Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Senioři roušky dostali, teď bude klobucká radnice podělovat ostatní
Aktuality

Město Valašské Klobouky rozdalo v minulém týdnu zdejším seniorům bezmála 1200 bavlněných roušek, jimiž si mají zakrývat obličej při pobytu na veřejnosti. Švadlenky, které se do pomoci potřebným ochotně pustily, pokračují ve výrobě i nadále, a tak bude od středy 25. března probíhat výdej roušek i dalším občanům. Lidé si pro ně mohou přicházet do budov městského úřadu vždy v aktuálních úředních hodinách, tedy ve středu od 14 do 17 hodin a v pondělí od 8 do 11 hodin. Předávací stanoviště budou připravena vždy bezprostředně za vchodem. Ochranné pomůcky budou poskytovány zdarma.   „Do dnešního dne se švadlenkám podařilo vyrobit 2260 kusů bavlněných roušek, za což jim velice děkuji. V první řadě jsme rouškami vybavili naše seniory, kteří patří mezi nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, dále řidiče sanitek, pracovníky na přepážkách a zaměstnance organizací města. Nyní se budeme snažit zabezpečit dostatek roušek pro ostatní občany, kteří nemají možnost ochranné pomůcky získat jinak,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města. „V této souvislosti bych ráda poděkovala bratrům Ševčíkovým z Valašských Klobouk, kteří švadlenkám zhotovili a darovali deset kusů zakladačů na boční postranní pásky. Podstatně jim tím ulehčili výrobní postup a pomohli také vyřešit potřebu gumiček a pásků, které jsou v galanteriích nedostatkovým zbožím,“ dodala. [caption id="attachment_70068" align="alignnone" width="690"] Občané, kteří si nemají kde zajistit roušku, si ji mohou vyzvednout na úřadě, foto: město Valašské Klobouky[/caption] Nošení roušek se ze dne na den stalo součástí každodenní rutiny, která nás a naše okolí chrání před možným přenosem nákazy koronavirem. „Děkuji všem obyvatelům, že respektují mimořádná opatření a dodržují jak omezení pohybu na veřejnosti, tak i povinnost nošení roušek. Mezi lidmi je cítit solidarita a vzájemná soudržnost, což nám pomáhá situaci zvládat. Přeji každému z nás pevné zdraví a hodně sil,“ vzkázala starostka.   -tz-

Kampaň Hodina Země je letos zaměřena na jednotlivce
Aktuality

V sobotu 28. března se koná Hodina Země, celosvětová kampaň, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatické krizi. Kvůli současné situaci je letos zaměřena na jednotlivce a bude probíhat především online. K lidem míří výzva, aby si stanovili konkrétní závazek pro snížení svého dopadu klima. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.   „Zatímco v jiných letech po celém světě zhasínaly obce, města a jejich dominanty, lidé vycházeli do ulic a pořádali společné akce, letos se Hodina Země bude konat jen z bezpečí domovů,“ říká o akci organizátor Petr Ledvina.   Organizátoři chtějí, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. Na webu kampaně je proto nabídka dobrovolných závazků, ze kterých si mohou vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. „Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo netopit víc, než je potřeba,“ vyjmenovává možné závazky Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica. Více ZDE.   Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová klimatická akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V České republice se v roce 2019 zapojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst a tisíce jednotlivců.   Podle Zelené dohody pro Evropu, bude Evropa do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To bude vyžadovat zodpovědnou klimatickou politiku na všech úrovních, včetně obcí, a neobejde se ani bez podpory a změny jednotlivců. „Každý musí přispět k tomu, aby emise skleníkových plynů začaly rychle klesat, na polovinu do roku 2030. Závazky, které lidé přijmou v rámci Hodiny Země, tomu mohou napomoci,“ shrnuje Gaillyová.   -tz-

PŘÍMÝ PŘENOS: Mše svatá z Valašských Klobouk
Aktuality

Živý přenos z farního kostela Povýšení Sv. Kříže ve Valašských Kloboukách.  

Přímý přenos začíná 25. 3. 2020 v 18:20

https://www.facebook.com/445117495675245/videos/507460733272601/  

Vsetínská nemocnice otevřela lůžkové infekční oddělení
Aktuality

Infekční oddělení Vsetínské nemocnice má od úterý 24. března 2020 kromě ambulance i patnáctilůžkovou jednotku, na které budou hospitalizováni pacienti z celého kraje, u nichž bude nutná izolace a léčba na infekčním pracovišti. „Jedná se o opatření související s organizací péče v nemocnicích Zlínského kraje v období pandemie. Uherskohradišťská nemocnice je vyčleněna pro léčbu pacientů s COVID-19 a bylo tedy nezbytné vytvořit dočasné záložní pracoviště pro nemocné s ostatními infekčními chorobami,“ vysvětlil MUDr. Martin Metelka, náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice. Ve Vsetínské nemocnici infekční oddělení fungovalo již v minulosti, jeho provoz vede primářka Helena Fukalová, zkušená infektoložka. Ošetřovatelský tým byl prioritně sestaven ze sester, které na infekčním oddělení již dříve pracovaly a mají tudíž s touto specifickou péčí dlouhodobé zkušenosti.   „Na oddělení budou hospitalizováni pacienti s podezřením na infekční onemocnění, pravděpodobné případy infekčního onemocnění s jasnou klinickou symptomatologií, potvrzené případy infekčního onemocnění, splňující klinická a laboratorní kritéria,“ uvedla primářka Helena Fukalová. Na oddělení by tak mohli být léčeni pacienti například se žloutenkou, průjmy infekčního původu a podobně. Hospitalizace je vzhledem ke kapacitě možná pouze po předchozí telefonické konzultaci na telefonních kontaktech: 571 818 312, 319 (lůžková část 571 818 368). [caption id="attachment_70011" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv Vsetínské nemocnice[/caption]

Zdravotníci, kteří pracovali s pozitivně testovanou lékařkou ze vsetínské nemocnice, mají testy negativní

  Do normálu se k dnešnímu dni opět vrací provoz na chirurgickém oddělení, kde byla v druhé polovině minulého týdne pozitivně testována na koronavir jedna z lékařek. Čtyřem lékařům a šesti sestrám byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje následně nařízena karanténa, jež stále trvá. Další zdravotníci byli postaveni mimo službu. V pondělí všichni absolvovali kontrolní testy, jejichž výsledek byl negativní. „Od dnešního dne pracuje chirurgie na dvou stanicích, další je vyhrazena pro traumatologii. Funguje i chirurgická ambulance a jednotka intenzivní péče. Přijímáme akutní pacienty, plánovaná operativa zůstává na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zrušena. V rámci spolupráce nemocnic ZK v době pandemie budeme zajišťovat i určitou část operací pacientů s nádorovým onemocněním z ostatních regionů Zlínského kraje,“ uvedl primář chirurgického oddělení Radim Slováček s tím, že další změny jsou možné s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.   Nemocnice nadále pečuje o desítky hospitalizovaných pacientů v novém interním pavilonu,  kde funguje rovněž mezioborová jednotka intenzivní péče. O akutní pacienty pečuje i dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení přijímá průběžně maminky k porodu a realizuje se zde i akutní operativa. Bez omezení funguje i léčebna dlouhodobě nemocných. Omezený je nadále v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví veškerý ambulantní provoz.   -tz-

Nedodržování karantény, ale i grilovačka. Policisté evidují 30 deliktů
Aktuality

Od 16. března 2020 platí v České republice nouzový stav. Policisté v kraji dodržování vlády kontrolují, doposavad provedli přes dva a půl tisíce kontrol, ať už kontroly uzavření prodejen a provozoven, dodržování karantén, shromažďování osob na veřejnosti či nošení ochrany obličeje.   Od 16. března do půlnoci 23. 3. 2020 policisté na operačním středisku, na lince tísňového volání 158, přijali 121 oznámení v souvislosti s touto pandemií. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. „Policisté ve Zlínském kraji evidují prozatím 30 správních deliktů, které oznámili nebo oznámí správnímu orgánu buď podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo podle zákona o krizovém řízení,“ uvedla mluvčí policistů Lenka Javorková.   Policisté v těchto dnech nad rámec standardních činností řeší další specifické úkoly, jako jsou například kontroly na hranicích se Slovenskem, které probíhají v součinnosti s celní správou a armádou na pěti hraničních přechodech: Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Brumov-Bylnice a Velké Karlovice. „Policisté na hranicích prozatím zkontrolovali přes 10 tisíc vozidel mířících do České republiky a přes 11 tisíc vozidel vyjíždějících z naší republiky. Do naší země nevpustili 124 osob v 82 vozidlech, vycestovat z republiky odepřeli 93 osobám v 54 vozidlech,“ upřesnila Lenka Javorková.   https://youtu.be/WIrci1yLJA0   Policisté zpočátku řešili porušení nařízení vlády zpravidla upozorněním, snažili se občany informovat o nastalé situaci a opatřeních, které by lidé měli dodržovat. Ovšem je stále řada těch, kteří neberou situaci vážně, a proto policisté přistupují k postihům.  

Co všechno museli policisté řešit?

  Ve Vsetíně vyjížděli na základě oznámení policisté před restauraci, kde skupinka asi 12 osob konzumovala alkohol, grilovala a navíc neměli roušky. I tyta nedodržení nařízení vlády policisté oznámili do správního řízení.   Kroměřížští policisté například řeší přestupek, kdy se muž po návratu z Německa pohyboval po městě, nedodržoval karanténu i přesto, že mu lékař karanténu nařídil a vystavil neschopenku.  Přestupek oznámí správnímu orgánu.   Otrokovičtí policisté byli zase přivoláni na čerpací stanici, kde muž verbálně napadal obsluhu, která ho upozornila, že nemá roušku. Tento muž za použití vulgárních výrazů obsluze sdělil, že nařízení vlády nemíní respektovat. Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a porušení vládního nařízení policisté oznámí správnímu orgánu.  

Za neuposlechnutí výzvy policistů pokuta až do 10 tisíc

  Za neuposlechnutí výzvy policistů např. aby si osoba nasadila roušku, nebo aby člověk neseniorského věku opustil obchod, když je tam v době, která je určena seniorům, může policista příkazem na místě pokutovat až do výše 10 tisíc korun. Nedodržení těchto nařízení policista poté oznamuje příslušnému správnímu orgánu.   https://youtu.be/Pdx6LrJqEjE   Zlínským policistům se v těchto dnech hlásí občané a společnosti s nabídkou materiální pomoci. „Našili a přinesli nám desítky roušek nebo obaly na dezinfekční prostředky. Oceňujeme, že občané vnímají náročnost a potřebnost naší práce. Všem patří velké poděkování,“ dodala Lenka Javorková.   -tz-

Češi za týden vyvinuli respirátor z 3D tiskárny. 3D tiskaři také na Valašsku
Aktuality

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), předal Ministerstvu zdravotnictví ČR prvních patnáct kusů prototypu respirátoru „CIIRC RP95-3D“, který byl v pátek úspěšně certifikován jako ochranná polomaska s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3.   CIIRC ČVUT začal s vývojem tohoto ochranného prostředku před týdnem. Je až neuvěřitelné co tým výzkumníků dokázal za tak krátkou dobu. To, co za normálních okolností trvá měsíce, se podařilo vyřešit za sedm dní. Masku lze používat opakovaně a na 3D tiskárnách vyrábět kdekoli na světě.   „ČVUT pracuje na několika programech, které napomáhají k řešení současné krize. Vyvíjíme a budeme vyrábět plicní ventilátory, celoobličejové masky FFP3, vyvíjíme robota automatizujícího PCR testy na koronavirus, mícháme velké množství dezinfekčního prostředku pro IZS a vyvinuli jsme respirátor s ochranou lepší, než FFP 3, který jde do výroby. Všechny vývojové projekty se chystají během několika dní do výroby a jsem rád, že projekt respirátoru již ze startovní čáry vyrazil a s výrobou začal,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.   [gallery columns="5" ids="69941,69942,69945,69946,69944"] CIIRC RP95-3D, foto: Sejkot CIIRC ČVUT   Od začátku dubna chtějí pomocí 3D tisku vyrábět 500 kusů denně. Filtry dodává česká firma SIGMA Výzkumný a vývojový ústav v Lutíně. Cílem je zajistit co největší výrobní samostatnost, protože zkušenost z posledních dnů ukazuje, jak moc jsme závislí na výrobních kapacitách jiných zemí. Vzhledem k tomu, že technologií MJF disponuje v ČR jen omezený počet pracovišť, zaměřují se nyní vědci na úpravu respirátoru pro masovou výrobu formou vstřikování plastů. To navýší kapacitu a značně rozšíří okruh firem, které se budou moci do výroby zapojit.  

Komunita 3D tiskařů také na Valašsku

  Vyspělou technoligií 3D tisku MJF v Česku disponuje jen cca 10 pracovišť. Jednodušších a dostupnějších verzí 3D tiskáren je ale i na Valašsku dost. Momentálně například ve Valašských Kloboukách vznikají pomocí 3D tisku zakladače šikmého proužku na výrobu lemovek, které využívají švadleny při šití roušek. Výrobené kusy daruje klobucká tiskárna HS-3D zdarma.   [gallery columns="5" ids="69954,69950,69951,69952,69953"] Výroba zakladače šikmého proužku. Tuto vychytávku používá například švadlena co šije roušky pro KNTB, dále třeba skauti v Lidečku. Foto: HS-3D Valašské Klobouky   „Dnes jsem předal do galanterie ve Valašských Kloboukách několik desítek kusů zakladačů šikmého proužku. Jsem schopen tisknout dál. Momentálně se chystám vyzkoušet tisknout ochranné štíty pro zdravotníky, které bych rád předal klobucké poliklinice. Jen nemám gumičky, pomocí kterých drží štít na hlavě,“ uvedl Honza Sucháček, majitel tiskárny HS-3D.    

Videoreport: 3D tiskaři ve Vsetíně

  https://youtu.be/TXeci110UfM Video: regionalnitelevize.cz   -red-

Lékařská pohotovost ve Valašských Kloboukách přerušila provoz
Aktuality

Od 21. března platí rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje, kterým se v souladu s opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci proti šíření onemocnění COVID-19 přerušuje do odvolání fungování lékařské pohotovostní služby ve Valašských Kloboukách. Ta byla pacientům k dispozici ve všedních dnech od 17 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. Lidé, kteří budou v této době potřebovat lékařské ošetření, se musí obracet na pohotovosti v nemocnicích ve Zlíně a Vsetíně. V těchto zdravotnických zařízeních je zajištěna kontrola příchozích z hlediska koronavirové nákazy.   „Stanovené omezení provozu pohotovosti se však nijak netýká kloboucké výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zdravotničtí záchranáři zde fungují i nadále, takže v případě závažných zdravotních obtíží, úrazů a jiných náhlých příhod je péče o pacienta zajištěna ve stejném režimu, jako tomu bylo doposud,“ ujistil Josef Bělaška, zdravotnický záchranář.   [caption id="attachment_69885" align="alignnone" width="690"] Zdravotnická záchranná služba funguje nadále[/caption]  

K 25. březnu mají lékaři ordinující na Valašskokloboucké poliklinice tato omezení:

plicní MUDr. Štach - od středy 25. 3. už normální provoz interna MUDr. Urbániková 7:30 - 11:00 do odvolání ortodoncie MUDr. Šenovská, MDDr. Šenovský, po telefonické domluvě RTG změna provozní doby - do 13:00 hod. Uzavřeno: ušní - MUDr. Švenda, oční - MUDr.  Dostálková-Vyoralová, ortopedie MUDr. Šustek, MUDr. Uhlář, rehabilitace MUDr. Slívová, rehabilitace Talafová Ludmila dentální hygiena, logopedie Mgr. Kútná Kvetoslava protetika, zubní MUDr. Kratochvílová pobočka VZP -  zavřeno do odvolání   V případě nutnosti kontaktujte svého lékaře telefonicky.   -tz-

Odběry okýnkem auta zavedla i zlínská nemocnice
Aktuality

Devadesát vzorků na nákazu novým typem koronaviru odebrali v pouhých dvou dnech zdravotníci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně ve speciálním odběrovém stanu, který začal fungovat od středy v areálu zdravotnického zařízení. Míří do něj pouze lidé, u nichž krajští hygienici rozhodli o tom, že se vzhledem k probíhajícím příznakům onemocnění mají nechat otestovat. Odběrový stan je umístěný na parkovišti a je průjezdný, zdravotní sestry provádějí pacientům výtěr z nosu a krku přímo přes okénko jejich auta. Nové odběrové místo má odlehčit posádkám sanitek v terénu, které už během dvou týdnů v domácnostech odebraly bezmála 650 vzorků.   „Už čtrnáct dnů nasazujeme do terénu naše zdravotní sestry, které jezdí odebírat vzorky u lidí s podezřením na nákazu koronavirem přímo do domácností. Z každé z našich čtyř nemocnic jezdí vždy jedna sestra a má na starosti celý okres, dopravu sanitkami zajišťuje zdravotnická záchranná služba. Seznamy pacientů, u kterých je odběr nutné udělat, poskytuje krajská hygienická stanice. Jezdí se každý den od sedmi do devatenácti hodin sedm dní v týdnu,“ popsal princip fungování odběrů v terénu Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje. [caption id="attachment_69839" align="alignnone" width="690"] Jeden ze stanů, který před Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně postavili hasiči, foto: HZS[/caption] Odběry v terénu odstartovaly ve Zlínském kraji v sobotu 7. března, tedy o víkendu, kdy se obyvatelé kraje vraceli z jarních prázdnin, které v řadě případů trávili na horách v Itálii. „Cílem bylo, aby tito lidé nezamířili do nemocnic, kde by mohli být rizikem pro zdravotníky i další pacienty. Zatímco první den jsme v terénu udělali dvanáct odběrů, postupně se jejich počet vyšplhal na sedmdesát až devadesát denně. Proto jsme také zřídili dočasné odběrové místo ve zlínské nemocnici, abychom sanitkám v terénu odlehčili. Krajští hygienici nebo praktičtí lékaři k nám na testy odesílají pacienty, kteří jsou mobilní a jsou schopni se autem k odběrovému místu dopravit,“ doplnil Radomír Maráček.   Sestry v odběrových sanitkách provedly do včerejška celkem 638 odběrů v domácnostech po celém Zlínském kraji. K nově zřízenému odběrovému stanu během středy, kdy začal fungovat, přijelo 25 pacientů, včera už to bylo 65 pacientů. „Chtěli bychom opravdu zdůraznit, že lidé do našeho stanu mohou k odběru přijet pouze na doporučení epidemiologů nebo svých praktických lékařů. Vzorek na testy neodebereme nikomu, kdo toto doporučení nebude mít,“ zdůraznila Monika Dlesková, vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která odběry koordinuje.   -tz-

Chlapec z hořícího domu ve Štítné nad Vláří zachránil dívku
Aktuality

S požárem rodinného domu ve Štítné nad Vláří na v sobotu od čtvrté hodiny odpolední bojovalo pět jednotek hasičů. Postupně se k místu požáru sjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic Slavičín a Valašské Klobouky a dobrovolné jednotky z Brumova, Slavičína a ze Štítné nad Vláří.   Požár, který se šířil od kotelny, zachvátil polovinu jednopatrového domu. „Při požáru byl popálen majitel nemovitosti, kterého hasiči pomohli přenést do vrtulníku, který jej transportoval do nemocnice na popáleninové centrum. Požár se rychle šířil až do prostor střechy. Hasiči v dýchací technice k lokalizaci požáru použili tři hasební proudy. Zásah komplikoval nejen špatně dostupný terén pro hasičskou techniku, ale i hustý kouř, který byl uvnitř hořícího domu,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   [gallery columns="4" ids="69805,69806,69807,69808"] Požár ve Štítné nad Vláří, foto: HZS   Hasiči postupně nyní rozebírají střechu domu, aby se dostali ke skrytým ohniskům, která dohašují. Po celou dobu dům průběžně kontrolují termokamerou. Na místě je vyšetřovatel hasičů, který nyní provádí společné šetření s Policií ČR.   Aktualizace 22. 3. 2020

Čtrnáctiletý chlapec z hořící domu zachránil malou dívku

  Ten společně se svou nevlastní osmiletou sestrou a rodiči trávil březnové dny na chalupě ve Štítné nad Vláří. Zde však včera odpoledne došlo k požáru, který se rychle šířil z technické místnosti do podkroví domu. O požáru jsme již včera informovali. V podkroví domu se však v danou chvíli na televizi dívala osmiletá dívenka. Chlapec za ní přišel a díval se chvíli s ní, a to až do okamžiku, kdy ucítil kouř a následně zjistil, že v domě hoří. Nejprve obě děti chtěly k útěku z domu použít schodiště, kde však již ale šlehaly plameny. Chlapec však zachoval chladnou hlavu. Společně se svou nevlastní sestrou vylezl oknem ven na střechu a z ní se obě děti dostaly do bezpečí na zem.   Při požáru byl vážně zraněn přítel rodiny, který v domě pobýval. Toho vrtulník transportoval na popáleninové centrum.   Díky rychlé pohotovosti chlapce vyvázly děti z hořícího domu bez újmy na zdraví.   -tz-

Sjel z cesty, porazil plot, zlomil strom a zbořil kurník
Aktuality

K vážně vypadající nehodě, která se stala v obci Hovězí na Vsetínsku, byli vysláni v sobotu krátce před půl třetí odpolední profesionální hasiči ze stanice Vsetín a místní jednotka.   „Řidič osobního vozidla, jedoucí spolu s dalšími třemi spolucestujícími, sjel na kruhovém objezdu mimo cestu přes zábradlí do zahrady rodinného domu, kde porazil plot, zlomil strom a zbořil kurník. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, další cestující vyvázli bez zranění. Dále v autě jel pes, který taktéž utrpěl zranění. Všichni se dostali z vozidla bez cizí pomoci,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   [gallery columns="4" ids="69779,69780,69781,69782,69783,69784,69785,69786"] Nehoda v obci Hovězí, foto: HZS   Hasiči u vozidla provedli protipožární opatření a odpojili autobaterii. U vozidla došlo k úniku provozních kapalin, které hasiči zachytili. „Velitel zásahu si na místo povolal ze stanice Otrokovice vyprošťovací automobil, pomocí něhož vytáhli vozidlo zpět na komunikaci. Následně auto naložili na odtahový vůz. Nakonec provedli úklid vozovky a vrátili se zpět na stanice,“ dodala mluvčí hasičů.   -tz-

Respirátory pro zdravotníky konečně dorazily
Aktuality

Tisíce respirátorů míří do zdravotnických a sociálních zařízení. První várka ochranných prostředků dorazila v sobotu v noci do Zlínského kraje. 25 000 respirátorů typu FFP2 dorazilo na Krajský úřad Zlínského kraje.   V neděli 22. března od 9 do 14 hodin bude probíhat na stanovených místech jejich výdej. Cílem je, aby se lékaři přes víkend ochrannými pomůckami zásobili a v pondělí s nimi mohli začít ordinovat.  „Tato zásilka je určena pro praktické lékaře pro děti a dospělé, zubaře, ambulantní specialisty, jako jsou například ORL, gynekologové, kardiologové atd. a také pro lékárníky a pro konkrétní lékaře jsou určené konkrétní počty ochranných pomůcek,“ upřesnil hejtman Jiří Čunek   Profesionální i dobrovolní hasiči ze Zlína vyskládali krabice do prostoru budovy úřadu. „Náklad byl rozdělen pracovníky úřadu na jednotlivé obce s rozšířenou působností, kam je na výdejní místa dnes v 9 hodin ráno odvezli dopravními automobily hasiči z centrálních profesionálních stanic Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   Více o místech distribuce zdravotnickým a sociálním zařízením najdete ZDE.   „Protože nevíme, jaké množství respirátorů se v rámci dnešní další zásilky, kterou veze Ruslan do České republiky, dostane na náš kraj, tak si zbývajících 5 tisíc respirátorů necháváme jako rezervu pro záchranku, infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Pokud dostaneme další respirátory, vybavíme pracovníky zdravotních terénních služeb v sociální oblasti,“ uvedl hejtman Čunek.   Další dodávka materiálů je očekávána v nejbližších dnech.   [gallery columns="5" ids="69702,69703,69704,69705,69706,69707,69708,69709,69710,69711,69712,69713,69714,69715,69717,69732,69733,69734,69735,69736,69737,69738,69739"]   Foto: HZS a Jiří Balát   -tz-

Ve Zlíně vyvinuli nanomateriál, který zachytí koronavir
Aktuality

Nanomateriál, který je schopen zachytit koronavir, vyvinulo Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně společně se zlínskou společností SPUR a.s. Tento materiál tak splňuje normy pro výrobu zdravotnických roušek, po kterých je v současné době obrovská poptávka.   „Materiál SPURTex VS vykazuje filtrační účinnost 99% pro velikost částic 400 nm (měřeno dle EN 149) a tedy odpovídá třídě FFP3. V pásmu ultrajemných částic velikosti 20 – 400 nm materiál vykazuje filtrační schopnost 75-90% (měřeno dle EN 1822)  a zajišťuje nízký tlakový odpor. Maximální snížení tlakového odporu je přitom velmi důležitou vlastností, protože usnadňuje dýchání a minimalizuje riziko podcházení vdechovaného vzduchu kolem roušky a tváře,“ vysvětluje Dušan Kimmer, který vede vývoj nanovláknitých materiálů.   Společnost SPUR a.s. zahájila výzkum a vývoj nanomateriálů v roce 2006. Samotnou výrobou nanovláken na zařízení vlastní konstrukce pak v roce 2012.  Od roku 2018 pokračuje výzkum v Centru polymerních systémů zlínské univerzity.   „Naše centrum je speciálně vybaveno návaznými testovacími technologiemi a disponuje rovněž vysoce kvalitní personální kapacitou,“ dodává rektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík.   https://www.facebook.com/spur.zlin/videos/500363870845153/   Již na počátku února oslovil společnost SPUR a.s. zákazník z Honkongu. Ten požadoval dodávku materiálu s vysokou účinností pro záchyt koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19.   „S univerzitním pracovištěm jsme okamžitě zahájili optimalizaci vývoje nanomateriálů pro daný účel a k nim vhodných podkladových materiálů, ve SPUR a.s. byla připravena linka na následnou výrobu. Ke konci února jsme dodali první stovky metrů tohoto materiálu. Současná kapacita výroby nanotextilie odpovídá přibližně 15 tisícům kusů roušek za den. Postupně usilujeme o navýšení této kapacity až na 20-25 tisíc kusů denně, “ popisuje Tomáš Dudák, ředitel společnosti.  

Velký zájem o nanomateriál mají i ostatní výrobci roušek

  „Pro profesionální výrobu roušek jsme navázali spolupráci s výrobci zdravotních pomůcek, kteří naše textilie zpracovávají především pro potřeby Zlínského kraje,“ doplňuje Tomáš Dudák.   Na realizaci roušek z nanomateriálů se podílí rovněž ateliér designu oděvu Fakulty multimediálních komunikací. [caption id="attachment_69682" align="alignnone" width="690"] Prvních 300 kusů roušek z nově vyvinutého nanomateriálu dodala v pátek 20. března Zlínskému kraji zlínská společnost SPUR. Dostanou je zdravotníci. Foto: Jiří Balát[/caption] „V ateliéru nyní zhotovujeme více střihových typů roušek, které následně ihned distribuujeme dále na potřebná místa,“ popisuje Kristýna Petříčková, vedoucí ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.   „Mám z toho velkou radost, protože se ukazuje, že pomoc má hledat každý z nás nejprve u sebe a pak ve svém nejbližším okolí. Je vidět, že zdravý patriotismus a kreativita ve Zlínském kraji žijí.  Beru to tak, že jsme od Prahy nejdále a tak se na nás mnohdy zapomíná. Je dobré, když se budeme držet hesla: ´Člověče přičiň se, Pán Bůh ti pomůže.´ Jsem přesvědčen, že náš kraj bude do několika týdnů v rouškách a respirátorech zcela soběstačný,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.   -tz-

Na Luční se opraví parkoviště
Aktuality

Provizorní parkovací stání nedaleko nového bytového domu na Luční se začátkem příštího týdne dočká opravy. Jeho povrch bude upraven a zpevněn asfaltovou drtí. Řidiči by měli v pondělí 23. března přeparkovat své vozy na jiné místo.   „Opravou vycházíme vstříc obyvatelům Luční, kteří nechtěli stavět auta do rozblácených míst a požadovali úpravu provizorní parkovací plochy. Jedná se samozřejmě o dočasné řešení parkování, než bude přikročeno k revitalizaci sídliště, která se aktuálně projektuje,“ pověděla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.   -tz-

Koronavirus, krize realitního trhu?
Aktuality PR ČLÁNEK

Petr Graclík o koronaviru a jak může aktuální dění ovlivnit i realitní trh:

Se spoustou z vás jsem denně v kontaktu, proto jsem se rozhodl reagovat na momentální situaci a tímto způsobem se podělit o svůj pohled na věc, jako realitní poradce. Samozřejmě se to týká situace, kterou máte před sebou ve všech médií.  

Proč jsou ceny nemovitostí stále vyšponované?

Ceny nemovitostí v České republice jsou vyšponované až za přijatelnou hranicí.  Ale proč tomu tak vůbec je? Doba, kde se kupovaly byty za 750. 000 korun je dávno pryč a že jste takový byt ještě před půlrokem sehnali, je jedině bod pro vás. Na druhou stranu pro prodávající je to bod mínusový, kolikrát kvůli až prodělečném obchodu.   Ceny bytů se na Valašsku momentálně pohybují v daleko vyšších číslech než dříve. Trh s nemovitostmi určuje a vždy určovat bude poptávka. Jestliže kupující budou schopni financovat byty za šílené ceny, prodávající nemají důvod prodávat za menší sumy. Pokud se vžiji do role prodávajícího, tak nemám potřebu prodávat pod cenou jen proto, že soused si nenechal poradit a prodal byt o 10-20% pod cenou.  

Ovlivní Koronavirus ceny nemovitostí?

V posledních dnech se setkávám s názory typu: „Jakmile se přežene koronavirus, určitě nakoupím, ceny určitě spadnou dolů.“  Názory se minimálně liší formulací, ale pointa je stejná. Nakoupím, až ceny spadnou.   Dle mého názoru ale ceny dolů nepůjdou. Určitě ne tak, jak mnoho z vás čeká, a to z jediného důvodu. Ve Valašských Kloboukách se za posledních 30 let postavilo zhruba 40 bytů. Byty nejsou, nestaví se, pozemek pro výstavbu ve Valašských Kloboukách je nemožné sehnat. Byt za rozumnou cenu na Valašsku je pryč lusknutím prstu. Šílená poptávka vyšponovala ceny bytůtam, kde teď jsou. [caption id="attachment_69598" align="alignnone" width="690"] Valašsko[/caption] Jednoduše – obyvatelé na Valašsku chtějí v tomto regionu zůstat, je pro ně čím dál více atraktivní. A pokud zde chtějí bydlet, skupují i nemovitosti v nejbližším okolí, tudíž se ceny nijak rapidně nesníží ani díky momentální krizi, která postihuje celý svět.   Situací můžou ještě zamíchat banky, hypoteční společnosti a jejich postoj.Zatím se ale například Česká Spořitelna snaží klientům ulehčit a odkládá jim splátky na úvěrech a hypotékách. Další finanční instituce razí podobný postoj.   Takže ano, nejspíš se sníží počet poptávajících, bude méně zájemců o koupi, ubude počet investorů, kteří kupují byty na pronájem. Nebude vám chodit na prohlídky 8 zájemců, ale jen 3. Nebude poptávka tak silná jako doteď, to všechno ano. Ale byty se kupovat a prodávat nepřestanou. Jak tedy v dnešní době správně nastavit cenu nemovitosti, abyste neprodělali ale cenu také nepřemrštili? Na to se můžete těšit v dalším článku.   Nemějme strach z koronaviru, ale neberme ho na lehkou váhu. Přeji všem hodně sil do následujících dnů a jakmile se přežene epidemie, neprodávejte své nemovitosti sami a pod cenou. Budu se těšit na spolupráci. [caption id="attachment_69600" align="alignnone" width="690"] Petr Graclík, tel. 734 453 653, www.graclikpetr.cz[/caption]   -pr článek-

Valašský expres pojede pouze z Horní Lidče do Olomouce
Aktuality

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice, a přijatým opatřením k omezení pohybu osob v důsledku šíření onemocnění COVID-19, dochází i ke snížení počtu přepravovaných osob ve vlacích. Společnost České dráhy proto omezí provoz vybraných dálkových linek. Na území Zlínského kraje se toto omezení od 20. 3. 2020 týká linky Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč. Vlaky této linky pojedou pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč/Horní Lideč – Olomouc a nepojedou v úseku Praha – Olomouc/Olomouc – Praha   Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc / Olomouc – Praha bude zajištěna 10 páry vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres.   Toto omezení bude trvat do odvolání. Na vlaky regionální dopravy u společnosti ČD, a.s. a Arriva vlaky s.r.o. ve Zlínském kraji nemá toto opatření přímý vliv.   Schéma linek dálkových vlaků k 20. 3. 2020 najdete ZDE. Schéma linek dálkových vlaků k 21. 3. 2020 najdete ZDE.   Další informace týkající se omezení dopravy ve Zlínském kraji najdete ZDE.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA