Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lávku u vsetínské průmyslovky čeká obnova
Aktuality

Radnice se pravidelně zabývá technickým stavem mostů, jež má město ve svém vlastnictví. Velkou pozornost v posledním období věnuje lávce pro pěší a cyklisty u průmyslovky, kterou čeká obnova. Most u průmyslovky se již delší dobu nachází v nevyhovujícím technickém stavu, kvůli němuž musela být například uzavřena i dvě přístupová schodiště na ni – jedno ve směru od Kolonky, druhé ve směru od průmyslovky, respektive od koupaliště. „Lávku, která pochází z roku 1970, jsme podrobili mostním prohlídkám, a ty potvrdily, že není celkově v dobré kondici. Projektant nám nastínil několik možností řešení. Ve hře byla rekonstrukce, ale i demolice a stavba zcela nového mostu. Nakonec jsme se rozhodli pro její zachování a obnovu,“ řekla starosta Růžička. [caption id="attachment_97327" align="alignnone" width="690"] V dobré kondici lávka není. Foto: archiv města Vsetín[/caption] V letošním roce město na zpracování projektové dokumentace vyčlenilo 200 tisíc korun. „Zhotovitel ji má předložit do konce června. Podle rozsahu prací, jež bude třeba provést, se rozhodneme, zda k jejich realizaci přistoupíme ještě letos nebo až v příštím roce,“ uzavřel starosta.   -tz-

Zoo Zlín má finanční prostředky do konce dubna. Hrozí přesun zvířat
Aktuality

Finanční situace Zoo Zlín se den ode dne zhoršuje. Každý měsíc stojí provoz 7 miliónů Kč, vzhledem k uzavření areálu však zoo nemá žádné příjmy ze vstupného. Přes intenzivní podporu veřejnosti finanční ztráta denně narůstá o stovky tisíc korun. Bez částečné podpory státu skutečně hrozí, že zoo bude muset přijmout krizová provozní opatření. Obdobně jsou na tom i další zoologické zahrady v ČR, ve společném dopise proto požádaly premiéra Andreje Babiše o jednání a řešení problému.   Ekonomická krize zasáhla všechny české zoo. Téměř půlroční jednání s několika ministerstvy i nedávný on-line rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem doposud nepřinesly žádné výsledky. Zoologické zahrady jsou stále vyloučeny z možnosti žádat stát o finanční kompenzace v důsledku uzavření areálů na základě protikoronavirových opatření.   [caption id="attachment_97461" align="alignnone" width="690"] Foto: archiv Zoo Zlín[/caption]   Unie českých a slovenských zoo tak na začátku tohoto týdne zaslala dopis premiérovi Andreji Babišovi se žádostí o pomoc. „Nezastáváme názor, aby veškerou tíhu provozu zoo zajišťoval stát. Každá zoo se svým zřizovatelem hledá řešení stávající krize, pomáhá i veřejnost. Nicméně bez alespoň částečné pomoci státu není v silách zoologických zahrad provoz dále zvládnout,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.  Pokud zůstanou brány zoo zavřené do konce března, ztráta na příjmech ze vstupného dosáhne 7 milionů Kč, na konci dubna již 15 miliónů Kč. „Současný provoz zoo zajišťujeme z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv. Kombinace obou těchto zdrojů však vystačí jen do konce dubna,“ dodal ředitel Roman Horský. Zoo své výdaje snížila na minimum, provoz však nemůže úplně zastavit. „Musíme se postarat o chovaná zvířata, platit za krmivo a energie, uhradit mzdy zaměstnancům,“ zdůraznil Horský.  

Jedna zoologická zahrada znamená pro státní rozpočet přínos kolem 250 milionů Kč ročně

  Zoologické zahrady proto stále věří, že stejně jako jiným podnikatelským nebo kulturně společenským organizacím dokáže stát pomoct i jim. „Ministerstvo kultury výrazně podpořilo divadla, jejichž zřizovatelé jsou v naprosté většině obce. Nabízí se tak paralela, že Ministerstvo životního prostředí dokáže stejným způsobem pomoct zoologickým zahradám,“ zdůraznil ředitel Horský. Pokud se tak nestane, zlínská zoo bude muset realizovat nepříjemná opatření pro snížení provozních nákladů. „Kvalitní krmivo nahradíme méně kvalitním, snížíme teplotu vytápění expozic a pavilonů, budeme muset bohužel propouštět i zaměstnance. Pokud by bezvýchodná situace pokračovala i po těchto krizových opatřeních, reálně hrozí snižování počtu chovaných zvířat, například přesunem do jiných evropských zoo, kde mají pandemii lépe zvládnutou a zoo se dočkaly pomoci od státu,“ popsal složitou situaci ředitel Roman Horský. [caption id="attachment_97462" align="alignnone" width="690"] Foto: archiv Zoo Zlín[/caption] Zoologické zahrady České republiky ročně navštíví 7 milionů lidí. Dle publikovaných ekonomických analýz provoz středně velké zoologické zahrady znamená pro státní rozpočet přínos kolem 250 milionů Kč ročně. Je proto zarážející, že vláda České republiky doposud nepřipravila žádný anticovidový program na pomoc českým zoologickým zahradám.   Pokud chcete Zoo Zlín podpořit, můžete si vybrat z možností uvedených ZDE.   -tz-

Oprava výtluků na silnicích bude letos náročnější
Aktuality

Až o polovinu četnější výskyt výtluků než v několika posledních letech registrují silničáři po zimě na vozovkách II. a III. třídy. Pracovníci společností Správa a údržba silnic ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje už začali s jejich opravami. Vyzývají řidiče k opatrnosti.   „Výtluků je na silnicích letos hodně. Platí úměra, že když je silnější zima, častější střídání teplot, opakované zamrzání a rozmrzání vody, o to více je povrch vozovek po zimním období narušen a o to více oprav výtluků bude vyžadovat,“ konstatoval ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Nákladnější zima znamená pro silničáře i potřebu více peněz na odstraňování výtluků po zimě. Letošní leden a únor daly silničářům poměrně zabrat.   Nejnutnější opravy výtluků začaly už během zimního období. Silničáři při nich používají tzv. studenou asfaltovou směs. Je dražší než horký materiál a trvanlivost takové opravy je kratší. Proto se převážná většina výtluků opravuje až po zahájení provozu obaloven živičných směsí horkým materiálem. Postup je podobný jako při zhotovování zubních výplní. Odfrézuje se narušený povrch vozovky v bezprostředním okolí „kazu“, vyplní se horkou živičnou směsí a zhutní se silničním válcem. Při vyšších denních teplotách se může používat i tzv. trysková metoda opravy výtluků. Do vyčištěných výtluků se nanáší směs asfaltové emulze a drceného kameniva. Takto zaplněné výtluky se zhutní a zpevní až následným silničním provozem a působením ultrafialového slunečního záření. [caption id="attachment_97433" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption]

Vysprávky probíhají podle pořadí důležitosti jednotlivých silnic

  Lokální vysprávky, jak se v silničářské terminologii opravy výtluků a drobnějších poruch vozovek nazývají, probíhají od jara podle pořadí důležitosti jednotlivých silnic. Musí tomu však předcházet úklid vozovek po zimě, kdy se z vozovek odstraňují zbytky inertních posypových materiálů, ale i jiné nečistoty z příkopů, a také se případně upravuje silniční zeleň, aby neohrožovala projíždějící vozidla. Úklid vozovek již je v těchto dnech v plném proudu.   „V několika posledních letech, když byly mírné zimy, výtluků na silnicích tolik nebylo a mnozí řidiči si na to jistě zvykli. Letos je situace náročnější. Prosíme řidiče, aby důsledně respektovali přechodné dopravní značení a umožnili pracovníkům a silničním mechanismům bezpečnou práci při lokálních vysprávkách, snížili rychlost, zvýšili pozornost při předjíždění,“ doplnil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.   Pokud jde o označení výtluků, správci komunikací by měli dopravní značkou upozornit motoristy především na nahodilé výtluky, které nelze předvídat. Je-li však silnice narušena souvisle v delším úseku, je na řidičích, aby tomu sami přizpůsobili svou rychlost a pozornost. Opravy výtluků mají více provizorní charakter v úsecích, kde se v tomto roce plánují plošné pokládky nových koberců. Nebylo by ekonomické vkládat větší prostředky do kvalitní opravy výtluků v místech, kde by se za několik týdnů nebo měsíců měl celý povrch vozovky odfrézovat a nahradit novým kobercem.   Seznam míst, kde se letos plánuje plošná pokládka nových koberců najdete ZDE.   -tz-

Pohyb mezi okresy od 1. března. Otázky a odpovědi + formuláře
Aktuality

Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření.   K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. [caption id="attachment_96122" align="alignnone" width="690"] Policistům bude při kontrolách pomáhat armáda. Ilustrační foto: Zdroj: archiv PČR[/caption] Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce VZOR ZDE.      (formát Docx zde) Čestné prohlášení VZOR ZDE.      (formát Docx zde) Formulář pro cesty mimo okres VZOR ZDE.     (formát Docx zde)  

Aktualizace 18. 3. 2021

  Mezi novinky v přijatých protiepidemických opatřeních, které začnou platit v pondělí 22. března, bude rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.  

Práce

  Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení? NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.   Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat? Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.   Vláda důrazně vyzývá zaměstnavatele k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená? ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.  

Lékař a úřední záležitosti

  Pokud půjdu k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení? NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.   Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)? Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestujete „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.   Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami? Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.   Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.   A jak je to s registrovaným partnerstvím? Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.   Mohu odjet do lázní? Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.  

Péče o děti, příbuzné

  Máme děti ve střídavé péči a musím si je po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty? Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.   Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty? Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.   Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu? Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.   Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu? NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení nutné péče nebo doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.   Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit? To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.  

Nákup

  Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště? NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu (není třeba žádný doklad). Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.   Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi? ANO. V případě Prahy je pohyb mezi městskými částmi brán jako pohyb v rámci jednoho okresu.   Mohu s autem do autoservisu, který není v okresu, kde mám trvalé bydliště? Mohu si jet vyzvednout nové auto mimo okres, kde mám trvalé bydliště? NE, krizové opatření žádnou výjimku pro využití takové služby neobsahuje. Není tedy možné pro účely cest do značkového autoservisu popřípadě cest pro nové vozidlo využít výjimku z cestování mimo okres. Lze samozřejmě řešit jinými prostředky – odvoz vozidla přímo autoservisem apod.   Koupil jsem si štěně. Mohu si ho jet vyzvednout do jiného okresu? NE, krizové opatření žádnou výjimku pro takovou cestu neobsahuje, nejedná se o zajištění nezbytné péče o zvíře. Jde spíše o využití služby, na které se výjimka pro opuštění okresu nevztahuje. To stejné platí v případě, že se chci na zvíře, které chci koupit, jet podívat.   Stavím dům svépomocí v okresu, kde nemám trvalý pobyt nebo bydliště. Mohu tam jet? Krizové opatření pro tuto situaci neobsahuje konkrétní výjimku, ale v daném případě lze využít analogii k havarijním či jiným ohrožujícím situacím. Pokud by například nemožností dopravit se na stavbu hrozil vznik závažné majetkové újmy, nebude překročení hranice okresu porušením krizového opatření.   -tz-

Policisté kontrolovali rekreační a chatové oblasti
Aktuality

Policisté na Zlínsku se v posledních dvou týdnech zároveň se začátkem platnosti vládního nařízení, které souvisí s omezením pohybu osob mezi jednotlivými okresy, potažmo obcemi, zaměřili na kontrolu rekreačních a chatových oblastí v teritoriích jednotlivých obvodních oddělení.   Zároveň s policejními kynology a policisty z oddělení služební hipologie vyrazili do chatových oblastí ve svých lokalitách. „Na některých chatách i přes nepřízeň počasí zastihli jejich majitele, kterým vysvětlili, jakým způsobem mají svá víkendová obydlí zabezpečit proti nezvaným návštěvníkům,“ uvedla mluvčí policistů Monika Kozumplíková. U ostatních chat, které prozatím zely prázdnotou, policisté zkontrolovali, zda jsou dostatečně zabezpečeny a zda do nich nikdo neoprávněně nevnikl.   [caption id="attachment_97408" align="alignnone" width="690"] Akce se účastnili také kynologové a policisté z oddělení služební hipologie. Foto: PČR[/caption]  

Otevřené okno v nemovitosti poblíž Slavičína

  U jedné osamělé nemovitosti poblíž Slavičína si policisté na koních všimli otevřeného okna v patře. „Kontaktovali proto majitele, který naštěstí nezjistil žádné známky vloupání a objekt si zajistil proti vloupání,“ dodala Monika Kozumplíková.   V podobných preventivních akcích budou policisté pokračovat i v dalších dnech.   [gallery columns="5" ids="97390,97391,97392,97393,97394,97395,97396,97397,97398,97399,97400,97401,97402,97403,97404"]   -tz-

Po nehodě skončilo terénní vozidlo pod splavem
Aktuality

Řidič terénního vozidla narazil do stromu a sloupu veřejného osvětlení a poté přepadl přes zídku a skončil pod splavem. Ulice Zbrojovácká ve Vsetíně musela být v úterý odpoledne uzavřena.   U potoka Jasenice zasahovaly složky IZS. Na místo nehody byli vysláni hasiči ze stanice Vsetín. „Při nehodě byl zraněn řidič, který ve vozidle cestoval sám. Posádka zdravotnické záchranné služby muže na místě ošetřila a poté převezla do nemocnice,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. [caption id="attachment_97350" align="alignnone" width="690"] Automobil s uraženým levým předním kolem skončil ve vodě[/caption] Hasiči do vody dali norné stěny, kdyby při manipulaci s vozidlem došlo k úniku provozních kapalin a odpojili autobaterii. „Velitel zásahu si k vytažení vozidla povolal vyprošťovací automobil ze stanice Otrokovice. Pomocí něho poté vozidlo vytáhli z koryta potoku zpět na silnici. Zásah velmi komplikovalo nepříznivé počasí, které trápilo zasahující hasiče,“ dodala k zásahu Lucie Javoříková. [caption id="attachment_97358" align="alignnone" width="690"] Vyprošťování vozidla pomocí jeřábu. Foto: HZS[/caption] [gallery columns="5" ids="97356,97354,97355,97353,97352"]   -tz-

V Luhačovicích otevřeli nové očkovací centrum
Aktuality

Zásilka očkovací látky Comirnaty od společnosti Pfizer v úterý odpoledne dorazila do nového očkovacího centra v luhačovickém Zdravotním středisku. Lidé spadající do skupin, které jsou určeny pro očkování proti covidu-19, se stále mohou registrovat k očkování. Centrum se otevřelo 17. března, kdy se už se začalo přímo očkovat.   Registrovat se mohou zatím zájemci z řad seniorů 70+, zaměstnanci ve školství a zdravotníci. K očkování se nelze přihlásit přímo na místě, ale je nutná výhradně registrace v centrálním registru na webu https://registrace.mzcr.cz/. Při výběru místa očkování v rámci procesu registrace zvolte v seznamu očkovacích míst „Zlín – Luhačovice - IVF Czech Republic, s.r.o. (Zdravotní středisko)“. [caption id="attachment_97377" align="alignnone" width="690"] Pracovníci očkovacího centra v Luhačovicích. Foto: město Luhačovice[/caption] Očkovací centrum slouží lidem jak přímo z Luhačovic, tak z blízkého okolí spadajícího do správního obvodu ORP Luhačovice. Kapacita je tomu uzpůsobena. „V našem očkovacím centru jsme připraveni naočkovat až 200 lidí denně,“ dodal starosta Ležák. Po velkých okresních městech spouští Luhačovice své očkovací centrum jako první z měst v regionu.   [gallery columns="5" ids="97367,97369,97366,97370,97368"]   -tz-

Slavičín schválil odkup drážního domu. Město chce dát areál do pořádku
Aktuality

Příjezd do Slavičína vlakem po Vlárské dráze či po silnici ve směru od Štítné nad Vláří není kdovíjakým zážitkem, prostranství kolem vlakového nádraží v místní části Slavičína Hrádek totiž působí zpustle a neudržovaně. Proto město vyvinulo úsilí o změnu tohoto stavu a první vlaštovkou se stal odkup drážního dvojdomku a plochy o velikosti více než 1000 m2, který schválilo na svém posledním zasedání zastupitelstvo města.   „Je to výsledek intenzivního téměř dvouletého jednání s majiteli areálu železniční stanice Slavičín, ať už jde o České dráhy, Správu železnic či další,“ popsal náročnost procesu starosta Slavičína Tomáš Chmela.   Domek i s pozemkem se podaří odkoupit za 455 tisíc korun, kdy navíc osadní výbor Hrádek nabídl, že třetinu nákladů uhradí. „I to myslím dokazuje, jak daný prostor občany Slavičína a jeho místní části Hrádek na Vlárské dráze trápí,“ podotkl Chmela. [caption id="attachment_97318" align="alignnone" width="690"] Zpustlé prostranství kolem vlakového nádraží v Hrádku. Foto: archiv města Slavičín[/caption] Variant budoucího využití areálu je více. Prostor vlakového nádraží například nenabízí přístupné veřejné toalety, není zde vybudováno odstavné parkoviště, není dořešena točna autobusu ani důstojné místo pro čekání na vlak. To všechno se iniciativou odkupu první části areálu nádraží otevírá k budoucímu řešení.   „Je smutnou realitou, že současný stav nádraží působí na přijíždějícího návštěvníka jako po přechodu válečné fronty. Naším záměrem je připravit projekty, díky nimž bychom postupně celý areál dali do pořádku,“ nastínil starosta Slavičína s tím, že bez dotací to vzhledem k velké finanční náročnosti nepůjde.   -tz-

Hejtmanství se ohrazuje proti informaci v reportáži ČT
Aktuality

Zlínský kraj se ohrazuje proti informaci, kterou odvysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci Události, v sobotu 13. března. Ke dni 12. března bylo ve Zlínském kraji proočkováno celkem 48 130 obyvatel kraje, vyjádřeno v procentech jde o 8,3 %, nikoli 5,7 %, jak uvedla ČT.   Hejtmanství by rádo uvedlo na pravou míru a objasnilo chybně uvedené údaje, které odvysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci Události, v sobotu 13. března. V reportáži o průběhu očkování uvedla Česká televize, s odkazem na zdroj dat z Ministerstva zdravotnictví, zavádějící informace o proočkování ve Zlínském kraji.   „Zásadně odmítám poměřování krajů bez doplňujících údajů. Nelze srovnávat kraje, které mají fakultní nemocnice a byly z počátku upřednostněny v počtu dodaných vakcín. Jsme jeden ze tří nejméně zásobených krajů, a i přesto jsme v proočkovanosti na srovnatelných číslech s kraji s fakultními nemocnicemi. Jde o společnou, systematickou práci celého našeho týmu včetně zdravotníků a já budu naší práci hájit,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). [caption id="attachment_97265" align="alignnone" width="690"] Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš[/caption] Z reportáže vyšel Zlínský kraj jako druhý nejhorší v Česku z pohledu proočkovanosti obyvatel, a to na základě chybně uvedených dat 5,7 %. Ke dni 12. března přitom bylo ve Zlínském kraji proočkováno celkem 48 130 populace kraje, vyjádřeno v procentech jde o 8,3 %.   „Aktuálně je ve Zlínském kraji denně očkováno až 1600 osob, v případě dostatečného množství dodaných vakcín jsou očkovací místa schopna odbavit denně až 2700 osob,“ upřesnil krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan a dodal: „Dlouhou dobu byl Zlínský kraj jedním z nejlepších v republice v proočkovanosti populace. V současné době očkujeme průběžně, s ohledem na množství dodané očkovací látky a také s vědomím, abychom měli pro pacienty vždy vakcínu na aplikaci druhé dávky.“     -tz-

Osobní automobil se zastavil až o hlavní uzávěr plynu
Aktuality

Dopravní nehoda osobního automobil Volkswagen Passat zaměstnala v neděli od 1:55 do 5:55 všechny složky integrovaného záchranného systému a také Plynárenskou pohotovostní službu. V místní části Pod Tataláky ve Vsetíně totiž řidič svým vozem poškodil několik metrů plotu, dvě vjezdové brány a také hlavní uzávěr plynu.   „V jedné bráně zůstal automobil ležet na boku. Hasiči po příjezdu provedli měření koncentrace úniku plynu. Dále osvětlovali místo nehody pro potřeby práce policie i plynařů a provedli protipožární opatření,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.   Po zadokumentování nehody policií hasiči s pomocí navijáku převrátili poškozený automobil na kola.     [gallery columns="5" ids="97246,97247,97248,97249,97250"] Foto: HZS   -tz-

Sčítání lidu 2021: Moravan su a Moravan budu
Aktuality

Sčítání lidu se opět blíží. Novinkou je, že letos proběhne především online. Český statistický úřad odhaduje, že tuto možnost využije 60% obyvatel. Vše začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března a potrvá do 9. dubna 2021. Kdo možnosti online nevyužije, ten bude moci od 17. dubna do 11. května vyplnit klasický listinný formulář. Za nevyplnění formuláře bude hrozit pokuta 10 tisíc korun, účast na sčítání je tedy povinná. Ve formulářích budou některé kolonky tradičně pevné, tudíž vyplňující bude mít na výběr z předepsaných možností. Mezi ostatními, které budou již dobrovolné, bude i národnost a mateřský jazyk.   Mluvčí sčítání lidu, Jolana Voldánová, potvrdila, že moravská národnost i jazyk budou opět uznávány a samostatně evidovány. V případě otázky na národnost nebude uvedena žádná konkrétní možnost odpovědi, k otázce o mateřském jazyce bude připojeno několik možností, avšak moravský  jazyk bude potřeba, tak jako moravskou národnost, dopsat.  

Moravská národnost

  Na přihlášení se k moravské národnosti není nic neobvyklého, vždyť moravskou národnost si píše jen ten, kdo se vnímá jako součást společenství obyvatel naší země a je hrdý na její specifickou kulturu a bohatou, více než tisíciletou, historii.   Historická události, která nejvíc ovlivnila dnešní stav věcí, se stala dne 21. prosince 1948, kdy komunistická vláda schválila zákon o krajském zřízení č. 280/1948 Sb. Zrušila tím zemské zřízení a zavedla kraje. Vzorem jim pro to byla struktura řízení komunistické strany. Schválení zákona znamenalo konec Moravy jako svébytně spravovaného území. Morava najednou přestala existovat.   O dlouhodobém záměru komunistů svědčí i dokument nalezený v pozůstalosti Klementa Gottwalda, pocházející z období jeho moskevské emigrace během druhé světové války. V seznamu úkolů, které chtěl prosadit po skončení konfliktu, bylo právě i zavedení krajů.   Komunisté totiž nikdy zemské zřízení nerespektovali, uvnitř strany fungovala krajská struktura. Rozdělení území státu na kraje tuto strukturu kopírovalo. „Zdroj byl v touze po samovládě, aby moc vycházela z jednoho centra, v tomto případě z KSČ. Tomu bránily samozřejmě jakékoliv náznaky a zbytky starých samospráv, identit, loajalit, čemuž mnohem víc odpovídalo uspořádání státu do krajského zřízení,“ uvedl politolog Masarykovy univerzity Stanislav Balík.   S následky tohoto komunistického zločinu jste se nedokázali dodnes vyrovnat, pouze se kraj Gottwaldovský přejmenoval na kraj Zlínský.   Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2686352-konec-moravske-samospravy-pred-70-lety-komuniste-zrusili-zeme-a-zavedli-kraje  

Moravský jazyk

  Mnohým se však může zdát přinejmenším zvláštní přihlášení se k moravskému jazyku. Rád bych proto připomenul, že jazyk na Moravě se po staletí vyvíjel v úzkém styku s jazykem v Čechách a jejich vzájemná blízkost vyvrcholila vytvořením společné spisovné formy tohoto jazyka. Základem společného spisovného jazyk se na počátku 17. století stala tzv. „kraličtina“, jazyk Bible z moravských Kralic. Tento jazyk byl téměř dvě století označován na Moravě jako moravština a v Čechách jako čeština. Pro zajímavost také uvedu, že je doloženo jak velkým zklamáním českých národních buditelů bylo, že se od přijetí spisovné češtiny odklonili Slováci, jejichž jazyk je také velmi blízký tomu našemu. Agresivní český nacionalizmus na konci 19. století postupně přejmenoval vše původní moravské na  české, a tak dnes označujeme spisovný jazyk jednotně jako český.   Vraťme se ale ke sčítání lidu. Otázka na jazyk se netýká spisovného jazyka, ale jazyka mateřského, tedy toho, který jsme se naučili používat od rodičů a prarodičů, kterým mluvíme doma, nebo s přáteli z dětství, a který když uslyšíme po návratu z ciziny nás zahřeje u srdce.   To že i po staletích a i v dnešní době silně ovlivňované médii zůstává hovorová řeč v obou zemích odlišná, je jasným důkazem, že společný spisovný jazyk není nic, co by změnilo realitu. Rozdíly jsou dané jak odlišnou charakteristikou moravských nářečí oproti českým, tak i jinou melodikou řeči, která na každého prozradí „z kama je“. :-)  

Moravská historie – nejdůležitější milníky ve zkratce:

  822 – První písemná zmínka o Moravanech. 863 – Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu znamená počátek slovanského písemnictví a šíření křesťanství mezi Slovany. 907 – Pád Velké Moravy, prvního organizovaného slovanského státu vůbec. 1018 – Český kníže Oldřich obsazuje Moravu po odchodu spojeneckých Poláků. Strategický přechod provinčních Přemyslovců k dalším expanzím. 1055 – Český kníže Spytihněv dokončuje ovládnutí Moravy vyvražděním na 300 jejích velmožů a nahrazuje je svými družiníky. 1182 – Rozhodnutím Fridricha Barbarossy vzniká Markrabství moravské. Jeho vznik má vyřešit rozdělení moci mezi dvěma Přemyslovci: Bedřichem a Konrádem Znojemským. 1348 – Jan Lucemburský určuje Moravu za léno českého krále a potvrzuje některá její práva. 1469 – Moravu získává Matyáš Korvín, Morava na 21 let opouští soustátí Koruny české. 1619 – V době stavovského povstání, ke kterému se Morava nuceně přidala, vznikla konfederace zemí Koruny české, zaručující plnou rovnoprávnost všem zemím. 1749 – Zrušena Česká dvorní kancelář. Morava se stává plně nezávislou na Čechách na příštích 170 let. Opakované české žádosti o sloučení jsou moravským zemským sněmem vytrvale odmítány. 1848 – Moravský zemský sněm přijal zemskou ústavu. Ta mimo jiné definuje v čl. 5 moravské barvy a znak. 1918 – Vznik Československa, Morava nedemokratickým způsobem ztrácí svůj zákonodárný parlament. Následně jí hrozí rozdělení do několika žup. Kvůli silnému odporu obyvatel ale plán nebyl realizován a zůstalo u zemského zřízení. 1949 – Komunisté ruší zemi Moravskoslezskou. Morava jakožto jednotný politicko-samosprávní celek zaniká poprvé od roku 1182. Později je tento čin označen sněmovnou ČSFR za protiprávní akt komunismu. 1968 – V krátkém období Pražského jara získala statisíce příznivců Společnost pro Moravu a Slezsko. Je požadována změna Československa na trojfederaci a referendum na Moravě a ve Slezku v této věci. Ruské tanky ale vzápětí veškeré snahy ukončují. 1989 – V porevolučním nadšení se přihlásilo na 1 400 000 lidí k moravské národnosti. Strany usilující o moravskou samosprávu získaly na Moravě cca 30 % hlasů a mají své zástupce v parlamentech. 1990 - Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 9. 5. 1990 přijalo usnesení, ve kterém se uvádí:“ Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravskoslezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti. Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví…“   Dodnes se tak nestalo, ba naopak:   Ve volbách v roce 1990 bylo zvoleno do České národní rady 22 poslanců Hnutí samosprávné demokracie – Společnost pro Moravu a Slezsko. Poslanci HSD-SMS předložili v srpnu 1990 návrh zákona o zemském zřízení. Předsednictvo ČNR, kde mělo převahu OF jej ve výborech zamítlo.   V září 1990 byly předsedkyni ČNR Dagmar Burešové předloženy petice občanů požadující rehabilitaci Země moravskoslezské, které podepsalo více jak 630 000 osob. K jejich přání nebylo přihlédnuto.   V březnu 1991 byl předložen upravený návrh zákona o zemském zřízení. Tento návrh byl předsednictvem ČNR také zamítnut.   V roce 1995 poslanci Českomoravské strany středu podali návrh zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v ČR/varianta pěti zemí/ – byl odmítnut Poslaneckou sněmovnou ČR při prvním čtení.   V roce 1997 přijala poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ústavní zákon č.347/1997 Sb. O vytvoření 14 vyšších územních samosprávných celků /VÚSC/ – krajů v České republice.   Dne 1. 1. 2000 vstoupil v platnost zákon, který rozdělil území České republiky na 14 krajů stejných, jaké zavedl komunistický režim v roce 1949.   V roce 2016 iniciativa Vlády ČR k prosazení krátkého názvu republiky ČESKO (ČECHIA). Podporovatelem byl a je i pan prezident Zeman s argumentem, že je to kratší a krásnější.   Od roku 2018 v rámci zavádění moderního image českého sportu byly z dresů hokejové a fotbalové reprezentace odstraněny národní symboly Moravy a Slezska - moravské a slezské orlice. [caption id="attachment_97004" align="alignnone" width="690"] Z nových dresů hokejové reprezentace (vpravo) byly odstraněny národní symboly Moravy a Slezska[/caption] V roce 2020, na největší moravský svátek 5. července, svátek sv. Cyrila a Metoděje, vyvěsilo celkem 1553 měst a obcí, což je přes 80% městských a obecních úřadů na Moravě:   Trvale: Záměrně je používáno matoucí geografické označení původu vína, kdy moravská vína jsou označovaná jako česká. Pro ty kdo ochutnali je jasné, že moravská vína mají s těmi z Čech (naštěstí) pramálo společného.   Zdroje informací: https://www.moravskynarod.cz/fakta-o-morave/ http://www.nasamorava.eu/fakta-o-morave.html   Pokud máte hlubší zájem, doporučujeme knihy od L. E. Havlíka, Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství od J. Pernese nebo Dějiny Moravy zpracované na stránkách Moravské národní obce. Státoprávní postavení Moravy dopodrobna rozebírá Michal Hoskovec ve své monografii Právní kontinuita autonomie Moravy.  

Moravská symbolika

  Přestože od roku 1918 neexistuje Moravský parlament, který by schválil oficiální státní symboly, používají se následující:  

Moravská vlajka

Podoba žluto-červené vlajky schválené a používané od roku 1848 moravskou samosprávou. V současnosti se na tuto bikoloru přidává moravský znak s povýšenými barvami z roku 1462.   Moravská vlajka je symbol zemské samosprávy a moravského lidu.   V roce 2020, na největší moravský svátek 5. července, svátek sv. Cyrila a Metoděje, vyvěsilo celkem 1553 měst a obcí, což je přes 80% městských a obecních úřadů na Moravě:    

Moravská standarta

Symbol panovníka a jeho moci nad zemí. Tuto variantu nikdy moravská zemská samospráva nevyužívala.  

Úplný znak Moravského markrabství z roku 1880

Autor grafiky Hugo Gerhard Ströhl.   Významné Moravské dny a svátky najdete ZDE.   Závěrem si dovolíme komentář, že stále silněji pociťujeme a pozorujeme, že Morava je více a více ekonomicky a kulturně upozaďována až likvidována. Je na nás Moravanech, abychom se opět přihlásili k vlastní identitě a bez ohledu na politické vyznání se opět naučili brát zodpovědnost do vlastních rukou. Je zcela jasné, že bez narovnání historické likvidace a navrácení vlády věcí svých do své správy, se za nás o naše blaho a rozvoj nikdo starat nebude. Proto vyzýváme všechny srdcaře i vlažné Moravany k přihlášení k moravské národnosti a moravskému jazyku, protože ve větším počtu dokážeme lépe hájit naše zájmy a potřeby.   Valašsko je kulturně velmi bohatá a např. v cestovním ruchu velmi úspěšná etnografická součást Moravy, jako např. Slovácko či Haná, proto doufáme, že se jeho obyvatelé přihlásí ke své identitě.   Záměrem tohoto článku nicméně není nikoho ovlivňovat či manipulovat, ale srozumitelně na jednom místě uvézt všechny fakta, která ať slouží ke svobodnému rozhodování každého jednotlivce podle toho, jak to sám cítí. To proto, že svoboda vyznání a sebeurčení je na Moravě hodnotou a základním právem jednotlivce už od středověku. Přičemž Moravanem je pro nás každý, kdo si tuto krásnou zemi vybral jako místo pro svůj život, má ji rád a hlásí se k jejímu historickému i současnému odkazu bez ohledu na to, co má napsáno v občanském průkaze jako místo narození.   Další informace najdete například na: www.morava1918.cz   Lepší zítřky pro Moravu přejí   Jiří Máca, Moravská národní obec,   Petr Ignác Karmelský, moravský národní hybatel, koordinátor pro moravskou etnografickou oblast Valašska, kontakt pro případ zájmu o spolupráci: karmelsky.petr@gmail.com

Krize nekrize, firma HAJDIK navyšuje mzdy všem zaměstnancům ve výrobě
Aktuality PR ČLÁNEK

Přestože výrobní firmy nezažívají v době koronavirové pandemie zrovna zlaté časy, jablůnecká průmyslová lakovna HAJDIK ohlásila navýšení mezd všem svým zaměstnancům ve výrobě. Kromě toho firma zvýšila poměr fixní mzdy k variabilní složce, zavedla stravenkový paušál nebo upravila některé pracovní pozice.   „Situace kolem nás je napjatá, zákazníci nás dennodenně tlačí do slev a tvrdě hledají úspory. Navíc žijeme v době, kdy nevíme, jaká pravidla budou platit zítra či za týden. Poklesy nelze vyloučit, ale věřím, že s dobrým a semknutým týmem se problémy řeší lépe,“ říká Filip Hajdík, předseda představenstva společnosti HAJDIK a.s, která je největší zákaznickou lakovnou v ČR.   Jak docílit dobrého a semknutého týmu? Filip Hajdík ví, že je v první řadě potřeba pracovat na pozitivní motivaci a náležitě ohodnotit maximální nasazení zaměstnanců v průběhu posledního turbulentního roku. Během pandemie jsme se semkli a jako silný tým táhli za jeden provaz. „Jako ty myslíš na firmu, tak firma a já myslíme na tebe,“ stojí v interním dopise, který Filip Hajdík rozeslal v březnu svým zaměstnancům.     Svou strategii nazval Filip Hajdík jako „Pět odvážných kroků“. Prvním a nejdůležitějším z nich je značné navýšení mezd všem zaměstnancům ve výrobě k 1. 4. 2021. Například operátor na seniorské pozici si po započtení všech možných příplatků nově vydělá téměř o šest tisíc korun více. Průměrně vzrostla mzda u výrobních pozic zhruba o 15 %.   Zaměstnanci také jistě ocení, že firma HAJDIK zvýšila poměr fixní mzdy k prémiové složce, a to v poměru 85:15 z původních 80:20. „Za současné situace je důraz na pocit jistoty u lidí ještě větší než jindy. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku, který jistě ocení naši stávající zaměstnanci i uchazeči o práci,“ vysvětluje Markéta Peredarjuk, která má ve společnosti HAJDIK na starosti personalistiku.   Další novinkou je zavedení tzv. stravenkového paušálu, kdy zaměstnanci již nebudou dostávat stravenky, jako tomu bylo zvykem, ale příspěvek na stravování nově obdrží formou peněžitého příspěvku do mzdy. Kromě toho došlo ke zvýšení stravného, které by odpovídalo stravence ve výši 100 Kč.     „Naším dlouhodobým cílem je poskytovat zaměstnancům nadstandardní benefity, aby u nás byli spokojení. Máme příspěvek 8 000 Kč na volnočasové aktivity, 50% příplatek za přesčasy, příspěvek na dopravu, zvýhodněný mobilní tarif nebo příspěvek na penzijní připojištění,“ vyjmenovává výhody práce ve firmě HAJDIK marketingová specialistka Kateřina Jašková.   Poslední dva „odvážné kroky“ se týkají úprav pracovních pozic. Na jedné straně došlo k zavedení dvou úplně nových pozic, na straně druhé se upravila kategorizace v rámci již zavedených pozic – byla přidána čtvrtá, tedy nově nejvyšší úroveň odbornosti u pozic Lakýrník, Technik linky, Údržbář a Mistr. V rámci jedné pracovní pozice tedy nyní existují čtyři kategorie – Junior, Senior, Expert a Specialista.   „Pokud si zaměstnanec zaslouží povýšení do nové nejvyšší kategorie Specialista, tak na něj samozřejmě čeká lepší platové ohodnocení, ale i větší zodpovědnost. Chceme naše zaměstnance motivovat a zároveň jim dát šanci získávat nové zkušenosti a znalosti a celkově se posouvat v kariéře. Vlastní rozvoj a možnost růstu je dnes důležitější pro čím dál větší množství lidí a u nás má každý příležitost se z Juniora stát až Specialistou,“ uzavírá prezentaci svých „Pěti odvážných kroků“ Filip Hajdík.     Průmyslová lakovna HAJDIK a.s. je ryze česká firma řadící se ke špičce v oboru mokrého lakování. Společnost z Jablůnky u Vsetína patří v regionu mezi významné zaměstnavatele, aktuálně zaměstnává na 300 lidí. Společnost HAJDIK a.s. obdržela v roce 2016 ocenění Firma roku Zlínského kraje, v roce 2018 získala cenu Zaměstnavatel regionu v soutěži Zaměstnavatel roku 2018. Firma HAJDIK lakuje díly pro automobilový, letecký i železniční průmysl a je certifikovaným dodavatelem řady světových značek, mezi něž patří BMW, ŠKODA AUTO nebo PORSCHE.   www.hajdik.com www.nelakujemete.cz   -pr článek-

Zapojte se do akce 100 000 000 kroků pro Adélku
Aktuality

Spolek Srdce na pravém místě pokračuje v letošním charitativním projektu, který chce pomoct osmileté Adélce Petříkové z Kvasic. Po lednové akci, kdy se do skákání přes švihadlo zapojila celá republika (více zde), se v březnu koná akce 100 000 000 kroků pro Adélku.   „Myšlenka druhé podpory pro malou Adélku se zrodila v polovině února. V tomto období nás napadlo, že každý z nás denně ujde několik kroků. Tak proč je nesčítat a udělat z toho výzvu. Proto chceme díky chození do konce března překonat hranici 100 000 000 kroků. Tato výzva by také mohla být pro všechny zainteresované zábavou,“ vysvětluje předseda spolku Srdce na pravém místě Jakub Kohoutek.   Zapojit se může každý zájemce.   „Podmínkou ale je, aby se zaregistroval a zaplatil startovné 123 Kč, nebo 5 Euro na transparentní účet spolku. Pokud někdo vytvoří tým a pozve další kamarády, kolegy z práce, rodinu, může být krokový projekt ještě finančně zajímavější. Jeden tým tvoří dva až pět lidí,“ vyzívá Kohoutek k podpoře handicapované Adélky.  

Jaká jsou kritéria?

  „Zájemci do připravené tabulky zapíší počet kroků za jednotlivé dny. Systém pak automaticky spočítá součet kroků jednotlivců, součet kroků týmů a součet kroků všech zapojených lidí. Jeden tým tvoří dva až pět lidí. Zvát do týmu jde velmi snadno přes tlačítko systému. Pokud bude někdo chtít přispět a nezúčastnit se výzvy, tak i toto je možné. Protože ale není možné výkony nijak kontrolovat, tak u účastníků očekáváme férovost, aby to celé mělo smysl,“ žádá o poctivý přístup k projektu Jakub Kohoutek.   Ten také na emailu jakub@srdcenapravemmiste.cz, nebo na telefonu 775 941 506 ochotně podá veškeré informace. Všechny informace jsou rovněž na webu akcesrdce.cz. Organizátoři by rádi vybrali ,,symbolickou“ částku 123 123 Kč.    

Kdo je Adélka Petříková?

  Manželům Petříkovým se v roce 2012 narodila dvojčata. Kluk Tadeáš a holka Adélka. Bohužel Adélka se narodila se vzácným Phelan-McDermidův syndromem. Jde o vzácnou vrozenou vadu, kdy v těle dítěte chybí část chromozomu. U Adélky způsobuje hypotomii, která ji brzdí ve fyzickém vývoji. U tohoto syndromu je každý případ odlišný a přízraky jsou individuální. Bohužel dopředu nejde říct, jak se bude tato skutečnost v budoucnu projevovat.   Lubomír Hotař

Nosme respirátory a roušky správně, vyzývá starostka
Aktuality

Respirátory a zdravotnické roušky bychom měli mít při odchodu domova stále při sobě. Aktuální protiepidemická opatření stanovují, že všude v uzavřených prostorách a na veřejných místech s vyšší koncentrací osob musí mít lidé respirátor typu FFP2 nebo KN95. Venku v zastavěném území obce je vždy povinná alespoň zdravotnická rouška, mimo zastavěné území je třeba ji nosit tehdy, když dochází k setkání osob z jiných domácností.   „Řada občanů se chová zodpovědně a přijala nošení roušek a respirátorů jako důležitý prostředek k boji s nemocí. Chrání tím sebe, své blízké a také své okolí, za což jim patří poděkování. Považuji však za důležité upozornit, že stále existuje skupina lidí, která se po ulicích a dalších veřejných prostorech v zastavěném území pohybuje bez roušky. Je omyl se domnívat, že pokud jdete na veřejnosti sami nebo s rodinou, není rouška potřebná. Potkáváte kolemjdoucí na chodníku, na parkovištích, před domy i jinde. A aktuální nařízení ukládá roušku v zástavbě obcí jako povinnost, za jejíž porušení může být uložena pokuta,“ upozornila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. „Prosím, dodržujme opatření důsledně a pomozme sami svým přičiněním k omezení šíření nákazy,“ dodala. [caption id="attachment_95788" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption] Doma zhotovené látkové roušky nejsou podle Ministerstva zdravodnictví ČR a některých odborníků vzhledem k nakažlivějším mutacím onemocnění covid-19 považovány za dostatečné, a proto by lidé měli volit certifikovanou ochranu dýchacích cest.   Občané v hmotné nouzi se mohou o pomoc s vybavením respirátory obrátit na valašskoklobouckou radnici. „Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo si například kvůli finanční situaci nemůže nákup respirátorů dovolit, prosím, poraďte mu, aby kontaktoval odbor sociálních věcí městského úřadu, kde mu potřebné ochranné prostředky poskytneme,“ vzkázala starostka.   -tzu-

Nový cíl v době covidových omezení ve Slavičíně
Aktuality

„Covidová“ studánka. Tak přezdívají pracovníci města studánce, kterou během posledních dní vyčistili a zpřístupnili v katastru města jako nový výletní cíl. Následující víkend totiž bude druhý, který budou muset lidé zodpovědně dodržující vládní nařízení trávit pouze v katastru své obce. „Je to bezprecedentní situace, na kterou se snažíme rychle reagovat. Proto se snažíme lidem odlehčit a nabídnout jim v této náročné době rozptýlení a relax v mezích zákona,“ vysvětlil starosta města Tomáš Chmela.   Studánku při soutoku dvou potoků, zhruba 500 metrů jihozápadně za ulicí Pod Střelnicí, rekonstruovali pracovníci infocentra horečně během uplynulého týdne. „Bylo potřeba ji pořádně vyčistit, vyrobili jsme také šindel na stříšku a dva mostky přes blízký potok. Věřím, že jako cíl slavičínských výletníků obstojí,“ řekla vedoucí infocentra Marie Studeníková. Na obnově studánky se stále usilovně pracuje.   Přestože má Slavičín širokou škálu možností, jak zde trávit volný čas a nepřekročit hranice katastru, i zde se v těžké době objevují potíže. „Bohužel narůstá počet stížností, občané se hromadí na hřištích, která jsou oficiálně uzavřena,“ poznamenal starosta Chmela s tím, že v minulém týdnu byla kvůli nadměrné koncentraci osob u místního skateparku dokonce přivolána policie. [caption id="attachment_97240" align="alignnone" width="690"] Studánku Schodnica najdete jen několik stovek metrů od ulice Pod Střelnicí[/caption] Ve městě tak doufají, že nový cíl výletů by mohl potěšit ty, kteří chtějí dodržovat vládní nařízení, ale zároveň nehodlají rezignovat na aktivní život.   A jaké má zpřístupněná studánka jméno? Lokalitě se tradičně říkávalo Drahance nebo Kříby, jelikož se však ani pamětníci na přesném názvu neshodují, zapracovala kreativita. „Označení covidová studánka nemá pozitivní náboj, nicméně nachází se při soutoku dvou potůčků – proto jsme jí začali říkat „Schodnica“, uzavírá svůj výklad Marie Studeníková.   Obnova studánek ve Slavičíně je součástí většího díla s názvem Studie zadržování vody v krajině, díky němuž byl podrobně zmapován katastr města a vytipováno až 20 míst vhodných pro obnovu studánek.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA