Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nový most v Bylnici byl slavnostně otevřen

date_range 31.Srp, 2011 featured_play_list Aktuality
 
 
Pohodlnější a bezpečnější jízdu umožní motoristům nový most u Brumova-Bylnice převádějící silnici II/495 přes železniční trať Bylnice – Horní Lideč, jehož slavnostní otevření proběhlo ve středu 31. srpna 2011 za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a dalších hostů.

„Je dobře, že se začátkem školního roku už se tady bude pohodlně jezdit. Moc děkuji a vážím si všech, kteří se zasloužili o to, aby byl tento projekt realizován. Přejme si, aby takovýchto akcí, kdy vyřešíme například havarijní stavy mostů, bylo do budoucna co nejvíce," uvedl hejtman Stanislav Mišák. Nový mostní objekt ev. č. 495-045 s délkou přemostění 22 metrů byl s mírným posunem pro napřímení silnice vybudován na místě původního starého mostu, který se skutečně nacházel ve velmi špatném stavu a musel být zbourán.

„Bývalý most měl velká omezení, a to jak omezenou šíři, tak nosnost," upřesnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Současně se stavbou mostu došlo k rekonstrukci a směrové úpravě silnice II/495 v úseku dlouhém 892 metrů a opravě blízkého mostu přes vodní tok.

 

foto Petr Zákutný

 
Investorem stavby, jež si vyžádala částku 76,2 milionu korun, byl Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Zhotovitelem byla společnost KKS, s. r. o., Zlín. Stavba byla významnou měrou spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Stavba mostu znamenala poměrně výrazný zásah do dopravního systému na jihovýchodním Valašsku. Na mostě platila úplná uzavírka. Hlavní objízdná trasa byla vedena přes Slavičín, Vlachovice-Vrbětice a Valašské Klobouky. Pro osobní automobily s hmotností do 3,5 tuny však nechalo ŘSZK vybudovat provizorní objízdnou trasu přes pole a po místních komunikacích v Bylnici. Nyní bude provizorní panelová objízdná cesta rozebrána a pozemky rekultivovány pro zemědělské využití. Stavba rovněž zasáhla do linkové autobusové dopravy a během demolice starého a montáže nového mostu došlo i k několika plánovaným výlukám vlakových spojení.

„Stavba proběhla bez komplikací, zhotovitel dodržel dohodnuté termíny i cenu. Podařilo se zkoordinovat stavební práce s nezbytnými výlukami na železniční trati a rovněž zorganizovat náhradní dopravu pro cestující z linkových autobusů," konstatoval ředitel Malý.

 
-tz-
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA