow se neobešla bez podpory sponzorů, za což kapela STRAM všem děkuje.

A teď to přišlo! Připijme skupině STRAM v Česku zažitým Mnoga ljeta, živijó, namísto nějakých trapných pokusů o poameričtění naší kultury. Úvod vrcholu večera si vzal na starosti Honza Gottfried, který za fotodoprovodu shrnul v několika více větách čtvrtstoletí kapely STRAM. Poté už přivítal oslavence. Na plac přišel bubeník Vlastík Štefela. Za ním následovali basák Dan Káčer, kytara Michal „Mikumi" Mikulenka, další kytara Vojta Kocůrek a nakonec frontman kapely Jiří „Piras" Pirník.

STRAM vydali nové CD Dlouhá cesta, jehož křest proběhl během narozeninového večera, ale ochutnávka zazněla již během vystoupení. Na slibu, že fanoušky čeká perfektní světelná show, pódiová překvapení a dokonce pyrotechnické efekty, nebylo nic nadsazeného. Hned zpočátku po pódiu procupital malý mimozemšťánek se svým poškozeným neidentifikovatelným létajícím strojem. STRAM jej identifikovali. Byl to talíř a dokonce létající. Kmotrem nového CD se stal, zcela nečekaně pro kmotra, dlouholetý satelit skupiny, dvorní fotograf Jarda Pechal. Byl tak překvapený, že se na mikrofon u svých úst díval jako na UFO a ani nešpitl.

Během vystoupení se na scéně vystřídala řada hostů a bývalých členů kapely. Poděkování na veřejné scéně se dostalo Markétě Evjákové za grafiku pro obal CD. Scénickým vrcholem vystoupení STRAM bylo oživení pravého Golema. Pražáčci už celá staletí hledají šém v hlavním městě a on byl na Valašsku. Za doprovodu ohňů se dýmící Golem se žhavýma očima přikolébal na pódium. Pak už začala nefalšovaná narozeninová oslava završená další valašskou klasikou, skupinou Waťák.

Oslavy pětadvacátých narozenin a křest CD číslo dvě budou pokračovat v Huslenkách v areálu Rybníček na otevírání sezony 27. května od 21:00, kde jsou opět všichni zváni.


Radomír Dolanský

Pro peníze se chodí na poštu
Aktuality

 

Na úvod tohoto komentáře a pro jasný pořádek ve věci: Nedělám nábor do jakéhokoli hnutí. Nejsem rasista. Zastanu se jakéhokoli příslušníka menšiny i většiny, pokud zhodnotím, že je napaden či osočován neprávem. Na druhou stranu odmítám podporovat akce typu praktických ukázek demontáže měděných kabelů pod vysokým napětím, kurzů vyplňování žádosti o sociální dávky pro negramotné, tisk příručky: Jak na výměnu potravinových poukázek za chlast a cigára nebo nácviku krizové situace: Jak se stát neviditelným v herně při kontrole úředníka ze sociálního odboru, abych nepřišel o dávky a opravdu odmítám komukoli (bez ohledu na jeho původ) sponzorovat živobytí jen proto, že na své "zaměstnání" povýšil tak soukromou věc, jako je reprodukční cyklus. Nevidím jediný důvod, proč by stát nemohl na některou skupinu lidí ukázat prstem a říct, že jsou s nimi problémy, a ty dokázat jasně pojmenovat.

Neučme se tvářit, že nějaký problém neexistuje. Ten nevzniká jen vinou lidí, ale hlavně tím, že je některým lidem určité chování umožněno. A kým přesně? Možná zajímavá úvaha pro chvíli, kdy budete stát u volební urny. Nejspíš už hodně brzo.

Po roce 89 daly vlády této země vzniknout sociálnímu systému a věřím, že skutečně původně v dobré víře proto, aby pomohl člověku v nouzi. Systém evidentně a záhy selhal, a momentálně z něj může kdokoli úplně normálně a hlavně bezpracně žít. Mít velkou rodinu je naprosto skvělý pocit. Pokud jako rodič mám vícero dětí a odpovídá tomu mé zvýšené pracovní úsilí, je čistě soukromá věc každého, kolik dětí ze svého rozpočtu "utáhne". Osobně jsem si pořídil dvě děti, které uživím. Ve svém okolí znám několik opravdu početných rodin a nevidím, že by jejich děti chodily zanedbané, špatně se učily či jakkoli strádaly. Situace se ale mění v případě, že vaše rodina bude poněkud větší, než o jakou se dokážete postarat. Vzniká vám vztah s vysokou mírou závislosti na sociálních dávkách, nízkým společenským statusem daným především nízkou úrovní vzdělání, nízkými příjmy, nezaměstnaností, neochotou řádně platit nájem, devastováním jakéhokoli majetku a příslušností k marginalizovaným skupinám. Stačí malinko a uděláte si ze státu doslova dojnou krávu. Jednoduchý způsob obživy lze pak nalézt v plození stále dalších a dalších dětí, jejichž přídavky a různé dávky umožňují pohodlně rezignovat na jakékoli pracovní úsilí. Sám ovšem uznávám, že tento sociálně-pracovní proces je v tomto případě podstatně příjemnější než práce popeláře, dělníka za pásem nebo doplňování zboží v supermarketu.

Problémem dnešní koncepce daní a dávek je jeho vnitřní systémové odrazování od práce i podnikání a motivování k daňovým únikům. Pro rodinu se dvěma dětmi jakékoliv zvýšení vlastního výdělku do určité částky bývá nesmyslným krokem, protože systém životního minima jí garantuje příjem ve stanovené výši, ať již pracují nebo ne. Zvýšit si výdělek prací se v této zemi nevyplatí. Nanejvýš načerno. Současný systém je tedy naprosto demotivační pro lidi s nižšími příjmy a je jednou z příčin shora popsaného.

Zlákala mě a na harmoniku zní opravdu dobře ,,gypsy music" - Ida Kelarová, Věra Bílá, Jan Bihári.... A tak jsem i v originálním jazyku nemalou řádku různých skladeb nastudoval. I stalo se jednoho dne, že zazvonil můj telefon a na druhém konci příjemný hlas mladé paní učitelky přinesl mi nabídku secvičit vystoupení na jedné škole okresního provinčního města s dětmi, pro které bude radostí zpívat v rodném jazyce a srdce posluchačů zaplesá. Dobré skutky činím. Je třeba přidávat na misky vah, protože Karma nemusí nutně produkovat jen oxid uhelnatý, ale označuje i etický přírodní zákon příčiny a následku a na ten celkem věřím. Přijal jsem nabídku a postupně tak objevil nový, paralelní svět, o kterém mnozí z nás něco tušíme, ale nevidíme do něj.

Přišli na první setkání i s rodiči. Do školního dvora začaly najíždět poněkud starší osobní automobily renomovaných značek západní provenience. Zaujaly mě však dva zcela odlišující prvky. Řidiči ve vozidlech seděli na jiné straně, než je obvyklé a SPZ byly výrazně žluté. Paralela mě bleskla hlavou.....před očima se mi objevil plukovník Balejka, který ve své Škodě 120 s pravostranným řízením a stejně barevnou SPZ brázdil Klobůčky na pneumatikách Pirelli dovezených až z Anglie, které mu osobně obůl Joža Susedíků v pneuservisu na Sychrově.

Mezi vozidly se objevily i dvě ,,obyčejné" Fabie s registrační značkou našeho kraje a vzápětí mi bylo dáno pochopit rozdíl. Společným jmenovatelem všech posádek byl jejich původ, kdy před mnoha staletími přikočovali z Indie a to stejně tak, jako například Valaši přikočovali z Rumunska.

Ti z Fábií vystoupili slušně oblečení, hovořili česky. Později jsem zjistil, že pracují, bydlí v nájemním bytě, který řádně platí, nebývá od nich slyšet křik a paní se stará o předzahrádku před bytovým domem. Vešli do třídy, slušně pozdravili, posadili své děti a sami zůstali stát v rohu.

Pak následovali majitelé ,,lepších" vozidel. Oblečení bylo hodně nápadné, povětšinu značkové teplákové soupravy hodně veselých barev, tak typické masivní stříbrné a zlaté řetězy s prsteny, hlučně pokřikovali svým jazykem, v jednom autě jsem napočítal dokonce sedm dětí, učitelkám říkali gádžové a bylo jich evidentně více, než bych si v tu chvíli přál. I posléze mi bylo dopřáno zjištění, že do práce nechodil žádný z nich, na spoustu potomků i sebe berou veškeré možné dávky a v momentě, kdy není tak úplně po jejich, neuslyšíte nic jiného než slova rásizmus a diskriminácija....

K těm z Fábií se nepotřebuji jakkoli vyjadřovat, považuji je za slušné lidi a dodnes, kdykoli se potkáme, si mimo pozdravu vyměníme i několik vět.

Nácvik vystoupení trval v týdenních cyklech dva měsíce, vždy po dvou až třech hodinách a leccos se na vás z dětské duše vyklube. Účast bývala hodně kolísavá, a to i přesto, že se nenacvičovalo po vyučování, ale vždy ráno na jeho začátku. Zajímavé bylo pro mě zjištění, že v případě úmrtí někoho z příbuzných, nepřišly děti i tři dny do školy, a přesto je nebyl problém potkat dopoledne s rodiči ve městě nebo na nákupech. Taktéž se mi podařilo poměrně záhy rozklíčovat různé stupně ,,zdravotního postižení" dětí, které, jak jsem později pochopil, bylo nikoli nevýznamným zdrojem příjmů a výhod celé rozvětvené rodiny. Vozidla většiny z nich měla za předním sklem modrou parkovací kartu ZTP. Za použití klasifikace padělků lze tyto hodnotit pěkným stupněm 3 tedy zdařilý padělek, zhotovený jinými tiskovými technikami než originál, leč ochranné prvky jsou napodobeny nedokonale nebo chybí. Karty, které padělky nebyly, měly pro změnu datum expirace někdy kolem období Svatořečení Jana Pavla II.

Na klasickou otázku, co dělají rodiče, byla drtivá odpověď: „Jsou doma, nepracují...". ,,A kde berete peníze?" ,,Pro peníze se přeci chodí na poštu." Bezelstná a vše vypovídající odpověď třináctileté dívenky.

Auta s řízením vpravo značila jediné. Buď svým dětem zatajují práci v zemi Commonwealthu, aby je nevystavily šoku, nebo...?... na skutečně propracovaném systému přísunu peněz zde, vybudovali další nástavbu v podobě vyřízení si dalších dávek v zemi, kde evidentně již zcela ztratili přehled i zájem cokoli řešit a kontrolovat, a to v samotném United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Prostým součtem položek možných dosažitelných příjmů takové osmičlenné rodiny včetně ,,uznaného" zdravotního postižení u nás i v UK, následováno podporou v nezaměstnanosti, rodičovským příspěvkem, přídavky na děti, sociálními dávkami, vše pak doplněno o další položky jako jsou nájem, elektřina, voda, odvoz odpadků..., dorovnáno na hladinu tzv. sociální potřebnosti, nebudete daleko a držme se při zdi, hranice nějakých 70.000,- Kč za měsíc. No tedy, uznejte sami. Vstali byste za těchto podmínek od satelitu, playstationu, borovičky a šli dělat?

Vystoupení dopadlo dobře. Z původně jedenácti účinkujících dorazili nakonec tři. Moje našedlá aura nabrala zlatou barvu a uletěla na křídlech andělů.

Lámu si hlavu, čím to je. Naše xenofobní, nenávistná a uzavřená společnost investovala během posledních téměř třiceti let do podpory různých menšin, sociálně slabých skupin a do nejrůznějších typů dávek stovky miliard korun. Těžko spočítat či měřit..... přesné statistiky, komu a kolik, se jaksi z politické korektnosti samozřejmě nevedou. A výsledek?

Vyberte si klidně ve společnosti kohokoli. Dejte mu práva, nastavte privilegia, minimalizujte jeho povinnosti, tolerujte všechny jeho prohřešky takovým způsobem, že si na to dotyčný zvykne, podporujte ho penězi a máte založeno na konflikt a nenávist ve společnosti jako vyšitý.

Obávám se, že nejhorší varianta dalšího vývoje je zase ta nejpravděpodobnější - kromě několika sic moderních, ale naprosto zoufale nefunkčních a absurdních sociálně inženýrských projektů, náš stát nevymyslí absolutně nic. Na kolik dalších miliard to NIC vyjde, je teď skutečně ve hvězdách.

Zajímáte se, jak probíhá výuka vašich dětí ve škole a slyšeli jste už pojem školní inkluze? Zvláštní školy nějak zmizely a potenciální adepti byli ,,rozpuštěni" do normálních škol. Rychlost a kvalitu výuky teď určují ti nejpomalejší, nejhůře vychovaní a vychovatelní. Systém už teď produkuje jedince se vzděláním a schopnostmi podprůměrné části populace. Ne každý má na to, aby zaplatil vzdělání svých dětí na francouzském lyceu. Navrhuju hodně, ale opravdu hodně rychle začít hledat odpověď na základní otázku - čím se budou živit tito absolventi vzdělávacího systému, který jim nebude schopen předat dosud obvyklou a nutnou míru základních znalostí a znemožní tak jejich následnou socializaci?

A něco hezkého závěrem:

Mediální obraz posledních dnů: statečná dívka (16 let), členka skautské organizace, se neohroženě, ale s úsměvem, v Brně postavila nenávistnému pohrobku Hitlera. Vlastenecký čin roku, při kterém držela v ruce transparent s nápisem Vychováme i vaše děti !!!
Snímek mladé skautky na svých stránkách zveřejnila CNN, také britský deník The Guardian a přidal i komentář Světové organizace skautského hnutí. „Lidé z každého aspektu života a mezi nimi i skauti vyjádřili svou podporu hodnotám různosti, míru a porozumění. Dělají lepší svět," zaradovali se skauti na svých stránkách.
I já se zaradoval a zvolal Bože ! Svojsíkovy ideály vlastenectví a češství v plné kráse a navíc v zahraničním západním tisku......
Jenže.......svět není růžový poník, co papá duhu a kaká motýlky. Celé se to nějak poprasilo z jiných fotek, které zachytily dívenku nejen od pasu nahoru, ale i to, co měla na nohou. V prvé řadě to byly podkolenky s logem GNWP Good Night White Pride (doslovný překlad: "Dobrou noc, bílá pýcho"), na kterém je zachycen násilný akt, při kterém jedna postava kope do druhé postavy ležící na zemi.... a potom ty boty ....pokud byly okované, pak při pochodu dívčiny tímto průvodem, si klidně mohli někteří přítomní myslet, že s nimi cválá i nějaký poník. Oběma aktérům, chlapci i dívce, přesto přeji brzké prozření a nalezení toho, čeho se jim, zahraničním médiím a evidentně i skautskému hnutí momentálně opravdu akutně nedostává. ROZUMU.

Logo Good Night White Pride    (doslovný překlad: "Dobrou noc, bílá pýcho")

Mám vážnou obavu, že brněnské skauty i Světovou organizaci skautského hnutí zcela ovládl duch Mažňáka, pro kterého bych rozhodně nehlasoval, neboť byl, jak známo, povahově vadný hoch, měl na své straně Bratrstvo kočičí pracky, Černé jezdce a podporu klubu Uctívačů Ginga.....
A co na to Jan Tleskač? Jedí brněnští skauti pralesní žáby? A mohla Matka Tereza nosit na krku místo kříže svastiku?

Darek Slavík

Děti poznají Klobouky díky průvodci
Aktuality

 

V nadcházející sezóně výletů a dovolených bude rodinám, které se vydají poznávat Valašské Klobouky, jistě dobrým pomocníkem nový kapesní průvodce. Dvacetistránková brožura s originálními úkoly, kvízy a křížovkami upoutá malé turisty díky svému zábavnému pojetí, originální grafice i zajímavostem z historie a současnosti. Publikaci vydalo Rodinné centrum Kaštánek s finanční podporou města Valašské Klobouky a návštěvníkům je k dispozici zdarma v infocentru. Zde si také mohou zájemci po správném zodpovězení otázek a úkolů vyzvednout malou odměnu.

„Děkuji Markétě Šobáňové a Rodinnému centru Kaštánek za krásný materiál, který nejen že bude poučným a atraktivním průvodcem po Valašských Kloboukách, ale bude i pěkným suvenýrem, který si návštěvníci na památku odvezou. Věřím také, že se brožura stane oblíbenou pomůckou pro žáky třetích tříd, kteří se v hodinách vlastivědy vydávají za poznáním našeho města," uvedla starostka Eliška Olšáková.

Průvodce po Valašských Kloboukách pro rodiny s dětmi

Nápaditá tiskovina prověří dětskou představivost, všímavost i kreativitu. Seznámí je s významnými památkami i typickými symboly města a neopomene rozvíjet znalost valašského nářečí. V orientaci pomůže mapa centra města a užitečná bude i mapa dětských hřišť, stejně jako se budou hodit tipy na výlety do okolí. Přestože je přednostně určena dětem, jistě v ní najdou zajímavé detaily i dospělí turisté.

„Nápad vypracovat zábavného průvodce městem zrál celkem dlouho. Až letos nabrala myšlenka konkrétní podobu a průvodce jsme s podporou města Valašské Klobouky z Programu Spolupráce vydali, a to v nákladu 2 tisíce kusů," představila Markéta Šobáňová z Rodinného centra Kaštánek, která je autorkou textové části. „Malá brožurka do kapsy má rodinám s dětmi proměnit procházku po městě v zábavné dobrodružství a aktivně je zapojit do objevování historie, architektury, kultury, folklóru i přírody," dodala. O originální grafické zpracování průvodce se postarali Jana a Jan Lörinczovi.

-tz-

Přes sto hasičů oslavilo svátek sv. Floriána
Aktuality

 

V neděli 7. května se konala v kostele svatého Václava slavnostní bohoslužba při příležitosti svátku svatého Floriána. K uctění památky svého patrona se každým rokem schází hasiči z devíti obcí Hornolidečska. Členové sborů z Horní Lidče, Valašských Příkaz, Střelné, Študlova, Lačnova, Lidečka, Pulčína, Francovy Lhoty a Valašské Senice se v pořádání oslav rok co rok střídají.

Kolem desáté hodiny se desítky hasičů s prapory řadily do průvodu u Hasičské zbrojnice, odkud se za zvuku dechové hudby odebraly do kostela sv. Václava, kde je přivítal místní farář Josef Červenka.

Více než sto hasičů přijelo do Horní Lidče oslavit svátek svatého Floriána                fotogalerie

„Letos bohoslužba připadla na Horní Lideč a byla sloužena za živé a zemřelé členy hasičského sboru. Po mši vynesli zástupci hasičů věnec na místní hřbitov," vysvětluje velitel dobrovolných hasičů z Horní Lidče a současně člen výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Vsetín Miroslav Pinka. „Dnešní den se opravdu vydařil. Děkuji všem za účast, především našim hostům, hasičům z Dohňan. A když všecko dobře dopadne, sejdeme se tady zase za devět let," uzavírá.

Přestože letošní oslavy svátku svatého Floriána jsou u konce, hasičská soutěžní sezóna je v plném proudu. Již za dva týdny tj. 20. a 21. května budou mít členové hasičů z Horní Lidče plné ruce práce s přípravou a organizací okresního kola celostátní hry Plamen 2017, která proběhne ve sportovním areálu v Horní Lidči. Své síly v hasičském sportu si zde poměří několik stovek mladých hasičů a dorostu.

-lm-

Na gymnáziu se bude stavět za miliony
Aktuality

 

Budova gymnázia se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvodů, topení, vodovodů a odpadů za více jak 10 mil. Kč. O provozním zabezpečení výuky budeme žáky a rodiče informovat v průběhu května. Další navazující akci za 20 mil - půdní vestavba odborných učeben na gymnáziu v hodnocení IROP dosáhla plný počet bodů a byla vybrána k financování. Za investicemi stojí především vynikající úspěchy žáků nejenom gymnazistů v hodnocení úspěšnosti MŠMT (každým rokem vyhlašuje tzv. program Excelence, ve kterém hodnotí střední školy za úspěchy v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích. Za poslední roky bylo z MŠMT naší škole přiděleno za školní rok 2012-13 celkem 4,4 bodů, 2013-2014 celkem 5,6 bodů, 2014-15 7,4 bodů. V roce 2015-16 získali 11 bodů. Tyto absolutní hodnoty řadí dlouhodobě školu mezi nejlepší v kraji. Viz zde, kde údaje a úspěšnost jsou přepočteny na finanční odměny učitelům.

Vítězi instalatéři mezi nimiž je i Karel Solař                           foto: SOŠ Slavičín

Vynikající úspěchy mají i žáci SOŠ - Karel Solař instalatér reprezentoval Zlínský kraj v celostátním kole instalatérů a spolu s instalatéry z Otrokovic získal 2. místo v republice. Obráběči kovů Petr Častulík a Jakub Vizvári se účastnili po vítězství v kraji celostátního kola, kde úspěšně reprezentovali nejenom školu, ale celý region. „Každá škola je živým organizmem, a tedy originálem, často se lišící ve funkci. Při vzdělávání však všichni učitelé musíme skrze své předměty vést děti alespoň k těmto cílům: schopnost žáka se o sebe v životě poctivě postarat a celoživotně se vzdělávat (pokud je zdravý), být schopný zodpovědně plnit dohodnutá a stanovená pravidla, schopnost pomáhat a být prospěšný druhým, pokud je to v jeho možnostech, také schopnost školy napomáhat ve výchově rodičům. Nutnou podmínkou je obyčejná lidská potřeba žáka cítit se ve škole dobře," uvedl ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín Mgr. Josef Maryáš.

-pr-

Horal zahájí v sobotu grilovací sezónu
Aktuality

 

S příchodem teplejšího počasí opět startuje sezóna grilování, ze zahrádek i venkovních hospůdek se už zase linou vůně pečeného masa i dalších dobrot. Speciální program k této příležitosti připravuje na sobotu 13. května také hotel Horal ve Velkých Karlovicích.

Zdejší grilovací terasa, vyhlášená mezi turisty díky malebnému okolí s výhledem do údolí a specialitám místních kuchařů, se právě v sobotu slavnostně otevře návštěvníkům a v rámci akce Vítání léta nabídne pestrý program s ochutnávkami.

„V 11 hodin začne ukázka porcování dvou velkých halibutů, čerstvě vylovených z moře, kterou povede Kamil Kneslík z Makra. Naši kuchaři z naporcovaných halibutů následně připraví různé grilované speciality. Připraveny jsou i degustace nových vín ročníku 2016, značkových rumů a zmrzliny, zájemci si mohou vyzkoušet výrobu valašských frgálů s našimi pekařkami nebo využít testovací projížďky na segwaích. Během dne zahraje cimbálová muzika Milana Mlčáka," láká šéf hotelu Horal Marek Bača.

Kuchaři z naporcovaných halibutů připraví různé grilované speciality

Halibuta ochutnají gurmáni na různý způsob a to jako tatarák nebo na grilu s lilkovým pyré, s koriandrem a chilli papričkou nebo na chřestovém ragú s rajčaty. Pro zpestření kuchaři přidají i grilované kalamáry s bylinkovou nádivkou a tomatovou omáčkou a grilovanou chobotnici s marinovaným chřestem.

Terasa na Horalu bude do konce června otevřena příležitostně podle počasí, o prázdninách bude nabízet grilované speciality pravidelně každý víkend.

-tz-

Z pokojů v hotelu zmizelo 22 tisíc korun
Aktuality

 

Ke krádeži finanční hotovosti ze tří pokojů v hotelu u Valašských Klobouk došlo v sobotu 7. května v době od půl páté do šesti hodin odpoledne. Někteří hosté hotelu byli v té době v baru, jiní v bazénu či na procházce. „Policisté z Valašských Klobouk odcizení peněz prověřují jako trestný čin krádež. Pachateli hrozí v případě jeho vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky," uvedla k případu mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.

Ilustrační foto PČR

Všichni okradení mají jedno společné. Do hotelu si přijeli z různých koutů České republiky odpočinout a zrekreovat se. Namísto toho dostal jejich pobyt hořkou pachuť. „Největší škodu způsobil zloděj devětačtyřicetileté ženě z Uherskohradišťska, kterou připravil o celých deset tisíc korun. Ostatním třem okradeným vzal z peněženek částky od dvou do šesti tisíc korun," upřesnila Kozumplíková.

Do všech pokojů se zloděj dostal bez poškození zámku a bez povšimnutí ostatních hostů či zaměstnanců hotelu.

-tz-

Na Férové snídani ochutnáme domácí dobroty
Aktuality

 

Nadcházející sobotní dopoledne nabídne ve Valašských Kloboukách příležitost ke společnému snídaňovému pikniku. Druhý ročník Férové snídaně, při které mohou lidé přinést a navzájem ochutnat domácí dobroty z místních nebo fairtradových surovin, se koná od 9 hodin na nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Vítaný bude každý kulinářský příspěvek!

„Férová snídaně se koná ve městech po celé České republice druhou květnovou sobotu, na Světový den pro fair trade. Lidé svou účastí a připravením dobrot podle rodinných nebo tradičních receptů dají najevo, že využívají místní produkty a váží si jich, stejně jako práce neznámých zemědělců v exotických krajinách," vyjádřil spolu s pozváním místostarosta Martin Janík.

Účastníci mohou na nádvoří podnikatelského centra přinášet doma upečené buchty a koláče, vlastnoručně vyrobené marmelády, čerstvě upečené chleby, pomazánky s bylinkami ze zahrádky a různé další lahůdky. „Deky k sezení na trávníku by si lidé měli vzít s sebou. A doporučujeme kromě dobrot rovnou přinést i recepty," dodal místostarosta.

Férovou snídani pořádá Fairtradové město Valašské Klobouky, Gymnázium Valašské Klobouky a Valašskokloboucké podnikatelské centrum. V případě deště se akce přesune do sálu.

Více informací o happeningu lidé najdou zde , o fair trade pak zde .

Lenka Zvonková

Milovníci sakrálních staveb a památek pozor
Aktuality

 

V době od května do září se mohou návštěvníci, prostřednictvím školených průvodců, seznámit s historií a zajímavostmi třech desítek kostelů ve Zlínském kraji.

Již druhým rokem je do projektu Otevřené brány začleněn i kostel sv. Václava v Horní Lidči. Kostel, který je dominantou celé obce Horní Lideč, je hojně navštěvován nejen místními, ale také turisty, kteří zde zavítají z různých částí České republiky a Slovenska. Kromě kostela sv. Václava mohou zájemci vidět v tomto regionu kostel svatého Štěpána Uherského ve Francově Lhotě či kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.

 Kostel svatého Václava v Horní Lidči byl vysvěcený před dvaceti lety olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a ukázat je v jiném světle. Zlínský region a Východní Morava se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek, které jsou také zařazeny do projektu.

V rámci lepší orientace vznikly letos nové internetové stránky, na kterých najdou zájemci veškeré informace ohledně jednotlivých kostelů ve Zlínském regionu, včetně aktuálního přehledu akcí, které jsou s projektem spojeny.

Prohlídku kostela sv. Václava v Horní Lidči si můžete rezervovat denně na telefonním čísle +420 737 701 047.

-lm-

Agresor napadl v lázních dvojčata
Aktuality

 

Těžko uvěřitelným násilím, které se odehrálo v lázeňském městě za bílého dne, se zabývají policisté z Luhačovic. Teprve osmnáctiletý opilý mladík z Pozlovic napadl v neděli 7. května na kolonádě naprosto bezdůvodně dva lázeňské hosty a jednoho z nich zranil. Policisté jeho agresivní chování prověřují jako ublížení na zdraví a výtržnictví. Trestní zákoník v tomto případě stanoví možný trest odnětí svobody až tři roky.

 Ilustrační foto: PČR

„Třiadvacetiletá dvojčata společně s devatenáctiletou přítelkyní jednoho z nich přijela na výlet do lázeňského města, kde se právě rekreovala jejich matka. Krátce před jednou hodinou odpoledne se všichni tři posadili na lavičku před Společenským domem a kochali se okolím. Po chvilce k nim přišli tři mladíci a jeden z nich na ně začal nesmyslně a vulgárně pokřikovat a vysmívat se jim. Jeden ze sedících mužů nechápavě řekl, ať je nechá na pokoji. To byl zřejmě signál, který agresivního, teprve osmnáctiletého, mladíka z Pozlovic rozlítil a začal sedícího muže fackovat. Ten se překvapením ani nebránil. Za chvilku se smyslů zbavený mladík přesunul k jeho bratrovi a pokračoval ve fyzickém útoku. Útočil dlaní, pěstmi i kopy. Nakonec zakročil jeho kamarád, který odtáhl agresora stranou. Ten ještě stačil vykřiknout pár vulgárních výrazů směrem k sedící dívce a odešel," popsala situaci tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

Kolemjdoucí oznámili fyzické napadení policistům a ti zanedlouho agresora vypátrali v Luhačovicích. Po svém zadržení nadýchal 1,63 promile alkoholu. Policisté ho převezli do policejní cely, zjistili, že je obviněn z dalších trestných činů a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Záchranáři jednoho z napadených bratrů na místě ošetřili s lehkým zraněním.

-tz-

Pachatel přestřihl zámek a ukradl traktor
Aktuality

 

Policisté z Valašských Klobouk se zabývají odcizením traktoru zaparkovaného na oploceném pozemku ve Vlachově Lhotě u rodinného domu. Odcizením traktoru vznikla jeho majiteli škoda ve výši dvě stě tisíc korun. Pokud by někdo z projíždějících řidičů či místních obyvatel mohl policistům pomoci při pátrání po pachateli trestného činu krádež, ať se ozve na telefonní číslo 974 666 771.

 Traktor značky Pavel Šálek Cabrio

Sedmašedesátiletý muž je majitelem několika zemědělských strojů, které má zaparkované na pozemku naproti svého rodinného domu. „V pondělí 8. května kolem osmé hodiny večer všechny stroje zkontroloval a uzamknul dvoukřídlou bránu. Následující den o půl páté ráno si jeho syn všiml, že je brána otevřená. Vzbudil tedy svého otce a ten zjistil, že během několika hodin v noci někdo přestřihl zámek i řetěz a odcizil traktor značky Pavel Šálek Cabrio," popsala tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková. Vzhledem k jeho menším rozměrům je pravděpodobné, že ho zloděj naložil do nákladního vozidla a z místa odjel.

Přesto si jeho počínání mohl všimnout někdo z projíždějících řidičů či místních obyvatel.

„Událost šetříme jako krádež. Díky vysoké ceně traktoru hrozí zloději v případě jeho vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody až na pět let," dodala Kozumplíková.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA