Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Radní mluvili o největších problémech města

date_range 30.Bře, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Problémy, které občané města Vsetína označili na únorovém fóru se zástupci radnice za nejzásadnější, byly předmětem jednání vsetínských radních. Ti schválili postup prací pro letošní rok při jejich řešení.

Na únorovém fóru se lidé shodli na jedenácti největších problémech, které považují za nejpalčivější a kterými by se podle nich měla radnice prioritně zabývat. Mezi ně patří například nezaměstnanost, nedostatek parkovacích míst, hluková a emisní zátěž z dopravy, nevyhovující stav lidového domu, kvalita chodníků a nedostatek přechodů, výherní hrací automaty či špatná dopravní dostupnost a s tím související nutnost dobudovat novou komunikaci ze Vsetína do Valašského Meziříčí.

„Tyto problémy se shodují s těmi, které i my vnímáme jako palčivé, proto již v letošním roce počítáme s řadou aktivit, které přispějí k jejich řešení. Kromě toho však navrhujeme i další, o nichž budeme dále jednat," informovala vsetínská starostka Květoslava Othová s tím, že o všech plánovaných i realizovaných činnostech souvisejících s řešením nepalčivějších problémů města budou občané podrobně informováni prostřednictvím Vsetínských novin, a to již od následujícího čísla. „Při řešení některých problémů jako je například dobudování komunikace ze Vsetína do Valašského Meziříčí, nezaměstnanost nebo eliminace hlukové zátěže je však město ve složité pozici, protože to je primárně v kompetenci jiných institucí. My však s nimi budeme i nadále intenzivně jednat a vytvářet podmínky pro urychlení potřebných kroků," dodává starostka.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
Ve Vsetíně se tak například letos vybuduje dalších 3295 m2 chodníků a schodišť a pět nových přechodů pro chodce, připravuje se budování dalších stovek parkovacích míst na Sychrově, v Rokytnici nebo v centru města a dále bude pokračovat projektová příprava rekonstrukce lidového domu. V oblasti výherních hracích automatů se chystají intenzivnější šetření a vedení města také zvažuje přijetí nové vyhlášky, která by automaty v některých lokalitách omezila. V oblasti zaměstnanosti pak radnice ve spolupráci se Společností pro komunitní práci a dalšími organizacemi připravuje dalších šest projektů na podporu zaměstnanosti, díky nimž by v nejbližších dvou letech mohlo být podpořeno až 75 osob a vzniknout až 41 nových pracovních míst. Pokud jde o dobudování komunikace ze Vsetína do Valašského Meziříčí, první úsek ze Semetína do Jablůnky by měl být dokončen již letos a pokud vše půjde podle plánu, v příštím roce by mohla být zahájena stavba druhého úseku na Bystřičku.

Pro omezení emisní a hlukové zátěže v okolí silnic první třídy pak zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic chystá na základě intervence města a hlukových měření v minulých letech výměny oken v domech, které jsou hlukem neúměrně zatíženy. To potvrdil i její ředitel Karel Chudárek. „Výměna oken v Rokytnici podél silnice I/69 začne ve druhé polovině letošního roku," potvrdil Chudárek.

Ze strany radnice pak bude v této oblasti v letošním roce zpracována studie Udržitelné dopravy ve Vsetíně, jejíž součástí bude analýza současného stavu MHD včetně technického stavu, návrhu několika variant zlepšení a možnosti financování do MHD. „Máme také zpracovánu dopravní studii prodloužení hlavního průtahu centrem města, tedy Nádražní ulice směrem k Hypernově, která zohledňuje výsledky všech dopravních, hlukových, emisních a jiných studií z minulých let, a studii dopravní obsluhy průmyslového areálu Delta vedoucí ke zklidnění dopravní zátěže v přilehlé obytné zóně," připomněl místostarosta Vsetína Jaromír Kudlík s tím, že realizace jednotlivých projektů závisí především na vůli zastupitelů a finančních možnostech města.

Eva Stejskalová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA