Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Udržujte veřejná prostranství v čistotě

date_range 27.Srp, 2015 featured_play_list Aktuality

 

Smysl stanovišť kontejnerů na tříděný odpad si zřejmě někteří lidé mylně vysvětlují tím, že přinesený odpad za ně někdo jiný roztřídí a uloží do sběrných nádob. Jak jinak si zdůvodnit, že vedle kontejnerů bývají ledabyle odhozeny tašky s odpadem a že hromádky shrabané trávy zůstávají ležet na krajích silnice, i když hnědá nádoba na bioodpad se nachází jen opodál v ulici? Město Valašské Klobouky proto apeluje na své občany, aby byli ohleduplní a dbali při třídění na zachovávání pořádku a čistoty.

„Všichni máme zájem na tom, aby se nám v našem městě dobře žilo, aby pro nás bylo příjemným a útulným domovem. Ale když se při procházce nezřídka setkáváme s hromadami papírových kartonů a s taškami plastů odložených u poloprázdných kontejnerů, začínáme pěkný dojem z našeho města ztrácet," popisuje starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková. „Zkusme se, prosím, podobných nešvarů z lenosti a pohodlnosti vyvarovat, aby nás ulice napříště oslovily spíše v tom příznivém slova smyslu," apeluje na veřejnost.

Sídliště Luční ve Valašských Kloboukách                   Foto: MěÚ Valašské Klobouky

Potíže s tříděním mimo nádoby se dnes nejčastěji odehrávají na ulicích Luční, Brumovské a Soukenické. Přitom stačí jen málo – PET láhve před vyhozením sešlápnout a papírové krabice roztrhnout, aby nezabíraly tolik místa. Kapacita kontejnerů tak bude lépe vyžita a odpad už se nebude muset povalovat v okolí.

Podobným nešvarem je taktéž vytváření hromad shrabané trávy či jiného bioodpadu ze zahrad a jejich zanechání na krajnici hlavních či vedlejších komunikací. „S touto situací se neustále setkáváme zejména v ulici Nádražní, kde jsou ale rozmístěny dokonce dva kontejnery na bioodpad, dále na Sbořisku či na rozcestí ulic Jana Nerudy a Dlouhé," potvrdil neutěšenou situaci ředitel Valašskoklobouckých služeb Roman Petrůj.

Lidé se v těchto případech mylně domnívají, že pracovníci udržující pořádek ve městě mají za úkol sesbírávat i bioodpad uložený před rodinnými a bytovými domy. A přestože mají k dispozici v dosahu svého bydliště kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, ignorují svou povinnost uklízet do nich vyprodukovaný odpad a znečišťují jím své okolí.

„Dříve zde nepsané pravidlo úklidu na ulicích skutečně existovalo, ovšem týkalo se pouze jarního období, kdy se zušlechťují předzahrádky po zimě. Nyní se však na odklizení zeleného odpadu spoléhají někteří lidé i několikrát do měsíce. A dnes je síť hnědých kontejnerů na bioodpad ve městě již tak rozšířená, že by k takovým nedopatřením nemělo prakticky vůbec docházet," vysvětlil Roman Petrůj.

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem upravuje ve Valašských Kloboukách vyhláška o komunitním kompostování. Podle ní mají občané možnost využívat celkem 40 kontejnerů na bioodpad, které se nacházejí na stanovištích tříděného odpadu ve městě i v místních částech Smolina, Lipina a Mirošov. Další variantou je dopravit zelený odpad ve všedních dnech do komunitní kompostárny či v sobotu do sběrného dvora. V roce 2014 bylo z kontejnerů do kompostárny svezeno 168 tun rostlinných odpadů.

-tz- 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA