Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Sběrný dvůr v centru oslav Dne Země

date_range 02.Kvě, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Letošní Den Země ve Valašských Kloboukách v dubnu pozval děti, mládež i veřejnost na Dny otevřených dveří ve sběrném dvoře. Třídy od předškoláků až po maturanty měly v zábavném programu možnost prohlédnout si vybavení dvora, zasoutěžit si a zjistit také něco více o třídění i následném zpracovávání odpadů. Celkem tak přišla oslavit svátek Země skoro tisícovka žáků a studentů.

„Na sběrném dvoře čekal třídy bohatý program s výkladem o tom, jak se nakládá s odpady, které zde občané přivezou. Zjistily, že se tu odevzdává papír, plast, sklo, nebezpečný a objemný odpad, staré elektrospotřebiče, zářivky, baterie, pneumatiky i bioodpad. Například stavební suť a jiný stavební odpad ale musejí lidé odvézt na skládku," pověděla praktikantka odboru životního prostředí Martina Šerá, která měla exkurze na sběrném dvoře na starosti. „Nejprve jsme s dětmi společně prošli celé nádvoří a vysvětlili si, k čemu je který typ kontejneru určený. Potěšila nás jejich aktivita i dobré povědomí o třídění," dodala.

Děti ze smolinského dětského domova ve sběrném dvoře     foto DD Smolina   fotogalerie

Po uvedení do prostředí sběrného dvora se malí i větší návštěvníci s radostí pustili do soutěžení. Nejmenší účastníci z mateřské školy vyslechli pohádku o Krtečkovi, který třídil odpad, a poté se sami snažili rozlišit, kam který předmět patří. Děti ze základní školy a dětského domova i jejich starší kolegové ze středních škol se zápalem hráli speciální AZ kvíz. „Co ale nadchlo všechny do jednoho, to byl fyzikální pokus na silniční váze. Týmy si nejprve tipovaly, kolik dohromady váží, a pak jsme se společným zvážením přesvědčili o tom, nakolik byl jejich odhad přesný," popsala Martina Šerá.

Malí účastníci poslouchají o Krtečkovi, který rád třídí    foto DD Smolina   fotogalerie

Zájem u žáků vzbudil i postup při odstraňování nebezpečného odpadu. Dozvěděli se, že takové odpady jsou dále tříděny na rozpouštědla, kyseliny, pesticidy a další. Látky jsou pak shromažďovány odděleně ve sběrných nádobách označených identifikačním listem a putují k odbornému odstranění do spaloven nebezpečných odpadů. Z bezpečnostního hlediska také musí být každý podobný sklad vybaven sorbentem pro případ nehody, jako je například rozlití chemikálie.

Dny otevřených dveří přilákaly na sběrný dvůr i bezmála sedm desítek návštěvníků z řad veřejnosti. Zajímaly je druhy ukládaných odpadů i novinky o třídění ve městě. Mnozí se také přihlásili do bonusového programu Třídím. „Doufáme, že si děti i dospělí z návštěvy sběrného dvora odnesli zajímavé poznatky a zjistili, jak je třídění důležité. Když budou poctivě vyhazovat odpady tam, kam patří, mohou tak vlastně Den Země slavit po celý rok," uzavřela Martina Šerá.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA