Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lidé v dotaznících vyjádřili svůj názor

date_range 29.Bře, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Městský úřad Valašské Klobouky uspořádal ve dnech 13. a 20. března historicky první Dny otevřených dveří. Při nich se mohli lidé seznámit nejen s prací jednotlivých odborů a náplní jejich agend, ale také s prostředím radnice. V rámci obou dnů probíhalo také dotazníkové šetření, které zjišťovalo jak spokojenost se samotnou akcí, tak také s informacemi, jež úřad veřejnosti poskytuje.

„Dotazníkového šetření se zúčastnilo 443 respondentů, z toho 201 jich oslovili naši tazatelé na ulici a 242 vyplnilo dotazník během své návštěvy městského úřadu. Všem respondentům děkujeme za ochotu a zapojení do průzkumu. Vážíme si pozitivních i negativních ohlasů, oba póly jsou pro nás cennou zpětnou vazbou," pověděla Eliška Olšáková, metodička CAF týmu, který dotazníky připravil a vyhodnotil. „Škoda jen, že lidé, kteří u některé otázky uvedli svou nespokojenost, pak v drtivé většině případů nevyužili možnosti napsat konkrétní důvod, který k tomu vede," poznamenala.

A jaké výsledky šetření přineslo? S dostupností městského úřadu a orientací v jeho budovách bylo spokojeno 78% dotázaných. Odpovědět nedokázalo 14% respondentů a 6 % bylo nespokojených. Ostatní neodpověděli vůbec. Mezi důvody nespokojenosti se objevily komplikace pro handicapované i složité zorientování. Se samotným prostředím městského úřadu a jeho interiéry bylo spokojeno 79% dotázaných. 15% pak nevědělo odpověď a ve 4% případů byli lidé nespokojeni, například kvůli nedostatku místa v čekárnách či absenci toalet. Na dotaz neodpověděla 2% účastníků průzkumu.

„Na valašskoklobouckém městském úřadě je každý den úředním dnem, takže lidé mohou své záležitosti vyřizovat v pracovních dnech podle svých potřeb a možností. S takto širokou úřední dobou bylo spokojeno 74% dotázaných, 19% nedokázalo posoudit a 5% bylo nespokojeno," uvedla Eliška Olšáková.

Další blok otázek se zaměřil na spokojenost s informacemi, které lidé získávají z jednotlivých komunikačních kanálů úřadu. S informacemi na webu bylo spokojeno 51% dotázaných a 35% zvolilo odpověď „nevím". Nespokojená byla 2% účastníků. S informacemi ze zpravodaje bylo spokojeno 58% respondentů, nedokázalo posoudit 31% a nespokojených byla 3%. S facebookovým profilem Města Valašské Klobouky coby zdrojem informací bylo spokojeno 29% účastníků, 52% nedokázalo posoudit a 2% byla nespokojena.

S prací městského úřadu pak bylo spokojených 73% dotázaných, nespokojeno 6% a svou odpověď nevědělo 18% respondentů. Ostatní neodpověděli. Se samotnou akcí Den otevřených dveří bylo spokojeno 47% účastníků šetření, nevědělo 27% a nespokojení tvořili 1%. Neodpovědělo 21% dotázaných.

Den otevřených dveří využili občané převážně k vyřizování svých žádostí a záležitostí, měli však možnost dotázat se na cokoli o chodu úřadu a jeho odborů. „Akci budeme opakovat každým rokem vždy v březnu s tím, že mimo občany se navíc zaměříme i na žáky a studenty, abychom jim postupně podali kompletní informace, které budou potřebovat po absolvování svého studia. Půjde například o záležitosti živnostenského podnikání, matriky a evidence obyvatel, sociální oblasti a podobně," sdělil vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče Josef Slánský. Jak podotkl, za realizaci průzkumu v terénu patří poděkování studentům Gymnázia Valašské Klobouky, oboru Obchodní akademie.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA