Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Z nákladního auta vyteklo 250 litrů nafty
Aktuality

 

V pátek 2. května ve 14:47 hodin přijalo operační středisko ve Zlíně hlášení o dopravní nehodě kamionu, při které došlo k poškození nádrže vozu. Na místo nehody poblíž obce Vysoké Pole, byla vyslána technika profesionálních hasičů z Valašských Klobouk a z centrální požární stanice ve Zlíně. Řidič kamionu i jeho spolujezdec vyvázli bez zranění.

„Kamion ležel na boku v příkopu u silnice. Proto si velitel zásahu ihned vyžádal jeřáb k vyproštění . Při havárii byla proražena nádrž vozu, z které vyteklo do země asi 250 l nafty," informoval Roman Žemlička z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Operační středisko hasičů proto informovalo o nehodě Českou inspekci životního prostředí a odbor životního prostředí města Valašské Klobouky.

foto HZS Zlínského kraje   více fotek

„Informaci obdržel i starosta obce Drnovice, v jejímž katastru komunikace leží. Byla zajištěna potřebná technika, která po vyzvednutí vozidla odbagruje zeminu do bezodtokového kontejneru," řekl Žemlička. 

Na místo nehody se dostavily dva jeřáby, které vyzvedly vozidlo na silnici. Bylo nutné také odbagrování kontaminované zeminy do připravených kontejnerů. „Kontejnery se znečištěnou zeminou budou uloženy v areálu technických služeb ve Valašských Kloboukách a v dalším týdnu budou odvezeny k likvidaci," dodal Žemlička.

Na místě nehody zasahovala také jedna cisternová stříkačka a chemický automobil. Silnice musela být po dobu zásahu uzavřena. Příčiny dopravní nehody šetří dopravní policie. -red-

Sběrný dvůr v centru oslav Dne Země
Aktuality

 

Letošní Den Země ve Valašských Kloboukách v dubnu pozval děti, mládež i veřejnost na Dny otevřených dveří ve sběrném dvoře. Třídy od předškoláků až po maturanty měly v zábavném programu možnost prohlédnout si vybavení dvora, zasoutěžit si a zjistit také něco více o třídění i následném zpracovávání odpadů. Celkem tak přišla oslavit svátek Země skoro tisícovka žáků a studentů.

„Na sběrném dvoře čekal třídy bohatý program s výkladem o tom, jak se nakládá s odpady, které zde občané přivezou. Zjistily, že se tu odevzdává papír, plast, sklo, nebezpečný a objemný odpad, staré elektrospotřebiče, zářivky, baterie, pneumatiky i bioodpad. Například stavební suť a jiný stavební odpad ale musejí lidé odvézt na skládku," pověděla praktikantka odboru životního prostředí Martina Šerá, která měla exkurze na sběrném dvoře na starosti. „Nejprve jsme s dětmi společně prošli celé nádvoří a vysvětlili si, k čemu je který typ kontejneru určený. Potěšila nás jejich aktivita i dobré povědomí o třídění," dodala.

Děti ze smolinského dětského domova ve sběrném dvoře     foto DD Smolina   fotogalerie

Po uvedení do prostředí sběrného dvora se malí i větší návštěvníci s radostí pustili do soutěžení. Nejmenší účastníci z mateřské školy vyslechli pohádku o Krtečkovi, který třídil odpad, a poté se sami snažili rozlišit, kam který předmět patří. Děti ze základní školy a dětského domova i jejich starší kolegové ze středních škol se zápalem hráli speciální AZ kvíz. „Co ale nadchlo všechny do jednoho, to byl fyzikální pokus na silniční váze. Týmy si nejprve tipovaly, kolik dohromady váží, a pak jsme se společným zvážením přesvědčili o tom, nakolik byl jejich odhad přesný," popsala Martina Šerá.

Malí účastníci poslouchají o Krtečkovi, který rád třídí    foto DD Smolina   fotogalerie

Zájem u žáků vzbudil i postup při odstraňování nebezpečného odpadu. Dozvěděli se, že takové odpady jsou dále tříděny na rozpouštědla, kyseliny, pesticidy a další. Látky jsou pak shromažďovány odděleně ve sběrných nádobách označených identifikačním listem a putují k odbornému odstranění do spaloven nebezpečných odpadů. Z bezpečnostního hlediska také musí být každý podobný sklad vybaven sorbentem pro případ nehody, jako je například rozlití chemikálie.

Dny otevřených dveří přilákaly na sběrný dvůr i bezmála sedm desítek návštěvníků z řad veřejnosti. Zajímaly je druhy ukládaných odpadů i novinky o třídění ve městě. Mnozí se také přihlásili do bonusového programu Třídím. „Doufáme, že si děti i dospělí z návštěvy sběrného dvora odnesli zajímavé poznatky a zjistili, jak je třídění důležité. Když budou poctivě vyhazovat odpady tam, kam patří, mohou tak vlastně Den Země slavit po celý rok," uzavřela Martina Šerá.

Lenka Zvonková

Čarodějnice do pekla, májka do nebe
Aktuality

 

Tělovýchovná jednota Tatran Janová a Sdružení janovských rodičů společně připravili bohatý program především pro děti, ale i příjemné posezení pro dospělé. Dobrou náladu podpořilo také mňamózní sluníčkové počasí, takže nic nebránilo všeobecné spokojenosti.

Zahájení proběhlo pod patronací sportovců. A byla to sláva veliká. Byl první máj a v Janové stavěla se máj. Aby svalstvo sportovců bylo pošetřeno k výkonům na sportovních kolbištích, pomohla ku vztyčení máje technika. Rameno jeřábu májku zvedlo jako sirku a chlapi její kmen pouze usadili a poté kůly stabilizovali. Tak se nad Janovou objevila mnohobarevná veselá májka s třepetající se vlaječkou národa českého.

Sláva stavění máje se do Janové vrátila po několika letech. Tradičně se dnes více slaví kácení máje, ale historie oslavuje spíše její vztyčení. Jak to kdysi bývalo, seznámili sportovci diváky veršovaným textem předčítaným různými dobovými postavami. V těch se představili například předseda TJ Tatran Janová Dušan Bazalka, člen výboru a ředitel ZŠ Janová Michal Lucbauer nebo malí tanečníci v krásných valašských krojích.

foto Radomír Dolanský    více fotek

Diváci tleskali výkonům přednašečů již během vystoupení a vesele se zubili nad převleky účinkujících. Diváci, kterých zpočátku přibývalo poznenáhlu, snad díky nepřebernému množství prvomájových akcí konajících se nejen v okolí, ale po celé republice. Nicméně nakonec se výletiště na hřišti zaplnilo návštěvníky všech možných věkových skupin. A že byli spokojeni, to dokazoval obsluhující personál pohybující se neustále nadzvukovou rychlostí.

Sportovci předali programové žezlo Sdružení janovských rodičů. Tímto byl odstartován boj všech čarodějnic a čarodějů o přeborníka čar a kouzel. Nad neregulérností bděly čarodějnice matky, které každý podraz a švindl v soubojích doprovázely nadšenými skřeky až lidským návštěvníkům tuhla krev v žilách. Řady zvědavců obdivovaly autopark čarodějnic. Březové metly různých velikostí nemusela hlídat policie, poněvadž metly každému nenechavci samy vyprášily kožich. A tak se malí i velcí lidé jen závistivě dívali, jak se tvorové temnot prohánějí na koštětech mezi překážkami.

V řadě disciplín soutěžily s čarodějnými bytostmi lidské děti a navzdory kouzlům a trikům často svým důvtipem nad zlem vítězily. Dětem se rovněž zalíbily čarodějné reje při veselé muzice, kdy se proháněly po pažitu s malými čarodějkami. Vrcholem všech těchto soubojů dobra a zla byla samozřejmě soutěž o nejpříšernější čarodějnici. Poněvadž se poslední dobou i čarodějnice rády parádí, bylo vyhlášení změněno na nejpěknější čarodějnici nebo čaroděje. A jelikož temné bytosti již před vyhlášením vítězů hrozily, že lidskou porotu změní v ropuchy, zvítězily úplně všechny lidské i nelidské bytosti.

Sportovcům TJ Tatran Janová a Sdružení janovských rodičů se povedlo připravit hezkou a veselou oslavu příchodu jara, vzpomenutí tradic, které se v krajích vyvíjely snad už od dob, kdy zde naši předkové chodili ještě méně oblečení, více chlupatí a kdy se s čarodějnicemi vůbec nekamarádili. V Janové prožili mnozí krásný první máj.

Radomír Dolanský

V Hostětíně se konala Zahradní slavnost
Aktuality

 

Na 300 osob využilo příležitost oslavit 1. máj netradičně - v přírodní zahradě. Poznali na vlastní kůži vše, co s přírodní zahradou souvisí - ochutnali plevele a bylinky, pozorovali hmyzí obyvatele zahrady, voněli k rostlinám, zkoumali kompost, dozvídali se nové informace o zahradničení v souladu s přírodou, ale především se dobře bavili. Umožnila jim to Zahradní slavnost, kterou pořádalo Centrum Veronica Hostětín.

Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica Hostětín slavila první rok od získání mezinárodně platného certifikátu a oslavu pojala „po svém". Na stole našli hosté neobvyklé pohoštění z darů zahrady. To, co běžně nazýváme „plevel", bylo totiž povýšeno na jednu z hlavních surovin. Chléb s pomazánkou z ptačince žabince, kopřivy či medvědího česneku, ozdobený sedmikráskami, kozlíček polníček, bršlice kozí noha, kokoška pastuší tobolka - to vše mohli hosté nejen vidět a poznávat, ale také ochutnat. Jako osvěžující a zdravé nápoje byly podávány výluhy z bylinek. Pro konzervativnější návštěvníky byly připraveny raw (nepečené) moučníky, dorty bez cukru i výtečné domácí frgále, doplněné o hostětínský mošt a sodovku z konopí.

foto Centrum Veronica Hostětín

Po uspokojení chuti se návštěvníci vydali zkoumat přírodní zahradu, pod dohledem odborníka a poradce. Pro dospělé byly připraveny 4 exkurze, při kterých se dozvěděli vše o životě v zahradě, kde se nepoužívají chemikálie - umělá hnojiva, pesticidy, herbicidy ani rašelina a kde se pro boj se škůdci využívají jejich přirození nepřátelé - ptáci, hmyz, plazi, ježci, žáby, netopýři. Seznámili se i s typickými prvky přírodních zahrad - bylinkovou spirálou, sluneční pastí, klíčovou dírkou, vyvýšenými záhony a bylinkovými záhony.

Děti zahradu poznávaly hrou, při naučně-zábavné stezce. Vyzkoušely si na ní, jaké je to být hadem, včelkou, netopýrem či ještěrkou a podívaly se, kde tito živočichové v zahradě bydlí a dozvěděly se o nich zajímavé informace. Některé příbytky pro živočichy - konkrétně domeček pro škvory a budku pro ptáky - si mohly i vyrobit a odnést domů.

„Až do dneška jsem netušila, že škvor je užitečný, sedmikrásky můžeme jíst a to, co na zahrádce hubím, mohu použít na nedělní oběd," říká o akci účastnice Eliška Dosoudilová. „Děti se zde skvěle vyřádily, především závěrečná hra s vodním mlýnkem v potoku byla skvělá. Já odjíždím s pocitem příjemně stráveného dne a s tím, že už vím, co dál se svojí zahradou."

„Zahradní slavností téma přírodních zahrad nekončí. V květnu a červnu se mohou zájemci vydat na exkurzi po přírodních zahradách, např. do Valtic a rakouského Tullnu, kterou pořádá sdružení Líska. 21.-22. června bude v Centru Veronica detailní seminář o přírodních zahradách, zájemci mohou využít též naší poradenské činnosti nebo si nechat svoji zahradu certifikovat. A určitě se mohou přijet na naši zahradu podívat a inspirovat se v ní," dodává Hana Machů z Centra Veronica. -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA