Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Michael Thonet se nesmazatelně zapsal do historie Valašska
Aktuality

Tvůrce nejslavnější židle světa a majitel zámku Vsetín. Narodil se sice v Německu a zemřel ve Vídni, přesto se on a jeho rodina dokázali nesmazatelně zapsat do historie našeho regionu. Řeč je o zakladateli světoznámé nábytkářské firmy a tvůrci nejslavnější židle všech dob Michaelu Thonetovi, který vyráběl svůj ohýbaný nábytek i na Vsetíně, Halenkově či v Bystřici pod Hostýnem. Ve středu 3. března uplynulo 150 let od jeho úmrtí, a tak si pojďme spolu s Muzeem regionu Valašsko připomenout jeho životní příběh i stopu, kterou zanechal na Valašsku.   Michael Thonet se narodil 2. července 1796 v západoněmeckém Boppardu nad Rýnem. Vyučil se stolařem a v pětadvaceti letech si v rodném městě založil malou nábytkářskou dílnu, která díky zdokonalení známého postupu ohýbání vrstveného dřeva brzy expandovala za hranice regionu a posléze i země. K důležitým milníkům patřil přesun výroby do Vídně v roce 1849, kde se dokázal i přes problémy uchytit a spolu se syny rozjet masovou výrobu lehkého, originálně tvarovaného a cenově dostupného nábytku, se kterým v následných desetiletích dobyl celý svět. [caption id="attachment_96963" align="alignnone" width="690"] Takto vypadala v době své největší slávy Thonetova továrna na Halenkově[/caption] Potřeba dostatku kvalitního bukového dřeva a levné pracovní síly Thonety v roce 1868 zavála i k nám na Valašsko. Nejprve si pronajali parní pilu v Halenkově, jejíž provoz byl za dohledu samotného „otce zakladatele“ rozšířen i na ohýbárnu dřeva, leštírnu a rašplovnu. O dva roky později firma rozjela i pobočku na Vsetíně, kde si pronajala část panského dvora na pravém břehu Bečvy za pivovarem, díky k čemuž se zařadila mezi největší zaměstnavatele v regionu. Michael Thonet zemřel 3. března 1871 ve Vídni, jeho firma i rodina ale na Valašsku působila ještě několik desetiletí. „V roce 1892 se Thoneti stali i majiteli vsetínského velkostatku, jehož součástí byl také zámek, ve kterém dnes sídlí Muzeum regionu Valašsko. Tyto majetky Thonetům patřily do roku 1938, kdy je nakrátko získala do svého vlastnictví rodina Baťů, jež byla posledním soukromým majitelem zámku,“ doplnil historik Muzea regionu Valašsko Pavel Mašláň. [caption id="attachment_96964" align="alignnone" width="690"] Muzeum regionu Valašsko věnovalo připomínce rodiny Thonetů a jejímu působení na Vsetínsku část stálé expozice na zámku Vsetín[/caption] Více o firmě Thonetů a jejich působení na Vsetínsku se můžete dozvědět ve stále expozici Živá paměť regionu na zámku Vsetín. Tedy až poté, co skončí koronavirová uzávěra a Muzeum regionu Valašsko bude moci otevřít brány veřejnosti. Do té doby si můžete prohlédnout virtuální výstavu TOP 10 mezi židlemi z ohýbaného dřeva nebo si objednat muzejní publikaci Fenomén ohýbaného nábytku.   -tz-

Záchranka Zlínského kraje realizovala 65 384 výjezdů
Aktuality

Nárůst počtu najetých kilometrů i přijatých hovorů na tísňovou linku 155, zrealizované významné investice, ale také změněný režim práce. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) má za sebou velmi specifický rok 2020, do značné míry ovlivněný probíhající pandemií koronaviru.   Jestliže v předchozích letech se statistiky jednotlivých měsíců od sebe výrazně nelišily, v roce 2020 došlo k zásadní změně. „V březnu a zejména v dubnu loňského roku nám poklesly počty výjezdů k pacientům téměř o dvacet procent. Poté v následujících měsících zase razantně narostly. Tento výkyv souvisí s první vlnou onemocnění COVID-19, která ochromila život v naší zemi. Lidé zůstávali v březnu a v dubnu doma, necestovali, méně sportovali, snížil se počet dopravních nehod. V květnu však počet našich výjezdů začal velmi rychle stoupat. I proto, že přibyli covid pozitivní pacienti,“ vysvětlil Josef Valenta, ředitel ZZS ZK. Dodal, že v některých statistických datech tak minulý rok dorovnal ten předchozí, v dalších je dokonce překonal.   „Záchranka“ vloni uskutečnila v rámci celého Zlínského kraje 65 384 výjezdů, což je srovnatelný údaj s předchozím rokem. Její vozy najezdily dohromady 2 243 161 kilometrů, tedy o 83 551 kilometrů více než v roce 2019. Operační středisko přijalo 127 344 hovorů, tj. o devět procent více než v roce předchozím. „Když tohle číslo rozpočítáme, dostaneme se na 349 hovorů během jednoho dne. Je tedy patrné, že naši operátoři pracovali, a i nadále pracují pod velkým tlakem,“ upozornil Josef Valenta. [caption id="attachment_96957" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption] ZZS ZK se v loňském roce dařilo významně investovat. Dokončena byla přístavba výjezdové základny ve Vsetíně. Z celkových nákladů přesahujících 11 a půl milionu korun uhradil Zlínský kraj, který je zřizovatelem „záchranky“, částku 6,3 milionu korun, využita byla dotace ve výši 1,1 milionu korun, zbytek potřebných financí uhradila ZZS ZK ze svého rozpočtu. Podařilo se pořídit čtyři nové sanitky za celkovou částku 13,6 milionu korun a zakoupit vozidlo pro mimořádné události v ceně 4,73 milionu korun. Průběžně obnovované bylo i přístrojové vybavení.   Práce a výsledky „záchranky“ byly po celý rok vysoce hodnoceny, a to jak odborníky, tak také občany Zlínského kraje. „Lidé nám zaslali 46 poděkování a pochval, což nás velmi těší. A zároveň zavazuje do letošního i dalších roků,“ konstatoval ředitel ZZS ZK.   -tz-

Ze zásahu městské policie v Uherském Hradišti mrazí
Aktuality

Zásah Městské policie v Uherském Hradišti proti jednačtyřicetiletému muži vzbuzuje na sociálních sítích veliké emoce. Celému incidentu přihlížel jeho plačicí syn, kterému přišla na pomoc žena z místní pekárny.   Ve středu 10. března konala 2 členná hlídka strážníků Městské policie Uherské Hradiště kontrolu v Havlíčkově ulici. Při kontrole bylo zjištěno, že dochází k porušování opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.   V prohlášení města Uherské Hradiště stojí, že se přestupku měl dopustit muž (r. 1980), který nerespektoval nařízení, opakovaně odmítl prokázat svou totožnost, stejně jako odmítl použití prostředku k zakrytí úst a nosu a přes výzvy a poučení strážníků se pokusil z místa vzdálit.     Celý zákrok a jeho přiměřenost se aktuálně prověřuje. Z brutality zůstal zaskočen i zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště Michal Dvouletý. „Jako zastupitel města Uherské Hradiště jsem oficiálně požádal starostu města, aby důsledně prošetřil šokující a neadekvátní zásah Městské policie Uherské Hradiště vůči otci tříletého chlapce kvůli nenasazenému respirátoru a vyvodil z něj odpovídající závěry. Pokud se prokáže osobní selhání strážníků, jsem připraven podat třeba i trestní oznámení. Pokud postupovali podle pravidel, udělám vše proto, aby se tato pravidla ihned změnila! Přiznám se, že pro mne jako otce malých dětí jsou pro mne zveřejněné záběry noční můrou. Proto se nehodlám s takovými postupy smířit. V žádném případě nebudu obhajovat nedodržování vládních nařízení, byť si o nich myslím své … Ale je nemyslitelné, aby kdokoliv skončil kvůli nenasazenému respirátoru s obličejem na zemi, byl přiškrcován zasahujícím městským strážníkem a to vše před zraky tříletého syna, který byl v okamžiku zásahu strážníkem dokonce odstrčen, a nebýt přihlížejících občanů, zůstal by v daný okamžik na ulici zcela sám! V této souvislosti jsem proto požádal radnici, aby zároveň zveřejnila také informaci, v kolika případech během posledních let městská policie použila obdobných donucovacích prostředků. Nejen já mám totiž dojem, že k takovým případům dochází spíše sporadicky a rozhodně v případech s vyšší společenskou nebezpečností, než nenasazený respirátor na prázdné ulici,“ uvedl na svém FB profilu Michal Dvouletý.   Vzhledem k tomu, že při zákroku došlo k použití donucovacích prostředků, a také vzhledem k tomu, že u události bylo přítomno malé dítě, které muže doprovázelo, nařídil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha důsledné prošetření celého zákroku s důrazem na adekvátnost užití donucovacích prostředků.   „Prověření, jak strážníci plnili své zákonné povinnosti, se budu osobně intenzivně věnovat. Celou událost považuji za velmi politováníhodnou, hlavně kvůli přítomnosti malého dítěte. Pokud se prokáže, že samotný zákrok byl neadekvátní, budou vyvozeny patřičné důsledky. V tuto chvíli jsou oba strážníci až do vyřešení případu postaveni mimo službu,“ uvedl Slanislav Blaha, starosta města Uhesrké Hradiště.   -red-

Pozor na rychlost. V Luhačovicích a okolí budou instalovat nové radary
Aktuality

Luhačovice chtějí zvýšit bezpečnost v dopravě na nejpalčivějších místech, kde je překračování nejvyšší povolené rychlosti velkým problémem. Podle vedení města lidé po zvýšení bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě volají. Původně zamýšlené řešení doplnit inkriminovaná místa o semafory nebylo Policií ČR schváleno. Hlavním požadavkem ze strany dotčeného orgánu je udržení plynulého provozu, a proto se Luhačovice chystají po vzoru okolních měst instalovat stacionární radary.   Jednotlivá pevná radarová stanoviště budou vybudována na čtyřech místech, a to nejen přímo v centrálních Luhačovicích, ale i v okolních obcích. „Prvním z bodů, kde bude radar kontrolovat rychlost projíždějících vozidel, je místní část Polichno, kde se dopravní situaci snažíme zlepšit už léta. Po dlouhých jednáních zde bylo zřízeno místo pro přecházení, ale není možné, aby tady vznikl plnohodnotný přechod pro chodce. Přitom situace se zhoršuje a překračování rychlosti je na Polichně bohužel vidět denně u mnoha projíždějících aut,“ vysvětlil starosta Ležák.   Druhý bod bude u příjezdu do centra Luhačovic od stáčírny Vincentky. S dalším umístěním radaru se pak počítá v Horní Lhotě a také v Dolní Lhotě. Radarů se lidé v Luhačovicích i ve zmíněných obcích dočkají během následujících měsíců. Po schválení Policií ČR by se mělo v dubnu a květnu realizovat jejich umístění, v průběhu června se počítá se zahájením provozu celého systému. [caption id="attachment_96838" align="alignnone" width="690"] Orientační rozmístění nových stacionárních radarů. Obrázek: redakce. Mapový podklad: © Přispěvatelé OpenStreetMap[/caption] „Z počátku jsme hledali jiná dostupná řešení, ale nebylo možné docílit jejich schválení. Jednotlivé body máme rozvrženy tak, aby byl zajištěn dohled primárně na přechody u školských zařízení, míst pro přecházení u zastávek nebo nebezpečného přechodu v centru území. Vnímáme, že u některých řidičů může dojít k nepochopení tohoto opatření, ale kde jinde dodržovat bezpečnost a ohleduplnost k chodcům a hlavně dětem, než právě na takových místech,“ dodal starosta Luhačovic Marian Ležák.   Město se dlouhodobě snaží prosadit vybudování obchvatu, přímo v Luhačovicích byla nedávno upravena dříve nepřehledná křižovatka u domova seniorů a postavena bezpečná okružní křižovatka u nového dopravního terminálu. Zlepšování provozu v Luhačovicích přispívá také rozšiřování modrých parkovacích zón a zavádění klidového režimu stání.   -tz-

Odborníci apelují – návrat pohybu je nutnost
Aktuality

Je to rok od začátku pandemie COVID-19, co je naše země bez pohybu. Necestujeme, nesportujeme a téměř ani nechodíme. Frustrace řešíme přejídáním, sladkostmi, alkoholem. Také děti zavřené doma spolehlivě tloustnou. Není divu, že odborníci bijí na poplach a vzkazují: jakmile to situace jen trochu umožní, vraťte se k pohybu! Je to totiž jediná cesta k lepšímu zdraví.   Pohyb je základní životní potřeba každého člověka. Zlepšuje kvalitu našeho života, má pozitivní dopad jak na psychickou pohodu, tak na fyzické zdraví. Naopak nedostatek pohybu se na našem aktuálním stavu podepisuje zásadním a negativním způsobem. A právě to se děje nyní, kdy jsou v důsledku pandemie veškeré sportovní i běžné pohybové aktivity ve velké míře utlumeny.   „Současný pohybový režim je u nás i ve světě nedostačující k zajištění preventivních funkcí pohybových aktivit a dobrého „fungování“ lidského organismu. Je doloženo, že fyzická nečinnost zvyšuje riziko řady patologických stavů současné společnosti – včetně hlavních neinfekčních nemocí, jako jsou například onemocnění srdce, cukrovka 2. typu, různé druhy rakoviny, onemocnění dýchacích cest nebo duševní nemoci. Nedostatek pohybu snižuje pracovní výkonnost a ve svých důsledcích významně zkracuje délku života. Proto je pohyb jedním z hlavních nástrojů pro zlepšení stavu populace,“ upozorňuje Václav Bunc, profesor Univerzity Karlovy, vědecký pracovník, spisovatel a publicista. [caption id="attachment_96850" align="alignnone" width="690"] Václav Bunc, profesor Univerzity Karlovy, vědecký pracovník, spisovatel a publicista[/caption]  

Fyzická aktivita přináší ekonomické benefity

  Podle slov profesora Bunce poklesla tělesná zdatnost populace, která je výsledkem přiměřené pohybové zátěže, za posledních dvacet let přibližně o 30 % a zhruba stejně stouply náklady na zdravotní péči. V této souvislosti pak nepřekvapí zjištění, že například v USA se objem financí spojených se zajištěním pohybových a sportovních aktivit pro občany dostal hned na další místo za elektronický průmysl a je „v něm“ více peněz než ve výrobě automobilů…   „Také u nás mají ekonomické benefity plynoucí z provádění pravidelné fyzické aktivity potenciál přinést úspory v řádu desítek miliard korun ročně. Jenže pravidelné pohybové aktivity jsou dané úrovní pohybových dovedností každého jedince, a ty lze získat jen vhodnou pohybovou zátěží. Proto jsou tak důležité nejrůznější fitness programy, rehabilitační gymnastika a aktivní odpočinek, které jsou zásadní pro kultivaci a zdraví populace,“ dodává Václav Bunc.  

Děti tloustnou a tloustnou

  Profesor Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti, také připomíná, aby se v době, kdy nastane uvolňování epidemických opatření, určitě nezapomnělo i na sportovní zařízení, která by rozhodně neměla zůstat těmi posledními v řadě. Stejně tak považuje za velmi důležité, jakmile to situace umožní, nutnost obnovit sportování u nejmladší generace v rámci školní prezenční výuky. [caption id="attachment_96857" align="alignnone" width="690"] Profesor Jiří Suchý z UK FTVS[/caption] S tím souhlasí i profesor Jiří Suchý z UK FTVS, člen Výkonného výboru České kinantropologické společnosti, a přidává další, nepříliš veselý poznatek. „Stav, kdy jsou naprosto utlumeny organizované sportovní aktivity pro dospělé, děti i adolescenty, včetně školní tělesné výchovy, vede jednoznačně ke zhoršení kondice a zvýšení hodnoty BMI obyvatel (nejen) České republiky. Tvrzení lze doložit například závěry pilotního výzkumu, který proběhl ve spolupráci s pediatry. Výsledky bohužel ukázaly, že jedenáctileté české děti měly v červnu roku 2020 statisticky významně průměrně o 2,25 % vyšší hmotnost, než stejně staré děti v roce 2019.“ I z těchto zjištění vyplývá, že pravidelný pohyb je pro člověka v každém věku opravdu nezbytný.   -tz-

Platnost propadlých řidičáků i STK je prodloužena
Aktuality

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Výjimečná úprava se bude týkat dokladů, kterým uplynula či uplyne platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.   „Díky výjimce se nemusejí držitelé řidičských průkazů s končící platností obávat postihu za řízení s propadlým dokladem. Během desetiměsíční lhůty mají dostatek času na vyřízení nového. Pokud jim například uplynula platnost řidičského průkazu 1. března 2021, bude po prodloužení platný až do 1. ledna 2022,“ sdělila Magda Drgová, vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu Valašské Klobouky.   Prodloužení platnosti o 10 měsíců se týká také, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti.   V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.   „V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.   Pro dotazy je možné se obracet také na oddělení dopravy městského úřadu Valašské Klobouky na tel. 577 311 147 nebo 577 311 140.   -red-

První Tatru už žáci klobouckého učiliště postavili. Následovat bude další
Aktuality

Na Středním učilišti ve Valašských Kloboukách mají velkou radost, protože bylo dokončeno vozidlo, které postavili sami žáci. Ti dostali všechny potřebné díly pro montáž Tatry Phoenix 4x4 na základě dohody s Tatra Trucks a SÚS Zlínsko v loňském roce (více zde).   „Projekt byl úspěšně dokončen a mechanici z Tatra Trucks už nám dovezli druhou tatrovku Tatra Phoenix 6x6, kterou, pokud nám to epidemiologická situace dovolí, budou žáci skládat ještě v letošním školním roce,“ uvedl ředitel SOU Valašské Klobouky Pavel Hrabina. [caption id="attachment_96712" align="alignnone" width="690"] Nové vozidlo slouží u krajské správy údržby silnic Zlínska[/caption] Cílem projektu, je umožnit studentům technických škol a učilišť vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší stavba nákladního vozidla, být součástí realizace a vidět celý proces zblízka. Pro obory jako automechanik jde o jedinečnou zkušenost.   Na realizaci se podílelo zhruba 12 učňů z oborů automechanik a opravář zemědělských strojů. „Hotová Tatra míří do ostrého provozu u krajské správy údržby silnic Zlínska. Tak, kdo by si takovou praxi na škole nepřál,“ dodal Pavel Hrabina.     -red-

Čekárna ve zdravotním středisku má nový kabát
Aktuality

Cestování o několik desítek let zpátky v čase. Nějak tak by se dal popsat pocit při návštěvě lekáře v některých zdejších zdravotních střediscích. Toto už ovšem neplatí v obci Francova Lhota, kde dokončili rekonstrukci čekáren.   „Využili jsme přítomnost řemeslníků, kteří nám dokončovali projekt „Adaptace nebytových prostor na 11. bytů“. Ve stejné budově máme umístěné zdravotní středisko a čekárny k obvodnímu i zubnímu lékaři. Tyto byly již ve špatném technickém stavu, a protože jsme v minulém roce hospodařili s přebytkovým rozpočtem, byl by hřích tuto situaci nevyužít,“ vysvětlil starosta obce Miroslav Brlica. [caption id="attachment_96671" align="alignnone" width="690"] Rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení. Foto: Obec Francova Lhota[/caption] Za částku 1,2 mil Kč se podařilo zrekonstruovat dvě čekárny pro lékaře, dvě ordinace, sesternu, sociální zařízení pro personál a také WC pro pacienty. Všechny zrekonstruované prostory splňují hygienické požadavky včetně bezbariérového přístupu. Zbývá dokončit výměnu vchodových dveří, která proběhne na začátku měsíce dubna. „Touto akcí máme dokončenou opravu celé budovy. Opravena je i ordinace dětského lékaře, která je momentálně prázdná. Uvažujeme tyto prostory nabídnout k pronájmu novému zájemci pro služby jako rehabilitace, masáže popř. kosmetiku,“ dodal Miroslav Brlica.   [gallery columns="5" ids="96672,96673,96675,96674,96676"]   -red-

Scuk.cz – nákupy od farmářů nově i ve Valašských Kloboukách
Aktuality PR ČLÁNEK

Výdejní místa online farmářského tržiště Scuk.cz najdete po celé republice, je jich už přes 500. Nyní si své nákupy můžete vyzvedávat také ve Valašských Kloboukách v moštárně Moštuj.cz.   Majitel moštárny a nově i Organizátor nákupů na Scuku pan Šenkeřík vysvětluje, proč se rozhodl založit výdejní místo: „Proč Scuk? Máme rádi domácí, poctivé výrobky, rádi podpoříme lokální výrobce, stejně jako jsme my :-) Líbí se nám ta myšlenka společných nákupů a setkání. Farmářské trhy ani prodejny s čerstvými potravinami podobného druhu u nás moc nejsou. Už jsme měli první nákup a výdej a i podle ohlasů myslím, že to byl úspěch. Už se těšíme na další kolo!”     Zeptali jsme se, jak to na Scuku funguje oproti jiným e-shopům s potravinami: „Na www.scuk.cz si najdete naše výdejní místo = Nákupní skupinu a zaregistrujete se - je to zadarmo. Scuk funguje na principu společných objednávek a doprava je z toho důvodu vždy zdarma. Navíc není nutné splnit nějaký minimální limit. Objednáváte od lokálních farmářů a výrobců, kteří si ceny určují sami a peníze tak putují přímo jim. Nejsou to anonymní produkty ani lidé, každý prodejce na Scuku má vyplněný profil. Zjistíte tak třeba jaké podmínky mají zvířata na dané farmě, odkud pochází mléko, kde bylo natrhané ovoce.”   A co všechno na Scuku najdeme? „Nabídka už je dost široká, celkem je do Scuku zapojeno přes 250 dodavatelů. Seženete tu čerstvé pečivo, mléčné výrobky, maso, sýry, ovoce, zeleninu, ekodrogerii, kosmetiku i různé drobnosti do domácnosti.”   Na Scuku tedy nejsou jen moravští nebo naši regionální dodavatelé? „To ne, zboží pochází ze všech koutů České republiky. Ale nic neleží neznámou dobu ve skladu - na Scuku totiž nevznikají žádné skladové přebytky. Funguje to tak, že veškeré zboží farmáři a výrobci připravují přesně na základě objednávek. Vše dovezou na překladiště Scuku, odkud se vše do 24 hodin odveze rovnou do Nákupních skupin = výdejních míst.”   Tak už jen tedy ty praktické věci: Kde teda nakoupím a nákup si vyzvednu? Nebo mi to přivezete domů? To ne, pro nákup si přijdete k nám do moštárny. Nakupuje se vždy od pondělí do neděle tady: www.scuk.cz/klobucky-scuk, každé úterý je výdejní den. Po celý týden si můžete do košíku přihazovat věci, postupně, klidně po pár kouscích. Pro první nákup doporučuji vyzkoušet třeba zakysanou smetanu ze středočeských Krhanic, mozzarellu z Latteria di Antonio, šunku bez dusitanů z rodinného řeznictví  z Kostelce nad Labem, rajčata z Mutěnic, to by bylo na dlouho to všechno vyjmenovat! Prostě to zkuste :-)”     -pr článek-  

V dalším online koncertu vystoupí Polonyová & Jakubík
Aktuality

Nechte se vytrhnout ze současného kulturního vzduchoprázdna. Ve čtvrtek 11. března se můžete těšit na další ze série živých přenosů z malého sálu Domu kultury Vsetín s názvem Z kulturáku do obýváku. Tentokrát vystoupí mladé umělecké duo Kamila Polonyová & Daniel Jakubík. Koncerty jsou přenášeny na Facebookové stránce Domu kultury Vsetín a jsou realizovány za finanční podpory Města Vsetín.   Mladá zpěvačka a hudebnice Kamila Polonyová, rodačka z nedaleké obce Hošťálková, finalistka pěvecké soutěže Czechtalent 2018 (2. místo), v loňském roce zazářila v sedmé řadě televizní soutěže Česko Slovenská SuperStar s autorskou písní Nad našú Hošťálkovú. Je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci (obory Hudební výchova a Český jazyk a pedagogika pro II. stupeň a střední školy).   Se svým kolegou houslistou Danielem Jakubíkem vystupují již třetím rokem jako duo na svatbách, oslavách a dalších společenských akcích v obsazení housle, klavír a Kamilin zpěv. [caption id="attachment_96749" align="alignnone" width="690"] Kamila Polonyová se svým kolegou houslistou Danielem Jakubíkem[/caption] Během livestreamu se můžete těšit i na jejich novou tvorbu. Součástí streamu bude chat s umělci a také upozornění na vybranou dobročinnou sbírku.   Opět budete mít možnost přispět na konto sestřičce Martině ze Vsetínské nemocnice, která se po tragickém úmrtí manžela ocitla těsně před Vánocemi sama se čtyřmi malými dětmi.   Každý, kdo by chtěl Martině, Elišce, Vojtíškovi, Martince a Ondráškovi pomoci, tak může učinit zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 1387907823/2700. Pro zahraniční platby: IBAN: CZ9627000000001387907823, SWIFT: BACXCZPP.   -tz-   [caption id="attachment_96074" align="alignnone" width="690"] Více informací ZDE[/caption]

Valašské Klobouky měly údajně porušit vládní opatření
Aktuality

Občanům není snadné se zavděčit. Čerstvou zkušenost s tím má Městský úřad Valašské Klobouky, na který podal stěžovatel oznámení o porušování vládních opatření v úseku úředních hodin. Podle jeho hlediska úřad v lednu překračoval dovolený rozsah úřední doby, který v té době činil pět hodin dvakrát týdně, a nedodržoval ani jiná protiepidemická opatření. Podnět prošetřila Policie ČR a žádné pochybení ani porušení vládních nařízení nezjistila.   „Městský úřad Valašské Klobouky při své službě veřejnosti postupoval přesně podle vládních nařízení, kdy stanovil úřední dobu na pondělí a středu v rozsahu pěti hodin. V ostatních dnech bylo možné přijímat klienty výhradně na základě předchozí objednávky, k čemuž jsme využívali telefonickou či písemnou cestu a také online rezervační systém. Tento postup byl plně legitimní,“ uvedl tajemník Karel Švach. Režimová opatření při provozu městského úřadu jsou ošetřena vnitřním pokynem, kterým se musí zaměstnanci řídit.   „Doba je velmi náročná a tlak se promítá i do reakcí veřejnosti. Někteří občané si stěžují, že úřad omezil úřední dobu příliš, jiným se zdá pravý opak. Naším krédem vždy bylo vyhovět občanům k jejich maximální spokojenosti, za což jsme několikrát získali ocenění Přívětivý úřad. Bohužel současná doba a její omezení kladou přívětivosti a vstřícnosti nové překážky. Chtěla bych proto poděkovat všem kolegům, kteří si zodpovědně plní své povinnosti a jsou ochotní vyhovět klientům při jejich vyřizování, třeba na základě objednávky po úřední době,“ vyjádřila Eliška Olšáková, starostka.   -tz-

Na silnici mezi Vsetínem a Ústím čeká řidiče omezení
Aktuality

Od poloviny března až do půli června letošního roku čeká řidiče na příjezdu do města Vsetín od Horní Lidče či výjezdu z něj tímto směrem dopravní omezení. Zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) totiž na toto období plánuje opravu komunikace I. třídy I/57, a to od mostu přes řeku Bečvu v Ústí až po sjezd na sídliště Ohrada.   Opravy celkem 2,1kilometrového úseku silnice první třídy budou zahrnovat práce na obou jízdních pásech, zpevněné krajnici a také nájezdových a sjezdových ramp směrem do a ze sídliště Ohrada. „Po celé délce dojde k odfrézování stávajícího povrchu a položení nové vozovky. Součástí akce bude také výměna svodidel, směrových sloupků, odstranění náletových dřevin, čistění krajnic a příkopů a zpevnění krajnic,“ specifikoval plánované práce ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek   Celá akce má odstartovat v pondělí 15. března přípravnými pracemi. Samotná oprava bude probíhat od počátku dubna a ukončena má být nejpozději 15. června. [caption id="attachment_96506" align="alignnone" width="690"] Silnici od Ústí na Vsetín čeká oprava. Foto: archiv redakce[/caption] Práce na frekventované komunikaci se neobejdou bez dopravních omezení, takže se řidiči musí obrnit trpělivostí. Provoz zde bude totiž veden kyvadlově a řízen semafory, případně usměrňován regulovčíky. V průběhu velikonočních svátků, tedy v době, kdy se předpokládá menší intenzita dopravy, budou po dva dny obě rampy na Ohradě (sjezd do Vsetína a výjezd z něj) uzavřeny, aby mohlo dojít k vyasfaltování komunikace I/57 v jejich blízkosti. S opravou samotných ramp se počítá až během letních prázdnin poté, co bude zprůjezdněn železniční most na Bobrkách.   „O přesných termínech zahájení oprav a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče a obyvatele dotčených lokalit průběžně a včas informovat,“ doplnila Lucie Trubelíková z týmu komunikace ŘSD ČR.   Předpokládaná cena opravy je 17 milionů korun bez DPH.   -tz-

Přes všechny problémy se zoo raduje. Po 8 letech došlo k páření nosorožců
Aktuality

I když se zlínská zoo nachází v těžké finanční situaci a šance na jakoukoliv pomoc od státu je v nedohlednu, život v zahradě se nezastavil. Každá příznivá zpráva z chovatelského úseku nyní působí jako velké povzbuzení. K takovým bezesporu patří novinka u nosorožců tuponosých jižních. Poprvé po osmi letech od příchodu samce Kashky chovatelé zaznamenali u nosorožců první skutečné páření.   Nosorožci tuponosí, kterým se také říká bílí, se ve zlínské zoo objevili v roce 1979. „Joe a Zuzana byli naprosto ikonická zvířata. Prožili u nás dlouhý život, bohužel však bez potomků,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. V roce 2006 zahrada získala dvě samice Zantu a Nayu, v roce 2012 pak samce Kashku. „Obě dvě samice jsou geneticky nesmírně cenné, jejich linie není v chovu nosorožců vůbec zastoupena. Do samce Kashky proto vkládáme velké naděje. Zájem o obě dvě samice jsme u něj pozorovali již dříve, teprve nyní však došlo ke skutečnému páření,“ zdůraznil ředitel Roman Horský. [caption id="attachment_96460" align="alignnone" width="690"] Páření nosorožců. Foto: archiv Zoo Zlín[/caption] Páření nosorožců ve zlínské zoo navíc není jedinou novinkou s nosorožci v hlavní roli. „Život je plný krásných náhod, včerejšek to potvrdil. Od kolegů ze Zoo Kansas jsem obdržel zprávu o narození mláděte nosorožce dvourohého (neboli černého).  Bylo to pro ně velké překvapení, samice totiž po celou dobu nevykazovala žádné známky březosti. Teprve nedávné laboratorní testy potvrdily, že je skutečně březí. Neuplynuly ani dvě hodiny od doručení e-mailu a já sledoval na videu první skutečné páření našich nosorožců! Moc bychom si přáli, abychom za 16 měsíců, tak dlouho trvá březost u nosorožců, mohli slavit stejný úspěch jako američtí kolegové,“ doplnil ředitel Roman Horský.   Zoo Zlín a všechny české zoologické zahrady jsou od 18. prosince 2020 stále uzavřeny. Na rozdíl od německých zoo, které by měly v následujících týdnech otevřít, je případné zpřístupnění třeba jen venkovních areálů v nedohlednu.  Zoo se tak již ocitají na prahu provozní a ekonomické krize. Jako příspěvkové organizace jsou však stále vyřazeny z možnosti žádat stát o jakékoliv finanční kompenzace při uzavření areálu v důsledku pandemie covidu.   -tz-

Nemocnice Zlínského kraje přebírají covidové pacienty z Čech
Aktuality

V posledních týdnech se počty covid pozitivních pacientů hospitalizovaných v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně drží zhruba na polovičních číslech ve srovnání s vrcholy pandemie, kterými zdravotnické zařízení procházelo v listopadu a v lednu. Zlínská nemocnice se vedle péče o vlastní pacienty snaží pomáhat zdravotnickým zařízením v kraji i ve vzdálenějších regionech, které jsou aktuálně pandemií postiženy nejvíce. Sama podobnou situaci zažívala právě na podzim a na začátku letošního roku. Souvislost s aktuální relativně dobrou situací v našem kraji může mít i promořenost, kdy si na podzim minulého roku mnoho lidí nákazou již prošlo.   „Překlady pacientů z ostatních nemocnic v kraji do zlínské nemocnice probíhají každý týden,“ uvedl Tomáše Gabrhelík, krajský koordinátor intenzivní péče a primář Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.   Na lůžka ARIM byli například přijati pacienti na umělé plicní ventilaci z Královéhradeckého kraje z nemocnic v Trutnově a Rychnově nad Kněžnou. „Sami jsme v listopadu a lednu potřebovali pomoc z jiných krajů, jsme tedy rádi, že ji můžeme alespoň tímto způsobem vracet,“ doplnil Tomáš Gabrhelík s tím, že pacienta z Ústeckého kraje přijímala i nemocnice ve Vsetíně. [caption id="attachment_96433" align="alignnone" width="690"] Převoz pacientů z přetížených krajů. Foto: KNTB[/caption] Dnes odpoledne převzali ve Zlíně pacienta s koronavirem ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci ze Sokolova. Letecká záchranná služba ho přepravila vrtulníkem z přetíženého Karlovarského kraje. Je to už čtvrtý pacient, kterého v rámci mezikrajské pomoci od poloviny února přijali.     -red-

Žáci klobouckého učiliště darovali krev. Přidal se i ředitel
Aktuality

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. V poslední době, zřejmě i z důvodu současné situace kolem koronaviru, se nemocnice potýkají s nedostatkem krevních zásob. Tuto skutečnost zaznamenali i na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách, a proto se ředitel ve spolupráci s Žákovským parlamentem školy rozhodli oslovit žáky, zda by nechtěli přispět svou nejdražší tekutinou potřebným.   „Celkem se přihlásilo 15 dobrovolníků, a tudíž jsme v úterý 2. 3. 2021 vyrazili do Krajské nemocnice Zlín do transfuzní stanice darovat krev. Většinou se jednalo o prvodárce a byli jsme zvědaví, jak celou situaci zvládneme,“ uvedla Mgr. Tereza Belašková. [caption id="attachment_96375" align="alignnone" width="690"] Pracovníci a žáci SOU Valašské Klobouky darovali krev[/caption] Nakonec sice ne všichni mohli krev darovat, přesto si kloboukcé učiliště váží svých žáků pro jejich ochotu a snahu nezištně pomoci. „Dokonce jsme se hned po odběrech domluvili, že v červnu celou akci zopakujeme a zajedeme na další odběr, abychom tak pomohli v dnešní nelehké době, protože to je naší největší odměnou,“ dodala Mgr. Tereza Belašková.   [gallery columns="5" ids="96376,96377,96378,96374,96375"]  

Staň se dárcem krve i ty

  Hematologicko-transfuzní stanice Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (HTO) nedávno zavedla rezervační systém pro dárce krve. Jeho prostřednictvím si každý z nich bude moci předem vybrat den a čas, kdy přijde k odběru.   Rezervační systém lze nalézt ZDE.   „Kdo bude chtít k nám přijít, musí se předem objednat. K zavedení tohoto systému nás vedly dva důvody. Prvním byla snaha ušetřit čas našim dárcům, kteří už po zavedení registračního systému dlouho volali. Tím, že se objednají, nebudou muset čekat často desítky minut na odběr, jak tomu bylo doposud. Druhým důvodem jsou omezené prostory v budově číslo 9, kde nyní budeme odběry krve provádět,“ vysvětlila Jana Pelková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení zlínské nemocnice.   Odběry krve se momentálně provádí v budově číslo 9 v areálu nemocnice. Důvodem pro změnu místa je právě probíhající rekonstrukce 13. budovy, kde HTO sídlí běžně, která potrvá do května tohoto roku. V budově číslo 9 se bude krev odebírat od pondělí do pátku o 6.00 do 9.00 hodin. Odpolední odběry v úterý jsou dočasně zrušeny, změny jsou vyhrazeny.   -red-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA