Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Třídění přispělo ke snížení uhlíkové stopy

date_range 30.Čvn, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Občané Valašských Klobouk i místních částí loni přispěli tříděním odpadů ke snížení uhlíkové stopy a omezení negativního dopadu spotřebního chování naší společnosti na životní prostředí. Celkem lidé do kontejnerů a na sběrný dvůr přinesli bezmála 395 tun recyklovatelných odpadů, čímž se zasloužili o úsporu 424 tun emisí CO2 ekv. a 8 403 139 MJ energie. Vyčíslení nám poskytla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

Konkrétně občané v roce 2016 vytřídili 59 tun plastů, 132 tun papíru, 71 tun skla, 130 tun kovů a 2 tuny nápojových kartonů. Díky fungujícímu systému sběru tohoto odpadu a předávání využitelných složek komunálního odpadu k recyklaci dochází k nezanedbatelné úspoře energie. Přínosem zodpovědného nakládání s vytříděnými odpady je pak snížení produkce skleníkových plynů, které v součtu představují uhlíkovou stopu naší společnosti.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA