Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lokalita Nad Koupalištěm má vítěznou studii

date_range 25.Čvc, 2012 featured_play_list Aktuality

 

Vyhodnocením nejlepších návrhů a zveřejněním jejich autorů vyvrcholila urbanistická soutěž o nejlepší zástavbovou studii lokality Nad Koupalištěm ve Valašských Kloboukách. Odborná porota posuzovala celkem třináct soutěžních návrhů a jako nejkvalitnější zvolila studii autorské trojice Peter Lényi, Marián Lucký a Ondrej Marko ze Slovenska. Druhé místo nebylo uděleno, místa třetí byla vyhlášena dvě, pro studie Atelieru Habina z Brna a společnosti Mixage z Pardubic.

„Lokalita Nad Koupalištěm je pro město významná z hlediska své polohy, jelikož má zajistit budoucí propojení centra se sídlištěm na Luční a také zachovat dostupnost navazující volné krajiny. Přípravu nových ploch pro výstavbu právě v této části města považuji za ideální řešení dosavadního nedostatku stavebních míst," konstatoval starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. Urbanistická soutěž se podle něj ukázala být velmi účinným nástrojem pro získání kvalitního návrhu.

Vizualizace vítězné studie    více fotek

Ač se vítězná studie inspiruje charakterem zástavby přilehlého Starého města, jedná se o velmi moderní urbanistické uspořádání, které zajišťuje budoucím obyvatelům vysokou kvalitu bydlení. „Porotou vybraný návrh splňoval beze zbytku veškeré zadávací podmínky a vynikal i svým originálním pojetím. Oceňujeme především, že si byli autoři při své práci vědomi velké hodnoty a potenciálu, který v sobě území skrývá. Za zpracování nejlepší studie jim náleží odměna ve výši 35 tisíc korun," poznamenal starosta. Dvě studie, jež obsadily třetí místo, budou honorovány 20 tisíci korun.

Stavební lokalita bude zaměřena především na mladé rodiny. „Podle vítězné studie by tu mělo vzniknout 18 až 31 parcel. Díky pěší síti spojující zadní dvory domů, veřejná místa a krajinu bude vytvořen zajímavý funkční prvek v podobě poloveřejného chráněného prostoru určeného pro pobyt místní sousedské komunity," vysvětlil člen poroty a místostarosta města Martin Janík. Společné prostranství se bude nacházet v centru obytného bloku a obyvatelé zde naleznou gril, dětské hřiště i posezení.

Návrh předkládá rozčlenění lokality do šesti samostatných celků, jenž mohou být postupně realizovány. Autoři se zabývají podmínkami pro umístění rodinných domů v blocích a vzhledem ulic, orientací stavebních parcel, vybudováním infrastruktury i zachováním volného přístupu do krajiny. „Příznivou zprávou pro budoucí stavebníky je návrh velmi jednoduché regulace, která řeší pouze umístění domu na pozemku a jeho výšku. Tím je chytře zajištěn esteticky atraktivní a celistvý vzhled území," zdůraznil místostarosta. Dalším pozitivem je navržený přírodní park, který navazuje na areál koupaliště a může být využíván širokým spektrem obyvatel i návštěvníků.

Výsledky urbanistické soutěže bude nyní projednávat rada města, která podá na nejbližším zasedání zprávu zastupitelstvu. „Podle jeho verdiktu bude zadáno zpracování dokumentace pro územní řízení, v níž už budou přesně vyčísleny náklady za výstavbu inženýrských sítí a další úpravy. S přípravou území by se pak mohlo začít během příštího roku," sdělil Martin Janík.

Veřejnost se bude moci se všemi soutěžními návrhy seznámit na výstavě, která se uskuteční v průběhu září. Už nyní jsou urbanistické studie k nahlédnutí na webu města.

Lenka Zvonková

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA